ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ПЕРШОГО КУРСУ !

(ГРУПИ НАВЧАННЯ А-2020-1, А-2020-2, А-2020-3, А-2020-5р)

З метою покращення освітньої діяльності за спеціальністю 191- Архітектура та містобудування на першому (бакалаврському) рівні після завершення першого семестру 2020/2021 року навчання просимо Вас пройти анкетування та висловити свою думку з приводу актуальних питань. Для проходження анкетування необхідно натиснути напис з відповідним активним посиланням.

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ:

 

 

АНКЕТУВАННЯ, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА КАФЕДРІ ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ:

     1) Пропонуємо заповнити анкету висловлення думки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо обізнаності з академічною доброчесністю на кафедрі основ архітектурного проєктування:

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ЩОДО ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ З АКАДЕМІЧНОЮ ДОБРОЧЕСНІСТЮ

 

     2) Пропонуємо заповнити анкету висловлення думки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо освітньо-професійної програми «Архітектура», за якою здійснюється навчання на кафедрі основ архітектурного проєктування:

 АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191- АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

 

     3) Пропонуємо заповнити анкети висловлення думки студентів першого (бакалаврського) рівня щодо освітніх компонентів освітньою-професійної програми «Архітектура», за якими здійснюється навчання на кафедрі основ архітектурного проєктування на першому курсі:

 ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ "ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, МИСТЕЦТВ ТА ДИЗАЙНУ"

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ "АРХІТЕКТУРНА КОМПОЗИЦІЯ"

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ "НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ТА АРХІТЕКТУРНА ГРАФІКА"

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ "АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ"

 

   4) Пропонуємо заповнити анкети висловлення студентської думки щодо навчальної діяльності викладачів кафедри основ архітектурного проєктування, що здійснюють освітню діяльність на першому курсі за освітнью-професійною програмою «Архітектура»:

професор Лусь В.І.

доцент Усачова О.Ю.

доцент Швець Л.М.

старший викладач Богданова Л.О.

 старший викладач Коровкіна Г.А.

старший викладач Радченко А.О.

 асистент Броннікова С.С.

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ОТРИМАНУ ІНФОРМАЦІЮ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цигичко, С.П. и Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1849).

Цигичко, С.П. и Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та курсового проектування з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1848).

Цигичко, С.П. и Россоха, О.І. и Шушлякова, О.С. и Древаль, І.В. и Конопльова, О.В. и Кодін, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 1-5 курсів напряму 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності 6.120100 «Містобудування»).

Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. и Коваленко, В.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Тіньовий навіс на дитячому гральному майданчику”. Модуль №2. Змістовий модуль 2.4. „Тіньовий навіс на дитячому гральному майданчику” ( для студентів 1 курсу професійного напряму 6.060102 – «Архітектура»)(№1812).

Дудка, О.М. и Коваленко, В.С. и Швець, Л.М. (2011) Методичні вказівки до виконання графічних завдань з обмірювальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1258).

Манохин, В.П. (2010) Цикл лекций к самостоятельному изучению курса по дисциплине «Интерьер и цветоведение» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.060102 «Архитектура» специальности «Градостроительство»).

Манохин, В.П. и Мирончик, П.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и РГЗ по дисциплине «Интерьер и цветоведение» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.060102 «Архитектура» специальности «Градостроительство»)(№1951).

ДБН В.2.2-9-99 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

СНиП 21-02-99 автостоянки

СТСЭВ 1565 79 Буквенные обозначения

РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию музеев

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДБН В.2.2-4-97

П О С О Б И Е ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.08.02-85)

Архитектурный словарь терминов и определений

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

аккадск. — аккадский язык

англ. — английский язык

араб. - арабский язык

арм. — армянский язык

верх.-нем. - верхненемецкий язык

голл. — голландский язык

готск. — готский язык

греч. — греческий язык

гэльск. - гэльский язык

др.-англ. - древнеанглийский язык

др.-верх.-нем. — древневерхненемецкий язык

др.-герм. — древнегерманский язык

др.-инд. древнеиндийский язык

др.-нем. — древненемецкий язык

др.-рус. — древнерусский язык

др.-сканд. - древнескандинавский язык

инд. - индийские языки

ирл. — ирландский язык

исл. — исландский язык

исп. — испанский язык

итал. - итальянский язык

кит. - китайский язык

кхмерск. — кхмерский язык

лат. — латинский язык

нем. — немецкий язык

нидерл. — нидерландский (голландский) язык

ниж.-нем. — нижненемецкий язык

нов.-верх.-нем. — нововерхненемецкии язык

новогреч. — современный греческий язык

новолат. — новолатинский язык

перс. — персидский язык

позднелат. — позднелатинский язык

польск. — польский язык

португ. — португальский язык

праслав. — праславянский язык

рус. — русский язык

санскр. — санскрит

серб. — сербский язык

ср.-ниж.-нем. — средневековый нижненемецкий язык

ср.-греч. — средневековый греческий язык

ср.-лат. — средневековый латинский язык

ст.-польск. — старопольский язык

ст.-рус. — старорусский язык

ст.-слав. — старославянский язык

ст.-франц. — старофранцузский язык

тайск. — тайские языки

тат. — татарский язык

тур. — турецкий язык

тюрк. — тюркские языки

укр. — украинский язык

фин. — финский язык

франкск. — франкский язык

франц. — французский язык

япон. — японский язык

А

АБАК, АБАКА (франц. abaque, от греч. abax, лат. abacus — доска), верхняя часть капители (навершия колонны), создающая зрительный переход от вертикали колонны к горизонтали перекрытия (см. антаблемент; архитрав). В архитектуре дорического ордера абак представляет собой квадратную плиту, положенную на “подушку” — эхин капители. Этот элемент имеет в архитектурной композиции не столько конструктивное, сколько зрительное значение: создает образ устойчивой, надежной опоры ее расширением в верхней части. Аналогичную функцию в нижней части колонны выполняет плинт базы. Однако в истории архитектуры значение абаки различно. В Древнем Египте аналогичный элемент представлял собой небольшой кубик, помещенный между расширением верхней части колонны в виде цветка лотоса и балками перекрытия. Снизу этот кубик не виден, и тем самым создается фантастическое ощущение не опирающегося на колонны, а “летящего” потолка, расписанного под ночное небо синим с золотыми звездами.

В других греческих ордерах — ионическом и коринфском — тоже есть плита-абака, но зрительно она почти незаметна. Это обстоятельство важно для правильного понимания изобразительной природы архитектуры как художественного творчества. В классической античной архитектуре абака была одним из модулей при расчете пропорций здания. В античности абакой называли также мозаичную плиту, вставку для украшения стены или пола, отсюда лат. abaculus — цветной камешек для мозаичного набора. АБУТ (франц. about — гребень, шип), стык, граница, соединение либо завершение формы в строительных конструкциях.

АВАНБЕК (франц. avantbec, от avant — передний и bec — клюв, нос), в архитектуре средневековых крепостей — выступающая часть стены, бастион. В мостостроении тем же словом называют переднюю часть “быка” в мостовых опорах с клювообразным выступом для разрезания льдин во время ледохода.

АВАНЗАЛ (франц. avant-salle, от avant — передний и salle — зал), передний зал, большая приемная комната; во дворце располагается перед тронным залом (ср. аудиенц-зал). Близкое понятие антикамера.

АВАНФОСС (франц. avant-fosse, от avant — передний и fosse — ров), в архитектуре средневековых крепостей — ров, наполненный водой, с подъемным мостом, находящийся непосредственно перед крепостной стеной.

АВЛА, АУЛА, “АВЛИЧЕСКИЙ СТИЛЬ” (лат. aulicus — дворцовый, от греч. aula — двор, дворец), главный, актовый зал средневекового университета, коллегиума. Аулой древние греки называли богатую, роскошную одежду, шитый ковер; затем — крытое помещение, внутренний двор жилого дома (в древности роль стен играли ковры, завесы). То же, что у римлян атриум (см. также мегарон). В поздней античности авлическими стали называть произведения искусства, предназначенные для украшения богатых домов и загородных вилл римских патрициев. В средневековье так именовали статуи и рельефы, которые находили в руинах древнеримских дворцов. Отсюда “авлический стиль”, т. е. богатый, дворцовый, аристократический.

АГАДИР (араб. a'hadir — убежище), в архитектуре Арабского Запада: в Алжире, Марокко, — высокая глинобитная или кирпичная башня. Ее возводили в центре поселения. Такая башня служила укрытием и хранилищем припасов на случай осады (ср. беффруа; донжон).

АГВЕДАЛЬ (исп., от араб. agvedal — “водное пространство”), в странах Арабского Запада и в искусстве мавританской Испании — обширный, огороженный высокой стеной сад регулярной планировки с водоемом в центре, фонтанами и фруктовыми деревьями. Символический образ райского сада (ср. баг; полистан).

АГОРА (греч. agora, от agor — беседовать), в Древней Греции — название народных собраний, а также место их проведения. Так называют и главную торговую площадь античных городов: Афин, Коринфа, Аргоса. Здесь находились алтари, статуи, храмы, портики, стои, гимнасии, в более позднее время — базилики.

АДЗЭКУРА (япон. hadzekura, от hadze — главная и kurа — житница), в традиционной архитектуре Японии — тип синтоистского храма, деревянная постройка с обходной галереей, приподнятая на сваях. Такой тип сооружений происходит от древних хранилищ зерна, отсюда название. Сложился в IV — III вв. до н. э. Адзэкуры использовали в качестве святилищ и императорских сокровищниц.

АДИТОН (греч. aditon — святыня, от a-ditos — недоступный), святилище древнегреческого храма, расположенное позади наоса, основного помещения, в котором находилась статуя божества. В адитон могли входить только жрецы в строго определенное время. Там располагались жертвенник и сокровищница. За адитоном могло находиться еще одно помещение — опистодом.

АДОБА (исп. adobe, от араб. at-tub), кирпич-сырец из высушенной на солнце глины с наполнением из рубленой соломы для прочности. В IV — III тысячелетиях до н. э. такой кирпич использовали для строительства в странах, где ощущалась нехватка камня и дерева (в том числе в качестве топлива для обжига кирпичей): в Древней Месопотамии, Египте. В Африке такой кирпич называли банко; в тюркских языках — саман.

АЙВАН (араб. ajvan — свод, туннель, коридор), в архитектуре эллинизированного Востока (IV в. до н. э. — V в. н. э.) — большой, прямоугольный в плане храмовый зал с арочным проемом главного фасада, превращающим его в подобие перекрытого туннеля или глубокой ниши. В мусульманской архитектуре айваны открываются во внутренний двор медресе. Они дают тень и прохладу. В средневековой архитектуре Средней Азии айван — открытая галерея с колоннадой, подобная западноевропейской лоджии. Айван внутреннего двора жилого дома в странах Ближнего Востока называют тарма.

АКАНТ (лат. acanthus, от греч. a-kamptos — негибкий; akanpha — колючка), род растений семейства акантовых, произрастающих в Средиземноморье. Разновидности аканта с узкими или широкими изогнутыми листьями античные мастера использовали в качестве декоративных элементов в архитектуре. Акант изображали в рельефах фриза, листьями аканта украшены капители коринфского ордера (ср. антемий; апий; астверк; пальметта).

АКВЕДУК (лат. aquae-ductus, от aqua — вода и duco — веду), древнеримский водопровод. Древние этруски в Италии применяли для орошения полей открытые желоба, поднятые на аркадах. Римляне заимствовали эту конструкцию и сооружали многокилометровые арочные мосты (иногда многоярусные с учетом понижения земной поверхности) с трубами, по которым подводили питьевую воду из близлежащих горных источников в Рим. Такие акведуки пересекали Вечный город в разных направлениях. Ныне остатки грандиозных акведуков сохранились в основном вне Италии, в бывших римских провинциях — это Гардский мост близ Нима (Южная Франция), акведуки в Сеговии и Алькантара (Испания). Акведуки, переброшенные через овраги и русла рек, являются одновременно мостами (см. виадук).

АКВИЛА (лат. aquila — орел), в античной мифологии орел — атрибут древнегреческого бога Зевса или римского Юпитера. В архитектуре “орлом” (греческая форма aetos — парящий) иногда называют треугольный фронтон здания, по сходству с распростертыми крыльями летящей птицы.

АКРОПОЛЬ (греч. akropolis, от akros — верхний и polis — город), “верхний город”, центральная укрепленная часть античного города. Обычно располагалась на естественной возвышенности. Обнесенная стенами, служила убежищем во время войн. Там же находились главные храмы и сокровищницы. Именно таким был Акрополь в древних Афинах, остатки которого сохранились (см. Парфенон). Близкие термины: детинец, кремль, цитадель. В более широком значении слово “акрополь” употребляют в качестве символа возвышенной красоты, святыни, труднодоступного идеала.

АКРОТЕРИИ (греч. akroterion, от akros — верхний и terion — острие, навершие), в классической архитектуре — навершие здания, украшение, расположенное над венчающим карнизом. В более конкретном значении — декоративный элемент, расположенный по углам (вершинам) треугольного фронтона здания. В этом смысле акротерием можно назвать статую, вазон, скульптурное изображение факела, жертвенника, грифона или сфинкса, которыми древние греки любили украшать свои храмы. Чаще всего для акротериев использовали изображение пальметт: симметричную форму из расходящихся в стороны листьев устанавливали в центре, на вершине фронтона, а по двум сторонам крепили согнутые под прямым углом пальметты таким образом, чтобы они одинаково выразительно смотрелись и с главного, и с боковых фасадов здания. В этом случае верхние украшения именовали акротериями, а нижние — полуакротериями. Римляне центральный акротерий называли фастигием (лат. fastigium — вершина).

АКСОНОМЕТРИЯ (от греч. ахоn — ось и metron — мера, измерение), способ трехмерного изображения формы на плоскости, например в перспективе или изометрии, при котором рядом с чертежом дается система координат: осевые линии, разрезы, модульная сетка. Аксонометрические чертежи используют в архитектурном проектировании. Они удобны тем, что на проекте можно совмещать наглядное изображение с проставлением размеров, указаниями системы пропорционирования (ср. облом; обмер; отмывка).

АЛА (лат. ala — крыло, плечо), в архитектуре Древнего Рима — крыло, боковая часть жилого дома; иногда — экседра для бесед с гостями (ср. флигель; эдикула).

“АЛЕВИЗОВСКИЙ КИРПИЧ”, маломерный кирпич, введенный в практику строительства на Руси итальянским архитектором Алевизом Новым (Алоизио Ламберти да Монтаньяна) из Милана, возводившим в 1505 — 1509 гг. Архангельский собор Московского Кремля.

АЛЕРО (исп. alero — навес, карниз), в традиционной архитектуре Испании — профилированное завершение стены, декорированное рельефной резьбой. Иначе — рельефный карниз.

АЛИНЬМАН (франц. alignement — прямая линия, равнение), “вереница камней”, французское название аллеи менгиров (ряда вертикально поставленных камней) — мегалитических сооружений древности (II тысячелетие до н. э.).

АЛЛЕЯ (франц. alle'e — узкий проход, от aller — ходить), в садово-парковом искусстве, или ландшафтной архитектуре, — дорога, обсаженная деревьями или кустарником. В парках регулярного стиля XVII — XVIII вв. с геометрической планировкой аллей и кустарников крытые, увитые зеленью на арочных конструкциях аллеи называли перголами или берсо.

АЛТАРЬ (лат. ara, altaria, от altus — высокий, возвышенный), жертвенник, возвышение для жертвоприношений. В античности жертвенники находились перед храмом, на специальной площадке — теменосе, и все культовые церемонии проводили снаружи (храм считали жилищем божества). Иногда возвышение с жертвенником превращали в сложное архитектурное сооружение с рельефами или статуями. Таков знаменитый алтарь Зевса в Пергаме (ок. 180 г. до н. э.). В Риме воссоздан “Алтарь мира Августа”, возведенный в 13 г. до н. э. в честь военных побед императора Октавиана Августа. Он представляет собой жертвенник, окруженный стенами, изнутри и снаружи украшенными рельефами. В средневековье алтари помещали внутри церкви — в средокрестии или апсиде (см. базилика; храм).

АЛФИС, АЛФИШ (исп., португ. alfeiz, от араб. al-fiza — обрамление), в архитектуре мавританской Испании и Португалии VIII—XV вв. — фигурное обрамление ниши михраба, а также порталов, дверных и оконных проемов в виде профилированной рамы, украшенной резным орнаментом. В классической европейской архитектуре этому элементу соответствуют архивольт, наличник. В современном испанском языке слово “альфисар” (alfeizar) — просто подоконник.

АЛЬКАСАР (исп. alcazar, от араб. al-kasr — крепость), укрепленный дворец, замок испанских рыцарей XIV — XVI вв. Такие замки создавали наиболее умелые строители — мудехары, мусульманские зодчие, которые остались на территории Испании после отвоевания страны у мавров в конце XV в. Алькасары с множеством башен со шпилями, подъемными мостами возводили обычно на неприступных скалах. Испанские алькасары — одно из самых романтических проявлений национального искусства. Их суровый облик замечательно соответствует скалистому пейзажу этой страны. Самый знаменитый алькасар (XVI в.) находится в г. Сеговия.

АЛЬКЕР (ст.-польск. alker; родств. “альков”), угловое помещение, несколько выступающее за пределы основного объема здания, аналогично угловой башне или эркеру. Как правило, имеет отдельную кровлю. Искаженное название — алькеж. Алькеры типичны для усадебных построек Западной Украины, Польши, Белоруссии.

АЛЬКОВ (франц. alcove, через исп., от араб. al-qubba — маленькая комнатка), углубление, ниша в стене. Подобные углубления возникали в средневековой архитектуре из-за различной толщины стен. Их использовали для устройства внутренних лестниц либо спальни: в нише устанавливали кровать (см. также балдахин).

АЛЬПИНАРИЙ (лат. alpinarium), в садово-парковом искусстве — участок сада с высокогорными растениями (отсюда название) и экзотическими цветами. Альпинарии вошли в моду в эпоху Романтизма, на рубеже XVIII — XIX вв. Такие сады стилизовали под естественные скалы с гротами, водопадами и причудливыми павильонами.

АЛЬТАНА (итал. altana, от лат. altus — высокий), площадка на плоской крыше дома с ограждением: парапетом, балюстрадой. В отличие от балкона, не выдается за основной объем здания. Близкие понятия — бельведер, вышка. Альтаны появились в архитектуре Венеции в XV — XVI вв., а затем и в других городах и странах с жарким климатом. На Украине и в Западной Белоруссии — альтанка.

АМБУЛАТОРИЙ (лат. ambulatorium, от ambulare — обходить), в средневековой архитектуре, западноевропейских готических соборах — обходная галерея позади главной апсиды. Такая галерея позволяет, минуя главную апсиду и хор, расположенный перед ней, проходить прямо из боковых нефов к пристроенным снаружи здания малым апсидам — апсидиолам, образующим “венец капелл”. Малые капеллы служили частными молельнями. Близкое название, имеющее тот же смысл, — деамбулаторий.

АМВОН, АМБОН (др.-рус. амбонъ, от греч. ambon — возвышение), в раннехристианских базиликах — возвышение в центре нефа, под средокрестием, с которого читали Евангелие. Позднее его заменили приподнятой алтарной частью — вимой, которую тоже стали называть амвоном или пресбитерием. В православных храмах амвон — полукруглый выступ солеи, площадки перед царскими вратами иконостаса. В католических соборах по сторонам алтаря воздвигают две кафедры: одну для чтения Евангелия, другую — Апостола, посланий и проповедей (ср. кантория). В христианской символике амвон — Голгофа, а храм — весь мир. Амвон также уподобляют камню, отваленному от гробницы Христа после Его Воскресения, а алтарь — гробнице. В средневековых храмах Франции амвоном называли навесную галерею, проходящую поперек нефа и отделяющую его западную часть от хора, расположенного в восточной части. В центре амвона устанавливали Триумфальный крест с распятием. В Германии такую перегородку именуют леттнер, в Англии — скрин.

АМФИПРОСТИЛЬ (греч. amphiprostylos, от amphi — с обеих сторон, pro — впереди и stylos — опора, колонна), тип древнегреческого храма, у которого на обоих — переднем и заднем — фасадах находятся портики из четырех, шести или более колонн. Боковые фасады гладкие, сложенные из массивных каменных квадров. Другие названия: двойной простиль, аптеральный храм (ср. диптер; периптер; псевдопериптер).

АМФИТЕАТР (греч. amphitheatron, от amphi — с обеих сторон и theatron — места, ступени для зрителей, от Лео — смотрю), тип древнеримского сооружения для зрелищ. В отличие от древнегреческого театрона, в котором зрительские места располагались полукругом на склоне холма, амфитеатры представляли собой два театрона — замкнутое круглое или овальное в плане сооружение. Посередине находилась арена (лат. arena — песок) — площадка для гладиаторских боев или иных представлений. Места для зрителей поддерживались арочными конструкциями из “римских архитектурных ячеек”. Под ареной помещали сценические машины и камеры для диких зверей, а также устройства, позволяющие заполнять арену водой, что-бы устраивать навмахии — морские сражения. Над ареной натягивали тент — велум— от солнца. Самый знаменитый из амфитеатров — Колизей в Риме (72 — 80 гг. н. э.).

АНАЛЕММА (греч. ana-lemma — “поддерживающая оболочка”), в древнегреческой архитектуре — подпорная стена, ограничивающая торцы полукруглого (подковообразного) театрона— расположенные ступенями на склоне холма места для зрителей.

АНАСТИЛОС (греч. anastylos, от anastello — поднимать наверх), установка на изначальное место подлинных фрагментов архитектурных сооружений. Термин искусства реставрации и реконструкции архитектурных памятников.

АНАФИРОСИС (греч. anaphirosis — возведение), архаическая техника обработки и установки каменных блоков — квадров, плотно пригнанных друг к другу лишь по краям лицевой стороны. В глубину такие камни сужаются, что значительно упрощает кладку. Прочность обеспечивается толщиной стены.

АНАФОРА (греч. anaphora — переложение, сваливание), в античном искусстве — опора в виде фигуры человека: атлант, кариатида, поддерживающие перекрытие.

“АНГЛИЙСКАЯ КЛАДКА”, вид кирпичной кладки, в которой два ряда тычковых кирпичей (уложенных короткой, торцевой стороной) чередуются на поверхности стены с двумя или более рядами ложковых кирпичей (уложенных длинной стороной). Такая кладка декоративна. Английской также называют кладку черепиц или шифера со сдвигом швов “на полшага”.

АНДА (санскр. anda — яйцо), тип индийской ступы в форме полусферы, напоминающей яйцо, либо купольная часть ступы. Самый известный памятник подобного рода — ступа в Санчи (Индия, II — I вв. до н. э.). Внутренний объем купольных ступ называется гарба.

АНКЕР (нем. Anker — крюк, якорь), металлическая скоба, скрепляющая каменные блоки, стержень, прут, стягивающий противоположные стены здания. Более точно: зацеп, скоба анкерной балки (в русской архитектуре — “связи”), которую можно видеть на наружной части стены здания. Анкерными камнями иногда называют каменные блоки, пригнанные особенно тщательно и поэтому сцепляющиеся благодаря собственному весу.

АННАЛИТ (греч. an-nalithos — искусственный камень), строительный материал, “гипсовый бетон”, смесь гипса, песка, гранитной или мраморной крошки. После застывания хорошо режется и полируется. Анналит используют для кладки и облицовки стен.

АННЕЛЕТ (франц. annelet — колечко), профиль, узким кольцом охватывающий фуст (ствол) колонны под капителью. Элемент дорического ордера (ср. аннули). Иногда аннелетом называют любые кольцеобразные декоративные элементы.

АННУЛИ (лат. annuli — ремешки, пояса), в античной архитектуре — три или пять мелких параллельных бороздок, опоясывающих колонну дорического ордера под эхином ее капители (ср. гипотрахелий). Аннули красили в красный цвет.

АНСАМБЛЬ (франц. ensemble — вместе, сразу, от semblable — похожий, подобный; греч., лат. symplegas — сцепление, сплетение), художественно-образная целостность частей, каждая из которых вполне законченная композиция. Ансамбль, таким образом, представляет собой более сложную целостность, чем обычная архитектурная композиция. Поэтому задачей архитектора является согласование в пространстве и во времени (концептуальном времени восприятия художественного произведения) многих тем, форм, объемов, силуэтов. Ансамблевая целостность может достигаться на основе согласования формальных элементов композиции — с помощью симметрии, ритма, пропорций, масштабности либо на основе единства стиля. Ансамбль стилистически разнородных элементов называют контекстуализмом. Не все архитектурные стили обладают достаточными ансамблевыми возможностями. В Риме крупнейшие архитектурные ансамбли создавались в XVII в., в эпоху Барокко. В Париже — во второй половине XVIII в. в период Неоклассицизма и в период Второго Ампира в середине и второй половине XIX в. В Петербурге — в первой трети XIX в. архитекторами русского Ампира.

АНТ (лат. antae, от ante — впереди), в античной архитектуре — выступ боковой стены на переднем фасаде здания. Два таких выступа по сторонам входа образуют заглубление центральной части фасада. Это заглубление называют продомосом. Храм с выступами по сторонам, которые, в отличие от круглых колонн, выглядят как пилоны (опорами квадратного сечения), называют “храмом в антах”.

АНТАБЛЕМЕНТ (франц. entablement — надстолье, от лат. tabula — стол, доска, плита), в классической архитектуре — одна из двух частей ордера, горизонтальное перекрытие, опирающееся на колонну, пилон, стену. Иначе — несомая часть архитектурного ордера (в отличие от несущей опоры). Прообразом антаблемента являются горизонтальные плиты мегалитических сооружений — дольменов. Антаблемент членится на три части (снизу вверх): архитрав, фриз, карниз. Антаблемент без архитрава называют облегченным, без фриза — неполным. Понятие антаблемента относят только к плоским, или архитравным, перекрытиям. Другие типы перекрытия: арку, свод, купол — можно называть антаблементом лишь метафорически.

АНТАРАЛА (санскр. antarala — внутренний дом), в индуистских храмах — помещение между залом для молящихся и закрытым святилищем. Соответствует средокрестию нефа западноевропейского храма.

АНТЕМИЙ, АНТИМИС, АНФЕЛИЙ (греч. anthemion, от anthos — цветок), в античной архитектуре — декоративный элемент в виде стилизованного цветка, похожий на пальметту, но с более редкими (обычно пятью) и узкими лепестками. Этот мотив использовали для украшения фриза ионического ордера.

АНТЕФИКС (греч., лат. antefixus — впереди прикрепленный), в античной архитектуре — декоративный элемент в виде полукруглого щитка с рельефным или расписным изображением пальметты, антемия, маски. В отличие от акротериев, которые прикрепляли по углам треугольного фронтона здания, антефиксы устанавливали рядами вдоль края кровли по боковым фасадам. Они прикрывали торцы калиптеров — выпуклых (двускатных) черепиц. Дождевая вода стекала по дорожкам из плоских черепиц — солен — между калиптерами и антефиксами. Издали антефиксы выглядят как украшение, наподобие зубчатого карниза.

АНТИКАМЕРА (итал. anticamera, от греч. anti — против и лат. camera — помещение), помещение, расположенное перед главным — тронным или аудиенц-залом. То же, что аванзал (ср. анфилада; вестибюль).

АНТИПОРТИК (от греч. anti — перед; см. портик), пространство внутри портика, перед входом в здание.

АНТИЧНАЯ АРХИТЕКТУРА (от лат. antiquus — древний; см. архитектура), искусство архитектуры древних греков и римлян. Под термином “античность” понимается древнее искусство стран Средиземноморья и находившихся под непосредственным влиянием этого искусства регионов. В истории античного искусства выделяют несколько периодов: протоантичное искусство (от греч. protos — первый, начальный), или искусство Крита и Микен (III — II тысячелетия до н. э.); архаический период (VII — VI вв. до н. э.); период классики (середина V в. до н. э.); поздний, или эллинистический, период (IV — I вв. до н. э.); римский период (I в. до н. э. — V в. н. э.). В античную эпоху был создан классический тип жилого дома (см. мегарон; вилла), выработана композиция античного храма (см. амфипростиль; диптер; периптер; простиль; псеадопериптер; толос). В древнегреческой архитектуре сложилось понятие ордера; различные типы архитектурных ордеров были развиты строителями Древнего Рима. Главное качество древнегреческой архитектуры — тектоничность (см. также архитектоника). В отличие от древнегреческих мастеров, которые использовали преимущественно горизонтальные — архитравные перекрытия и возводили здания из тесаных камней — квадров, римляне заимствовали в странах Ближнего Востока арку и свод, усилили пространственность архитектурной композиции, применяли новые материалы и композиционные приемы (см. “римская архитектурная ячейка”). Римляне строили из кирпича и так называемого римского бетона (смеси цемента и гравия; см. бут), поэтому их здания, в первую очередь дворцы и храмы, требовали мраморной облицовки. Отсюда известные слова Светония о том, что император Август “принял Рим кирпичным, а оставил мраморным”. Римляне использовали преимущественно коринфский архитектурный ордер, как самый пышный, и добавили к существовавшим прежде композитный (“сложный”). Они создали новые типы зрелищных, утилитарных и триумфальных сооружений: акведуки, виадуки, амфитеатры, триумфальные арки и колонны, термы и форумы.

АНТРВОЛЬТ (франц. entrevolt, итал. antervolta — “перед дугой”), часть плоскости стены между архивольтом (обрамлением, дугой) арки и расположенным над ней карнизом либо между дугами двух соседних арок, напоминающая треугольник. Антрвольты обычно заполняют декоративными рельефами, круглыми розетками, аллегорическими фигурами.

АНТРЕСОЛЬ (франц. entresol — “перед потолком”; лат. solum — перекрытие, потолок), в интерьере (внутреннем помещении) здания — верхняя часть, отделенная внутренним перекрытием, балконом, галереей. Иначе — верхний полуэтаж (меньше нижнего по высоте). То же снаружи здания — мезонин. В древнерусской архитектуре ему соответствует термин полати.

