Натисніть посилання:

Реєстрація 2021 для участі у творчому конкурсі за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"
 

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

             1. За посиланням пропонуємо ознайомитись з правилами прийому на навчання у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова у нинішньому календарному році Правила прийому до ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у 2021 році

             2. За посиланням ви можете ознайомитись з програмою творчого конкурсу для вступу на 1-й курс навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування» на базі повної загальної середньої освіти: Програма творчого конкурсу на державній мові

            3. За посиланням ви можете ознайомитись з програмою фахового випробування для вступу на 2-й курс навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування»: Програма фахового випробування на державній мові

 

 

  DEAR APPLICANTS!

                  1. According to the link, we offer to get acquainted with the rules of admission to study at the Kharkiv National University of Municipal Economy named after A M Beketov in the current calendar year Правила прийому до ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у 2021 році

                 2. By the link you can get acquainted with the program of the creative competition for admission to the 1st year of study in the specialty  191 "Architecture and Urban Planning" on the basis of complete general secondary education: Програма творчого конкурсу на англійській мові

                3. By the link you can get acquainted with the program of professional test for admission to the 2nd year of study in the specialty "Architecture and Urban Planning": Програма фахового випробування на  англійській мові

 

 

    Графік проведення творчого конкурсу для вступу на 1-й курс

(Schedule of a creative competition for admission to the 1st year)

azz4

 

Приклади виконаних робіт з рисунку

(Examples of work performed in the figure)

 azz1

 

 

Приклади виконаних робіт з живопису

(Examples of performed works on painting)

azz2

 

 

azz3


Кафедра ОАП у соцмережах

 index

 index

index 2

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

изображение viber 2021 03 31 15 34 15

изображение viber 2021 03 31 15 34 20

 

 

 

 

 

 

На сайті 42 гостя та 0 користувачів

Breadcrumbs