АНФИЛАДА (франц. enfilade — “по нитке”, от лат. filаге — вытягивать в нитку, линию), ряд внутренних помещений, комнат, залов, расположенных вдоль одной оси. Дверные проемы анфилады позволяют просматривать ее насквозь, что придает интерьеру особую торжественность, парадность. Поэтому анфиладную планировку использовали в дворцовых зданиях архитектуры Классицизма и Барокко. Каноническую последовательность представляют собой анфиладные аванзал (или антикамера), аудиенц-зал, тронный зал. Анфилады жилых комнат характерны для архитектуры русского классицизма.

АПАДАНА (перс. apadana — “многоколонный храм”), в архитектуре древней Персии (VIII — IV вв. до н. э.) — многоколонный храм или дворцовый зал. В древнегреческой архитектуре этому термину соответствует гипостиль.

АРТАМЕНТЫ (франц. appartement, от лат. аррагtium — принадлежащий), архитектурный интерьер, обширное помещение из нескольких комнат, залов.

АПИЙ, АПИУМ (лат. apium — сельдерей, петрушка), мотив античного орнамента в виде трех трилистников — одного центрального и двух по сторонам (ср. акант; пальметта).

АПОДИТЕРИЙ (лат. apodyterium, от греч. a-poditerion — “предбанник”; ср. подиум), в древнеримских термах вестибул, помещение для раздевания перед купанием.

АППАРАТОР (гэльск. appareilleur — “перевязчик каменной кладки”, от appareil — связка; см. аппарель), в западноевропейском средневековье — первый помощник “главного строителя” — архитектора, в обязанности которого входило изготовление чертежей, шаблонов, моделей для каменотесов и резчиков. Главный инструмент аппаратора — кронциркуль (один из символов масонства). Латинское название “первого каменщика” — latomus.

АППАРЕЛЬ (франц. appareil — связка, мостик), устройство для прохода к возвышенным частям зданий, например к портику или порталу бельэтажа. То же, что пандус.

АПСИДА (лат. apsida, abcida, от греч. hapsis — дуга, hapto — сводить, соединять), полукруглый выступ здания. В античной архитектуре близко понятию экседра. В христианском храме — полукруглый или многогранный выступ в восточной части базилики, где устанавливали алтарь. Апсидами также оформляют трансепты (см. ротонда; триконх; крестово-купольные храмы). Перекрытие апсиды называют конхой.

АПСИДИОЛА (итал. absidiola), “маленькая апсида”. В западноевропейских средневековых кафедральных соборах апсидиолы пристраивали снаружи к амбулаторию (обходной галерее вокруг главной апсиды). Полукружие апсидиол образует “венец капелл”.

АПТЕРАЛЬНЫЙ ХРАМ (от греч. a-pteros — неокрыленный; pteron — крыло), в древнегреческой архитектуре — тип “бескрылого” храма, не имеющего колонн на боковых фасадах. Совпадает с понятиями простиля и амфипростиля (храмов, имеющих колонны соответственно на переднем или на переднем и заднем фасадах), но отличен от периптера и диптеро — храмов, со всех четырех сторон окруженных колоннадой.

АРЕНА (лат. arena — песок), в Древнем Риме — центральная часть амфитеатра, стадиона, цирка. Круглая или овальная площадка, посыпанная песком. Отсюда название.

АРЕОЛА (лат. areola — площадка), в архитектуре древнеримских загородных вилл — внутренний световой дворик, окруженный стенами. Близко понятиям атриум, перистиль.

АРЕОСТИЛЬ (лат. araeostyle, от греч. araios — редкий, тонкий и stylos — колонна, опора), колоннада с широко поставленными колоннами, большим интерколумнием (расстоянием между осями колонн). Такой тип колоннады характерен для деревянной архитектуры, например древних этрусков, поскольку деревянные балки, в отличие от каменных блоков, способны выдерживать нагрузку на прогиб.

АРК (перс. ark — спина), в средневековой архитектуре Ближнего Востока и Средней Азии — укрепленный город, крепость, цитадель.

АРКА (франц. arc, от лат. arcus — изгиб, дуга), тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие проема — пространства между двумя опорами — колоннами, пилонами. Арка, продолжающаяся в глубину, образует свод. В древнегреческой мифологии известна богиня Арка, сестра Ириды (олицетворяющей радугу). В архитектуре арку, как и купол, всегда сравнивали с небесной Аркой. Ряд арок образует аркаду. Криволинейные перекрытия изобрели в Древней Месопотамии из-за нехватки строительного леса и камня. Арку выкладывали снизу вверх из клинчатых (трапециевидных) кирпичей или мелких камней и “запирали” в середине дуги, в верхней точке “замковым” камнем. Возникающий при этом боковой распор позволял конструкции держаться без цемента или дополнительных креплений. В отличие от плоских архитравных перекрытий (которые должны выдерживать нагрузку на прогиб и поэтому ограничены по длине), арочные и сводчатые конструкции теоретически способны перекрывать огромные пространства (см. Пантеон). Чем больше нагрузка, тем лучше они “пружинят”. Единственный недостаток арки и свода — боковой распор, “разваливающий” опоры. Это затруднение постепенно преодолевали в крестово-купольных зданиях и в сооружениях эпохи Готики. Для арабской и мавританской архитектуры характерны подковообразные (суживающиеся книзу) арки, для древнерусской и индийской — килевидные (с заострением наверху).

АРКАДА (франц. arcade; см. арка), ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны. Впервые аркады стали использовать древние римляне (см. “римская архитектурная ячейка”). В эпоху Итальянского Возрождения, в середине XV в., архитектор Ф. Брунеллески применил “аркаду по колоннам” — композицию, в которой пяты (основания) арок опираются непосредственно на капители колонн (прототипы этой композиции имелись в арабской, византийской и испано-мавританской архитектуре). Такая аркада создает легкий, изящный образ “пружинящей” конструкции (ср. аркатура).

АРКАТУРА (нем. Arkatur, франц. arcature; см. арка), ряд ложных (рельефных) арок на поверхности стены, скомпонованных в виде фриза. Такой декоративный элемент возник в средневековой архитектуре романского периода в результате последовательного уплощения обходных галерей с аркадами на колоннах, которые изначально располагались вокруг апсиды храма. Постепенно галереи становились все уже и уже, как бы прислоняясь к стене, и, утрачивая утилитарную функцию, превращались в декорацию. Аркатурный пояс с колонками называют аркатурно-колончатым. Этот элемент характерен, в частности, для владимиро-суздальских храмов XII — XIII вв. (ср. машикули).

АРКБУТАН — см. Готика, готический стиль.

АРКОСОЛИИ (от лат. arcus — дуга и solium — престол, трон), в средневековой архитектуре — ниша в стене храма, в которой устанавливали саркофаг, надгробие. Затем •— боковой придел, капелла с алтарем или гробницей. Позднее аркосолием стали называть подпружную арку, отделяющую западную часть храма — нартекс или главный неф — от восточной, алтарной части (апсиды).

АРМАТУРА (лат. armatura — вооружение, снаряжение), мотив архитектурного декора, состоящий из элементов древнеримского военного снаряжения. Этот мотив характерен для стиля Ампир начала XIX в. (ср. трофей).

АРМОКАМЕННАЯ КЛАДКА (от лат. armatura — снаряжение и камень), конструкция, состоящая из кирпичей, поставленных на ребро и пропущенных между горизонтальными рядами кладки полос железа для прочности.

АРСЕНАЛ (итал. arsenale, от араб. dar as sina'a — “дом изготовления”), тип здания, где изготавливали и хранили оружие.

АРТЕСОНАДО (исп. artesonado — “коробообразный”, от arteson — корыто, короб), деревянный потолок ячеистой структуры в испано-мавританской архитектуре. Возникает от пересечения под прямым углом балок перекрытия. Углубления — кессоны — декорировали резьбой и росписью с позолотой.

АРХИВОЛЬТ (итал. archivolto, от лат. arcus volutus — “обрамляющая дуга”), наружное обрамление арки в виде валика или более сложного профиля (ср. антрвольт).

АРХИТЕКТОНИКА (греч. architektonike — “главное строение”, от archi — главный и tektainomai — строить, возводить), выстроенность, соподчинение форм. В отличие от качеств тектоничности (ясном выявлении на поверхности формы ее внутренней конструкции), архитектоника несет в себе композиционный смысл. Средствами симметрии, ритма, пропорционирования, акцентации архитектор выделяет главные и подчиненные части сооружения, центр и периферию, верх и низ, подчеркивает детали, имеющие особенный художественно-образный смысл. Поэтому архитектоника является художественно-образным качеством архитектурной формы.

АРХИТЕКТОР (др.-рус. архитектонъ, от греч. architekton — главный строитель), человек, которому принадлежит замысел архитектурного сооружения (см. архитектоника). В средневековье — главный строитель, руководитель артели каменщиков (см. также аппаратор). В старину архитектором называли также и заказчика сооружения. С XI в. в Италии появлялись подписи “главных строителей” на возводимых ими зданиях. С IX в. стали делать чертежи, в XIV — XV вв. — макеты. Архитектор становился проектировщиком. На Руси тех, кто возводил сооружения из дерева, называли плотниками, а мастеров, строивших из камня, — зодчими.

АРХИТЕКТУРА (через польск. architektura, от ср.-лат. architectura; см. архитектоника; архитектор), художественно-образная организация пространства на основе строительных конструкций. Следует отличать утилитарное строительство и соответствующее этой технической деятельности понятие конструкции от архитектуры как художественного творчества в камне, дереве и глине. Архитектор оперирует понятием композиция и использует выразительные (композиционные) средства: метр и ритм, симметрию и асимметрию, отношения величин и пропорции. Этим средствам соответствуют приемы акцентирования, уравновешивания, пропорционирования. Архитектуру относят к бифункциональным (двойственным) искусствам, в композиции которых соединяются утилитарная и художественная функции. Их сочетание и взаимодействие определяются жанром архитектурного творчества (сакральная, или храмовая, архитектура, дворцовые, жилые здания, технические сооружения). Архитектуру также относят к пространственным видам искусства, точнее было бы сказать — к пространственно-временным, поскольку архитектор организует массы, объемы, линии, силуэты не только в трехмерном пространстве, но и во времени восприятия композиции зрителем. Только в движении, т. е. во времени и направленности разворачивания композиции в пространстве, при меняющихся в определенной последовательности точках зрения, прохождении зрителем вдоль, вокруг и внутрь здания, раскрывается замысел, идея и художественный образ архитектурной композиции. В этом смысле, как отмечал теоретик архитектуры А. И. Некрасов, не камень или дерево, а пространство и время являются композиционным материалом, главным же художественным средством — организация движения. Соответственно этому все архитектурные композиции можно разделить на два типа: “пребывания в пространстве” и “продвижения в пространстве”. К первому типу относят центрические и зальные композиции, ко второму — аллеи, галереи, анфилады, аркады. Отнесение архитектуры к “неизобразительным искусствам” весьма спорно. В сравнении с живописью, скульптурой, графикой архитектор действительно (за исключением декоративных деталей) не изображает конкретные предметы. Зато архитектура способна не только выражать, но и изображать абстрактные, возвышенные идеи и образы: вознесения, возвышения духа, полета души, силы, мощи, спокойствия, уверенности. Такие образы передать непосредственно, минуя эзопов язык аллегорий, не может ни живописец, ни скульптор. Поэтому Б. Р. Виппер называл архитектуру “в высшей степени изобразительным искусством”. Художественный смысл искусства архитектуры заключается, таким образом, в преображении утилитарной строительной конструкции в композицию. К примеру, опорный столб, выдерживающий тяжесть перекрытия, представляет собой оптимальную, прочную и надежную строительную конструкцию, а колонна, выражающая идею духовного сопротивления тяжести и вознесения к небу, есть архитектурный образ, композиция.

Внешне эти формы выглядят почти одинаково, но содержание их различно. Это различие определяется в теории архитектуры понятием ордера. Здесь и проходят границы архитектуры как художественного творчества. Отсюда также традиционные сравнения архитектуры с космосом, возникающим из хаоса, “очеловеченной материей”, каменной книгой человечества, застывшей музыкой.

АРХИТРАВ (франц. architrave, от греч. archi — главный и лат. trabs — балка), нижняя часть антаблемента (две верхние составляют фриз и карниз), горизонтальная балка, непосредственно опирающаяся на вертикальные опоры: столбы, колонны, пилоны (см. также ордер). Другое название — эпистиль.

АСТВЕРК (нем. Astwerk, от Ast — сук, ветка и Werk — работа), декоративный мотив в архитектуре готического стиля в виде сучьев, переплетения веток (ср. масверк).

АСТИЛЯРНЫЙ ОРДЕР, см. ордер.

АСТРАГАЛ (греч. astragalos — косточка, позвонок), декоративная деталь, профиль (в архитектуре профили называют “обломами”) в форме полуовала, расположенного над “полочкой” прямоугольного сечения. Астрагал часто декорируют орнаментом из бус или жемчужника. В классической архитектуре астрагал наподобие “ошейника” разделяет ствол (фуст) колонны и капитель.

АТЛАНТ (греч. Atlantas — “Несущий”), опора в виде мужской обнаженной фигуры, изображающей персонаж древнегреческой мифологии — титана Атланта, осужденного поддерживать небесный свод в наказание за борьбу против олимпийских богов. Другое название — теламон. Женские фигуры, заменяющие собой колонны, именуют кариатидами.

АТРИУМ (лат. atrium, от ater — черный), в древнеиталийском и римском жилом доме — внутренний двор, куда выходили двери всех комнат. Происходит от древнегреческого мегарона или огороженного двора с очагом в центре (отсюда и название). Другое наименование — каведиум. Двор, окруженный колоннами, называют перистилем. Древнеримский атриум имел отверстие в кровле — комплювий (изначально для выхода дыма от очага) и бассейн под ним — имплювий для сбора дождевой воды. В средневековье атриумом стали называть большой открытый двор перед храмом с водоемом для омовений (см. базилика; клуатр; ср. авла).

АТТИК (лат. atticus — аттический), в древнеримских триумфальных арках, а затем и во всей классической архитектуре — декоративная стенка (иногда ее называют аттиковый полуэтаж), расположенная над венчающим карнизом здания. Древние римляне вначале на таких стенках размещали надписи в память покорения Аттики (центральной части Греции), отсюда название, а затем вообще памятные надписи, даты, декоративные рельефы.

АУДИЕНЦ-ЗАЛ (франц. audience, от лат. audientia — слушание; см. зал), большое парадное помещение, зал для официальных приемов. Во дворцах располагается в анфиладе за аванзалом перед тронным залом. Иногда аудиенц-зал и тронный зги являются одним и тем же помещением.

АФИНСКИЙ ЭТАЖ, то же, что аттик (Афины — столица Аттики).

Б

БАГ (перс. bag — сад), в архитектуре Ближнего и Среднего Востока — обнесенный стеной сад регулярной планировки с водоемами и фонтанами.

БАЗА (франц. base, от греч. baino — ступаю), основание, подножие колонны. Более общее значение — подиум, постамент (см. также крепидома; пиргос; плинт; торус; трохилус; стереобат; стилобат).

БАЗИЛИКА (греч. basilike — “дом басилевса”), прямоугольное в плане здание. В Древней Греции городами управляли архонты (греч. archontes — правитель), которых называли басилевсами (греч. basileus — царственный, мудрейший). В Византии басилевс — эпитет императора. Греческие архонты-басилевсы выполняли свои обязанности в специальных зданиях: принимали посетителей, решали спорные дела, заключали договоры. Базилики (лат. basilicae — дома басилевсов) строили также в Риме, в частности на Римском Форуме. Правитель восседал на троне в апсиде, а вдоль нефа (продольного помещения), обычно разделенного двумя рядами колонн на центральный неф и два боковых, к нему шли просители. По одной из версий происхождения христианского храма, такие базилики служили первыми помещениями для совместных молений. В более широком значении базиликальной постройкой называют любое удлиненное в плане здание — в отличие от центрических (см. крестово-купольные храмы; ротонда). Западноевропейские христианские базилики имеют план в виде удлиненного латинского креста. Поперечный неф подобного типа храма называют трансептом. Восточная часть заканчивается апсидой, но апсиды могут также завершать “рукава” трансепта. В раннехристианских храмах апсиды могли находиться и со всех четырех сторон (см. триконх; тетраконх).

БАЛДАХИН (через итал. baldacchino, от лат. baldacinus — багдадский), навес, шатер на четырех столбах. Вначале в странах Ближнего Востока и Центральной Азии — навес из ткани на деревянной раме, защищающий от палящего солнца. Под влиянием Востока в западноевропейском средневековом искусстве так же стали называть каменные навесы над статуями, кафедрами или алтарями (город Багдад в представлении европейца олицетворял экзотику Востока, отсюда название). Другое наименование навеса над алтарем — киворий, на Руси — сень.

БАЛКОН (франц. balcon, итал. balcone, от лат. balcus — балка), площадка с ограждением, выступающая от стены здания. Закрытый балкон называется эркером, углубленный, закрытый с трех сторон — лоджией (ср. антресоль; галерея; гульбище; мезонин).

БАЛЮСТРА (франц. balustre, от лат. balteus — пояс, перевязь), боковая часть капители ионического ордера в форме горизонтально расположенного цилиндра, “свитка”, перетянутого посередине пояском и декорированного листьями аканта.

БЛЮСТРАДА (см. балюстра), ограждение балконов, лестниц, крыш, пандусов, состоящее из ряда балясин, соединенных сверху поручнем.

БАЛЯСИНА (итал. balaustro; см. балюстра), столбик веретенообразной формы, имеющий вверху и внизу плинт. Элемент балюстрады.

БАНЯ (укр. баня, через лат. balneum, из греч. balaneion — сосуд), в южнорусской и украинской архитектуре — купол, сводчатое перекрытие. В архитектуре украинского Барокко — грушевидный граненый купол.

БАПТИСТЕРИЙ (греч. baptisterion, от baptizo — погружаю), крещальня. Помещение (обычно в левом приделе храма) или отдельное сооружение для обряда христианского крещения. В западноевропейской архитектуре — центрическое восьмигранное в плане здание (см. октагон) перед западным фасадом церкви или собора.

БАРАБАН (тюрк., тат. daraban), в архитектуре — композиционный элемент цилиндрической формы: из мраморных барабанов, поставленных один на другой, в античности составляли колонны. Купол опирается на цилиндрический барабан.

БАРБАКАН (франц. barbacane, от перс. balakhanch — проем, окно), укрепление, состоящее из крепостных ворот и двух башен по сторонам либо из прохода, ограниченного стенами и с башней в глубине (ср. тор-хаус).

БАРОККО (итал. barocco, от португ. bаrrосо — причудливый, неправильный, испорченный), исторический художественный стиль, тип культуры и творческий метод в архитектуре, основанный на необычном, новаторском использовании классических архитектурных форм, прежде всего элементов ордерной системы. В XV — XVI вв. словом “барокко” португальские моряки, а затем ювелиры называли жемчужины неправильной формы. Затем, спустя время, так стали именовать здания в архитектуре Рима, появившиеся во второй половине XVI — XVII в. Они отличались динамичностью, экспрессией. Архитекторы использовали приемы группирования колонн, раскреповки карнизов, сочетания элементов, нарушающих каноны Классицизма, сложившиеся в архитектуре на исходе эпохи Возрождения. Главный принцип архитектуры стиля Барокко — активное взаимодействие объема здания с окружающим пространством, смешение внутренних и внешних пространств, пластичность перехода от одного объема к другому. Отсюда изогнутые (выпуклые и вогнутые) фасады, витые колонны, разорванные фронтоны, просторные наружные лестницы, перспективы городских магистралей и создание грандиозных архитектурных ансамблей. “Отцом Барокко” считают великого Микеланджело. Наиболее известные архитекторы римского Барокко XVII в.: Л. Бернини, Ф. Борромини, К. Мадерна. В XVIII в. стиль Барокко распространился в архитектуре Германии, Австрии и России. В середине XIX в. возник стиль Необарокко.

БАСТЕЯ (ст.-франц. bastea, через лат., из греч. basternа — закрытые носилки), в средневековой архитектуре — полукруглая или многогранная башня в углу сходящихся крепостных стен. Другое название — больверк. Такие башни именовали также ронделлами.

БАСТИОН (франц. bastion, от итал. bastionato — “выступающая постройка”), усовершенствованная бас-тея, пятиугольный в плане выступ в углах крепостных стен.

БАШНЯ (через польск. baszta, от ст.-франц. bastea; см. бастея), высотное сооружение: дозорная, оборонительная башня, колокольня, минарет, пагода, ратушная башня, столпообразный, или башенный, храм (см. также беффруа; донжон; кампанила).

БЕЛЬВЕДЕР (итал. belvedere, франц. bellevue — “красивый вид”, от лат. bellus — великолепный и videre — смотреть, осматривать), постройка, расположенная на возвышении: дворец, беседка на холме, с которого открывается красивый вид. В ином значении — башня, надстройка, ротонда на кровле здания либо здание с галереей, лоджией наверху.

БЕЛЬЭТАЖ (от франц. bel — красивый и e'tage — ярус, уровень), второй снизу после цокольного этаж здания. Обычно более высокий, чем первый, в нем располагаются парадные анфилады комнат, отсюда название.

БЕРГФРИД (франкск. bergfried — “городской страж”), в средневековье — главная сторожевая башня (ср. беффруа; донжон).

БЕРСО (франц. berceau — колыбель, люлька), садово-парковое сооружение в виде сводчатой конструкции (напоминающей перевернутую люльку) из деревянных реек для вьющейся зелени (ср. трельяж). Такие крытые зеленые аллеи появились в XVII в. во французских парках регулярного стиля.

БЕТОН, см. античная архитектура; бут; терраццо.

БЕФФРУА (ст.-франц. beffroi, от франкск. l'effroy — набат, тревога), в западноевропейской средневековой архитектуре — сторожевая, дозорная башня (ср. бастея; донжон). В XIII — XIV вв. такие башни постепенно утрачивали военное значение и превращались в ратушные башни — символ свободы и независимости средневекового города.

БИМА, БЕМА, см. вима.

БИФОРИИ (лат. biforium — двусторонний, двойной), сдвоенная арка, аркада из сдвоенных арок или двойное окно с колонкой или пилястрой посередине. Такое окно иначе называют венецианским.

БИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ (от лат. bi — дву- и функция), двойственность назначения, свойство произведения искусства, которое способно одновременно выполнять две функции, например утилитарную (практически полезную) и духовную (художественную). К бифункциональным искусствам относят прикладное искусство, дизайн и архитектуру.

БОЖНИЦА (укр. божныця), божий храм, часовня, капелла. В Западной Украине и Белоруссии — каплица.

БОЛОНА, БОЛОНКА (укр. болона, польск. blona — пленка, кожа), в древнерусской архитектуре — застекленное окно, окончина (переплет) с кусками слюды, кожи, пергамента.

БОЛЬВЕРК (нем. Bollwerk, от Bolle — луковица и Werk — работа), крепостная башня, то же, что бастея. В ином значении — луковичный купол.

БОЛЬШОЙ ОРДЕР (см. ордер), колонны или пилястры, охватывающие фасад здания на высоту двух и более этажей.

БОССАЖ (франц. bossage — выпуклый, горбатый), в архитектуре — выступ, выпуклый участок стены. Босселяж — лепной рельефный орнамент. БРАМА (укр., из польск. brama), в архитектуре католической Польши, Западной Украины, Белоруссии — монастырские ворота, портал.

БРАНДМАУЭР (от нем. Brand — огонь и Mauer — стена), глухая высокая стена, обычно без окон, разделяющая кварталы тесной городской застройки. Использовалась как противопожарная, отсюда название.

БРИЗ-СОЛЕЙ (от франц. brise — ветерок и soleil — солнце), солнце- и ветрозащитный козырек над оконным проемом (ср. карниз; сандрик).

БРИЛЛИАНТОВЫЙ РУСТ, см. руст, рустовка.

БУДУАР (франц. boudoir, от bouder — сердиться, дуться), небольшая, уютная комната, примыкающая к спальне. Название появилось во Франции в XVII в. от типа мебели “будёз” (софы, кушетки). В XVIII в. будуары становились своеобразными гостиными, где размещали произведения искусства.

БУЛЕВТЕРИЙ (греч. bouleuterion, от boule — совет), в Древней Греции — здание для заседаний городского совета, обычно находилось на агоре. Прообраз базилики.

БУЛЬВАР (франц. boulevard, от нидерл. bolwerk, нем. Bollwerk; см. больверк), широкая улица с посадками деревьев, проложенная на месте прежних крепостных валов и стен.

БУСЫ (от тюрк. bus — туман, капли тумана), в архитектуре — рельефный орнамент в виде чередующихся овальных и дискообразных элементов. Украшает валик астрагала или другие профили (ср. жемчужник).

БУТ (от итал. bottare — бить, толкать), наполнение пространства между двумя стенками (наружной и внутренней) мелким камнем, щебнем, гравием вместе с песком и раствором цемента (“забутовка”). Такую технику использовали древние римляне, отсюда название “римский бетон” (см. также терраццо). Бутовой называют кладку из камней неправильной формы (ср. циклопическая кладка).

“БЫЧИЙ ГЛАЗ” (франц. oeil-de-boeuf, нем. Augenbulle), в средневековой архитектуре стран Центральной и Северной Европы — чердачное окно, проем которого в крутой черепичной кровле имеет вытянутую и заостренную к углам форму, напоминающую глаз быка. В XVII — XVIII вв. “бычьим глазом” стали называть окна в форме горизонтально расположенного овала.

БЮВЕТ (франц. buvette — стойка), парковый павильон в виде ротонды (круглой постройки) с застекленными проемами, коническим или купольным покрытием.

ВАЗОН (франц. vason), декоративный элемент в форме вазы.

ВАЛ (лат. vallum), профиль, или архитектурный облом, представляющий собой в поперечном сечении полуокружность либо четверть окружности (четвертной вал). Противоположная форма — вогнутый профиль — называется выкружкой. Подобными деталями декорируют базы и капители колонн, тяги, пояса (см. также бусы; гусек; жемчужник; каблучок; сима; торус; трохилус).

ВАЛЬМОВАЯ КРОВЛЯ (нем. Walmdach, др.-нем. walm, фин. walma — крутизна), высокая четырехскатная кровля над прямоугольным в плане строением, по длинным сторонам которого образуются два ската трапециевидной формы, а по коротким — треугольной. Такие кровли характерны для средневековой архитектуры Северной Европы.

ВАРТА (искаж. нем. Wartturm), сторожевая башня.

ВАТ (кхмерск. vat — храм-гора), в архитектуре Юго-Восточной Азии — пирамидальная постройка, храм-гора, символизирующий священную гору Меру, на которой обитают боги. В более широком значении — храмовый комплекс, включающий многие постройки.

“ВЕЕРНЫЙ ЗАМОК” — разновидность замкового камня, “запирающего” в верхней точке арку и состоящего из трех клинчатых камней наподобие веера: крупного центрального и двух малых по бокам. ВЕЖА (др.-рус. въка — шатер, палатка), у древних славян — передвижная боевая башня на колесах, затем дозорная вышка.

ВЕЛУМ (лат. velum — парус, навес), в Древнем Риме — тент, который натягивали над амфитеатром от солнца. Другое название — веларий (лат. velarium). Позднее велумом стали называть отдельные сегменты купола, напоминающие по форме треугольные паруса.

ВЕНЕЦ КАПЕЛЛ, см. амбулаторий; апсидиола.

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ОКНО, двойное окно с колонкой посередине и двумя арочками наверху, объединенными одной общей аркой или треугольным фронтоном. Другое название — бифорий. В XV — XVI вв. такой тип оконного проема часто использовали в Италии, в архитектуре Венеции, отсюда название.

“ВЕРЁВОЧКА”, декоративный элемент, валик с нанесенными на его поверхность косыми полосками, создающими на расстоянии впечатление плетеного орнамента.

ВЕРТОГРАД (ст.-слав. врътоградъ, из готск. aurtigards — сад, огород), старинное название сада, цветника, огороженного парка регулярного или пейзажного стиля.

ВЕРТУГАДЕН (через нем., от франц. vertugardin — “зеленый сад”, лужайка), в садово-парковом искусстве — покрытый зеленью откос или “зеленый театр” — амфитеатр из полукруглых в плане ступеней, расположенных на склоне холма.

ВЕСТВЕРК (нем. Westwerk — западная постройка), в западноевропейской средневековой архитектуре — поперечная пристройка к западной оконечности нефа храма. Близко понятиям нартекс, притвор (ср. леттнер).

ВЕСТИБУЛ, ВЕСТИБЮЛЬ (франц. vestibule, от лат. vestibulum), в архитектуре Древнего Рима — преддверие, площадка перед входом в здание, ограниченная с двух сторон стенами либо колоннадой. По древнему обычаю такую площадку посвящали богине домашнего очага Весте, отсюда название (ср. пастада; пронаос; пропилеи). Позднее вестибюлем стали называть любое помещение, которое находится перед основным — аванзалом, залом, салоном.

“ВЕТВЬ КРЕСТА”, см. крестово-купольные храмы.

ВЗВОЗ, в деревянной архитектуре славян — бревенчатый накат, пандус, ведущий на второй этаж амбара, сеновала, постройки на подклете.

ВИАДУК (от лат. via — дорога и duco — веду), древнеримский каменный мост на аркадах, по которому проходит участок дороги через овраг, ущелье, русло реки. Аналогичная конструкция для водопровода называется акведуком.

ВИЛЛА (ср.-лат., итал. villa, от лат. vicus — деревня, поселок), загородное поместье, усадьба. У древних греков — эпавлис, у римлян — обширный комплекс построек — дом с перистилем (внутренним двором), садами и фонтанами. Остатки таких вилл сохранились в Помпеях, в Тиволи близ Рима (ср. казино; палаццо; руст).

ВИМА (ср.-лат. vima, от греч. bema — шаг), в христианском храме — возвышение алтарной части (в античности — бема). Иногда вимой называют ступени алтаря либо приподнятую часть пола в средокрестии храма (ср. амвон; пресбитерий; “горнее место”; солея).

ВИМАНА (санскр. wimana — святыня), тип средневекового храма в Индии, центрическая постройка с порталом на четырех столбах, иногда с пирамидальным навершием. Внутреннее святилище называется гарбха-гриха.

ВИМПЕРГ (нем. Wimperg от Wind — ветер и bergen — прятать — “защита от ветра”, ресница, “то, что над глазом”), в средневековой архитектуре Западной Европы, главным образом готического стиля, — высокий треугольный фронтон, наподобие ресницы возвышающийся над входным порталом или оконным проемом. Французское название — габль.

ВИСЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ, крытый проход, галерея на консолях.

ВИСЯЧИЙ ЗАМОК, замковый камень, опускающийся значительно ниже наличника оконного проема или архивольта арки.

ВКЛАДЫШИ, см. каннелюры.

ВОДОВЗВОДНАЯ БАШНЯ (см. башня), в архитектуре средневековых крепостей — башня, внутри которой находится водоподъемное устройство для снабжения жителей города питьевой водой во время осады. Такие башни потайными каналами связывали с рекой.

ВОЛОКОВОЕ ОКНО, в деревянной архитектуре славян — вытянутое по горизонтали оконце, выпиленное в высоту одного или двух бревен. Закрывается (заволакивается) изнутри тесовой задвижкой. Иначе — дымник (ср. болона).

ВОЛОТОВАЯ КРЫША (от волоть, укр. волот — колос, метелка, вершина снопа), в архитектуре южных славян — кровля, крытая соломой, снопами комельками вверх.

“ВОЛЧИЙ ЗУБ”, разновидность геометрического орнамента, состоящего из чередующихся трехгранных выемок — вершиной вверх и вершиной вниз. В архитектуре такой орнамент создается приемом наклонной кладки кирпичей. Типичен для древнерусского зодчества XVI — XVII вв., во владимиро-суздальской школе архитектуры известен с XII в.

ВОЛЬЕР (франц. voliere, от лат. volare — летать), загон, клетка для птиц. В архитектуре XVII — XVIII вв. — парковый увеселительный павильон, в котором находились клетки с певчими птицами.

ВОЛЮТА (итал. voluta, от лат. voluto — катать, скатывать), архитектурная деталь в форме спирального завитка. Греческое название гелика. Две волюты являются частью капители ионического ордера. По одной из версий, такие завитки воспроизводят мотив распускающегося цветка. В архитектуре Итальянского Возрождения и Барокко волюты стали использовать в качестве конструктивных (в поддерживающих консолях) и декоративных элементов. Характерный мотив — две симметрично расположенные волюты по сторонам центрального ризалита фасада, портала или оконного проема. Барочные волюты S-образного изгиба (с двумя завитками на концах) выражают идею динамики, напряжения, скрытого усилия и пластически обогащают переход от вертикальных к горизонтальным элементам здания. Эволюция формы волюты является характерным примером преображения конструктивного элемента в художественный образ напряжения, движения, усилия. Большие волюты называют также суппортами или эвольвентами.

ВОМИТОРИИ(лат. vomitoriorum, от vomitare — извергать), выходы, пандусы древнеримского амфитеатра, спускающиеся от зрительских мест — театрона — к площадке внизу — арене.

ВОСЬМЕРИК,в русской архитектуре — восьмигранное в плане сооружение (ср. октагон) или его часть. В деревянной архитектуре, а затем в каменном зодчестве сложился характерный тип здания: восьмерик на четверике. Нижняя часть представляет собой кубический объем (в деревянной архитектуре — сруб), а верхняя — поставленный на него восьмигранник (сруб “со скошенными углами”). Выше может быть расположен еще один или два восьмерика, увенчанных шатром или куполом. Подобная ярусная композиция прочна и выразительна.

ВУТ(франц. voute — свод, изгиб, от лат. volvere — крутить, закручивать), то же, что падуга, закругление, выкружка, скругляющая переход от вертикальной плоскости стены к горизонтали потолка — плафона. В ином значении — утолщение плиты, балки.

ВЫКРУЖКА,см. вал.

ВИШГОРОД, ВЫШЕГРАД, укрепленная возвышенная часть средневекового города. То же, что акрополь, детинец, кремль, цитадель.

ВЫШКА, высокая сторожевая башня, колокольня, изба на подклете (ср. альтана; бельведер; вежа; донжон).

Г

ГАБЕЛЬ, ГАБЛЬ(ст.-франц. gable), французское название остроконечного фронтона вимперга (ср. щипец).

ГАВИТ(арм. gavit — двор), в архитектуре древней Персии и Закавказья — храмовая пристройка, притвор. То же, что в западноевропейской архитектуре нартекс. В средневековой архитектуре Армении — большой зал, перекрытый сводами.

ГАКЛИ (укр.), большие отесанные камни. То же, что квадры.

ГАЛЕРЕЯ (итал. galleria, от galla — открытый), узкое протяженное помещение, обычно перекрытое сводами, на аркадах. Древние гробницы III — II тысячелетий до н. э., состоящие из коридора — дромоса и погребальной камеры, называют галерейными В древнерусской архитектуре традиционными являются обходные галереи вокруг здания храма (см также анфилада; гульбище; лоджия). В парадных галереях дворцов XVII — XVIII вв. размещали художественные коллекции. Отсюда значение слова “галерея” — выставочный зал или собрание произведений искусства.

“ГАЛЕРЕЯ КОРОЛЕЙ”, неточное название горизонтального яруса западного фасада готических соборов (над вимпергами порталов), в нишах которого размещены статуи ветхозаветных пророков и царей.

ГАНКА, ГАНОК (укр., через польск. ganek, из нем. Gang — проход, коридор), в архитектуре юго-западных славян — приступок, крылечко с навесом и перилами у входа в дом. В ином значении — фигурная балясина.

ГАРБА, см. анда.

ГАРБХА-ГРИХА (санскр. garbha-griha — “чрево храма”), центральный зал, святилище индуистского храма VII — III вв. до н. э. В центре такого зала находится статуя божества. Пирамидальное навершие снаружи, похожее на ступу, называют шикхарой (ср. вимана).

ГАРГУЙЛЬ (франц. gargouille, от лат., из греч. gargarе — полоскать, булькать), водосток. В западноевропейской средневековой архитектуре — желоб для стока дождевой воды с кровли и галерей храма. Гаргуйли делали из камня и придавали им форму распростертой фигуры человека или фантастического существа — дракона, химеры. Из открытого рта или пасти гаргуйля во время дождя фонтаном бьет вода. В русской архитектуре аналогичный элемент называют водолеем.

ГАРДЕЛЛО (итал. guardello, от guardare — смотреть), в итальянской архитектуре — дозорная башня, кампанила.

ГАТОРИЧЕСКАЯ КАПИТЕЛЬ (см. капитель), название египетской капители в виде распускающихся пальмовых листьев и кубической абакой в верхней части, декорированной с четырех сторон ликами древнеегипетской богини Хатор (Гатор). Подобная капитель появилась в архитектуре храмов Древнего Египта в период фараонов XVIII династии Нового царства (XVI — XV вв. до н. э.).

ГАУПТВАХТА (нем. Hauptwache — главная стража), тип сооружения в архитектуре XVIII — XIX вв., чаще в стиле Классицизма. Русское название — караульня, сторожка, французское — кордегардия.

ГЕЗЁЛЬ, ГЗЕЛЬ (от нем. Geselle — подмастерье, товарищ), в России первой четверти XVIII в. так называли ученика, помощника архитектора, гравера или живописца.

ГЕЙСОН (греч. geison — карниз, выступ), карниз, выносная плита, отводящая поток дождевой воды от стены здания (ср. сима). В России в конце XVII — начале XVIII в. карниз здания, как и любой фигурный выступ, профиль, называли искаженным словом “гзымс” (через польск. gzyms, от нем. Gesims — карниз, выступ).

ГЕКАТОМПЕДОН (греч. Hekatompedon — “стофутовый”), тип древнегреческого храма, периптера (здания, со всех сторон окруженного колоннами), длина бокового фасада которого равняется ста греческим футам (греч. pus — стопа, нога; аттический фут равен 0,308 м). Сто футов — исходная мера пропорционирования древних сооружений. Так, ста футам равняется длина наоса и ширина главного фасада Парфенона на Афинском Акрополе (середина V в. до н. э.).

ГЕКСАСТИЛЬНЫЙ ХРАМ (лат. hexastylos, от греч. hex — шесть и stylos — колонна, опора), в античной архитектуре — тип храма, периптера (окруженного со всех сторон колоннами), на переднем и заднем фасадах которого находится по шесть колонн.

Существуют также храмы тетрастильный (с четырьмя колоннами), октостильный (с восемью) и декастильный (с десятью колоннами). Такое деление ввел в I в. до н. э. древнеримский архитектор Витрувий (см. триада Витрувия).

ГЕЛИКА, ХЕЛИКА (греч. helika — завиток), то же, что волюта. Чаще словом “гелика” обозначают небольшие завитки, например в капители коринфского ордера. Геликоидальный — витой, например, геликоидальная (витая) колонна.

ГЕРМА (греч. herma — стойка, столб), архаическая форма статуи в античном искусстве, нижняя часть которой выполнена в форме столба, а верхняя — в виде головы или торса бога Гермеса (охранителя дорог, полей и стад). Вначале гермы были культовыми сооружениями на перекрестках дорог, затем их использовали в качестве дорожных указателей. Позднее в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве XV — XIX вв. гермы (с любыми скульптурными изображениями) превратились в элементы декора (ср. атлант; кариатида; теламон).

ГЕРООН (греч. heroon — храм героя), в античной архитектуре — мемориальное сооружение, обычно круглая в плане постройка типа толоса на квадратном основании. Внутри находился жертвенник. Такие сооружения посвящали не богам, а знаменитым героям, уроженцам данного города (ср. кенотаф; мавзолей).

ГЗЫМС, см. гейсон.

ГИБЕЛЛИНОВЫ ЗУБЦЫ, характерный элемент оборонительных сооружений европейского средневековья. Прямоугольные зубцы стен с раздвоенным завершением наподобие “ласточкина хвоста”. Служат укрытием для стрелков. Название происходит от средневековой партии гибеллинов, противников гвельфов. Гибеллины поддерживали германских императоров в их борьбе с римскими папами (по одной из версий, от наименования г. Вайблинген в Германии, их главной резиденции). В 1485 — 1516 гг. возводимые при участии итальянских мастеров новые стены Московского Кремля украсили навершия в виде гибеллиновых зубцов (ср. кремальеры; машикули; мерлоны).

ГИБЕЛЬХАУЗ (нем. Giebelhaus, от Giebel — фронтон и Haus — дом), в германском средневековье — строение с островерхой двускатной кровлей и щипцовым фронтоном.

ГИГАНТОМАНИЯ, см. мегаломаны.

ГИЕРОТЕСИЙОН (греч. Hierothesion — святилище, от hieros — священный), в странах эллинизированного Востока IV — I вв. до н. э. — тип сооружения, совмещающий функции царской гробницы и храма (ср. героон; мавзолей).

ГИЛЬДИЯ КАМЕНЩИКОВ, см. дионисийские архитекторы; масоны.

ГИМНАСИЙ (греч, gymnasion, от gymnos — обнаженный, нагой), в Древней Греции — здание или помещение для физического воспитания юношей, тренировки или соревнований атлетов, которые занимались физическими упражнениями обнаженными, отсюда название (ср. стадион; термы).

ГИНЕКЕЙ (от греч. gynaikeios — женский), в Древней Греции — женская половина дома.

ГИПЕРТИРОМ (от греч. hyper — сверх и thyra — дверь), в античной архитектуре — горизонтальный выступ, “полочка”, тения над дверным проемом. Позднее — сандрик.

ГИПЕТРАЛЬНЫЙ ХРАМ (от греч. hypo — под и aithria — чистое небо), в античной архитектуре храм под открытым небом, без перекрытия. Многие храмы Древней Греции строили гипетральными по необходимости. Из-за огромных размеров навести каменную или деревянную кровлю не представлялось возможным даже с использованием внутренних опор. Отверстие в кровле называли гипетроном (греч. hypaithron). Гипетральные храмы посвящали божествам-небожителям: Зевсу, Аполлону — через открытую кровлю они проникали в свое жилище (ср. опеон). Открытые дворы древнеегипетских храмов также называют гипетральными (ср. гипостиль).

ГИПОГЕЙ (греч. hypogeion — подземный), в античной архитектуре — подземное святилище, погребальный склеп. Позднее в христианских храмах — крипта (ср. колумбарий).

ГИПОКАУСТЫ (от греч. hypo — внизу и kaustikos — горючий), в античных домах и древнеримских термах — система отопления горячим воздухом, который пропускали по трубам, проложенным под полом и внутри стен. Известна с I в. до н. э.

ГИПОСТИЛЬ (греч. hypostylos — “подколенный”, от hypo — под и stylos — колонна, опора), зал, помещение, перекрытие которого поддерживается множеством часто поставленных колонн. Обычно этот термин используют в отношении архитектуры древнеегипетских храмов, например в Карнаке и Луксоре (XVI — XII вв. до н. э.).

ГИПОТРАХЕЛИЙ (греч. hypotrachelion, от hypo — под и trachelos — шея), в древнегреческой архитектуре — врезы, канавки либо узкая перемычка между фустом (стволом) колонны дорического ордера и трахелием (“шейкой”), расположенным непосредственно под капителью. Второй пояс, находящийся выше гипотрахелия, называют “ремешками” (см. аннули).

ГИППОДАМОВА СИСТЕМА, система планировки античных городов с пересекающимися под прямым углом улицами и равными прямоугольными кварталами. Связана с именем древнегреческого архитектора Гипподама из Милета (485 — 405 гг. до н. э.). По гипподамовой системе в разное время были распланированы многие античные города: Пирей, Родос, Фурии, Александрия Египетская (ср. декуманус и кардо).

“ГИРЬКА” — архитектурная деталь в виде опрокинутой пирамидки, свисающая наподобие гирьки в верхней части оконного или дверного проема в точке соединения двух малых арок. Этот мотив, вероятно, восточного происхождения известен в итальянской архитектуре XIII — XV вв. Связан с конструкцией венецианского окна (“гирька” заменяет в таком окне среднюю колонку). Архитектор А. Фьораванти из Болоньи впервые применил этот элемент в портале западного фасада Успенского собора Московского Кремля (1475 — 1479). С тех пор “гирька” стала типичным мотивом русской архитектуры.

ГЛАВА, в русской архитектуре — наружная часть (оболочка) купола.

ГЛИНОБИТНАЯ, ИЛИ ЗЕМЛЕБИТНАЯ, ТЕХНИКА, старинная крестьянская техника строительства землянок и небольших домов из утрамбованной земли. Русский архитектор Н. А. Львов в 1797 — 1798 гг. проводил опыты “глинобитного строения”, используя жидкую глину, квасцы, известь. По разработанной им технологам построен Приоратский дворец в Гатчине близ Петербурга.

ГЛИФЫ (франц. glyphe — выемка, углубление, от греч. glypho — вырезаю), врезы, углубления, выемки на поверхности стены, заглубленные части стен, а также боковые поверхности углубленного в массив стены оконного или дверного проема.

ГОЛБЕЦ, ГОЛОБЕЦ (др.-рус. гълбьцъ, из др.-сканд. golf — пол), в русской архитектуре — подполье, кладовая под полом, лестница в погреб или пристройка к печи в форме лесенки.

ГОЛОСНИКИ, в древнерусской архитектуре — пустоты в стенах, ниши либо глиняные горшки, заделанные в стену открытой горловиной наружу. Поглощают звук, препятствуют его отражению от стен и тем самым улучшают акустику помещения. Отсюда название — церковь с голосниками (ср. слухи).

ГОНТ, ГОЛТИНА, ГОНТАЛЬ (укр. гонт, через польск. gont, из нем. Gant, лат. cantherius — жердь, брус для привязывания лошадей или подвязки виноградных лоз), в архитектуре славян — дранка, расколотое на щепки полено, которое называют голтина. Гонт — отдельные дощечки — используют в качестве кровельного материала (ср. лемех; черепица). Гонталь — деревянный колышек, шпунт, которым каждая гонтина прикрепляется к деревянной обрешетке кровли.

ГОНХОН (др.-инд. gonhon), в буддийской архитектуре Индии — верхний ярус башенного храма — шик-хары.

ГОПУРАМ (санскр. hopuram — надвратная), в средневековой архитектуре Индии — высокая надвратная башня в форме сужающейся кверху пирамиды. Оформляет вход, портал — гопур — в ограде храмового комплекса зданий.

“ГОРНЕЕ МЕСТО” (др.-рус. горьнь — верхний, высший), в православном храме — возвышение в алтарной части — апсиде, за престолом (ср. амвон; вима; синтрон).

ГОРНИЦА, в древнерусской архитектуре — верхнее помещение, парадная комната, светлица (освещаемая большими окнами), предназначенная для приема гостей.

ГОРОДИЩЕ (ст.-слав. градъ, др.-инд. grhas — дом), древнее укрепленное поселение, на их местах позднее возникали города.

ГОРОДКИ, декоративный мотив из зубцов-пирамидок, прямоугольных выступов или полукруглых выемок, чередующихся с “башенками”. Восходит к изображению городской стены с башнями. “Горбдчатый фриз” образуется рядами чередующихся выступающих и заглубленных кирпичей.

ГОТИКА, ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (франц. gothique, итал. gotico, от лат. gothi), художественный стиль западноевропейской архитектуры XIII — XV вв. Связан в первую очередь с изменениями композиции средневековых кафедральных соборов. Название возникло позднее, в эпоху Итальянского Возрождения (готами древние римляне называли германские племена “к северу от Альп”). Новшества готического стиля связаны с деятельностью аббата Сюжера в церкви Сен-Дени к северу от Парижа (1136 — 1140), строительством собора в Дареме, Англия (ок. 1133), собора Нотр-Дам (Парижской Богоматери). Стремительный рост населения европейских городов в XII — XIII вв. требовал возведения больших кафедральных соборов (чтобы под их сводами смогло собраться на воскресную мессу все население города). Однако простое увеличение размеров приводило к обрушению тяжелых каменных сводов из-за усиления бокового распора, действующего на стены. Требовалась новая конструкция. Постепенно, опытным путем, облегчая своды введением каркаса из нервюр (франц. nervurе — ребро), системы наружных опор из контрфорсов (франц. contreforce — “противосила”) и аркбутанов (франц. arc-boutant, от arc — арка и boutant — связка, крайняя опора), удалось значительно ослабить боковой распор. Тяжесть сводов передавалась с помощью аркбутанов (в форме полуарки) на контрфорсы — ряды опорных столбов, вынесенных за пределы объема здания. Это позволило значительно увеличить пространство храма, а внутренние опоры превратить в тонкие пучки колонн. Стены освобождались от нагрузки, появилась возможность прорезать их большими окнами — так возникли готические витражи. Пространство стало легким и светлым. 150-метровая длина собора, высота сводов 40 — 50 м, высота башен 80 м становились нормой. Каменные своды неимоверной тяжестью давили вниз, но человек, находящийся внутри, видел только уносящиеся вверх тонкие пучки колонн, теряющиеся в вышине нервюры, яркие потоки света, льющиеся сквозь цветные стекла витражей. Так возникал художественный образ вознесения души к небу — образ, противоположный прозаическому действию строительной конструкции, уравновешивающей силы, направленной сверху вниз. Поэтому готический стиль — яркий пример метафизики искусства архитектуры, художественного преображения строительной конструкции. Детали готической архитектуры, также вначале имевшие конструктивное значение, постепенно преображаясь, стали выражать мистическую, иррациональную идею молитвенного состояния души (см. архитектоника; краббы; крестоцвет; масверк; неф; ожива; пинакль; роза; тектоника; триангуляция; трифолий; трифорий; фиал; шпиль).

ГОУ (кит. gou — крюк), в традиционной архитектуре Китая — кронштейн, фигурная консоль, поддерживающая вынос кровли (ср. доугун).

ГОФРЫ (франц. gaufre — вафля), в средневековой архитектуре Ирана и Средней Азии — полуцилиндрические контрфорсы, ряд которых на поверхности здания — башни, минарета — образует характерную волнистую поверхность.

ГРОТ (франц. grotte, итал. grotta — пещера), парковый павильон, имитирующий естественную пещеру. В садово-парковом искусстве XVIII — XIX вв. гротами стали называть сооружения различной формы и архитектурного стиля, лишь частично (в оформлении интерьера) напоминающие о пещере (ср. вольер; монбижу; монплезир; эрмитаж).

ГУЛЬБИЩЕ (от гулять), в древнерусской архитектуре — галерея, идущая вокруг здания, в каменной архитектуре — на подклете с аркадами.

ГУМБАЗ (перс. gumbaz — купол, свод), в архитектуре Ближнего Востока и Средней Азии — купольное сооружение, мавзолей.

ГУРТ, см. нервюра.

ГУРХАНА (перс. gurhana — жилище), в мусульманской архитектуре — гробница, усыпальница, небольшое сводчатое помещение.

ГУСЁК, профиль, или облом, двойного S-образного изгиба, имеющий вверху выкружку (вогнутую часть) в четверть окружности, а внизу — выпуклую. Такая форма напоминает шею гуся, отсюда название. Обратный гусек (в перевернутом виде) называют каблучком. Профиль в виде гуська имеет сима карниз для отвода дождевой воды от стен.

ГУТТЫ (лат. gutta, из греч. goutos — капля), выступы в форме усеченных конусов, украшающие плоскости мутул — выносных плит на карнизе здания (обычно в три ряда по шесть гуттов). Напоминают капельки воды, свисающие с карниза после дождя, отсюда название. Гутты характерны для дорического ордера и располагаются над триглифами дорического фриза. Такие же выступы можно видеть под тенией, горизонтальной “полочкой”, ограничивающей, триглифы снизу.

 

Д

ДВУСВЕТНЫЙ ЗАЛ (см. зал), парадное помещение, зал с высотой стен в два этажа (не разделенных перекрытием) и двумя рядами окон. “Вторым светом” называют верхний ярус стен и окон.

ДЕАМБУЛАТОРИЙ (франц. deamboulatoire, от лат. deambulatio — обход), в западноевропейской архитектуре романского и готического периодов — обходная галерея за главной апсидой. Ранняя форма названия — амбулаторий (см. также хор).

ДЕКАСТИЛЬ(греч. dekastylos, от deka — десять и stylos — опора, колонна), храм с десятью колоннами на переднем и заднем фасадах (ср. гексастильный храм).

ДЕКУМАНУСИ КАРДО (лат. decumanus — относящийся к десятой части, десятинный, от decem — десять и cardo — дверная петля, крюк), в Древнем Риме декуманусом называли запасной вход в военный лагерь, распланированный в форме правильного четырехугольника. Вход находился с тыльной стороны, у помещений десятой когорты легиона. Затем так же стали называть межу, линию, проведенную с запада на восток при разбивке лагеря. Другую линию, под прямым углом к первой, протянувшуюся с юга на север, называли кардо. Многие античные, а затем и средневековые европейские города возникали на месте древнеримских военных лагерей. Поэтому их регулярная планировка, ориентированная по сторонам света, часто сохраняла наименования главных магистралей: декуманус и кардо (ср. гипподамова система).

ДЕНТИКУЛЫ(лат. denticulus — зубчик), ряд небольших прямоугольных выступов под карнизом, тягой или гейсоном здания. Другое название — “сухарики”. Согласно теории происхождения архитектурных форм из начальной деревянной конструкции, дентикулы воспроизводят торцы тесно расположенных реек, поддерживающих кровлю.

ДЕСЮДЕПОРТ(франц. dessus-de-porte — “то, что над дверью”), в интерьере здания — декоративная панель, рельеф, живописное панно, расположенные над дверным проемом и связанные с ним общим обрамлением. Десюдепорты появились в архитектуре Франции в XVII в. (ср. люнет; панель; трюмо).

ДЕТИНЕЦ(др.-рус. дътиньць), в древнерусской архитектуре — внутренняя часть крепости, где во время вражеской осады скрывали женщин и детей, отсюда название (ср. кремль; цитадель).

ДИАСОМА(греч. diasoma, от dia — через и soma — тело), в древнегреческом театроне — проход, разделяющий места для зрителей по полукругу, параллельно орхестре.

ДИАСТИЛЬ(лат. diastylus, от греч. diastello — ставить врозь, разделять; dia — через и stylos — опора, колонна), в античной архитектуре, по канону Витрувия (см. триада Витрувия), тип храма с широко расставленными колоннами при интерколумнии (расстоянии между осями соседних колонн), равном трем нижним диаметрам — эмбатам — колонны (ср. пикностиль; систильная расстановка колонн; эвстиль).

ДИГЛИФ (греч. diglyphos — “двоерез”), редкий элемент фриза дорического ордера не с тремя, а с двумя вертикальными выступами и желобком между ними.

ДИОНИСИЙСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ, древнейшее братство строителей, члены которого участвовали в мистериях (таинствах) в честь бога Диониса. Знания, которые они хранили в тайне от непосвященных, называли архитектоникой. Дионисийские мастера возводили храмы, алтари и театры Диониса и других богов. Строители объединялись в общины, во главе которых стоял мастер — прообразы позднейших масонских братств и ремесленных гильдий. Предполагают, что братства дионисийцев, приравненных к жрецам, руководили постройкой многих знаменитых сооружений древности: вавилонских зиккуратов, египетских пирамид, храма Соломона в Иерусалиме, минарета Кутб Минар, мавзолея Тадж-Махал в Индии.

ДИПИЛОН (греч. dipylon — “двойные ворота”), в древнегреческой архитектуре — двое ворот, связанных продольными стенами. Прообраз средневековых барбаканов. Если враг берет первые ворота, то оказывается в западне — замкнутом пространстве с высокими стенами. Дипилонские ворота находились в древних Афинах.

ДИПТЕР (греч. dipteros — двукрылый, от di — двойной и pteron — крыло), в античной архитектуре — тип храма “окрыленного”, окруженного со всех сторон не одним, как в периптере, а двумя рядами колонн.

ДОДЕКАСТИЛЬ (от греч. dodeka — двенадцать и stylos — колонна, опора), в античной архитектуре — тип здания с двенадцатью колоннами на переднем и заднем фасадах.

ДОЛЬМЕН, см. мегалиты.

ДОМ, ДОМУС, см. собор.

ДОНЖОН (франц. donjon, от лат. dominium — владение), в западноевропейской средневековой архитектуре — высокая, отдельно стоящая башня. Ее строили внутри крепостных стен, на открытом пространстве. Если враг врывался в крепость, ее защитники укрывались в донжоне — “последнем владении”. Вход в башню находился на втором ярусе, а приставную лестницу убирали внутрь. Как и беффруа, донжон — символ независимости и свободы средневекового города.

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР (от греч. dorikos — по наименованию племени), один из ранних ордеров античной архитектуры. Его название и развитие связано с завоеванием Греции племенем дорийцев в XIII — XII вв. до н. э. Дорийцы, или доряне, пришли в Грецию с севера, из районов, богатых лесом, и имели навыки строительства из дерева. Однако в каменистой Элладе строительного леса было мало, и им пришлось возводить свои храмы из камня. Согласно одной из версий происхождения дорийской архитектуры, первые каменные постройки воспроизводили деревянные конструкции (см. мегарон). Для дорического ордера характерны мощные, тесно поставленные колонны, состоящие из отдельных каменных барабанов, широкие капители из двух частей: каменной “подушки” — эхина и квадратной плиты — абаки. Архитрав составляли из отдельных каменных плит, которые из-за хрупкости материала — известняка — не могли быть длинными: каждый блок опирался концами на соседние колонны. Поэтому колонны приходилось ставить очень близко (см. пикностиль). Таковы сохранившиеся руины древних дорийских храмов в Пестуме (Южная Италия), Сегесте, Селинунте, Акраганте (о. Сицилия; конец VII — VI в. до н. э.). Отличительной особенностью греко-дорического ордера является фриз из чередующихся триглифов и метоп с рельефами, скульптурные композиции в треугольных фронтонах двускатной кровли. Тяжелую каменную кровлю поддерживали изнутри двухэтажные колонны, поставленные в два ряда. Колонны имеют вертикальные желобки — каннелюры (от 16 до 24), в отличие от каннелюр конического ордера, они не имеют дорожек (перемычек) и соприкасаются, образуя острые ребра, что усиливает игру светотени. Яркая раскраска концентрировалась в верхней части здания, на фоне неба. Несущие части (колонны) обычно оставляли без окраски, а фриз расписывали: триглифы ярко-синей краской, фон метоп — красной, капители и рельефные детали — добавляя позолоту, зеленую краску, и подчеркивали контуры черным. Главное отличие дорийского стиля в архитектуре заключается в ясной расчлененности (см. тектоника), ритмичности, выразительности мощного, сурового, но одновременно нарядного облика храма. Типичные соотношения частей композиции дорического ордера: 2 : 1, 3 : 2.

ДОРМИТОРИЙ (лат. dormitorium — спальня), в средневековых монастырях — спальное помещение монахов. Французское название — дортуар (франц. dortoir — спальня), древнерусское — одрины. Монастырская трапезная называется рефекторием.

ДОУГУН (кит. dougoun — выступ), в традиционной архитектуре Китая, Японии, Кореи — ступенчатая консоль сложного профиля, поддерживающая сильный вынос кровли характерного вогнутого силуэта с приподнятыми углами. Доугуны расписывали яркой красной краской с позолотой и украшали фигурами драконов — символом дождя (ср. гоу).

ДРОМОС (греч. dromos — бег), в древних захоронениях — галерейных и купольных гробницах — крытый коридор, узкий сводчатый проход в погребальную камеру.

“ДЫНЬКА”, в древнерусской архитектуре XV — XVII вв. — декоративный элемент, шарообразное утолщение в средней части столбов, колонок порталов, наличников окон. Продольные полосы (нарезы) делают такой элемент похожим на дыню, отсюда название. В отличие от “гирьки”, он имеет не иностранное, а русское происхождение, поскольку повторяет в камне приемы резьбы по дереву.

ДЬЯКОННИК (от греч. diakon — слуга, помощник), в русском православном храме ризница, особое помещение, обычно в южной апсиде (при наличии трех апсид алтарной части), где хранятся церковные облачения и утварь (см. также триконх).

ДЯНЬ (кит. dang — зал), в средневековой архитектуре Китая — большое здание, храм, дворец с высокой изогнутой кровлей. Внутри обычно имеется большой зал. К типу “дянь” относится императорский дворец Запретного города в Пекине.

Ж

ЖЕМЧУЖНИК — орнамент в виде ряда круглых или овальных элементов (ср. бусы; овы). Русское название — перлы.

ЖЕРТВЕННИК, см. алтарь; храм.

ЖИКОВИНА (от жук), в древнерусской архитектуре — фигурная кованая дверная петля.

З

ЗАБУТОВКА, см. бут.

ЗАКОМАРЫ (др.-рус. комора, от греч. kamara — свод), в древнерусской архитектуре — наружные полукруглые завершения прясел (плоскостей стен, расчлененных по вертикали выступами — лопатками). Соответствуют сводчатому перекрытию внутри здания. Обычно древнерусский храм разделен двумя рядами опорных столбов на три нефа. Соответственно этому фасады храмов делятся вертикальными лопатками на три части и имеют три закомары вверху. Отсюда выражение “позакомарные перекрытия”. Декоративные подобия закомар, не связанные с конструкцией сводов, называют кокошниками.

ЗАЛ, ЗАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (франц. salle, др.-инд. saja — тень, защита), обширное помещение, имеющее примерно равные размеры в длину, высоту и ширину. В отличие от удлиненных базиликальных построек, зальные являются результатом эволюции композиции крестово-купольных храмов либо базилик без трансепта с нефами одинаковой высоты (см. также двусветный зал).

ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ, клинчатый камень, которым замыкают, “запирают” кладку арки в верхней центральной точке. Благодаря боковому распору камни клинообразной формы держатся сами собой, однако выкладывают арку снизу вверх, используя деревянные кружала (подпорки). Замковый камень устанавливают последним, и он прочно “запирает” всю конструкцию. Функциональное значение замкового камня подчеркивают размером, выдвижением вперед, декорируют орнаментом, скульптурным маскароном.

ЗАСТРЕХ (ст.-слав. страха — крыша), в русской деревянной архитектуре — бревно, положенное вдоль нижнего края кровли, держится на курицах (деревянных крюках). Застрех выдалбливают внутри таким образом, что в его углубление вставляют тесины кровли. Одновременно такое бревно выполняет функцию “водотечника” — по нему стекает дождевая вода с крыши (ср. гаргуйль; доугун; сима).

ЗВОННИЦА, колокольня. Иногда то же, что звон — верхняя площадка, или ярус (“ярус звона”), башни-колокольни. В отличие от западноевропейской архитектуры, на Руси звонницы чаще строили не в виде башен, а в форме стенок с проемами для подвески колоколов. Проемы делали разного размера в зависимости от тона колокола. Звонницы ставили отдельно либо связывали с объемом храма.

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТРОЕНИЯ, см. глинобитная, или землебитная, техника.

ЗЕРКАЛО, в архитектуре зеркалом называют любую плоскость, ограниченную профилированной рамой, багетом, например среднюю часть плафона. Свод, имеющий в центральной части плоскую поверхность, как бы срезанный плоскостью, называют зеркальным (ср. ламбри; панно; план; падуга; трюмо).

ЗИККУРАТ (аккадск. zic-curat — “небесная вершина”), тип архитектурного сооружения Древней Месопотамии (IV — I тысячелетия до н. э.). Ступенчатая башня с наружными лестницами, в которой соединялись функции обсерватории, храма и мемориального сооружения. Зиккуратом была знаменитая Вавилонская башня (XII — XI вв. до н. э.) из семи ступеней общей высотой 91 м. Основание башни сохранилось. Похожие постройки возводили в древней Америке. Родственными сооружениями являются египетские мастабы и пирамиды.

ЗОДЧИЙ (др.-рус. зьдъчии — гончар, каменщик, от зьдъ — каменная стена), на Руси строил сооружения из камня, в отличие от плотника — мастера построек из дерева. Зодчий — то же, что тектон (см. архитектоника; архитектура; стереотомия; тектоника).

ЗОФОР (греч. zoophoron — “несущий изображения животных”, от zoon — зверь и phero — несу), в античной архитектуре — фриз ионического ордера, сплошная полоса рельефа, опоясывающая здание в верхней части, над архитравом. Вначале на нем изображали мифологические существа, отсюда название. “Зофорный фриз” используют также в зданиях коринфского и композитного ордеров.

ЗУЛЛА (араб. zulla — тень, навес), затененное внутреннее пространство мусульманской мечети (ср. наос; целла). Перед зуллой находится сахн — открытый двор (ср. атриум).

И

ИЗОДОМИЯ (от греч. isos — равный и domos — дом, жилище), техника каменной кладки из одинаковых квадров, значительных по размеру. Характерна для архитектуры древней Греции (см. тектоника; стереотомия).

ИЗОМЕТРИЯ (от греч. isos — равный, одинаковый и metron — мера), способ изображения какого-либо объекта на плоскости, в котором соединяется фронтальная проекция с видом бокового фасада и плана (вида сверху) под углом 45°. Такой способ изображения часто используют в архитектурном проектировании (ср. аксонометрия).

ИМПЛЮВИЙ (лат. impluvium — водосбор), в атриуме древнеримского дома — небольшой четырехугольный бассейн, находящийся под таким же отверстием в кровле — комплювием. Служит для сбора дождевой воды, хозяйственных нужд, создает уют и прохладу.

ИМПОСТ (франц. imposte, итал. imposta, от лат. impono — возлагаю, ставлю), камень, плита, находящаяся между пятой арки, свода и вертикальной опорой — столбом, пилоном, колонной. Вначале в архитектуре Византии и романских храмах Западной Европы импосты использовали для того, чтобы уравнивать по высоте колонны, взятые из разных античных построек. Капитель, которая имеет дополнение в виде импоста (четырехгранной усеченной пирамиды наверху), называется импостной капителью.

ИНКРУСТАЦИОННЫЙ СТИЛЬ (итал. incrustazione, от лат. in-crustare — облицовывать), техника облицовки зданий мелкими плитками мрамора различной окраски и формы. Создает на поверхности построек причудливый пестрый узор из прямоугольников, квадратов, ромбов и полос. Этот стиль сложился в архитектуре Итальянского Возрождения главным образом во Флоренции и других городах Тосканы в конце XIV — XV в. на основе древнеримских традиций и восточных влияний.

ИНСУЛА (лат. insula — остров), древнеримский многоквартирный жилой дом. Инсулы строили с III в. до н. э. Здания от трех до шести этажей имели внутренние дворы. Первые этажи отводили для торговых лавок — таберн.

ИНТЕРКОЛУМНИЙ (лат. intercolumnium — “междустолпие”), расстояние между двумя соседними колоннами в колоннаде, портике. Измеряется по осям колонн. Интерколумний является одним из модулей при пропорционировании сооружения и во многом определяет характер здания. Другим модулем служит эмбат (диаметр основания колонны; см. также диастиль; пикностиль; систильная расстановка колонн; эвстиль).

ИНТЕРЬЕР (франц. interieur — “внутренний свет”, из лат. intra — внутри), в архитектуре — вид изнутри на любой объект, противоположно значению экстерьер — вид снаружи (ср. план; плафон; фасад). В более узком значении — внутреннее пространство здания со всем убранством и элементами отделки.

ИНТРАДОС (исп. intrados — вступление), в испанской архитектуре — внутренняя поверхность свода или арки.

ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР (лат. ionica — по названию племени ионийцев), один из трех основных древнегреческих ордеров архитектуры (ср. дорический ордер; коринфский ордер). Его название и основные особенности связаны с арийским племенем ионян, или ионийщев, пришедших в Грецию с Востока и сохранивших в своем образе жизни, вкусах и строительных традициях элементы пластического, мягкого, живописного вос-точного искусства. Поэтому, в отличие от сурового дорийского стиля, ионийскую архитектуру считают воплощением легкого, изящного, утонченного и женственного стиля. Для этого стиля, расцвет которого относится к VI — V вв. дон. э., характерны стройные колонны с каннелюрами, имеющими дорожки (промежутки) и закругления вверху и внизу, капитель с двумя завитками — волютами — по сторонам. Между волютами находятся ионики (санскр. ioni — “женский источник”) — орнамент из яйцеобразных форм (см. овы), чередующихся со стрельчатыми элементами. Фриз ионического ордера не имеет триглифов и метоп, он украшен сплошной лентой рельефов (см. зофор). Количество каннелюров на колоннах больше, чем в дорическом ордере (24 или 48), углы треугольного фронтона декорируются акротериями. Колонны обычно имеют профилированную базу. Пропорциональный строй определяется отношением 3 : 2.

ИППОДРОМ (греч. hippodromos, от hippos — лошадь и dromos — бег), тип сооружений в Древней Греции. Площадка для конных состязаний, окруженная местами для зрителей.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, переломная эпоха в развитии искусства конца XV — начала XVI в. В архитектуре ознаменовалась обращением к античному наследию и переосмыслением архитектурных композиций Древнего Рима, в первую очередь ордерной системы. Архитектура Итальянского Возрождения включает два основных периода: флорентийский (вторая половина XV в., или кватроченто, — “четырехсотые годы”) и римский (начало XVI в., или чинквеченто, — “пятисотые годы”). Французское название эпохи — Ренессанс. Флорентийский период, или тосканское Возрождение, отмечен влияниями средневековых традиций (см. инкрустационный стиль) и новаторской деятельностью Ф. Брунеллески, впервые в итальянской архитектуре соединившего римскую арку с арабским приемом опоры арок непосредственно на капители колонн (см. аркада). Крупнейшим теоретиком архитектуры был Л. Б. Альберти. Римский период начался с деятельности Д. Браманте — автора первого проекта храма Св. Петра в Риме. В архитектуре Итальянского Возрождения разработаны новые типы зданий: палаццо (городской дворец), центрический храм (см. ротонда), загородная вилла, а также композиционные приемы (см. лоджия). По-особенному складывалось развитие архитектуры в других городах Италии, например в Венеции (см. палладианство). Благодаря творчеству Д. Браманте, Рафаэля, А. Палладио в XVI в. в Италии были созданы основы архитектуры Классицизма, но уже с середины XVI в., прежде всего в творчестве Микеланджело, формируется стиль Барокко, другие зодчие склоняются к Маньеризму. Итальянское Возрождение включает в себя различные традиции, тенденции развития, художественные направления и стили. Следовательно, словосочетание “Итальянское Возрождение” не является названием стиля, а только обозначает определенную историческую эпоху.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ОКНО, арочное (полуциркульное) окно, разделенное на три части вертикальными перемычками. Такие окна использовали в архитектуре Северной Италии в XVI — XVII вв. Итальянское окно является характерным элементом архитектуры русского Классицизма второй половины XVIII — начала XIX в. (ср. брамантово окно; венецианское окно; палладиево окно; серлиана; термальное окно; французское окно).

К

КАБЛУЧОК, профиль, или облом, иначе — обратный гусёк. Профиль двойного S-образного изгиба, имеющий выпуклый полуовал наверху и вогнутую часть — выкружку — внизу, напоминает форму каблука, отсюда название (см. также сима).

КАВАЛЬЕР (польск. kawaliera, итал. cavalliere, от лат. cavo — пещера, грот), в средневековой крепости — внутреннее оборонительное сооружение, боевая площадка, огороженная стенами либо возвышающаяся над бастионами. Иногда то же, что бартизана, башенка на углу бастиона.

КАВЕДИУМ (лат. cavedium — углубление, от cavus — пустой), часть древнеиталийского дома, внутренний дворик под открытым небом. Большие дворы называли атриум (см. также кортил; мегарон; перистиль). В римском театре каведиум — ряды мест для зрителей.

КАЗИНО (итал. casino — домик, от лат., итал. casa — дом, жилище), в архитектуре Италии — небольшой дом, городской дворец. Большие дворцы называют палаццо (см. также вилла).

КАЛИММАТИИ (греч. kalymmatos — покрывало), в древнегреческой архитектуре — углубления, образующиеся между перпендикулярно пересекающимися балками перекрытия. Вначале эти углубления закрывали плитками из терракоты или мрамора. Позднее, к примеру в архитектуре Рима, такую конструкцию имитировали в кирпиче или цементе, а квадратные углубления оставляли открытыми и стали называть их лаквеариями, или кессонами (ср. кассета).

КАЛИПТЕРЫ (греч. kalipteros — “покрышки”), в древнегреческой архитектуре — узкие желобчатые черепицы кровли из терракоты или мрамора. Двускатные (коринфские) или полукруглые (лаконские) в поперечном сечении, располагались рядами, прикрывая стыки плоских черепиц — солен, по которым стекала дождевая вода. Торцы калиптеров у края кровли закрывали антефиксы.

КАЛЬДАРИИ (лат. calidarium, от calida — теплая вода), помещение в древнеримских термах зал с бассейном для горячей воды. Перед ним располагались бассейны с холодной — фригидарий — и с умеренно теплой водой — тепидарий.

КАМАРА (греч. kamara — свод, крыша), в древнерусской архитектуре — сводчатое перекрытие (ср. закомары; комара).

КАМЕНАРЬ (ст.-слав.), каменщик.

КАМОРА (искаж.), камера, низкое сводчатое помещение (ср. комара).

КАМПАНИЛА (итал. campanile, от лат. сатрапа — колокол), в традиционной архитектуре Италии — колокольня, круглая или квадратная башня, стоящая обычно отдельно с южной стороны храма (см. также торраццо).

КАМПАНУЛА (лат. campanula — колокольчик), редкое название “вазы капители” или других профилей, расширяющихся кверху, напоминающих по форме перевернутый колокол.

КАМПО, КАМПЬЕЛЛО (от лат. сатро — площадь, поле), в средневековой архитектуре Италии — площадь перед церковью. Маленькая площадь — кампьелло.

КАНДЖУРЫ (инд. kandjuro — арка), в мусульманской архитектуре Индии и стран Ближнего Востока — ряд декоративных арочек-бойниц, похожих на европейские мерлоны или машикули, забранных ажурными решетками из мрамора.

КАНКЕЛЛА (ср.-греч. kankella — решетка, загородка), в ранней византийской архитектуре — решетчатая перегородка, отделявшая алтарную часть храма от наоса. Позднее появился темплон, а в западноевропейской архитектуре — леттнер.

КАННЕЛЮРЫ (франц. cannelure — желобок, от лат. саппа — тростник, прут), вертикальные желобки, располагающиеся рядами вдоль ствола колонны фуста. В древнегреческой архитектуре каннелюры маскировали горизонтальные швы между отдельными каменными барабанами, из которых составляли колонны. Они придают колонне стройность, подчеркивая вертикальное действие сил в архитектурной конструкции. Каннелюры различаются по форме и количеству в дорическом и ионическом ордерах. В коринфском и композитном ордерах используются “встречные каннелюры”, “вкладыши”, или багет, — выпуклые валики, заполняющие вертикальные углубления колонны примерно на одну треть высоты от основания (ср. гофры).

КАНТОРИЯ, см. кафедра.

КАПЕЛЛА (итал. cappella, от лат. сареге — вмещать), небольшое помещение, церковный придел, частный алтарь, молельня (см. амбулаторий). В ином значении — малая церковь, часовня.

КАПЕЛЬНИК, см. гутты; слезник.

КАПИТЕЛЬ (нем. Kapitell, от лат. capitellum — головка), часть ордера — верхний элемент колонны или пилястры, расположенный между фустом (стволом колонны) и антаблементом (горизонтальным перекрытием) либо пятой арки, свода. В нижней части колонна оформляется базой.

КАПИЩЕ (ст.-слав., из тюрк. кар — стан, колода), языческий жертвенник, обычно в виде поставленных в круг камней (ср. алтарь; кромлех).

КАПЛИЦА (польск. kaplica, из ср.-лат. capella; см. капелла), в архитектуре Восточной Европы — небольшая католическая часовня, капелла, усыпальница.

КАРАВАН-САРАИ (из перс. karvan — “цепочка верблюдов” и sarai — дворец), в мусульманской архитектуре — постоялый двор, обнесенный постройками для торговцев и паломников.

КАРДО, см. декуманус и кардо.

КАРЕ (франц. саrrе — четырехугольник), в архитектуре — планировка зданий замкнутым четырехугольником вокруг внутреннего двора (см. курдонер; циркумференция).

КАРИАТИДА (греч. karyatis — “каштановая”, карийская), в архитектуре — опора в виде женской фигуры, держащей на голове “кару” — тяжесть каменного перекрытия (см. антаблемент). По одной из версий, название происходит от изображений пленных женщин г. Карии в Пелопоннесе (Греция). Жители города заключили союз с персами против Греции и должны были пронести на головах корзины с дарами в знак наказания (ср. атлант; теламон).

КАРКАС, см. конструкция; ордер; фахверк.

КАРНИЗ (нем. Karnies, от итал. cornice, лат. coronis — венчающий, загнутый), венчающая часть здания, выступ, край кровли. Его утилитарная функция — отводить сток дождевой воды от стены. Эстетическая — зрительно завершать композицию здания, отделяя ее от неба (ср. гаргуйль; доугун; застрех; падуга; сандрик; сима; тяга).

КАРТУШ (франц. cartouche — сверток, рулон, от итал. carta — бумага), декоративный мотив в виде полуразвернутого рулона бумаги. На нем чаще всего помещают даты, надписи.

КАCCETA (итал. cassetta — ящичек), в архитектуре — углубления квадратной формы, образующиеся от пересечения балок перекрытия под прямым углом. То же, что калимматии. Такие же углубления на внутренних поверхностях арок и сводов называют кессонами (ср. артесонадо).

КАСТЕЛЛО (итал. castello, от лат. castra — укрепление, лагерь), замок, крепость.

КATOЛИKOH (греч. katholikon — главный), в поздней античности — основное помещение храма, то же, что наос, у римлян — целла. В средневековье — собор, здание кафедральной церкви.

КАУПОНЕ (итал. caupone — кабак, пивная), в итальянском средневековье — гостиница, дом приюта (ср. отель).

КАФЕДРА (греч. kathedra — место сидения), в античности и раннем средневековье -— кресло, трон. Позднее — возвышение, трибуна для проповеди в христианском храме. В больших соборах воздвигали две кафедры, по сторонам главного нефа. Другие названия — лекториум, пульпит. Возвышение или балкон для певчих называют канторией (от лат. cantare — петь).

КВАДР (итал. quadro, от лат. quadrum — четырехугольник, квадрат), правильно отесанный крупный каменный блок в виде параллелепипеда для кладки стен. Имеет не только технологическое, но и тектоническое значение. Например, в Древней Греции каменные квадры служили модулем в архитектуре зданий, определяли их характер. Швы между квадрами подчеркивали членения. Древние римляне строили из кирпича, и их архитектура имеет совершенно иной вид (ср. руст, рустовка).

КВАДРАТУРА (лат. quadrature — “придание квадратной формы”), в античности — прием декоративной мраморной облицовки или росписи стен, создающий иллюзию продолжения архитектуры в воображаемом пространстве. Название происходит от часто повторяющихся мотивов обрамлений, проемов прямоугольной формы.

КВАДРИФОЛИИ (лат. quadrifolium — четырехлистник), храм крестово-купольного типа, четыре “ветви” которого завершаются апсидами. Греческое название — тетраконх. Другое значение термина — декоративное обрамление в виде четырехлистника, образованного наложенными друг на друга под углом квадратами с закруглением четырех углов. Мотив, характерный для архитектуры средневековья и Итальянского Возрождения.

КВАТРОЧЕНТО, см. Итальянское Возрождение.

КЕЛЬМА (нем. Kelle), древний инструмент каменщиков в виде небольшой лопатки с изогнутой под прямым углом рукояткой. В средневековье — одна из эмблем масонов, атрибут подмастерья.

КЕЛЬЯ (др.-рус. келиа, от ср.-греч. kellion, из лат. cella; см. целла), маленькая комнатка, жилое помещение монахов,

КЕНОТАФ (греч. kenotaphion — “пустая могила”), мемориальное сооружение, надгробие над символическим захоронением.

КЕССОНЫ (франц. caisson), углубления квадратной формы на внутренних поверхностях арок и сводов (см. калимматии; кассета; лаквеарии; ширинка).

КЁШК (тур. kosk — дозор, вахта), в архитектуре стран Среднего Востока — сторожевая башня. То же, что в западноевропейской архитектуре донжон (см. также киоск).

КИВЕР (польск. kiwior — тюрбан, шлем), в архитектуре Барокко стран Восточной Европы XVII — XVIII вв. — вычурное перекрытие, соединяющее элементы купола, шатра и шпиля.

КИВОРИИ (лат., из греч. kiborion — стручок египетского боба), в античности — сосуд в форме стручка. В средневековье — дарохранительница, реликварий в форме ящика. Затем, с XII — XIII вв., навес над престолом в храме, обычно на четырех колоннах. То же, что балдахин, сень.

КИМАТИИ (греч. kymation — волна), в античной архитектуре — изогнутый профиль, облом S-образного изгиба, декорированный различными орнаментальными мотивами. Его разновидности — гусёк, каблучок, сима.

КИОСК (нем. Kiosk, из тур. kosk; см. кешк), в мусульманской архитектуре — купольный павильон, венчающий башню, минарет.

КИРИДЗУМА (япон. kiridzuma), в традиционной архитектуре Японии — конек кровли, украшенный резным орнаментом.

КИРХА, КИРКА (верх.-нем. Kirche — церковь), в странах Северной Европы — приходская протестантская церковь.

КЛАССИЦИЗМ (нем. Klassizismus, от лат. classicus — образцовый, примерный), художественное направление, ориентированное на рациональное композиционное мышление, нормы ясности, целостности, простоты, уравновешенности, тектоничности, статичности и замкнутости формы. В большинстве случаев в качестве образца выбирается искусство античной классики. В истории архитектуры нормы Классицизма сложились в эпоху Высокого Возрождения в Италии (начало XVI в.; см. Итальянское Возрождение), программно в качестве художественного направления были оформлены в искусстве Франции второй половины XVII в. Поэтому западноевропейская архитектура классицизма второй половины XVIII в. (“вторая волна” Классицизма) называется Неоклассицизмом. В Италии, Франции, Германии, России художественное направление Классицизма порождало в различные исторические периоды разные историко-региональные художественные стили классицистической архитектуры.

КЛЕТЬ, КЛЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ (ст.-сла. клъть — кладовая, амбар), в русской деревянной архитектуре клеть — прямоугольная или квадратная в плане постройка, образованная срубом — уложенным друг на друга венцами бревен, связанными по углам. Клетской называют церковь в форме сруба с приделами (прирубами).

КЛОСТЕР (нем. Kloster, от лат. claustrum — запор, засов), монастырь.

КЛУАТР (франц. cloitre — закрытый, от лат. claustrum — запор, засов), в западноевропейской средневековой архитектуре — внутренний двор монастыря, со всех четырех сторон окруженный стеной или крытыми галереями (ср. атриум; каведиум; кортил; курдонер).

КОКОШНИК (от кокошь — курица), в древнерусской архитектуре — килевидные завершения стен в виде ряда арочек с заострениями наверху, напоминающими женские головные уборы кокошники. В отличие от закомар, кокошники имеют не конструктивное, а декоративное значение.

КОЛИЗЕЙ (лат. Colosseum, от Collis Isaeum — “холм Исиды”), шедевр древнеримской архитектуры, амфитеатр рода Флавиев, римских императоров. Постройка начата в 72 г. императором Веспасианом, а закончена в 80 г. его сыном Титом. Название, вопреки традиционному мнению, происходит не от слова “колоссальный”, “исполинский”, а от названия находившегося неподалеку святилища богини Исиды. Колизей представляет собой гигантский эллипс (188 х 156 м) высотой 57 м. Это самый крупный из римских амфитеатров, руины которых сохранились в разных городах. Наружное кольцо Колизея оформлено суперпозицией — последовательностью “римских архитектурных ячеек”. Первый ярус — дорического ордера, второй — ионического, третий — коринфского. Четвертый ярус с пилястрами коринфского ордера надстроили во II в.

КОЛОКОЛЬНЯ, см. звонница; кампанила.

КОЛОННА (франц. colonne, от лат. columna — круглый столб), часть ордера, вертикальная опора, поддерживающая перекрытие — антаблемент, свод, арку. Внизу имеет базу, в верхней части — капитель. В отличие от столбов, пилонов прямоугольного сечения или плоских пилястров, лопаток, колонной принято называть опоры круглого сечения. Полуколонна или трехчетвертная колонна — соответственно колонна, отступающая от стены на половину или на три четверти своего диаметра (ср. атлант; кариатида; теламон; триумфальная колонна). Ряд колонн называется колоннадой (ср. периптер; перистиль; портик).

КОЛУМБАРИЙ (лат. columbarium — голубятня), древнеримские подземные захоронения — камеры с нишами для установки урн с прахом умерших. Название является эвфемизмом (заменителем слов, которых древние римляне из суеверия стремились избегать).

КОМАРА, KOMОPA (др.-рус, из греч. kamara — свод), в древнерусской архитектуре — сводчатое помещение, подклет (ср. закомары). Иначе — камара, камора.

КОМПАРТИМЕНТ (франц. compartiment, от лат. соmраrаrе — соединять), в архитектуре — часть внутренних помещений, соединенных в анфиладу и выделенных на фасаде здания отдельным объемом, например в виде ризалита или бельведера.

КОМПЛЮВИЙ (лат. compluvium — водосток), четырехугольное отверстие в кровле древнеримского атриума или каведиума, под которым находится имплювий — бассейн для сбора дождевой воды.

КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР (итал. composite, лат. соmpositum — составной, сложный), ордер, разработанный в архитектуре Древнего Рима на основе коринфского. В стремлении к большей пышности, помпезности, нарядности строители взяли за основу кампанулу (“колокол”) коринфской капители, декорированной листьями аканта, и добавили к нему волюты (завитки) капители ионического ордера, а также различные скульптурные детали. Композитный ордер отличается от ионического и коринфского еще более стройными пропорциями.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. compositio — составление, сочетание), художественно-образный тип структуры. “Организм”, в котором все элементы связаны образным смыслом. Архитектурная композиция рождается на основе переосмысления строительной конструкции (см. ордер).

КОНЁК, в деревянной архитектуре славян — длинное бревно, уложенное вдоль гребня кровли и скрепляющее ее скаты. То же, что князевая слега. Сверху для прочности придавливается охлупнем. Иногда коньком называют только фигурную часть комля бревна, вырезанного в форме головы коня или птицы (см. также шелом).

КОНСОЛЬ (франц. console, от лат. consolidare — поддерживать), архитектурная деталь в виде выступающей, поддерживающей конструкции. Иногда имеет форму волюты (см. также кронштейн; супорт).

КОНСТРУКЦИЯ (лат. constructio — построение), функциональный тип структуры. “Механизм”, в котором все элементы связаны для выполнения определенной утилитарной функции (см. ордер; триада Витрувия; ср. композиция).

КОНТРАКЦИЯ (лат. contractio — стягивание, сжатие), прием сближения колонн, расположенных у углов здания, отступление от геометрической правильности ради усиления, подчеркивания зрительной целостности композиции. Частный случай курватуры.

КОНТРФОРС, см. Готика, готический стиль.

КОНХА (греч. konche — воронка, раковина), полукупол (перекрытие в четверть сферы). Используется для полуцилиндрических в плане частей здания — ниш, эдикул, апсид.

КОРАБЛЬ, см. неф.

КОРДЕГАРДИЯ (франц. corps de garde — корпус охраны), то же, что гауптвахта или караульня. Комната или отдельное здание для военного караула. Непременная часть дворцового архитектурного ансамбля.

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР, наряду с дорическим и ионическим один из трех классических древнегреческих ордеров архитектуры. Отличается пышной капителью, декорированной листьями аканта. Название от г. Коринфа в Греции. Согласно легенде, древнегреческий мастер Каллимах однажды увидел могильный холм, на котором, по обычаю, стояла плетеная ивовая корзина для приношений, накрытая мраморной плитой. Сквозь корзину со временем проросли листья аканта. Каллимаху так понравился этот мотив, что, вернувшись в мастерскую, он сделал подобную капитель (см. также композитный ордер).

КОРОБОВЫЙ СВОД, см. свод.

КОРТИЛ (итал. cortile — двор), внутренний дворик итальянской виллы или палаццо (ср. атриум; каведиум; курдонер; перистиль).

КОСТЁЛ (польск. kosciol, через нем., из лат. castellum — укрепление), здание католической церкви в странах Восточной Европы. В средневековье церкви укрепляли как замки, отсюда название (ср. каплица).

КОТТЕДЖ (англ. cottage — сельский дом), небольшой частный дом, характерный для традиционной английской архитектуры.

КРАББЫ (нем. Krabbe, от krabbeln — барахтаться, копошиться), декоративный мотив готической архитектуры в виде причудливо изогнутых листьев или бутонов, располагающихся рядами по карнизам, тягам, ребрам пинаклей, фиал, вимпергов. Издали производят впечатление “ползущих”, отсюда название (ср. крестоцвет; кроссы).

КРАЙСГАНГ (нем. Kreisgang — круговой ход), обходная галерея вокруг центральной апсиды средневекового храма. То же, что амбулаторий, деамбулаторий. По-польски — кружганок. Не путать с кройсгангом.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ, в архитектуре — главная, “красивая” линия, вдоль которой располагаются фасады домов, образуя улицы и проспекты.

КРЕМАЛЬЕРЫ (франц. cremaillere — крюк для подвешивания котла над очагом), в западноевропейской архитектуре — то же, что мерлоны, машикули — закрытая галерея с бойницами в верхней части крепостных стен.

КРЕМЛЬ (др.-рус. кремникъ, крома, кромъ, от комль — корневище ствола дерева), древнерусское укрепление, вначале — круг (ср. кромлех) из вертикально поставленных бревен комлем вниз и заостренным концом вверх, отсюда название. Иначе — частокол (ср. акрополь; детинец; вышгород; цитадель).

КРЕПИДА, КРЕПИДОМА (греч. krepidoma, от krepis — башмак, основание), в древнегреческой архитектуре — основание, фундамент здания. То же, что стереобат (ср. подиум).

КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЕ ХРАМЫ, тип архитектурного сооружения, христианского храма, представляющего собой в плане равносторонний греческий крест с купольным перекрытием средокрестия. Он складывался в архитектуре Византии в VI — IX вв. на основе центрических построек типа ротонды. В отличие от построек удлиненного плана, в виде латинского креста (см. базилика), крестово-купольные, или центрические, храмы не имеют ясно выраженного нефа и трансепта — эти помещения называют “ветвями креста”, которые заканчиваются апсидами (см. триконх; тетраконх). Подобная композиция получила распространение в архитектуре древней Армении, Грузии, Руси.

КРЕСТОВЫЙ СВОД, см. свод.

КРЕСТОЦВЕТ (нем. Kreuzblume), декоративный элемент архитектуры готического стиля. Розетка, распускающийся цветок с четырьмя лепестками, напоминает крест. Имеет символическое значение “процветшего креста”. Крестоцветы венчают шпили, фиалы, вимперги. В перевернутом положении отмечают точку пересечения нервюр сводов.

КРЕЩАТАЯ ЦЕРКОВЬ, в русской деревянной архитектуре — здание, центрический храм типа “восьмерик на четверике” (восьмигранный сруб на кубическом основании) с перекрытиями, образованными пересекающимися под прямым углом “бочками”, что придает всей композиции крестообразный вид. Столбы, опоры, имеющие в поперечном сечении вид креста, называют крещатыми. Такие опоры характерны для интерьеров древнерусских каменных храмов.

КРИПТА (лат., из греч. krypta — подземелье, тайник), в средневековых храмах — помещение, расположенное под алтарной частью или средокрестием. Используется для хранения мощей святых или особо ценных реликвий, которым посвящен храм (ср. ризница; сакристия).

КРОИСГАНГ (нем. Kreuzgang — крестовый ход), немецкое название монастырского двора. То же, что клуатр.

КРОМЛЕХ (от бретонского crom — круг и lech — камень), один из видов мегалитических сооружений древности (III — II тысячелетия до н. э.). Ряд больших камней, поставленных по кругу. Английское название хендж (др.-англ. henge — забор). Наиболее известен Стоунхендж (“висящий в воздухе”) в Южной Англии.

КРОНВЕРК (нем. Kronwerk — “коронная работа”), фортификационное сооружение, укрепление из бастионов, образующее звездчатый план (отсюда название).

КРОНШТЕЙН (нем. Kragstein — выступающий камень), то же, что консоль.

КРОССЫ (др.-нем. krosses — крючки, шипы), элементы готического орнамента в виде почек, шипов, расходящихся в стороны наростов, похожих на краббы.

КРУЖАЛА, временные деревянные приспособления, лекала, которые используют при выкладке арок и сводов.

КРУЖГАНОК, см. крайсганг.

КУБИКУЛА (лат. cubicula, от cubare — спать, лежать), в древнеримском доме — спальная комната. Позднее — небольшая ниша в стене здания.

КУБОВАТАЯ КАПИТЕЛЬ, капитель, типичная для средневековой архитектуры. Представляет собой шар, стесанный гранями по четырем сторонам, что придает такому объему “кубоватый” вид.

КУВУКЛИЯ (ср.-лат. cubuclia; см. кубикула), алтарная сень, киворий, надгробная часовня.

КУПОЛ (франц. coupole, из лат. cuppula — бочонок), криволинейное перекрытие. В отличие от свода, куполом правильнее называть его внутреннюю поверхность (ср. глава; кивер; конха; маковка).

КУРВАТУРА (лат. curvatura — кривизна), один из приемов классической архитектуры, заключающийся в намеренном отступлении от геометрической правильности ради более цельного зрительного впечатления и компенсации оптических искажений (см. контракция; энтасис).

КУРДОНЕР (франц. cour d'honneur — “двор чести”, парадный двор), парадный двор, площадь перед дворцом в классической французской архитектуре. Обычно огорожена боковыми флигелями, оградой с воротами (см. также каре; клуатр; патио; циркумференция).

КУРИЦЫ, в деревянной архитектуре славян — концы еловых брусьев, вытесанных вместе с корневищем, которое загибается в виде крюка и поддерживает водотечник — желоб, идущий вдоль нижнего края кровли (см. также конёк; охлупень; слега; тес; шелом).

КУРТИНА (франц. courtine — занавеска), в архитектуре крепостей — участок стены между двумя соседними башнями или бастионами.

Л

ЛАВРА (греч. labra — “построенная из камня”), в Византии — церковная постройка, обнесенная каменной стеной. Позднее — крупный монастырь.

ЛАГИ (от ст.-слав, лагать, укладывать), горизонтальные брусья деревянной конструкции.

ЛАКВЕАРИИ, ЛАКУНАРИИ (лат. laquearia, lacunaria, от lacus — впадина), в древнеримской архитектуре — квадратные углубления, аналогичные древнегреческим калимматиям. Позднейшее название — кессоны (ср. локули; лоток; ширинка).

ЛАМБРИ, см. панель.

ЛАНЖЕРОН (франц. langeron, от langer — пеленать), горизонтальная балка строительной конструкции, тяга.

ЛАНТЕРНА (лат., итал. lanterna — лампа), небольшая башенка, “фонарик” на вершине купола. Через ее оконные проемы освещается подкупольное пространство.

ЛАТЕРАРИЙ (от лат. later — кирпич, плитка), каменщик, мастер кирпичной кладки.

ЛАТОМУС (лат. latomus, из греч. lathomos — каменотес), средневековое название каменщика (ср. аппаратор; латерарий; масон; стереотомия; тектоника).

ЛЕКТОРИУМ (ср.-лат. lectorium, от лат. lectio — собирание, выбор, чтение вслух), в раннехристианских базиликах — кафедра, трибуна или две кафедры, расположенные по сторонам хора перед алтарем. С одной читали Евангелие, с другой — Апостол (ср. амвон; леттнер; пульпит).

ЛЕМЕХ (от ломить, ломлю), деревянное покрытие глав, кровли. Тесаная дощечка из осины с зубчатым краем. Каждую дощечку прибивали кованым гвоздем (ср. гонт; тес; черепица).

ЛЕТТНЕР (нем. Lettner, от Letter — буква, писание), в соборах средневековой Германии — поперечная преграда, отделяющая западную часть главного нефа от хора — восточной части, примыкающей к алтарю (ср. канкелла; лекториум). С трибуны леттнера читали библейские тексты (отсюда название), в центре возвышается Триумфальный крест. Английское название подобного сооружения — скрин (ср. амвон; кафедра).

ЛИЕРНА (франц. lierne — связка), в архитектуре французской Готики нервюра (ребро свода), соединяющая щелыги (верхние точки) боковых (щековых) арок (ср. ожива).

ЛИЗЕНА (итал. lisena, из греч. lissos — полоска), в западноевропейской средневековой архитектуре — плоский и узкий вертикальный выступ, полоска наподобие пилястры, как правило, без базы и капители. То же в древнерусской архитектуре — лопатка (ср. скарп; тения; тяга).

ЛИСТЕЛЬ (франц. listel), ободок, поясок, обрамление, кант (ср. чембия).

ЛИТОСТРОТЫ (лат., из греч. lithostroton — мощенный камнем), античные мозаичные полы из разноцветных кусков мрамора (ср. паркетри).

ЛОДЖИЯ (итал. loggia, от лат. logeum — помост), галерея, открытая с одной стороны, обычно с главного фасада, оформленного аркадой. В отличие от балкона и эркера, она не выступает за пределы объема здания. Наиболее часто лоджии использовали архитекторы Итальянского Возрождения.

ЛОКУЛИ (лат. loculi — местечко), ящичек, ларец, в древнеримской архитектуре — небольшие ниши.

ЛОПАТКА (родств. ладонь, лопасть), в древнерусской архитектуре — вертикальный узкий и плоский выступ на стене здания. В отличие от пилястры, не имеет базы и капители. Отражает расположение опор внутри здания. Близкое понятие — лизена. Часть плоскости между соседними лопатками называют пряслом стены.

ЛОТОК, часть свода, представляющая собой вогнутый треугольник, образующийся от рассечения поверхности свода диагональными ребрами — нервюрами.

ЛЮНЕТ (франц. lunette, от лат. lunatus — лунообразный), часть стены в форме сегмента, полумесяца, ограниченная сверху полуциркульным архивольтом, а внизу — горизонтальным карнизом или сандриком (ср. десюдепорт; закомара; кокошник; фронтон).

М

МАВЗОЛЕЙ (греч. mausoleion), мемориальное сооружение, надгробие. Название по имени правителя Карии (Малая Азия) Мавсола (правил в 377 — 353 гг. до н. э.). Для его захоронения в г. Галикарнасе возвели грандиозное сооружение, одно из семи чудес света (не сохранилось).

МАЗАР (араб, mas'ar — место паломничества), в мусульманском искусстве — надгробие праведника, мемориальное сооружение.

МАКОВКА (от мак — растение с округлой зерновой коробочкой), навершие, глава, верхняя часть купола.

МАНСАРДА (франц. mansarde), чердачное помещение, используемое под жилье. Название от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598 — 1666), который строил по французской традиции дома с высокими кровлями и мансардными (в русском лексиконе — слуховыми) окнами.

МАНЬЕРИЗМ (итал. manierismo — вычурность, манерничанье), течение, которое развивалось в архитектуре Италии во второй половине XVI в., позднее в других странах, иногда параллельно со стилем Барокко. Возникло на основе достижений архитектуры Итальянского Возрождения конца XV — начала XVI в. Архитекторы-маньеристы, в отличие от мастеров Барокко, не привносили в композицию зданий какие-либо новшества, иные принципы формообразования, а лишь варьировали, усложняли и причудливым образом сочетали старые мотивы, отсюда название.

МАРТИРИЙ (лат. martyrium, из греч. martyrion — свидетельство, поручительство), мемориальное сооружение, памятник в честь первых христианских мучеников.

МАСВЕРК (нем. Masswerk — “работа по разметке, чертежу”), готический орнамент из геометрических элементов: прямых линий, кругов, дуг. Такой орнамент предварительно вычерчивали с помощью линейки и циркуля, отсюда название (ср. астверк).

МАСКАРОН (итал. mascherone, от лат. masculus — мужской), декоративный элемент в архитектуре в виде маски — мужской, женской, головы зверя. Маскаронами часто декорируют замковые камни архивольтов и наличников окон.

МАСОН (ст.-франц. macon — каменщик), средневековый каменщик, строитель готических соборов (ср. аппаратор; латомус). Средневековые франкмасоны (франкск. franc macon — свободные каменщики) объединялись в строительные артели, члены которых были обязаны хранить секреты мастерства (ср. диони-сийские архитекторы). Позднее были преобразованы в тайные общества — масонские ложи.

МАСТАБА (араб. mastaba — скамья), древнейшая форма египетских надгробий — прямоугольное сооружение с наклонными стенками, напоминающее скамью. Под мастабами располагались подземные погребальные камеры. Прообраз египетских пирамид (ср. зиккурат).

МАСШТАБНОСТЬ (от нем. Mass — мера и Stab — линейка), отношение величины объекта, в частности здания, к росту человека.

МАШИКУЛИ (франц. machicoulis, от ст.-франц. machcol — “бить в голову”; итал. macchia — укрытие и франц. coulissa — подвижный), в средневековой архитектуре — закрытая галерея в верхней части крепостных стен, выступающая на консолях, имеющая бойницы и люки в полу, через которые во время осады защитники крепости выливали на осаждающих кипящую смолу и бросали камни (ср. гибеллиновы зубцы; кремальеры; мерлоны).

МЕГАЛИТЫ (от греч. megas — большой и lithos — камень), древние сооружения переходного времени от каменного к бронзовому веку (III — II тысячелетия до н. э.). К мегалитам (“большим камням”) относят менгиры (вертикально поставленные камни), дольмены (от бретонск. daul-maen — “стол-камень”) — сооружение из двух вертикальных камней и положенной на них горизонтальной плиты (прообраз стоечно-балочной конструкции; см. ордер). Более сложной композицией являются камни (менгиры), поставленные по кругу, с дольменами внутри (см. кромлех; Стоунхендж; циклопическая кладка).

МЕГАЛОМАНЫ (от греч. megas — большой и mania — страсть), архитекторы французского Неоклассицизма второй половины XVIII в., которые вдохновлялись постройками Древнего Рима и создавали проекты гигантских сооружений.

ИЕГАРОН (греч. megaron — большой зал), архаический тип древнегреческого жилого дома (III — II тысячелетия до н. э.). Представляет собой прямоугольное помещение с очагом в центре и отверстием в кровле для дыма (см. атриум). Стены мегарона складывали из сырцовых (необожженных) кирпичей, а вынос соломенной кровли поддерживали деревянные столбы (чтобы предохранить стены от размокания во время дождей). Древнегреческие мегароны считают прообразом каменных храмов — периптеров (см. также античная архитектура).

МЕДРЕСЕ (араб. madr'asa — место учения), в мусульманской архитектуре — комплекс зданий учебного заведения второй ступени. Представляет собой квадратный или прямоугольный двор с айванами и галереями.

МЕЗОНИН (итал. mezzanino, от mezzano — средний), полуэтаж, надстройка над средней частью дома — над центральным ризалитом или портиком (ср. бельведер; мансарда). В архитектуре русского Классицизма мезонином чаще называют верхнюю часть фасада здания, подчеркнутую балконом, пересекающим колоннаду портика несколько выше середины. То же в интерьере антресоль; в древнерусской архитектуре — полати.

МЕНАЖЕРИ, МЕНАЖРИ (франц. menagerie — зверинец), парковый увеселительный павильон с клетками для зверей. Небольшой загородный дворец с парком и зверинцем (ср. вольер; монбижу; монплеэир; шарбоньер; эрмитаж).

МЕНГИР (от бретонского men — камень и hir — длинный), один из видов мегалитических сооружений, вертикально поставленный камень высотой до 5 — 7 м.

МЕРЛОНЫ (франц. merlon, от итал. merlo — выступ, зубец), в архитектуре средневековых крепостей — часть парапета между амбразурами. Образует зубцы, за которыми укрываются защитники крепости. Зубцы иногда прорезают узкими щелевидными бойницами (ср. гибеллиновы зубцы; кремальеры; канджуры; машикули).

МЕТОПА (греч. metopon — “пространство между глазами”, переносица), элемент фриза дорического ордера, промежуток, квадратная плита, заполняющая пространство между триглифами. Декорируется рельефом или росписью.

МЕЧЕТЬ (от араб, masdzid al Jamii — пятничное, или соборное, моление), здание, предназначенное для совместной молитвы мусульман. Название появилось в X в. Мечеть представляет собой большой двор, огороженный стенами. По углам высятся башни минареты. По внутренней стороне двора располагаются айваны. Снаружи мечети оформляются входным порталом (см. пештак).

МИНАРЕТ (тур. minara, от араб. manara — маяк), в мусульманской архитектуре — башня, предназначенная для муэдзина, призывающего мусульман на молитву в мечеть. Верхняя часть минарета называется киоском и имеет форму ротонды.

МИНБАР (араб. mimbar — трибуна), трибуна, кафедра для чтения Корана и проповеди в соборной мечети. Устанавливается справа от михраба.

МИХРАБ (араб. michr'ab, от makoraba — “направление молитвы”), ниша в стене мечети, обозначающая киблу — направление на Мекку, священный город мусульман.

МОДЕНАТУРА (итал. modanatura, от modano — образец, модель), в архитектуре — профилированные накладные архитектурные детали, которые формуют отдельно из гипса (ср. мулюра).

МОДИЛЬОН, МОДУЛЬОН (итал. modiglione, от modo — образ, способ), архитектурная деталь, консоль, или кронштейн, волютообразной формы (см. волюта), поддерживающая выносную плиту венчающего карниза здания (ср. мутулы).

МОДУЛЬ (лат. modulus — мера, единица измерения), наименьшая и неделимая величина, которая принимается за единицу при расчете пропорций здания. В архитектуре модулем считают эмбат (диаметр основания колонны), размер абаки, ширину триглифа, размер кирпича или диаметр купола (сторону квадрата подкупольного пространства).

МОНБИЖУ (франц. monbijou — “моя драгоценность”), парковый увеселительный павильон, малый дворец.

МОНОПТЕР (греч. monopteros — однокрылый), в древнегреческой архитектуре — тип круглого в плане здания без несущих стен наоса (внутреннего помещения), кровля которого поддерживается только колоннами (ср. ротонда; толос). Храмы с колоннадами древние греки называли “окрыленными” (ср. периптер).

МОНПЛЕЗИР (франц. monplaisir — “мое удовольствие”), парковый увеселительный павильон, малый дворец (ср. вольер; менажери; монбижу; шарбоньер; эрмитаж).

МУКАРНЫ (араб. mukam'as — украшенные лепниной), в арабской и испано-мавританской архитектуре — декоративные ячейки сводов, ниш, михрабов, интрадосов. Мукарнат — сталактитовый свод (см. сталактиты).

МУЛЮРА (франц. moulure — литье, отливка), в архитектуре — “лепные детали”: рельефы, волюты, маскароны, обломы, которые на самом деле отливают в форму из жидкой смеси гипса с различными наполнителями.

МУРОЛЬ (через польск. murol, от лат. murus — стена), древнерусское название каменщика, зодчего. Отсюда также — муровать, замуровывать.

МУТУЛЫ (лат. mutuli — моллюски, ракушки), плоские выступы прямоугольной формы, расположенные под выносной плитой карниза, венчающего здание. Типичный элемент дорического ордера. Плоскости мутул украшены гуттами (“каплями”) — тремя параллельными рядами по шесть “капель” в каждом ряду.

МЮНСТЕР (нем. Munster, от ср.-лат. monasterium — монастырь), старинное название католического монастыря, монастырской церкви или капеллы.

Н

НАЛИЧНИК(от лик, лицо), обрамление оконного или дверного проема.

НАОС (греч. naos — домик, жилище), в древности — святилище, деревянный ящик, в котором хранили статуэтку божества. Позднее в классической архитектуре Древней Греции — центральное помещение храма, в котором находилась статуя. Переднюю часть именовали пронаосом, позади наоса располагались адитон и опистодом. В средневековье — неф.

НАРТЕКС, НАРФИК (греч. narthex — емкость, коробочка), пристройка с западной стороны храма. В раннехристианских базиликах — поперечная галерея у западной оконечности нефа. К нартексу примыкал атриум. То же в русской архитектуре — притвор.

НЕБО, в русской деревянной архитектуре — дощатый потолок в форме усеченной пирамиды, закрывающий часть внутреннего объема шатра, венчающего здание церкви. “Небо” расписывали орнаментом и изображениями Вседержителя, архангелов и евангелистов.

НЕКРОПОЛЬ (греч. nekropolis — город мертвых), кладбище, ансамбль монументальных надгробий, стел, статуй (ср. колумбарий; кенотаф; мастаба).

НЕОКЛАССИЦИЗМ(от греч. neos — новый; см. Классицизм), историко-региональный стиль Классицизма, получивший распространение в Италии и Франции во второй половине XVIII в. (в этих странах классицистический стиль возникал не впервые, отсюда название). В русской архитектуре этот же период принято именовать Классицизмом (неоклассическое течение в России сформировалось в начале XX в.).

НЕПОЛНЫЙ ОРДЕР, см. ордер.

НEPBЮPA(франц. nervure — ребро, складка, от лат. nervus — жила), элемент каркасной конструкции готического свода. Ребро, которое принимает на себя вес перекрытия и передает его через систему аркбутанов на наружные опоры — контрфорсы. Между нервюрами находятся облегченные распалубки свода. Нервюру иногда неточно называют гуртом (нем. Gurt — пояс, подпруга). Гуртовый свод представляет собой сплошную кладку из клинчатых камней. В ином значении гуртами именуют горизонтальные междуэтажные тяги — выступающие профили (ср. лиерна; ожива).

НЕФ(франц. nef, от лат. navis — корабль), главный объем крестово-купольного или базиликального храма. Удлиненное в плане помещение, которое в восточной части заканчивается полукружием апсиды с перекрытием — конхой, а в западной — нартексом, или притвором. Поперечная часть храма, образующая крестообразный план, именуется трансептом. Неф обычно делится вдоль на три части двумя рядами колонн на главный и два меньших боковых нефа (как правило, вдвое уже и ниже центрального). Пересечение нефа и трансепта называют средокрестием (ср. наос; хор).

НИМФЕИ(греч. nymphaion), в Древней Греции — храм, святилище или алтарь нимф, низших божеств природных стихий.

НИША(франц. niche, от лат. nidus — гнездо), углубление в стене здания. Бывает прямоугольной или полукруглой в плане, с арочным перекрытием — конхой (ср. аркосолий; апсида; кувуклия; экседра). В архитектуре Классицизма в нишах устанавливали статуи, вазоны, скульптурные бюсты.

О

ОБЕЛИСК(греч. obeliskos, от obelos — вертел, клин, клинок), монумент в виде сужающегося кверху каменного столба. Обелиски, по-египетски — техен (“солнечный луч”), появились в искусстве Древнего царства (около 2500 г. до н. э.). Обелиск символизирует священный камень Бен-Бен, на который, по преданию, взошло родившееся из первозданного океана Солнце. В дальнейшем обелиски символизировали мощь фараонов. Их устанавливали попарно перед пилонами храмов.

ОБЛОМ,в архитектуре — чертеж, изображение архитектурной детали в разрезе — поперечном сечении. То же, что профиль.

ОВЫ(лат. ovum — яйцо), элемент античного орнамента, состоящего из чередующихся яйцеобразных форм (с заострением книзу и срезанных наверху) и стрельчатых элементов (ср. ионик).

ОДЕОН(греч. odeion, от ode — песня), в Древней Греции — небольшое круглое или овальное в плане здание для музыкальных состязаний. В отличие от театронов, одеоны имели перекрытие типа толоса.

ОДРИНЫ (от др.-рус. одръ — настил, ложе), спальное помещение монастыря (см. дормиторий).

ОЖИВА(франц. augive, от ср.-лат. augere — поддерживать, укреплять), характерный конструктивный элемент архитектуры французской Готики. Диагональная арка крестового свода (образуемого пересечением двух полуцилиндрических сводов под прямым углом). Такая арка несет на себе всю тяжесть перекрытия (отсюда название). В отличие от боковых (щековых) стрельчатых арок, диагональные (ожива) всегда были полуциркульными.

ОЙКОС (греч. oikos — дом, жилище), в Древней Греции — небольшой частный дом или одно из помещений такого дома (ср. мегарон).

ОКТАГОН (греч. oktagonon — восьмиугольник, от okto — восемь), восьмиугольное в плане здание. Восьмигранными строили баптистерии. В русской архитектуре — восьмерик.

ОКТАСТИЛЬ (от греч. okto — восемь и stylos — колонна, опора), тип древнегреческого храма, имеющего на переднем и заднем фасадах по восемь колонн.

ОПЕОН (греч. opaion — отверстие), круглое отверстие в перекрытии здания, в частности в щелыге купола. В ранней античности такие отверстия устраивали для выхода дыма от очага (см. мегарон), позднее оно имело символическое значение (см. Пантеон).

ОПИСТОДОМ (греч. opisthodomos — заднее помещение), в древнегреческом храме — помещение, расположенное за наосом и отделенное от него стеной. Иногда между наосом и опистодомом располагалось еще одно помещение — адитон. Вход в опистодом находился с задней стороны храма. Римское название — постикум.

ОРАТОРИЯ (итал. oratorio, от лат. огаге — говорить, молить), католическая молельня, особое помещение при храме для молений и песнопений либо небольшая церковь, капелла, часовня.

ОРДЕР (нем. Order, от лат. ordin — строй, порядок), художественный образ строительной конструкции. В классической архитектуре ордер сложился на основе переосмысления, художественного преображения стоечно-балочной конструкции: вертикальной опоры и горизонтального перекрытия. Поэтому основными частями ордера считаются несущая (колонна, пилон, пилястра) и несомая части. Несомая часть называется антаблементом, который состоит из архитрава, фриза и венчающего карниза здания. Неполным ордером называют композицию, в которой колонны не имеют пьедестала (пьедестал ввели древние римляне, до этого в древнегреческих ордерах пьедесталы не применяли). Антаблемент также может быть неполным (без фриза) или облегченным (без архитрава). В частях и членениях ордерной композиции выражены зрительные силы, создающие образ мощи, устойчивости или, напротив, легкости. Они не совпадают с действием сил строительной конструкции (см. абака; архитектура; Готика). Поэтому в широком смысле ордером называют также композиции, в которых может не быть колонн (“ордер стены”, или астилярный, от греч. a-stylos — “бесколонный”), но выявлена внутренняя логика строения: основание, несущая и венчающая части. Эту логику подчеркивают мелкие детали: рустовка, тяги, сандрики, наличники оконных и дверных проемов. В этом смысле понятие ордерности (почти то же, что логичности) сближается с понятиями тектоники, качеств тектоничности формы и архитектоники. В архитектуре Древней Греции сложились три основных ордера: дорический, ионический и коринфский. Древние римляне подняли колонны на пьедесталы, добавили тосканский ордер (близок дорическому) и композитный (или сложный, составной). Каноническую систему архитектурных ордеров разработал древнеримский архитектор Витрувий (см. триада Витрувия). Определенная последовательность разных ордеров в одной композиции называется суперпозицией (см. также “римская архитектурная ячейка”). Колонны, которые охватывают по высоте два или более этажей по фасаду здания, называют колоссальным или большим ордером.

ОРТОСТАТ (греч. orthostatos — “прямопоставленный”), в архаических постройках — вертикально поставленный камень. Ряд таких камней, поставленных на узкую сторону, образует цоколь здания, фундамент постройки либо облицовку нижней части стены.

ОРХЕСТРА (греч. orchestra, от orcheomai — плясать), в древнегреческом театроне — круглая площадка, окруженная зрительскими местами. На этой площадке выступал хор. Возвышение позади орхестры именовали скеной. Название возникло оттого, что вначале на орхестре находился жертвенник и проводились дионисийские мистерии в честь бога Диониса.

ОСПЕДАЛЕ, см. отель.

ОСТРОГ (др.-рус. острогь — плетень, изгородь, от острый), древнее укрепление, деревянная изгородь, ограда из заостренных кольев (см. кремль; цитадель).

ОТЕЛЬ (франц. hotel, от лат. hospitium — приют), в архитектуре Франции — городской особняк, частный дом. В Италии родственное слово “оспедале” (ospedale) означает приют, дом призрения, госпиталь.

ОТЛИВ, в древнерусской архитектуре — прием заглубления верхней части прясла стены по отношению к нижней. В результате возникает небольшой наклонный уступ, сдвиг в глубину, который и называют отливом.

ОХАБЕНЬ (др.-рус. охабень, от охабить — охватить), предместье, то, что охвачено наружным кольцом городских стен. Близко понятию посад. В ином значении — ограда, то же, что острог.

ОХЛУПЕНЬ (др.-рус. охлупь, от хлупь — хвост птицы), в деревянной архитектуре славян — бревно, которое укладывали вдоль гребня кровли и которым прижимали сверху конёк. Другое название — шелом. В упрощенной конструкции кровли охлупень, или шелом, отсутствует и его конструктивную функцию выполняет конёк, или князевая слега.

ОЧЕЛЬЕ (от чело — лоб, передняя часть), в деревянной архитектуре славян — фронтон избы или фронтон наличника окна.

 

 

П

ПАВИЛЬОН (франц. pavilion, от лат. papilio — “бабочка”, похожий на бабочку шатер), небольшая постройка, часть дворцово-паркового ансамбля (ср. бельведер; монплезир; монбижу; шале; шарбоньер; эрмитаж).

ПАВИМЕНТ, см. паркетри.

ПАГОДА (португ. pagoda, от санскр. bcha'gvat — священный; кит. bao-ta — “башня сокровищ”), в архитектуре Юго-Восточной Азии — ярусная башня. Вначале — дозорная вышка, затем культовое и мемориальное сооружение. Количество ярусов и кровель пагоды имеет символическое значение (ср. зиккурат).

ПАДУГА (от дуга), в интерьере здания — выкружка, скругленная поверхность между вертикальной плоскостью стены и горизонтальным плафоном (потолком). То же, что вут.

ПАЗУХА СВОДА — пространство между наружными поверхностями примыкающих друг к другу сводов либо между сводом и стеной.

ПАЛАТЫ (др.-рус. полата, через ср.-греч. palation, из лат. palatium — дворец), в древнерусской архитектуре — большое каменное здание. Деревянное здание именовали хоромами. В ином значении палати, или полати, — настил, помост, верхний полуэтаж (то же, что антресоль, мезонин), “верхняя церковь”, хоры в древнерусском храме.

ПАЛАЦЦО (итал. palazzo, от лат. palatium — дворец), в итальянской архитектуре — дворец, городской особняк, частный дом. В Древнем Риме на Палатинском холме (Palatinum mons) строили свои дворцы императоры и патриции, что и послужило названием для городского дворца. Отсюда также — палас (франц. palais — дворцовый), палантин, палаты. В архитектуре Франции городской дворец именуют отель.

ПАЛЕСТРА (греч. palaistra, от palaio — бороться), в Древней Греции — комплекс построек и площадок для спортивного воспитания юношей.

ПАЛИСАД (франц. palissade, от лат. palus — кол, столб), военное укрепление, частокол, затем под влиянием русского слова “сад” — огражденный участок сада, парка.

ПАЛЛАДИАНСТВО (англ. Palladianism), стилистическое течение в архитектуре Классицизма XVII — XVIII вв., основанное на композиционных приемах, созданных венецианским архитектором позднего Итальянского Возрождения Андреа Палладио (1508 — 1580). Палладио (псевдоним Андреа ди Падова, взятый им в честь древнегреческой богини Афины Паллады) строил в основном в г. Виченца.

Он канонизировал элементы сложившейся к тому времени классицистической архитектуры. В дальнейшем В. Скамоцци в Италии, У. Кент, Дж. Вуд, Дж. Вэнброу, К. Кэмпбелл, Р. Моррис в Англии и Дж. Кваренги в России успешно повторяли и варьировали “палладианские” мотивы: колоннады, портики, арки и аркады с малыми колонками внутри, купола и статуи на постаментах по углам треугольных фронтонов.

ПАЛЬМЕТТА (франц. palmette, от греч. palma — ладонь), элемент античного орнамента, изображающий стилизованный лист пальмы (название по сходству с пальцами руки; ср. акант; акротерий; апий; астверк).

ПАНДАТИВ, см. парус.

ПАНДУС (франц. pente douce — пологий склон), наклонная поверхность, заменяющая лестницу. В классической архитектуре пандусы использовали для въезда экипажей к парадному крыльцу на уровне бельэтажа здания.

ПАНЕЛЬ (нидерл. paneel, от ср.-лат. panellus — сукно, кусок ткани), обшивка, деревянная плита, применяемая для отделки стен или потолков. Другое название — ламбри (франц. lambris — обшивка), деревянная панель с резным или лепным декором, характерная для архитектуры интерьера первой половины XVIII в.

ПАННО (франц. panneau — щит, доска, плоскость, от лат. pannus — кусок ткани, лоскут), плоскость, имеющая обрамление. Часть поверхности стены, плафона (потолка). Близкие термины — панель, филенка. Центральную часть — гладкую поверхность панно называют зеркалом (ср. десюдепорт; трюмо).

ПАНТЕОН (греч. Pantheion — храм Всех Богов, от pan — все и theos — Бог), тип античного сооружения, обычно круглого в плане, посвященного всем богам (ср. ротонда; толос). Наиболее знамениты Пантеон в Риме (120 г. н. э.) с огромным куполом (диаметром 43,2 м) из бетона и Пантеон в Париже (архитектор Ж. Ж. Суффло, 1758 — 1789).

ПАПЕРТЬ (ст.-слав. папръть), в русской архитектуре — “внешний притвор” (см. притвор), крытое крыльцо церкви.

ПАРАПЕТ (итал. parapetto, от pаrаrе — защищать и petto — грудь), невысокая стенка, ограда “по грудь”.

ПАРАСКЕНИЙ (греч. paraskenion, от para — около и skene; см. скена), в древнегреческом театроне — небольшие стенки по обеим сторонам скены, служащие фоном, так же как и проскений позади актеров.

ПАРК (франц. pare, от позднелат. parricus — загон), большой огороженный сад с водоемами, фонтанами, малыми архитектурными сооружениями, статуями, аллеями. Композиция садов и парков с геометрической планировкой сложилась в эпоху Итальянского Возрождения. Затем, в XVII в., преобладал французский регулярный стиль, а во второй половине XVIII в. — английский, или пейзажный (ср. агведаль; баг; гюлистан).

ПАРКЕТРИ (франц. parqueterie — настилка), искусство и техника настила наборных полов. Древние римляне выкладывали полы из разноцветной морской гальки и называли эту технику “павиментум” (лат. pavimentum — утрамбованный; ср. литостроты). В новое время использовали преимущественно мозаику из дерева.

ПАРОД (греч. par-odos — проход), в древнегреческом театроне — проход зрителей к своим местам и проход актеров на скену.

ПАРТЕР (франц. par terre — “по земле”), композиция вровень с плоскостью земли, например в парке регулярного стиля.

ПАРУС, ПАНДАТИВ (лат. pandativus — искривленный), вогнутая поверхность треугольной формы, напоминающая корабельный парус. Четыре таких паруса образуются в средокрестии крестово-купольного здания при переходе от квадратного в плане основания к круглому куполу. Близкая форма — тромп.

ПАРФЕНОН (греч. Parthenon — Девичий), выдающееся произведение античного искусства периода классики. Дорический периптер, храм богини Афины на Афинском Акрополе, в столице Древней Греции. Его строили Калликрат и Иктин в 447 — 438 гг. до н. э.

Название возникло от “парфенона” (девичьей комнаты), помещения между наосом и опистодомом, в котором жрицы хранили свои одеяния и культовые предметы.

ПАССАЖ (франц. passage — проход, от passer — проходить), в архитектуре — крытый переход, галерея.

ПАСТАДА (греч. pastados), в древнегреческой архитектуре — “помещение, открытое в одну сторону”: портик, колоннада, крытая галерея (ср. лоджия; простасис).

ПАТИО (итал., от исп. patio, из лат. pateo — открытый, просторный), внутренний дворик итальянского палаццо.

ПЕНТАСТИЛЬ (греч. pentastylos, от pente — пять и stylos — опора, колонна), здание с портиком из пяти колонн на переднем либо на переднем и заднем фасадах.

ПЕНТАСТИХОС (греч. pentastichos, от pente — пять и stichos — ряд), здание, портик, имеющие пять рядов колонн.

ПЕРГОЛА (итал. pergola, от лат. pergere — выдвигаться, выступать), парковое сооружение, крытая беседка на колоннах. В садах и парках XVII — XVIII вв. — галерея решетчатой конструкции для вьющихся растений. В более широком значении — ниша, беседка, балкон (ср. бельведер).

ПЕРИБОЛ (греч. peribolas — окружность, очертание), в древнегреческой и эллинистической архитектуре Ближнего Востока — священная площадка, обнесенный стеной участок перед храмом. В центре устанавливали жертвенник. В поздней античности периболы оформляли колоннадами, портиками, статуями (ср. перистиль; теменос).

ПЕРИПТЕР (греч. peripteron — “окрыленный”, от реп — вокруг и pteron — крыло), тип здания, прямоугольного в плане, со всех четырех сторон окруженного колоннадой. Наиболее распространенный тип храма в Древней Греции. Периптер следует отличать от псевдопериптера, имеющего колонны только на переднем фасаде, а на трех остальных — полуколонны, от простиля, имеющего колонны только на одном, переднем фасаде (см. также амфипростиль), и от диптера — храма, окруженного двойным рядом колонн.

ПЕРИСТАС (греч. peristasis — “стояние кругом”), в античной архитектуре колоннада, окружающая двор (такая композиция называется перистилем) или храм (который в этом случае именуют периптером).

ПЕРИСТИЛЬ (греч. peristylos — окруженный колоннами), в античной архитектуре — двор, перибол (см. также теменос), окруженный колоннадой (ср. пастада).

ПЕРСПЕКТИВА (франц. perspective, от лат. perspiсеге — ясно видеть), ясный вид, взгляд вдаль. В специальном значении — изображение здания с угла, в ракурсе, как оно обычно воспринимается в действительности (ср. аксонометрия; изометрия; план; плафон; фасад).

ПЕШТАК (перс. pestak — “передняя арка”), в архитектуре Ближнего Востока и Средней Азии — парадный портал в виде монументальной стенки наподобие пилона, прорезанной нишей — сводчатым айваном, в глубине которого находится вход.

ЦИКНОСТИЛЬ (греч. pyknostylos, от pyknos — плотный, тесный и stylos — колонна, опора), тип древнегреческого храма, периптера с небольшим интерколумнием (расстоянием между осями колонн), равным 1,5 нижнего диаметра — эмбата колонны (ср. диастиль; систильная расстановка колонн; эветиль).

ПИЛОН (греч. pylon — “место, занимаемое воротами”, от pylai — ворота, проход), вертикальная опора, в отличие от круглой колонны или плоской пилястры, имеющая квадратное либо прямоугольное сечение. Такие пилоны устанавливали по сторонам входа, отсюда название (ср. портал; пропилеи).

ПИЛОТИ (франц. pilotis — свайный, от pilot — свая, столб), свайная постройка, дом, приподнятый на столбах.

ПИЛЯСТРА (итал. pilastro, от лат. pilae — столб), плоский вертикальный выступ на поверхности стены, заменяющий колонну. Имеет прямоугольное сечение, подобно колонне в верхней части дополняется капителью, а в нижней — базой. Схожие элементы — лизена в западноевропейской архитектуре и лопатка в древнерусской — не имеют капители и базы (ср. скарп; тения; тяга).

ПИНАКЛЬ (франц. pinacle, от лат. pinnaculum — перистый, “крылышко”), в готической архитектуре Западной Европы XII — XV вв. — небольшая башенка, увенчанная миниатюрным шатром фиалом. Пинакли и фиалы украшали краббами и крестоцветами. Пинакли имеют в готической архитектуре не только декоративное, но и конструктивное значение: своей тяжестью они придавливают наружные опоры здания — контрфорсы, увеличивая их прочность.

ПИНАКОТЕКА (греч. pinakotheke, от pinax — дощечка и theke — хранилище), хранилище картин, которые в Древней Греции писали на деревянных досках. Отсюда позднейшее значение — здание картинной галереи.

ПИРАМИДА (греч. pyramis, от руга — огонь, жертвенник), грандиозное сооружение Древнего Египта периода Древнего царства (3000 — 2263 гг. до н. э.). Египтяне называли пирамиды “Пер-О” (“Большой дом”), • однако назначение египетских пирамид до настоящего времени не ясно (традиционная версия о гробницах фараонов не подтверждается). Пирамида — это уникальное сооружение в истории архитектуры, в нем полностью отождествляется конструкция и композиция. Идеальные пропорции, отвечающие законам гравитации, объясняют прочность и устойчивость пирамид. Самая большая из трех великих пирамид — фараона Хуфу в Гизе имела в высоту 148,2 м (ныне ее верхушка утрачена), сторона основания — около 230 м. Пирамида сложена из 2 млн 300 тыс. блоков известняка и ранее имела облицовку (ср. зиккурат; мастаба).

ПИРГОС (греч. pyrgos — башня, укрепление), в античной архитектуре — крепостная башня, бастион.

ПИРОН (греч. pyronos, от реrа — сума, котомка), в античной архитектуре — металлический или деревянный вкладыш, соединяющий каменные блоки. В отличие от обычных скоб или штырей, пирон имеет форму “ласточкина хвоста” или двойной буквы “Т”.

ПИСЦИНА (лат. piscina, от piscis — рыба), водоем, бассейн, источник воды. Большой бассейн для купания в римских термах (ср. имплювий).

ПЛАН (от лат. planta — стопа, подошва), вид или изображение какого-либо объекта точно сверху. Противоположный термин (вид снизу) — плафон. Боковые проекции здания (со всех четырех сторон) называют фасадами. Вид с угла — перспективой.

ПЛАФОН (франц. plafond, от plat — ровный и fond — дно), вид, проекция на здание снизу (ср. план). Отсюда более узкое значение термина — роспись, декор потолка. Центральную часть плафона называют зеркалом (см. также панно; падуга; софит).

ПЛИНТ (греч. plinthos — брусок, плитка), нижняя часть базы колонны в виде квадратной плиты. В более широком значении — любой выступ, профиль прямоугольного сечения (ср. сандрик; тяга).

ПЛИНФА (др.-рус. плинфъ, из греч. plinthos; см. плинт), в византийской и древнерусской архитектуре — широкий и плоский кирпич (30 X 40 X 3,5 см). Ряды плинфы чередовались с полосами цемяночного раствора (из смеси извести и толченого кирпича).

ПОВАЛ (от валить), в деревянной архитектуре славян — расширение верхней части сруба постепенным напуском венцов (конструкции из четырех бревен, связанных по углам). Повал создает дугообразный силуэт и служит основанием шатров и скатных кровель (ср. отлив).

ПОВАЛУША, в русской архитектуре — высокая башня, деревянный сруб, завершенные шатром.

ПОВАЛЬНЫЕ СЛЕГИ (см. слега), выпуски бревен в повале сруба, поддерживающие вынос кровли.

ПОГОСТ (от гостить), в древнерусской архитектуре — подворье, постоялый двор. Со временем погостами стали называть комплексы построек вокруг церкви, окруженные стеной.

ПОДЗОР (от зреть, смотреть), в русской архитектуре — деревянная резная, узорчатая доска, расположенная горизонтально под карнизом кровли крыльца, гульбища (ср. полотенце; причелина).

ПОДИУМ (лат. podium, от греч. pous — нога, стопа), в древнеримской архитектуре — подножие, высокое основание постройки. То же, что в древнегреческой стереобат, или крепидома (ср. постамент; пьедестал).

ПОДКЛЕТ, в русской архитектуре — нижний, цокольный этаж здания “под клетью” (см. клеть).

ПОДПРУЖНАЯ АРКА, арка, поддерживающая свод. В средокрестии храма крестово-купольного типа кольцо барабана купола поддерживают четыре подпружные арки. Одна из них — арка, предваряющая алтарь, называется триумфальной.

ПОЛАТИ, см. палаты.

ПОЛИСТАН (тюрк. gulistan — сад, огород), в искусстве Средней Азии — огороженный стенами сад регулярной планировки (ср. агведаль; баг).

ПОЛОТЕНЦЕ, в русской деревянной архитектуре — резная деревянная доска, которую прикрепляют вертикально под вершиной треугольного фронтона. Нижний край доски с ажурным узором напоминает край полотенца, отсюда название (ср. подзор; причелина).

ПОЛУКОЛОННА, колонна, выступающая из плоскости стены по всей высоте на половину своего диаметра. Колонна, выступающая на три четверти диаметра, называется трехчетвертной.

ПОРЕБРИК, в древнерусской архитектуре — прием кирпичной кладки, при которой один ряд кирпичей укладывают “елочкой”, отчего образуется зубчатый пояс с треугольными выемками.

ПОРТАЛ (франц. portal, от лат. porta — ворота, вход), архитектурное оформление входа в здание.

ПОРТИК (франц. portique, от лат. porticus — крытый ход, навес), выступающая часть здания или самостоятельная постройка, образованная колоннадой и имеющая собственное перекрытие. Оформляет вход или проход в здание (ср. лоджия; портал; стоя).

ПОРТФЕНЕТР (франц. portefenetre, от porte — дверь и fenetre — окно), дверь-окно, или французский балкон: окно с невысоким балконом-решеткой, незначительно отступающим от плоскости стены.

ПОСТАМЕНТ (нем. Postament, от лат. postamentum — “поддержка позади”), основание, подножие сооружения (см. также база; крепидома, плинт; подиум; подклет; пьедестал; скамилла; стереобат; стилобат; трибуна; фундамент; цоколь).

ПОСТЕЛЬ (от стелю, стлать), наиболее широкая часть каменной плиты, или квадра, которой укладывают камень на опору, фундамент или нижний ряд камней.

ПОСТИКУМ (лат. posticum — задняя дверь, задворки), в древнеримском храме — помещение, находящееся за целлой, то же, что в древнегреческом опистодом.

ПРЕСВИТЕРИИ (греч. presbyterion — совет старейшин), алтарная часть раннехристианских храмов, несколько приподнятое над общим уровнем пола полукружие апсиды. Там находился трон епископа и скамьи священников, отсюда название. Позднее в западноевропейских базиликах пресбитерием стали называть центральную часть хора, в православных храмах — пространство между солеей, или вимой (возвышением перед иконостасом), и алтарем.

ПРИДЕЛ, пристройка к основному объему здания. В храмах — обычно с южной или с северной стороны. Пристройка с западной стороны называется вест-верк, нартекс, притвор (ср. апсидиола; капелла; пронаос; трапезная).

ПРИТВОР (от притворить, пристроить вор — ворота), в православных храмах — пристройка с западной стороны. Такие же пристройки с северной и южной сторон называются приделами, с восточной — апсидой (ср. аванзал; антикамера; вестибюль).

ПРИЧЕЛИНА (от чинить, делать), в русской деревянной архитектуре — доска на фасаде дома, украшенная резьбой или росписью. В постройках с двускатной кровлей причелины обрамляют фронтон с двух или со всех трех сторон (ср. подзор; полотенце).

ПРОДОМОС (греч. pro-domos — перед домом), в Древней Греции — преддверие, пространство перед входом в атриум, образованное выступами боковых стен (ср. вестибюль; пронаос).

ПРОНАОС (греч. pronaos, от pro — перед и naos — жилище божества; см. наос), в древнегреческой архитектуре — “предхрамие”, преддверие. Часть внутреннего помещения храма между входным портиком и наосом, в котором находится статуя божества. Происходит от более ранней формы — продомоса.

ПРОПИЛЕИ, ПРОПИЛОН (греч. propylaia — преддверие; propylon — перед воротами), сооружение, оформляющее парадный вход; портик или композиция из нескольких портиков; колоннада, перекрытая антаблементом.

ПРОСКЕНИЙ (греч. proskenion, от pro — впереди и skene; см. скена), в древнегреческом театроне V— IV вв. до н. э. — фасад скены, сооружения, расположенного за орхестрой (боковые пристройки называли параскениями). Проскений обычно сооружали в виде портика с колоннами, в проемах проскения размещали декорации. В дальнейшем в римском театре просцениумом (лат. proscaenium) называли переднюю часть сценической площадки.

ПРОСТАСИС (от греч. prostasia — “стояние впереди”), переднее промещение, портик, то же, что пастада; у древних римлян — вестибул.

ПРОТИРОН (греч. prothyron — преддверие), в античной архитектуре — углубление в наружной стене дома, создающее нечто вроде портала, ниши, эдикулы (ср. вестибюль; нартекс; портик; продомос; пронаос; пропилеи).

ПРОТОМА (греч. protome — передняя часть), скульптурное изображение передней части животного — быка, коня. Сдвоенные протомы образуют капители в архитектуре Древнего Ирана V — IV вв. до н. э.

ПРОФИЛЬ (франц. profil, от лат. prае — перед и filum — нить), в архитектуре — поперечный разрез формы, то же, что облом.

ПРЯСЛО (от пряду, прясти), в древнерусской архитектуре — часть поверхности наружной стены здания, ограниченная с двух сторон пилястрами или лопатками; поле стены “от столба до столба”.

ПСЕВДОПЕРИПТЕР, см. периптер.

ПТЕРОН, см. периптер.

ПУЛЬПИТ (итал. pulpito, от лат. pulpitum — деревянный помост, подмостки), в храмах средневековой Италии — то же, что кафедра, лекториум.

ПЬЕДЕСТАЛ (франц. pie'destal, от итал. piede — нога, стопа и stallo — место, установка), подножие, основание колонны, статуи (см. база; крепидома; ордер; подиум; стереобат; стилобат; фундамент; цоколь).

ПЯТА АРКИ, СВОДА, нижняя часть (подошва) арки или свода, которая непосредственно опирается на Пилон, колонну, капитель или импост.

Р

РАБАТ (араб. r'abat), в средневековой арабской архитектуре — укрепленный лагерь, крепостные стены, обычно прямоугольные в плане, с башнями по углам.

РАВЕЛИН (нем. Ravelin, из итал. rivellino — “щит вала”, от лат. revellare — разрывать землю), в архитектуре крепостей XVI — XVIII вв. — треугольный в плане выступ, расположенный впереди куртины — участка стены между двумя соседними башнями или бастионами.

РАЗОРВАННЫЙ (ВЫГРЫЗЕННЫЙ) ФРОНТОН, треугольный или лучковый (полукруглый) фронтон, центральная часть которого имеет разрыв, полукруглую выемку. Такой прием, родственный раскреповке, характерен для стиля Барокко.

РАСКРЕПОВКА (от крепить, усиливать), прием зрительного усиления элементов архитектурной композиции. Например: сдвоенные колонны или пилястры, пилястры, собранные в пучки по углам здания, ступенчатые изломы карнизов и антаблемента в целом (из-за того, что колонны значительно отодвигаются от стены), разорванные фронтоны. Подобные приемы усиливают пластику стены, создают напряженное, динамичное ощущение, что свойственно архитектурному стилю Барокко.

РАСПАЛУБКА, часть свода в виде сферического треугольника. Образуется в результате пересечения двух цилиндрических сводов. Для архитектуры готического стиля характерно усиление, укрепление ребер свода — нервюр и облегчение кладки распалубок (ср. лоток).

РАТУША, РАТХАУЗ (нем. Rathaus, от Rat — совет и Haus — дом), в архитектуре Западной и Северной Европы — здание городского самоуправления. Ратуши имели большие парадные залы и высокую башню с часами и флюгером. Ратушная башня происходит от средневековых донжона и беффруа.

РЕГУЛА (лат. regula — правило, линейка, мерка, от regere — править, управлять), в архитектуре дорического ордера — короткая планка, “полочка”, расположенная ниже тении под триглифом. Снизу регула оформлена шестью “каплями” — гуттами.

РЕФЕКТОРИЙ (лат. refectorium, от refectus — отдых), в архитектуре средневековых монастырей Западной Европы — трапезная, помещение для совместной трапезы монахов.

РИЗАЛИТ (итал. risalita — выступ), часть здания, выступающая за линию фасада во всю его высоту. Для архитектуры Классицизма типична трехчастная схема композиции фасада: центральный и два малых, симметрично расположенных ризалита (ср. флигель).

РИЗНИЦА (от риза — одежда, облачение), помещение для хранения церковных ценностей. Ризница может находиться в северной апсиде триконха (трехапсидного храма) либо в отдельном приделе (ср. крипта; сакристия).

“РИМСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ЯЧЕЙКА”, композиционный элемент архитектуры древнеримских зданий. Состоит из арки, пяты которой опираются на массивные пилоны, а колонны, обычно на пьедесталах, приставлены по сторонам в качестве украшения, внешнего оформления. В отличие от древних греков, римляне использовали ордерные элементы не конструктивно, а декоративно. Несущей конструкцией оставались стена, арка, свод, а колоннады превращались в декоративное оформление фасадов (см. суперпозиция).

РИМСКИЙ БЕТОН, см. античная архитектура; бут; терраццо.

“РОЗА” (нем. Rose), в средневековой архитектуре Западной Европы романского и готического периодов — большое круглое окно в центре западного фасада храма. Узор каменных переплетов и цветные стекла витражей придают окну сходство с каменным цветком.

РОЗЕТКА (франц. rosette — маленькая роза), декоративный мотив в виде геометризованного изображения цветка.

РОНДЕЛЛА (итал. rondella, от франц. rondel, от rond — круг), круглая башня в углу крепостных стен (ср. барбакан; бастея; беффруа; донжон; ротонда).

РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА, РОСТРЫ (лат. rostrum — нос, клюв, носовая часть судна в форме острия, тарана), древние римляне украшали рострами (носами захваченных вражеских кораблей) ораторские трибуны и колонны на Римском Форуме (ср. трофей). В архитектуре Классицизма часто использовали композицию ростральной колонны в качестве триумфального монумента и своеобразного воспоминания об античности.

РОТОНДА (итал. rotonda, от лат. rotundus — круглый), тип круглого в плане здания. Ротонды обычно перекрывают куполом. Круглое здание без несущих стен, состоящее только из колоннады и перекрытия, называют моноптером (ср. толос). Полуциркульная пристройка — полуротонда (ср. эдикула).

РУИНА (лат. ruina — падение, обвал), разрушенное от времени здание. В романтических парках конца XVIII — начала XIX в. создавали искусственные руины — сооружения, имитирующие античные развалины.

РУНДУК (тюрк, orunduk — подушка, сиденье), в древнерусской архитектуре — помост, возвышение, парадное крыльцо, а также сень, навес над таким крыльцом. “Рундук свесом” — площадка, крыльцо нависающее на “выпусках” — выступающих концах бревен деревянного сруба.

РУСТ, РУСТОВКА (лат. rusticus — простой, грубый, сельский), прием обработки фасада здания в виде больших грубо отесанных квадров в “сельском стиле”. В архитектуре Классицизма руст имитируется кирпичом и штукатуркой. Рустовкой подчеркивают углы и нижний, цокольный этаж, что придает постройке тектоничность. “Дощатым”, или французским (ленточным), рустом называют обработку фасада глубокими горизонтальными врезами (без вертикальных швов). Обработка выступающих камней в форме правильных четырехгранных пирамид называется алмазным или бриллиантовым рустом, по-итальянски — диаманти (итал. diamanti — алмазный, бриллиантовый).

РЮСТКАМЕРА (нем. Rustkammer, от Rust — снаряжение, вооружение и Kammer — комната), комната для хранения коллекции оружия. То же, что арсенал.

РЯЖ (от режа, режь — бревенчатая клетка), бревенчатый сруб, заполненный камнями. В Древней Руси ряжи использовали при возведении крепостей или опор мостов.

С

САКРИСТИЯ (ср.-лат. sacristia, от sacrum — священный), в католических храмах Западной Европы — сокровищница, то же, что ризница в православных церквях.

САЛОН (франц. salon, итал. salone, от лат. salum — простор; ср. зал), большая, просторная комната для приема гостей (ср. отель). В Париже с 1737 г. большие художественные выставки членов Академии проводили в одном из залов Лувра — Квадратном салоне. В более широком значении — вообще помещение или художественная выставка.

САМЦОВАЯ КРОВЛЯ, см. щипец.

САНДРИК (итал. sandric, от лат. sanidis — доска, настил), небольшой профилированный карниз, “полочка” над оконным или дверным проемом. Призван отводить дождевую воду от проема, но в композиции здания имеет тектоническое значение, подчеркивая ритм чередующихся окон, дверей, простенков.

СВЕТЕЛКА (от свет, светлый), в русской архитектуре — небольшая светлая комната в верхней части дома. Светлицей называли парадную светлую комнату в хоромах, обычно на втором или третьем этаже (ср. антресоль; бельведер; горница; мансарда; мезонин; палаты; терем; хоры).

СВОД (греч. apsis — свод, дуга; ср. апсида; конха), криволинейное перекрытие вертикальных частей здания: стен, столбов, пилонов (ср. арка). Внутреннюю поверхность свода называют куполом. Своды бывают разных профилей: полуцилиндрические, коробовые (слегка уплощенные), параболические, крестовые (образуются пересечением двух цилиндрических сводов), сомкнутые (образуются падугами и зеркалом — плоскостью в верхней части), каркасные, или нервюрные (см. готический стиль).

СЕКОС (греч. sekos — забор, ограда), в Древней Греции — огороженная площадка перед храмом, где проводили культовые церемонии (ср. теменос), также — священная роща, святилище.

СЕНИ (см. сень), в русской деревянной архитектуре — входное помещение, расположенное перед клетью избы или между двумя клетями. Иногда сени размещали и на втором этаже.

СЕНЬ (ст.-слав. сънь — тень, защита), в русской архитектуре — навес, шатер, палатка на столбах или колоннах (ср. балдахин; киворий; скиния).

СИЛЬВИЯ (от лат. silva — лес), участок парка пейзажного стиля, напоминающий естественный лес.

СИМА (греч. sima, от simos — курносый, вздернутый), в архитектуре Древней Греции — фигурный карниз, терракотовый или мраморный желоб, по которому дождевая вода текла вдоль края кровли. На определенном расстоянии устраивались отверстия — водометы, оформленные в виде масок львов, горгон с раскрытыми ртами. Профиль симы тот же, что и у каблучка (ср. антефикс; слезник).

СИМБОРИО (исп. cimborrio — “чашечка”), в архитектуре Испании — купол, свод, барабан купола, световой фонарь, венчающий купол (ср. лантерна; тибуриум).

СИСТИЛЬ, СИСТИЛЬНАЯ РАССТАНОВКА КОЛОНН (от греч. systello — стягивать и stylos — колонна, опора), систилем называют тип древнегреческого храма, колоннада которого имеет интерколумний (расстояние между осями соседних колонн), равный двум нижним диаметрам колонны (см. эмбат). Более широкая расстановка колонн называется диастилем, а еще более узкая — пикностилем (см. также эвстиль).

СКАЛА (итал. scala, от лат. scandere — восходить, подниматься), лестница (ср. пандус).

СКАМИЛЛА (лат. scamillum — скамеечка), в древнеримской архитектуре — цоколь, пьедестал, плинт.

СКАРП (итал. scarpa — ботинок, башмак, лат. scapus — стержень), выступ стены наподобие лопатки или лизены, дверной косяк, устой.

СКВЕР (англ. square — четырехугольник), квадратная или прямоугольная площадь, по периметру которой расположены дома, а в центре — сад с оградой. Такие скверы появились в Англии в начале XVII в. Позднее — просто сад.

СКЕНА (греч. skene — шатер, палатка), в древнегреческом театроне (театре) вертикальная стенка, декорация, расположенная за сценической площадкой — орхестрой (см. также проскений). От греческого слова происходит название скиния — переносной шатер на столбах.

СКИФА (араб. skifa — навес), в мусульманской архитектуре — прихожая, вестибюль жилого дома.

СКОЦИЯ (лат. scotia, из греч. skotios — затемненная), профиль, или облом, представляющий собой в поперечном сечении двойную асимметричную выкружку (вогнутый профиль) из двух четвертей окружностей разных радиусов (см. трохилус).

СКРИН (англ. screen — ширма, перегородка), в архитектуре английских кафедральных соборов — поперечная перегородка нефа. То же, что леттнер в Германии и амвон во Франции.

СКРИПТОРИИ (ср.-лат. scriptorium, от лат. scribere — писать), в средневековых монастырях — помещение для переписывания и хранения рукописей — манускриптов.

СКУОЛА (итал. scuola, от лат. scholae, греч. schole — досуг, занятие), здание церковной общины, светское помещение при храме. Термин появился в Венеции в XIII в.

СКУФЬЯ (др.-рус. скуфиа, через ср.-греч. skouphia, из греч. skyphos — чашка), чашечное перекрытие, характерное для древнерусской архитектуры XI — XII вв. В более широком значении — вообще купол, свод, скиния.

СЛЕГА (ст.-рус. сляга — жердь, тонкое бревно), в деревянной архитектуре славян — продольное бревно кровли. Слеги укладывали по скатам, от фронтона до фронтона. Вдоль нижнего края кровли к слегам крепятся курицы. Наверху, вдоль конька крыши, проходит князевая слега, иногда ее также именуют коньком или шеломом.

СЛЕЗНИК, ИЛИ КАПЕЛЬНИК, выносная плита венчающего карниза здания, имеющая на нижней поверхности желобок, выемку для лучшего стекания дождевой воды (ср. сима). В архитектуре дорического ордера к нижней поверхности карниза крепятся прямоугольные плиты — мутулы с гуттами.

“СЛЕПАЯ АРКАДА”, то же, что аркатура.

“СЛЕПОЕ ОКНО”, прямоугольная ниша в стене, имитирующая оконный проем (см. также ширинка).

СЛУХИ, в древнерусской архитектуре — проемы, небольшие отверстия в каменной кладке шатра колокольни. Действуют как резонаторы, усиливая колокольный звон, а также освещают внутреннее пространство (ср. голосники).

“СЛУХОВОЕ ОКНО”, см. мансарда.

СОБОР, см. храм.

СОЛЕНЫ (греч. solenos — труба, желоб), в архитектуре Древней Греции — плоские черепицы кровли из мрамора или терракоты (см. калиптеры).

СОЛЕЯ (лат. solium, ср. греч. solea — возвышение, престол), в христианском храме — возвышение алтарной части (ср. пресбитерий). В древнерусском храме солея представляет собой трехступенчатое возвышение перед иконостасом. Его центральная часть называется амвоном. Близкий термин — вима.

СОФИТ (итал. soffitto, от ср.-лат. sub tictum — “пришитый снизу”), средневековый подшивной потолок, закрывающий снизу стропила кровли. Позднее потолок, обработанный декоративными кессонами или росписью (ср. плафон).

СРЕДОКРЕСТИЕ (ср.-греч. amphallion), центральная часть храма, пространство, образующееся от пересечения нефа и трансепта либо от двух равноконечных нефов (см. базилика; крестово-купольные храмы).

Пространство, которому придают символическое значение, оформлено четырьмя пилонами или столбами, на которые через подпружные арки и паруса опирается барабан купола или тибуриум.

СРУБ (от рубить), основной конструктивный элемент деревянной архитектуры славян. Состоит из положенных один на другой венцов — четырех бревен, связанных по углам. Образует кубический объем. Другое название — клеть или четверик (см. также восьмерик). Сруб завершается шатром или главой.

СТАДИОН, СТАДИУМ (греч. stadion, лат. stadium), в Древней Греции — сооружение для состязаний по бегу на короткие дистанции. Название происходит от меры длины — стадия.

СТАЛАКТИТЫ (греч. stalaktitos — “накопленный по капле”), в мусульманской архитектуре — декоративная обработка свода, состоящего из рядов мелких арочек, нависающих одна над другой и образующих ячеистую структуру, напоминающую пчелиные соты или естественные сталактиты пещер.

СТАМБХА (санскр. stambcha — стояние), в искусстве Центральной и Юго-Восточной Азии — отдельно стоящая колонна, монумент в честь исторического события.

СТАМИК (греч. stemon, лат. stamen — основа, стояк), в деревянной архитектуре славян — деревянный шпунт, которым скрепляли охлупень, или шелом, с расположенной ниже князевой слегой (коньком кровли).

СТЕЛА (греч. stele — столб), вертикально поставленная каменная плита. В древности стелы использовали в качестве межевых знаков, мемориальных или надгробных сооружений. Дополняли рельефами и надписями.

СТЕРЕОБАТ (греч. stereobates, от stereo — крепкий, твердый и baino — ступаю), в древнегреческой архитектуре — объемное возвышение, на котором возводили здание. Под стереобатом находится фундамент. Верхнюю плоскость стереобата называют стилобатом. Другое название — крепидома (ср. подиум).

СТЕРЕОТОМИЯ (от греч. stereo — крепкий, твердый и tome — рассечение), строительство из камня, искусство обрабатывать крупные каменные квадры. Стереотомия — характерное качество древнегреческой архитектуры, отличающее ее от древнеримской (римляне строили из кирпича с последующей мраморной облицовкой). В средневековье каменщика называли латомусом. На Руси — зодчим, а плотника, строившего из дерева, — тектоном (см. тектоника).

СТИЛОБАТ (греч. stylobates, от stylos — опора, колонна и baino — ступаю), “плоскость, по которой ступают колонны”. Верхняя плоскость стереобата.

СТОМИОН (греч. stomion — устье, вход, от stoma — пасть), в архаических сооружениях — вход в галерейную гробницу.

СТОУНХЕНДЖ (англ. Stonehenge, от stone — камень и др.-англ. henge — “висящий в воздухе”), крупнейшее мегалитическое сооружение древности. Кромлех (начало II тысячелетия до н. э.) диаметром 30 м. Находится в Южной Англии. Представляет собой ряды менгиров и дольменов — камней, поставленных в круг. Как и многие другие сооружения древности — обелиски, зиккураты, пирамиды, — полифункционален. Подобные постройки (в Англии их называют хенджами) использовали для астрономических наблюдений и в других целях.

СТОЯ (греч. stoa, от stasis — установка, стояние), в архитектуре Древней Греции — крытая галерея, которая соединяла несколько зданий. Служила убежищем от солнца, местом прогулок, встреч философов (отсюда название философской школы стоиков).

СТРОПИЛА (ст.-слав, стропъ — крыша, чердак, потолок), ряд поддерживающих конструкций, обычно в форме треугольных ячеек, несущих двускатную кровлю. В средневековье стропила оставляли открытыми, украшая их росписью, либо закрывали “подшивным потолком” (см. софит).

СТУДИОЛО (итал. studiolo, от studio — старание, изучение), в архитектуре Итальянского Возрождения — небольшая комната, отведенная под кабинет, библиотеку.

СТУККО, СТУК, ШТУК (итал. stucco, от stuccare — отделывать), отделочный материал, искусственный мрамор, который приготавливают из гипса с добавлением клея и красителей. Застывшую массу полируют. Стукко называют также лепной орнамент из гипса или инкрустацию, резьбу по гипсу.

СТУПА (санскр. tupa — верхушка, курган), в странах Центральной и Юго-Восточной Азии — культовое и мемориальное буддийское сооружение в форме полусферы или башни (ср. пагода).

СУПЕРПОЗИЦИЯ (от лат. super ропеге — ставить наверх), порядок размещения ордерных колоннад на фасаде здания в древнеримской архитектуре (см. “римская архитектурная ячейка”). Нижний ярус аркад оформляется колоннами тосканского или дорического ордера, выше располагают колонны ионического, а еще выше — наиболее легкого и пышного коринфского или композитного. Таким образом оформлены аркады Колизея в Риме.

СУПОРТ (искаж. франц. support, от позднелат. supportare — поддерживать), поддерживающая конструкция: карниз, кронштейн, консоль, волюта. Правильное название — суппорт (см. также эвольвент).

“СУХАРИКИ”, см. дентикулы.

СФЕРИСТЕРИЙ (греч. sphairisterion, от sphaira — шар, мяч), зал для игры в мяч. В позднее средневековье и эпоху Возрождения — большой, парадный зал.

Т

ТАБЕРНАКЛЬ (франц. tabernacle, от лат. tabernaculum — шатер, башенка), реликварий, дарохранительница. В архитектуре раннего средневековья — то же, что балдахин, киворий — навес, шатер над престолом в апсиде церкви. В эпоху Готики — ажурный шатер, иногда в виде отдельной постройки над статуей.

ГАБЛИНИЙ, ТАБЛИНИУМ (лат. tablinium — “деревянная галерея”, от tabulae — доска), в древнеримской архитектуре — комната, помещение, расположенное за атриумом в дальней части дома. Таблиний предназначался для деловых встреч, там хранили документы и семейный архив на табулах (досках), отсюда название.

ТАБУЛАРИЙ (лат. tabularium), здание для хранения архива. В Древнем Риме законы записывали на бронзовых досках — табулах (лат. tabulae).

ТАК (араб. tak — арка, свод), в средневековой архитектуре Средней Азии — купольное сооружение, которым перекрывали перекрестки улиц. В “таках” размещали свои лавки торговцы и ювелиры.

ТАМБУР (франц. tambour, от араб. tabl — барабан), в архитектуре — барабан купола (ср. симборио; тимпан).

ТАРМА, см. айван.

ТЕАТРОН (греч. theatron — места для зрителей), древнегреческий театр, который устраивали на естественном склоне холма, вырубая ступени полукругом. Внизу располагалась площадка для актеров или певцов — орхестра. За орхестрой находилась скена (ср. одеон). Римляне предпочитали строить амфитеатры, в которых зрительские места располагались со всех сторон, по кругу или эллипсу. Наиболее знаменитый из римских амфитеатров — Колизей.

ТЕЗАУРА (греч. thesauros — сокровище, клад), в Древней Греции — здание для хранения государственной казны и жертвоприношений богам (ср. сакристия).

ТЕКТОНИКА (греч. tektonike — строение, искусство построения; tekton — плотник, строитель), искусство строительства из дерева (ср. стереотомия). В теории формообразования и архитектурной композиции под качествами тектоничности подразумевают зрительное выражение внутренней конструкции здания на поверхности формы — фасадах. Например, подчеркивание горизонтальных и вертикальных членений тягами, пилястрами, колоннами; обозначение верха венчающим карнизом, а низа цоколем, зрительное утяжеление нижней части фасада и усиление углов рустом. Подобные приемы создают впечатление прочности, устойчивости, логичности (см. также абака). Тектоника — эстетическая категория, и ее следует отличать от архитектоники — художественно-образного качества архитектурной композиции.

ТEЛAMOH (греч. telamon — “носитель”), в архитектуре — мужская фигура, выполняющая функцию опоры, колонны (ср. атлант; кариатида).

ТЕМЕНОС (греч. themenos — “почтенный участок”), в древнегреческой архитектуре — священный участок земли, окруженный оградой, мраморной стеной, в центре которого находился храм (ср. перибол; секос; форум).

ТЕМПЛУМ, ТЕМПЛОН (лат. templum — освященное место), храм, святилище, алтарь.

ТЕНИЯ (греч. tenia, лат. taenia — ремень, лента, пояс), в архитектуре дорического ордера — горизонтальный выступ, тяга, “полочка”, которая подчеркивает нижнюю часть фриза и находящиеся над ней триглифы. Под тенией располагаются регулы с гуттами.

ТЕПИДАРИИ (лат. tepidarium — теплый, прохладный), в древнеримских термах — помещение с бассейном со слегка подогретой водой. Его использовали как переходное от фригидария (бассейна с холодной водой) к кальдарию (бассейну с горячей водой).

ТЕРЕМ (др.-рус. теремъ, из греч. teremnon, teramnon — дом, жилище), в древнерусской архитектуре — верхний ярус жилого дома — хором или палат (ср. светёлка). Терема сооружали над сенями, покрывали высокой кровлей. К ним вела парадная лестница. Иногда терем — отдельно стоящая постройка на подклете.

ТЕРМАЛЬНОЕ ОКНО, мотив палладианской архитектуры. Большое полуциркульное окно с двумя вертикальными перемычками. Такие окна помещают в верхней, части стен, у основания сводов и куполов. В XVII — XVIII вв. их считали происходящими из архитектуры древнеримских терм, отсюда название. Термальные окна получили распространение в архитектуре русского Классицизма, где их называли итальянскими (см. итальянское окно).

ТЕРМЫ (лат. thermae, от греч. thermos — горячий), древнеримские бани. Общественные купальни, которые отапливали горячим воздухом, идущим по каналам в полу и стенах, существовали еще в Древней Греции. У римлян они превратились в сложные сооружения с многими залами: аподитерием (предбанником), помещениями с холодной, прохладной и горячей водой (см. фригидарий; тепидарий; кальдарий), сферистерием (залом для игры в мяч), гимнастическими залами, библиотеками, экседрами для бесед и ученых занятий. Свободные римляне проводили в термах целые дни.

ТЕРРАСА (франц. terrasse, от лат. terracea — земляной вал), горизонтальная площадка, уступ на склоне холма. Галерея, примыкающая к основному зданию, иногда на аркадах, с балюстрадой (ср. лоджия).

ТЕРРАЦЦО (итал. terrazzo, от terra — земля), строительный материал древних римлян. Смесь негашеной извести, булыжника и обломков кирпича. Терраццо использовали для забутовки стен и мозаичной выкладки полов.

ТЁС, ТЕСИНЫ (др.-рус. тесъ, от праслав. tesati — обтесывать; греч. tekton — плотник, см. тектоника), щепа, тонкая дощечка, доски, вытесанные топором. В русской архитектуре — тонкие доски, которые использовали для кровли (тесовая кровля) и обшивки стен.

ТЕТРАКОНХ (от греч. tetras — четыре и konche — воронка, свод), “четырехлистник” (см. квадрифолий). Разновидность центрического храма крестово-купольного типа, четыре “ветви креста” которого завершаются полукружиями апсид. Такие храмы строили в средневековой Византии, Персии, в Закавказье.

ТЕТРАПИЛОН (лат. tetrapylon, от греч. tetras — четыре и pylon — ворота), в античной архитектуре — ворота, имеющие проезды на все четыре стороны. Такие сооружения устраивали на перекрестке дорог. Древние римляне превратили тетрапилон в четырех-фасадную триумфальную арку на пересечении главных улиц (см. декуманус и кардо) или при въезде на форум.

ТЕТРАСТИЛЬНЫЙ ХРАМ (от греч. tetras — четыре и stylos — опора, колонна), тип древнегреческого храма с четырьмя колоннами на переднем и заднем фасадах.

ТИБУРИУМ (ср.-лат. tiburium), в средневековой западноевропейской архитектуре — башня, часто в форме октагона (восьмигранника), над средокрестием храма. Через проемы тибуриума освещается внутреннее пространство (ср. лантерна; симборио).

ТИМПАН (греч. tympanon — бубен, кожа, натянутая на обруч), внутреннее поле фронтона, плоскость, ограниченная с трех сторон гейсонами (карнизами). Тимпаном также называют полуциркульное поле лучкового фронтона, люнета. Поле стены между двумя арками правильнее называть антрвольтом.

ТОКОНОМА (япон. tokonoma), ниша в интерьере традиционного японского дома. В ней размещают свиток с каллиграфией, вазу, букет (икебана).

ТОЛОС, ФОЛОС (греч. tholos — шалаш, палатка), тип древнегреческого здания, храма или гробницы, круглого в плане, окруженного колоннадой, с коническим покрытием, напоминающим хижину. Толос, в отличие от моноптеров, имеет святилище — наос (у римлян — целла). Римские ротонды, также круглые здания, отличаются от греческих толосов купольным перекрытием.

ТОРАНА (др.-инд. torana — ворота), в буддийской архитектуре Индии — каменные ворота, украшенные рельефами, которые ведут через ограду к святилищу — ступе.

ТОРИИ (япон. torii — ворота), в традиционной архитектуре Японии — ворота, арка, два пилона с архитравом. Оформляют вход на территорию синтоистского святилища.

ТОРРАЦЦО (итал. torrazzo — “старинная, монументальная башня”, от torre — башня), в архитектуре Италии — башня, кампанила.

ТОРХАУС (нем. Torhaus — “воротное здание”), в средневековой архитектуре Северной Европы — надвратная крепостная башня (ср. барбакан).

ТОРУС (лат. torus — выпуклость, вздутие), архитектурный профиль, облом полукруглого сечения. То же, что вал. Составная часть базы колонны (ср. трохилус).

ТОСКАНСКИЙ ОРДЕР (по названию центральной области Италии — Тосканы; см. ордер), италийский (древнеримский) вариант греческого дорического ордера. По канону Витрувия (см. триада Витрувия), тосканский ордер является самым простым, мощным, тяжелым из пяти ордеров, которые использовали древние римляне (вслед за ним Витрувий поставил римско-дорический ордер). Однако, в отличие от дорического ордера, тосканский не имеет каннелюр колонн, триглифов и метоп фриза, мутулов на карнизе. Капитель тосканского ордера аналогична дорической, а база состоит только из плинта и торуса (см. также суперпозиция).

ТРАВЕЯ (франц. travee — пролет, ряд), в средневековой архитектуре Западной Европы — один пролет главного нефа (в большинстве базилик на один пролет главного нефа приходятся два пролета боковых). Четыре опоры травеи поддерживают ячейку свода.

ТРАНСЕПТ (поэднелат. transeptum, от trans — через и septum — ограда), в средневековых храмах: базиликах и зданиях крестово-купольного типа — поперечный неф, “корабль”, пересекающий под прямым углом главный неф здания. Иногда строили два трансепта либо трансепт, состоящий из двух или трех нефов. Трансепт образует “перекладину креста” в планировке храма. Пересечение нефа и трансепта создает средокрестие, над которым через систему подпружных арок и тромпов или парусов возводили купол, тибуриум или шпиль, возносящийся к небу. В “рукавах” трансепта размещали дополнительные апсиды (см. триконх; тетраконх), а их фасады (северный и южный) украшают круглые окна — “розы”.

ТРАПЕЗНАЯ (греч. trapesa — стол, угощение), в средневековых монастырях — помещение для совместной трапезы монахов, то же, что рефекторий (ср. дормиторий; скрипторий). Здания трапезных объединяли с церковью и подсобными помещениями. В русской архитектуре трапезные помещают с западной стороны храма, между собственно церковью и колокольней. Трапезные использовали для церковных и общественных нужд.

ТРАХЕЛИИ (греч. trachelos — шея), в древнегреческой архитектуре — верхняя часть фуста (ствола) колонны, слегка зауженная, находящаяся под капителью. Ниже трахелия (“шейки”) расположены кольцеобразные врезы (см. гипотрахелий).

ТРЕВЕРХИЙ ХРАМ, в древнерусской архитектуре — храм с тремя куполами, главами или шатрами.

ТРЕЛЬЯЖ (франц. treillage — решетка, сетка), в садово-парковом искусстве — решетчатая конструкция, парковый павильон для вьющейся зелени. Отсюда и название орнамента — “трельяж”, — состоящего из косой сетки с мелкими розетками.

ТРЕХЧЕТВЕРТНАЯ КОЛОННА, колонна, выступающая из стены более чем на половину своего диаметра.

ТРИАДА ВИТРУВИЯ (греч. trias, triados — троичность, троица), основной принцип классической архитектуры, который сформулировал древнеримский архитектор Марк Витрувий Поллион в сочинении “Десять книг об архитектуре” (18—16 гг. до н. э.): “Прочность, польза, красота” (лат. Firmitas, Utilitas, Venustas). Витрувий также канонизировал пять ордеров классической архитектуры и их составные части (на основе древнеримских): тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитный.

ТРИАНГУЛЯЦИЯ(от лат. triangulum — треугольник), способ пропорционирования зданий, типичный для западноевропейской средневековой архитектуры, в особенности готического стиля. Построение плана и разбивка фасадов осуществляются на основе построения смежных равносторонних треугольников. Точки пересечения (вершин) треугольников и их производных определяют основные конструктивные членения постройки, что обеспечивает “связанность” конструкции. Триангуляции придавали мистическое значение (символ Святой Троицы), мотивы пересекающихся треугольников повторялись в орнаментах кафедральных соборов. Триангуляцию называли также “французским способом” пропорционирования, противопоставляя его “германскому” (на основе квадрата и его диагонали).

ТРИБЕЛОН(ср.-греч. tribelonos — трехчастный), трехчастный портал или фасад здания, имеющий три входа.

ТРИБУНА(франц. tribune, от лат. tribunalis — возвышение), в древнеримской архитектуре — возвышение, помост для ораторов, затем — кресло для судей. В средневековых базиликах — возвышение, престол, находящийся в средокрестии под главным куполом или башней (см. тибуриум; ср. амвон; леттнер; скрин). В итальянских храмах трибуной иногда называют апсиду.

ТРИГЛИФ(греч. triglyphos — “с тремя нарезками”, от tri — три и glypho — вырезаю), элемент фриза дорического ордера, чередующийся с метопами. Триглиф представляет собой вытянутую по вертикали каменную плиту с двумя целыми, а по краям половинными желобками (нарезками). Согласно гипотезе о происхождении греческой архитектуры из древнейших деревянных строений, триглифы вначале представляли собой вертикальные рейки, которые прибивали к торцам деревянных балок перекрытия, некрасиво выходящих на фасад здания. Под триглифами располагаются тения и регулы с гуттами. Триглифы помещают над осями колонн, посередине интерколумни-ев (расстояний между колоннами) и на углах здания. Поэтому дорический фриз иначе называют триглифионом или триглифо-метопным.

ТРИКЛИНИЙ(лат. triclinium, от греч. tri — три и kline — ложе), в Древнем Риме — просторное помещение, комната для застолий, в которой с трех сторон пиршественного стола ставили три ложа (по древнему обычаю хозяин дома и гости возлежали во время еды).

ТРИКОНХ (от греч. tri — три; см. конха), тип храма с тремя апсидами. План такого центрического здания напоминает трилистник (см. трифолий).

ТРИЛИТ (от греч. tri — три и Iithos — камень), мегалитическое сооружение из трех камней: двух вертикальных и третьего, положенного на них горизонтально. Прообраз позднейшей стоечно-балочной конструкции, основной в различных типах архитектурной композиции. Другое название — дольмен.

ТРИПИЛОН (греч. tri — три и pylon — ворота), композиция из трех арок, ворот, например трехпролетная триумфальная арка (ср. тетрапилон).

ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ (лат. Arcus Triumphalis, от греч. Thriambos — торжественная процессия, гимн в честь Вакха; см. арка), тип сооружения, который древние римляне заимствовали из восточной архитектуры. Возводились в честь императоров и военных побед Рима над другими народами. Первые арки были построены в Риме во II — I вв. до н. э. (ср. пропилеи; тетрапилон). Их сооружали на перекрестках дорог, у въезда на Форум. Наиболее известны арка императора Тита (81 г.), трехпролетные арки Септимия Севера (203 г.) и Константина (315 г.). Арки украшали рельефами, статуями, облицовывали разноцветным мрамором. Над венчающим карнизом помещали аттик с памятной надписью. На его вершине — статую императора или квадригу (четверку коней) — триумфальную колесницу. По образцу древнеримских триумфальные ворота строили во многих странах в эпоху Барокко и Неоклассицизма (XVII — XVIII вв.), в период Ампира (“стиля империи”) начала XIX в.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ (лат. Columnae Triumphalis; см. колонна), тип сооружения, сложившийся в Древнем Риме. Установкой колонны отмечали памятные события и военные триумфы. В Риме сохранились колонна императора Траяна (113 г.) и колонна Марка Аврелия (между 176 и 193 гг.; ср. ростральная колонна). По образцу римских архитектор О. Монферран установил в Петербурге Александровскую колонну (1830 — 1834 гг.) в память императора Александра I и победы России в войне 1812 г.

ТРИФОЛИЙ (лат. trifolium, от tria — три и folium — лист), трилистник. Тип храма с тремя апсидами (см. триконх). В ином значении — элемент орнамента в виде трилистника. В готическом искусстве образуется из треугольника (ср. триангуляция) с построенными на его вершинах окружностями (ср. квадрифолий).

ТРИФОРИЙ (позднелат. triforium, от лат. tria — три и foris — дверь, вход, проход), в средневековых соборах Западной Европы — галерея второго яруса главного нефа храма. Вначале такие галереи строили для того, чтобы через их проемы свет из центрального нефа распространялся на боковые. Затем верхние галереи приспособили для женщин и стали называть матронеями (“женскими”). Постепенно галереи по обеим сторонам главного нефа становились все уже и наконец превратились просто в декоративный элемент (ср. аркатура; машикули). Наименование “трифорий” происходит от пролетов, которые обычно представляют собой строенные арки.

ТРОМП (франц. trompe — охотничий рог, из др.-верх.-нем. trumba — труба, рог), в архитектуре — вогнутая поверхность, элемент в виде части конуса. Четыре тромпа находятся в углах сходящихся стен квадратного в плане средокрестия между подпружными арками, обеспечивая переход от квадрата к цилиндрическому барабану купола. Тромпы использовали в архитектуре древней Персии, Византии, Закавказья. В древнерусской архитектуре применяли иную форму, более сложной кривизны. Общее название — пандатив (см. парус).

ТРОПЕУМ, ТРОФЕЙ (лат. tropaeum, греч. tropaion, от trope — поворот), мемориальное сооружение античности. В Древней Греции существовал обычай: место, где в решающий момент битвы враг поворачивался спиной (греч. tropos) и обращался в бегство, после сражения отмечали столбом — на него навешивали захваченные в бою шлемы, щиты, мечи, копья. Римляне переняли этот обычай и стали воздвигать внушительные сооружения — тропеумы, увенчанные композицией из различного оружия. Позднее, в искусстве Классицизма и Ампира, трофей, или арматура, — характерный элемент декора зданий.

ТРОХИЛУС (лат. trochilus, от греч. trochilos — “бегунок”, колея, борозда), в архитектуре — вогнутый профиль, то же, что скоция (ср. торус).

ТРЮМО (франц. trumeau — простенок), часть стены между оконными проемами в интерьере здания. Отсюда название высокого зеркала, занимающего такой простенок.

ТУМУЛУС (лат. tumulus — холм, бугор), курган, купольная гробница, захоронение этрусков (древних жителей Италии). Состоит из подземной камеры, перекрытой сводом из каменных блоков, и насыпного холма (ср. галерея; мавзолей; мазар).

ТЫН (др.-рус. тынъ, из др.-герм, tun — забор, крепость), забор, частокол, оборонительное сооружение.

ТЬЕРСЕРОНЫ (франц. tiercerons — “третьи элементы”), в архитектуре Готического стиля — дополнительные малые ребра — нервюры, вместе с лиернами и ожива создающие “звездчатый рисунок”.

ТЯБЛО (др.-рус. тябло, из греч. templon — ограда, отделяющая алтарь от остального помещения церкви), в древнерусском храме — горизонтальный брус иконостаса, на котором устанавливали иконы.

ТЯГА (др.-рус. тяго, ср.-греч. teino), узкий горизонтальный выступ на стене здания, пояс (ср. тения), в отличие от карниза, имеет исключительно тектоническое значение (см. также нервюра).

У

УРБАНИЗМ (от лат. urbanus — городской), градостроительство, приверженность идеям мегаполиса (“большого города”).

УРНА (лат. urna — емкость), у древних этрусков — сосуд для хранения праха умерших. Позднее, в архитектуре Классицизма — декоративный элемент в форме вазы с крышкой и двумя ручками.

УСАДЬБА (от садить, устраивать), в русской архитектуре — комплекс зданий, в который входит жилой дом, хозяйственные постройки, “огород” (сад) и иногда церковь. Усадебная планировка — композиция, типичная для архитектуры русского провинциального Классицизма XVIII — XIX вв.: барский дом, поставленный “покоем” — в глубине сада, за оградой с воротами (ср. курдонер), два боковых флигеля, фланкирующих центральный ризалит портик с колоннами, мезонином и треугольным фронтоном.

ФАНЗА (кит. fangzi), в традиционной архитектуре Китая — небольшой дом каркасной конструкции (ср. фахверк).

ФАСАД (франц. fac.ade, итал. facciata, от faccia — лицо), вид внешних стен здания (см. экстерьер) под прямым углом зрения: точно спереди (передний фасад), сбоку (боковые фасады), сзади (задний фасад). Вид с угла называют перспективой, вид сверху — планом, вид снизу — плафоном.

ФАСГИГИЙ, см. акротерий.

ФАСЦИЯ (лат. fascia — полоса, повязка), уступ, ступенька архитрава ионического ордера.

ФАХВЕРК (нем. Fachwerk, от Fach — панель, секция и Werk — работа), здание каркасной конструкции, типичной для архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Восходит к технике строительства древних римлян. Деревянный каркас заполняется камнем или кирпичом с цементным раствором, причем вертикальные стойки, подкосы, горизонтальные брусья не маскируются, а образуют на поверхности стены причудливый сложный узор.

ФИАЛ (франц. phiale — башенка), в архитектуре готического стиля — граненые шатровые навершия башенок — пинаклей. Фиалы украшали краббами и крестоцветами.

ФИЛЁНКА (от нем. Fiillung — заполнение), плоскость, заполняющая внутреннее пространство и ограниченная профилированной рамой. Например, филенка двери, пилястры (ср. зеркало; панель; панно; трюмо).

ФЛАНКИРОВАТЬ (франц. flanquer — обходить сбоку, от flanc — бок, сторона), в архитектуре — оформлять боковые части композиции, окружать центральную часть, например главный ризалит, боковыми ризалитами, корпусами, флигелями, колоннами, портиками.

ФЛЕРОН (франц. fleuron — украшение, от fleur — цветок), декоративное навершие кровли средневекового здания готического стиля либо миниатюрного реликвария в виде горизонтальной полосы, обработанной ажурным масверком. Русское название — гребень. Вопреки буквальному значению слова, флерон следует отличать от другого навершия — крестоцвета.

ФЛИГЕЛЬ (нем. Flugel — крыло), боковая пристройка, крыло здания. Иногда — отдельная постройка, фланкирующая главный корпус (см. усадьба; ср. периптер).

ФЛЮГЕР (нидерл. vleugel — крыло), подвижное навершие шпиля, указывающее направление ветра. В западноевропейских средневековых городах флюгер с эмблемой города завершает шпиль ратушной башни.

ФОЛОС, см. толос.

ФОНАРЬ (от греч. phanos — светоч, факел), навершие купола в виде небольшой башни, через окна которой освещается внутреннее подкупольное пространство и средокрестие здания. То же, что лантерна. В ином значении — то же, что эркер. “Зенитными фонарями” называют световые проемы в перекрытии здания — кровле, потолке (ср. слухи).

ФОРБУРГ (нем. Vorburg, от vor — перед и Burg — город), выступающая вперед часть замка, крепости, иногда отделенная от остальных строений валом, рвом и подъемным мостом. Близко по значению слову кронверк (ср. барбакан; бастион; донжон; торхаус).

ФОРТ (нем. Fort, от лат. fortis — сильный, крепкий), укрепление, крепость, система бастионов. ФОРУМ (лат. forum — площадка, рыночная площадь), в Древнем Риме — главная торговая площадь города, окруженная портиками, колоннадами. Место народных собраний. Соответствует греческой агоре. В период империи в Риме каждый император считал своим долгом построить для народа форум с храмами, дворцами, триумфальными арками и колоннами, трибунами, статуями.

ФРАНЦУЗСКОЕ ОКНО, см. портфенетр.

ФРИГИДАРИИ (лат. frigidarium — “с холодной водой”), одно из помещений древнеримских терм, в котором находился бассейн с холодной водой.

ФРИЗ (франц. frise, итал. fregio, от fregiare — украшать), средняя часть антаблемента (горизонтального перекрытия колонн). Расположен между архитравом и карнизом здания. В дорическом ордере фриз состоит из чередующихся триглифов и метоп, в ионическом и коринфском — украшается непрерывной лентой рельефа (см. зофор). В более широком значении фриз — любая композиция, вытянутая по горизонтали.

ФРОНТАЛЬНОСТЬ (франц. frontal, от лат. frontis — лоб), обращенность прямо к зрителю, вид спереди (см. фасад). Развертывание композиции вширь, вдоль переднего фасада.

ФРОНТОН (франц. fronton, от лат. frontis — лоб, лицевая сторона), верхняя часть фасада здания, образуемая горизонтальным карнизом и двумя наклонными карнизами, или гейсонами, двускатной кровли (ср. щипец). Внутреннее пространство фронтона заполняется плоскостью, которая называется тимпаном. Фронтоны бывают треугольные или полуциркульные — лучковые (ср. закомары; люнет). Для архитектуры стиля Барокко типичны раскрепованные карнизы и разорванные фронтоны.

ФУНДАМЕНТ (лат. fundamentum — основание), нижняя, опорная часть сооружения, частично или полностью скрытая в земле. Фундамент следует отличать от стереобата (см. также крепидома; подиум; пьедестал; цоколь).

ФУСТ (итал. fusto, от лат. fustis — ствол, палка), стержень, основная часть колонны от базы до капители. Ствол колонны иногда обрабатывается желобками — каннелюрами. В античности колонны составляли из отдельных каменных барабанов (см. также эмбат; энтасис).

Х

ХАН, ХАНАКА (перс. chane — дом), в архитектуре стран Ближнего и Среднего Востока — постоялый двор, комплекс построек, включающий мечеть, жилые и хозяйственные здания.

ХЕЛИКА, см. гелика.

ХЕНДЖ, см. Стоунхендж.

ХОРАГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ (от греч. choregos — хорег, предводитель хора), в Древней Греции хореги обязаны были за свой счет приглашать хор (певцов и танцоров) для общественных празднеств. После победы в музыкальных состязаниях хореги посвящали в храм треножники, а в городе устанавливали памятники. В Афинах сохранилась улица из подобных монументов. Наиболее известен Памятник Лисикрата (334 г. до н. э.).

ХОР, ХОРЫ (греч. choros — совместное пение, единение, сбор), в западноевропейских базиликах хором называют огороженную часть главного нефа от средокрестия до алтаря или пресвитерия (иногда понятия хора и пресбитерия используют как синонимичные). В хорах помещали двумя рядами скамьи для клира — священников. В древнерусских храмах хоры — галерея второго этажа, расположенная вдоль западной стены, на которую вела внутренняя лестница. Эти хоры предназначались для князя и членов его семьи. Средневековое понятие хора, или хоров, следует отличать от названия места для певчих — кантории (см. кафедра).

ХОРОМЫ (др.-рус. хоромъ, ст.-слав. храмъ — строение, дом), в древнерусском зодчестве — большой деревянный дом. Каменные постройки называли палатами (см. также светёлка; терем).

ХРАМ (см. хоромы), место поклонения божеству. Вначале — алтарь или храмовая площадка (см. теменос), затем — жилище божества (см. наос; периптер; темплум). В раннем христианстве сложились три основных типа храма — крестово-купольный, базилика и ротонда. Кафедральную церковь (в которой служит архиепископ или епископ) называют собором (от сбор, единение; лат. Domus — Дом). Маленькие святилища именуют капеллами, каплицами, часовнями.

ЦЕЛЛА (лат. cella — комнатка), в античности — маленькая комнатка, кладовая. В древнеримском храме — главное помещение, святилище, где находилась статуя божества. То же, что у греков наос.

ЦЕМЯНКА (из лат. caementum — тесаный камень, щебень, от caedo — бью, отесываю), в византийской и древнерусской архитектуре — раствор, состоящий из извести и толченого кирпича, отчего имел розоватый цвет. Горизонтальные полосы розового цемяночного раствора и желтоватого плоского кирпича (см. плинфа) составляют характерную особенность ранней русской архитектуры.

ЦЕНТРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, см. крестово-купольные храмы; моноптер; ротонда; толос.

ЦЕРКОВЬ (др.-рус. црькы, через готск. kiriko, от греч. kyriakon — “дом Господень”), восточное название христианского православного храма. В широком значении — собор, единение верующих (см. также капелла; часовня).

ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ КЛАДКА (от греч. kyklops — круглоглазый), остатки древних стен крито-микенской эпохи (см. античная архитектура) и укреплений этрусков в Италии, сложенных из огромных каменных глыб, которые, по преданию, могли возвести только великаны — циклопы (люди с одним большим глазом посередине лба).

ЦИРК (лат. circus — круг), в Древнем Риме — место для конных состязаний, то же, что у греков ипподром. Вопреки буквальному значению слова, не круглое, а вытянутое в длину сооружение: двойная беговая дорожка, окруженная местами для зрителей. “Большой цирк” в Риме (Circus Maximus) имел 600 м в длину и 150 м в ширину и был устроен в ложбине между холмами (ср. амфитеатр; арена; одеон; театрон).

ЦИРКУЛЬ (лат. circulus — окружность), в архитектуре — название любых построек, имеющих в плане круглую форму.

ЦИРКУМФЕРЕНЦИЯ (лат. circumferentia — “обнесенная вокруг”), постройка, располагающаяся по кругу либо обрамляющая полукругом площадь (см. курдонер).

ЦИТАДЕЛЬ (итал. cittadella — “городок”, от citta — город), укрепленная часть города, убежище, неприступная крепость на вершине горы (ср. акрополь; вышгород; детинец; донжон).

ЦОКОЛЬ (итал. zoccolo — башмак на деревянной подошве), нижняя, обычно несколько выступающая часть здания, лежащая непосредственно на фундаменте. Подножие колонны (см. ордер), статуи. Цоколь обрабатывается рустом, профилями, что подчеркивает его тектоническое значение (ср. крепидома; подиум; пьедестал; стереобат). Нижний этаж здания, отделанный рустом, также называют цокольным.

Ч

ЧАЙТЬЯ (санскр. chait'a — святилище), в буддийской архитектуре Индии — святилище, скальный храм, внутри которого находится ступа.

ЧАСОВНЯ, небольшая церковь, в которой служат “часы”, второстепенные и частные службы. Часовни используют в качестве усыпальниц и мемориальных сооружений. В западноевропейской архитектуре аналогичные здания называют капеллой или каплицей.

ЧЕДИ (тайск. chedi), в архитектуре Юго-Восточной Азии — разновидность ступы колоколообразной формы с высоким шпилем.

ЧЕМБИЯ (итал. cimbia — полочка, выступ), узкий выступ прямоугольного сечения, то же, что “полочка”, тения. Близкий термин — листель. Чембия, или чимбия (сочетание пояска с выкружкой), опоясывает основание колонны.

ЧЕРДАК, см. мансарда.

ЧЕРЕПИЦА (от череп, черепок), кровельный материал, плитки из терракоты (обожженной глины). В античности черепицы делали из мрамора (см. калиптеры; солены). В западноевропейском средневековье — из красной глины или серого сланца, хорошо отталкивающего воду. На Руси использовали лемех (см. также гонт; тёс).

ЧЕРТОГ (ст.-слав. чртогь, из перс. cartak — “четверть дома”), интерьер, внутренние покои в палатах, тереме.

ЧЕРТОЗА (итал. Certosa, от chartezians — картезианцы), монастырь ордена картезианцев, основанного в XI в. в Бургундии, в местности Шартрез (франц. Chartreuse). Итальянские чертозы представляют собой выдающиеся памятники архитектуры и сокровищницы произведений искусства.

ЧЕТВЕРИК, в русской деревянной архитектуре — квадратный в плане сруб, клеть (см. восьмерик).

ЧИМБИЯ, см. чембия.

ШАЛЕ (франц. chalet, из нов.-верх.-нем. schalen — обивать досками, тёсом), деревянный сельский дом (ср. фахверк).

ШАРБОНЬЕР (франц. charbonniere — угольная яма, от charbon — уголь), увеселительный парковый павильон, стилизованный под “хижину угольщика” (ср. вольер; менажери; монбижу; монплезир; эрмитаж).

ШАТЁР (др.-рус. шаторъ, из тюрк. satyr — палатка), остроконечное покрытие зданий в виде четырехгранной или восьмигранной пирамиды. В русской архитектуре XVI в. сложился тип шатрового храма. В архитектуре Барокко XVII — XVIII вв. произошло соединение формы купола, шатра и шпиля (см. кивер).

ШАТО (франц. chateau — замок), в архитектуре Франции XVI — XVII вв. тип замка-дворца (ср. отель).

ШЕВЕ (франц. chevet — изголовье), французское название восточной части храма с апсидой и деамбулаторием.

ШЕЛОМ (др.-рус. шеломъ, из др.-герм, helmaz — шлем, покрытие), в русской деревянной архитектуре — выдолбленное желобом бревно, уложенное вдоль гребня кровли (см. охлупень).

ШИКХАРА (санскр. chikhara), в архитектуре Древней Индии — храм-башня.

ШИРИНКА (др.-рус. ширинь — широта, платок, полотнище, кусок холста, отрезанный по ширине ткани), в архитектуре — углубление в стене, ниша квадратной формы.

ШПИЛЬ (нидерл. spijl), остроконечное завершение башни, более заостренное в сравнении с шатром.

ШПИЦ (нем. Spitze — острие), игловидное завершение башни. В архитектуре Петербурга первой четверти XVIII в. шпицы уподобляли мачтам кораблей.

ШТУК, см. стукко.

ЩЁКОВАЯ АРКА (от щека), боковая арка крестового свода (см. ожива).

ЩЕЛЫГА (др.-рус. шалыга, солыга — верхушка, темя, макушка; также — посох с загнутым концом), в архитектуре — верхняя точка (стрела подъема) и линия (“хребет”) свода.

ЩИПЕЦ (от щепотка — прядь, пучок), островерхий фронтон, типичный для средневековой архитектуры Северной Европы. Образуется от крутых скатов кровли. В отличие от обычного треугольного фронтона, не отделяется снизу горизонтальным карнизом, а является частью фасадной стены (ср. закомары).

Э

ЭВОЛЬВЕНТЫ (ср.-лат. evolventum, от лат. evolvere — разворачивать, раскатывать, развертывать), большие волюты на фасаде здания, характерные для архитектуры стиля Барокко. Придают фасаду динамичность, напряженность.

ЭВСТИЛЬ, ЕВСТИЛЬ (греч. eu-stylos, от ей — прекрасный, хороший и stylos — колонна), тип древнегреческого храма, в котором, согласно канону Витрувия (см. триада Витрувия), интерколумний (расстояние между осями колонн) равняется двум с четвертью эмбатам (нижним диаметрам колонны).

ЭДИКУЛА (лат. aedicula — маленькая комнатка), в античной архитектуре ниша для священных статуэток, маленький храм. Ниша в виде портала, обрамленного колоннами и треугольным фронтоном. Позднее — часть интерьера или отдельная постройка в виде портала или ниши, перекрытой конхой.

ЭКЗОНАРТЕКС (от греч. ехо — вне, снаружи; см. нартекс), дополнительная пристройка к нартексу (западному притвору) христианского храма. То же, что внешний нартекс.

ЭКСЕДРА (греч. ex-edra — “за пределами сидений”), в античной архитектуре — сооружение, полукруглое в плане, типа полуротонды (см. ротонда). Экседры перекрывали конхой (полусферическим куполом). Внутри полукругом располагались места для сидения. В богатых римских домах экседры служили для приема гостей, ученых бесед. Экседры открывались в перистиль (внутренний двор). Существовали экседры в виде ниши. То же, что в христианском храме апсида.

ЭКСТЕРЬЕР (франц. exte'rieur, от лат. externus — внешний, наружный), вид снаружи, внешний вид какого-либо объекта (см. фасад). Противоположное значение — интерьер.

ЭКУС (лат. oecus, от греч. oikos — дом), большой зал римского дома. Предназначался для приема гостей.

ЭМБАТ (греч. embates — башмак, сапог), след колонны на стилобате, ее нижний диаметр. Эмбат часто принимается в качестве модуля при определении пропорций здания.

ЭМПОРА (ср.-лат. empora, от греч. em-poros — путник, путешественник), в Древней Греции эмпорами называли торгбвые площади, ряды, места хранения товаров. В средневековых храмах Западной Европы — эмпоры — галереи верхней части боковых нефов, открывающиеся аркадами в главный неф. То же, что трифорий (ср. хоры).

ЭНТАСИС (греч. entasis — напряжение, усилие), в античной, а затем во всей классической архитектуре — выражение напряжения, усилия колонны, несущей тяжесть перекрытия — антаблемента. Качество тектоники сооружения. Выражается в небольшом утолщении фуста (ствола) колонны примерно на одной трети ее высоты от основания. Частный случай курватуры.

ЭПАВЛИС(греч. epaulis — двор, хижина, ночлег), у древних греков — загородный дом, поместье, вилла.

ЭПЕРОН(греч. еpеrоn, от ep-eruo — подтаскивать, подпирать), подпорная стенка, пилон, столб. Близко по значению слову “контрфорс”.

ЭПИСТИЛЬ(греч. epistylion — “то, что лежит на колоннах”; stylos — колонна, опора), в древнегреческой архитектуре — основная часть антаблемента, горизонтального перекрытия. То же, что архитрав.

ЭРКЕР(нем. Erker — выступ), закрытый балкон, многогранный или полукруглый выступ с окнами на стене здания (ср. лоджия).

ЭРМИТАЖ(франц. ermitage — “приют отшельника”, от erraite, лат. eremita — отшельник, пустынник), парковый павильон в уединенном месте. В XVIIIв. такие павильоны стилизовали под хижину христианского пустынника. Затем — малый дворец, расположенный в парке (ср. вольер; менажери; монбижу; монплезир; шарбоньер).

ЭСПЛАНАДА(франц. esplanade, от исп. splanada, от esplender — сверкать, сиять), большая площадь, широкая улица, перспектива.

ЭТАЖ(франц. e'tage, от позднелат. staticum, греч. stasis — установка), уровень, горизонтальная часть здания. На одном этаже комнаты располагаются анфиладой (см. также аттик; бельэтаж; мансарда; цоколь; ярус).

ЭХИН(лат. echinus, от греч. echinos — морской еж), составная часть капители дорического ордера. Находится под квадратной плитой — абакой. Представляет собой “подушку” — округлую форму криволинейного профиля. Древним грекам эта форма напоминала раковину морского ежа, которую они использовали в качестве сосуда, отсюда название. Иногда эхином называют часть капители ионического и композитного ордеров, находящуюся между фустом (стволом) колонны и поясом с волютами.

ЯРУС(др.-сканд. jardhus — подземный ход, подвал, убежище), уровень, элемент вертикальной архитектурной композиции (в отличие от этажа горизонтальной композиции). Ярусы уменьшаются кверху и представляют собой так называемую ярусную (ступенчатую) композицию, характерную, в частности, для русских колоколен и башен XVI — XVII вв. (ср. восьмерик).

 

 

 

Различные архитектурные детали не только входят в состав ордеров, но и просто используются в отделке как фасадов зданий, так и внутри помещений.

Такие распространенные детали гипсовой лепнины, как например, модульоны, кронштейны, капли, ионики, содержат в себе архитектурные обломы и изготавливаются вытягиванием. Лепят только те детали, которые невозможно вытянуть шаблоном – это плоды, листья, гирлянды и т.п. Архитектурные лепные детали могут изготавливаться либо в натуральную величину, либо в уменьшенном виде. В первом варианте на материал (глину, гипс) наносят на изображение, а во втором – сначала наносят рисунок в натуральную величину.

Рассмотрим разновидности деталей орнамента, а также некоторую терминологию, используемую  в лепных работах:

Абак – плита с ровными или вогнутыми сторонами (в зависимости от ордера), располагающаяся в верхней части капители колонны.

Абрис – так называют обрисовывание основных частей будущей изготовляемой фигуры или орнамента, выполняемое на пластичном материале (глина, пластилин).

Акантовые листья – применяются для оформления коринфских капителей и разных орнаментованных изделий. Форма акантовых листьев весьма изящна и напоминает некое подобие розетки с выгнутыми краями.

Антаблемент – горизонтальная часть здания, которая включает в себя архитрав, фриз, карниз; располагается на колоннах.

Архитрав – сооружение, состоящее из ряда повторяющихся арок (колонн, дверей).

Астрагал – валик с полочкой, находящийся под шейкой капители. Астрагал может быть украшен бусами, ягодами или оливками.

База -  основание, на котором покоится колонна. Основные составляющие базы – плита, выкружка и полочка.

Балясина – вытянутый, гладкий или орнаментованный столбик разного сечения (круглого, квадратного и др.).

Балюстрады – ограждения, состоящие из балясин, устраиваемые, как правило, на балконах, лоджиях или лестничных клетках.

Барельеф – разновидность рельефа, представляющая собой часть объемного изображения в половину толщины изделия или менее.

Бусы – маленькие украшения, различные по форме и размерам, состоящие из таких элементов как шарики, чечевички, цилиндрики и пр. Как правило, бусы помещают внизу иоников в виде линеек длиной 20-25 см. бусы можно лепить, вытягивать, вырезать и вытачивать.

Вазы – сосуды, как правило, вытянутой формы и стоящие на ножках. Но в принципе, могут быть самой разной формы и размеров. Изготавливаются вытягиванием и лепкой. Для вытягивания и декорирования отделки ваз используют гипс, цемент, мрамор или гранит.

Венки – лепное украшение, представляющее собой сплетенные в круг листья или цветы. Венки бывают большие и малые. Различают венки дубовые, лавровые, кленовые, васильковые  и пр.

Волюта – лепное украшение, представляющее собой две спиралеобразные детали ионической, коринфской или сложной капители.

Гирлянды – лепное украшение в виде извивающейся ленты, состоящей из листьев, цветов, веток или фруктов.

Горельеф – разновидность рельефа, представляющая собой часть объемного изображения, доходящего более чем  до половины толщины какого-либо изделия, например шара.

Замки – архитектурные детали разнообразной формы, как бы замыкающие проемы арок, дверей или окон. Замки также выполняют в виде животных, масок и т.д.

Ионики - используются при оформлении помещений или фасадов зданий. Располагаются под карнизами, под наличниками или над ними. По своей форме ионики весьма похожи а яйцо, помещенное в своеобразную нишу и выглядывающее из нее на большую часть своей толщины. Ионики могут быть  самой разнообразной формы и выполнены в самых различных стилях. Они бывают орнаментованными, в виде шишек или гладкими, и могут отделяться друг от друга стрелками. Нижнюю часть ионики зачастую украшают бусами или горохом.

Капители – верхняя часть ордера. В любом ордере это самая сложная в изготовлении часть. Капители подразделяются на простые, средней сложности и сложные. Форма капители может быть круглой, вазообразной, реже – квадратной или прямоугольной.

Карнизы могут вытягиваться, а могут лепиться. Подразделяются на внутренние и наружные карнизы. По развернутым профилям могут иметь самые различные размеры.

Картуши – архитектурные детали, имеющие вид полураскрытого свитка с изображением герба, цифр, рисунка. Края картушей могут быть гладкими, свернутыми или резными.

Колонна – составная часть ордера, представляющая собой сооружение в виде высокого столба, поддерживающего антаблемент или пяту арки. Тело колонны, в зависимости от ордера, может быть либо гладким, либо украшенным каннелюрами, а также ровным или постепенно сужающимся по кривой энтазиса. Уменьшение диаметра колонны начинается с нижней 1// части от высоты тела.

Кронштейны – своеобразные полочки, прикрепляемые к стенам, зачастую под карнизами. Кронштейны могут выполнять как поддерживающую функцию, так и чисто декоративную. Подразделяются кронштейны на простые и сложные, а также на гладкие и орнаментованные.

Меандры – это плоские орнаментованные детали, состоящие из прямых и криволинейных линий.

Модульоны  используются главным образом, для оформления пространства под карнизами и крепятся горизонтально. Модульоны бывают простыми и сложными по форме и различными по орнаментовке и размерам.

Ордера - разновидности архитектурных композиций, включающие в себя колонны.

Пальметты - лепной орнамент. Весьма схожий по очертаниям с пальмовыми листьями.

Пилястры – своеобразные полуколонны (четырехгранные выступы), причем одна из граней обязательно должна примыкать к стене. Пилястры используются как для укрепления стен, так и в качестве украшений.

Плафоны  применяются для украшения потолков. Плафоны выглядят как своеобразные колодцы, которые могут иметь самую различную форму. Плафоны устанавливают на гладкой поверхности потолка, а внутри плафонов помещают лепные украшения.

Порезки - наборы разнообразных орнаментов, включающих в себя в разнообразных сочетаниях ионики и бусы. Ширина порезок – в пределах 10 см., а длина не более 30 см.

Портал – оформленный лепными украшениями вход в здание.

Раппорт – повторяющаяся деталь какого-либо изделия.

Розетки – архитектурные детали, которые используются в качестве украшения центра потолка или плафона. В центре каждой розетки обязательно находится своеобразная пуговка, из которой исходят все лепные элементы.

Сухарики – лепные украшения в виде фигур квадратной или прямоугольной формы, которые используются для оформления пространств под карнизами в ионических и коринфских ордерах.

Триглифы  представляют собой своеобразные выступающие прямоугольники, разграниченные вертикальными бороздами. Триглифы являются деталями фриза дорического ордера.

Тяги представляют собой рельефные изделия, состоящие из набора различных архитектурных обломов, получаемые в процессе вытягивания полос гипсового раствора путем совершения шаблоном поступательных или вращательных движений.

Фриз – вытянутая лентообразная средняя часть антаблемента. В дорическом ордере фриз представляет собой сочетание триглифов, пространство между которыми оформляется разнообразными архитектурными деталями.

Цоколь – нижняя часть, прежде всего ордера, а также зданий или других сооружений.

Шишки – лепное украшение, представляющее собой либо особый вид цветков либо плодов хвойных растений овальной формы. Как правило, подобные украшения дополнительно оформлены каким-нибудь орнаментом.

Эмблема - выпуклое лепное изображение какой-либо художественной темы.

Энтазис – кривая линия, по которой происходит уменьшение диаметра колонны от низа к верху. Начинается уменьшение диаметра тела колонны от низа к верху. Начинается уменьшение диаметра тела колонны с 1/3 нижней части и продолжается до капители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки i споруди

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

ДБН В.2.2-3-97

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНI: ВАТ КиївЗНДIЕП (д-р.арх. Л.М.Ковальський - керiвник,

            архiтектори I.М.Алфьорова, Г.Ю.Ветрова,

            канд. тех. наук В.Ф.Гершкович, iнженери Л.В.Черкаська,

            Е.Р.Хiзенко за участю архiтектора Б.М.Губова);

            УкрНДIцивiльсiльбуд (архiтектори А.С.Забаштанський,

            О.Ф.Пащенко);

            Днiпропетровська фiрма Дiпровуз (iнженери О.О.Петрищев,

            А.Г.Ступаков);

            КДТУБА (архiтектори В.П.Король, Ю.В.Третяк, С.В.Сьомка);

            Український науково-гiгiєнiчний центр МОЗ України

            (кандидати мед. наук Г.М.Єременко, Н.С.Полька);

            Головне санiтарно-епiдемiологiчне управлiння МОЗ України

            (Т.О.Цибенко);

            Український центр державного санепiднагляду МОЗ України

            (I.Є.Сапуга).

ВНЕСЕНI ТА    Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва

ПIДГОТОВ-     Держкоммiстобудування України (канд. арх. Л.X.Муляр,

ЛЕНI ДО       архiтектори О.П.Авдiєнко,Г.П.Яценко, В.Є.Коротков).

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНI:  Наказом Держкоммiстобудування України вiд 27.06.96 р.

                117 та введенi в дiю наказом   136 вiд 6.08.97 р.

              з 1 сiчня 1998 р.

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

     З введенням в дiю ДБН В.2.2.3-97 втрачають силу  на  територiї

України положення вимог до навчальних будинкiв СНіП 2.08.02-89 "Об-

щественные здания й сооружения" i ДБН 365-92 "Загальноосвiтнi шко-

ли для сiльської мiсцевостi України".

                          Укрархбудiнформ

                 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

|   Будинки і споруди                        |   ДБН В.2.2-3-97   |

|   Будинки та споруди навчальних закладів   |   Вводяться вперше |

-------------------------------------------------------------------

     Державнi будiвельнi норми "Будинки та споруди навчальних  зак-

ладiв" поширюються на проектування нових i  реконструкцiю  iснуючих

будинкiв навчально-виховного призначення:

     - загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, лiцеїв та iнших середнiх

       навчальних закладiв (в подальшому - школи);

     - професiйних навчально-виховних закладiв (в подальшому - про-

       фтехучилища), навчальних закладiв професiйного навчання та

       перепiдготовки робiтникiв та спецiалiстiв на виробництвi (в

       подальшому - навчальнi комбiнати);

     - вищих навчальних закладiв;

     - навчальних закладiв пiслядипломної освiти (в подальшому -

       iнститути пiдвищення квалiфiкацiї);

     - навчальних комплексiв (центрiв), що включають декiлька нав-

       чальних закладiв одного або рiзних рiвнiв освiти, мiжшкiль-

       них навчально-виробничих комбiнатiв.

     Цi норми обов'язковi для органiзацiй та пiдприємств, якi здiй-

снюють проектну, будiвельну та iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї

України, незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпорядкування.

     При проектуваннi будинкiв навчальних закладiв поряд з положен-

нями цих норм слiд також керуватися вимогами iнших дiючих норматив-

но-iнструктивних документiв. Список основних  нормативних  докумен-

тiв, на якi є вiдповiднi посилання в цих нормах, наведений у додат-

ку 8.

                       1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 При проектуваннi спецiальних навчальних закладiв  для  дi-

тей, якi мають дефекти у фiзичному та розумовому розвитку, будинкiв

навчальних i виховально-трудових  центрiв,  а  також  при  розробцi

проектної документацiї на спецiальне обладнання та пристрої для об-

слуговування дiтей-iнвалiдiв в навчальних закладах загального  типу

окрiм цих норм належить враховувати вимоги вiдповiдних  нормативних

документiв (додаток 8, поз. 3).  Структура  спецiальних  навчальних

закладiв, види обладнання та пристроїв для обслуговування учнiв-iн-

валiдiв встановлюються завданням на проектування.

     1.2 Загальна кiлькiсть учнiв навчальних закладiв,  чисельнiсть

окремих пiдроздiлiв, наповнюванiсть навчальних груп (класiв) визна-

чаються завданням на проектування.

     1.3 Розрахункова одночасна мiсткiсть будинкiв навчальних зак-

ладiв визначається:

     а) загальноосвiтнiх шкiл - за загальною кiлькiстю класних груп

        та учнiв;

     б) профтехучилищ - за кiлькiстю учнiв  денного  вiддiлення,  а

        при сумiщеннi в одному будинку денного, вечiрнього (змiнно-

        го), заочного та iнших вiддiлень (курсiв) - за найбiльшою

        кiлькiстю учнiв, що навчаються одночасно;

     в) мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв та навчальних

        комбiнатiв - за кiлькiстю учнiв, що навчаються одночасно в

        максимальну змiну;

     г) вищих навчальних закладiв - за кiлькiстю студентiв денної

                                                С.2 ДБН В.2.2-3-97

        форми навчання i 10% кiлькостi студентiв заочної форми нав-

        чання. Кiлькiсть учнiв пiдготовчих вiддiлень встановлюється

        завданням на проектування з розрахунку охоплення не бiльше

        20% з тих, хто приймається на перший курс денної форми нав-

        чання;

     д) iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї - визначається як така,

        що дорiвнює 20% рiчного випуску слухачiв, що навчаються з

        вiдривом вiд виробництва, а також 4% рiчного випуску слуха-

        чiв, що навчаються без вiдриву вiд виробництва.

     1.4 Навчальнi заклади доцiльно об'єднувати за вiдповiдних умов

у навчальнi комплекси одного або рiзних рiвнiв освiти шляхом блоку-

вання або кооперування окремих функцiональних зон або  будинкiв.  У

сiльськiй мiсцевостi навчальнi  заклади  можуть  бути  розмiщенi  у

складi багатофункцiональних будинкiв культурно-побутового обслуго-

вування. Початковi школи допускається кооперувати з дитячими дошкiль-

ними закладами.

     Структура та загальна мiсткiсть навчальних комплексiв встанов-

люється завданням на проектування.

     1.5 Рекомендована мiсткiсть навчальних закладiв для нового бу-

дiвництва наведена у додатку 1.

                   2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНОК

     Загальнi вимоги

     2.1 Розмiщення та розмiри земельних дiлянок навчальних  закла-

дiв належить приймати вiдповiдно до мiстобудiвних норм (додаток  8,

п. 1).

     2.2 Будинки загальноосвiтнiх шкiл розмiщуються не ближче 25м

вiд червоної лiнiї. При розташуваннi будинкiв шкiл  у  громадському

центрi села цю вiдстань допускається зменшувати до 10м за умови за-

безпечення нормативних санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

     2.3 Вiдстань вiд межi дiлянок навчальних закладiв до стiн жит-

лових будинкiв iз входами та вiкнами приймається не менше 10 м, вiд

будинкiв навчальних закладiв до житлових та громадських будинкiв та

споруд - згiдно з нормами iнсоляцiї, природного освiтлення та шумо-

захисту.

     2.4 Для професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв нео-

бхiдно передбачати вiдстань вiд проїзної частини  швидкiсних  дорiг

та магiстралей неперервного руху до будинку, як правило,  не  менше

50 м, вiд проїзної частини вулиць i дорiг мiсцевого значення  -  не

менше 25 м.

     В умовах реконструкцiї  допускається  зменшення  вiдстанi  вiд

проїзної частини вулиць при використаннi шумозахисних заходiв.

     2.5 По периметру земельної дiлянки  навчального  закладу  слiд

передбачати захисну зе0лену смугу (дерева, кущi, газон) завширшки не

менше 1,5 м, а з боку вулиць - не менше 3 м.

     2.6 Земельнi дiлянки загальноосвiтнiх шкiл повиннi мати огоро-

жу заввишки не менше 1,2 м. При розмiщеннi шкiл всерединi  житлових

кварталiв допускається застосування живої огорожi з чагарникiв зав-

вишки не менше 1,0м.

     Тип огорожi дiлянок профтехучилищ та вищих навчальних закладiв

визначається завданням на проектування.

                                                С.3 ДБН В.2.2-3-97

     2.7 На земельних дiлянках необхiдно передбачати  пiд'їзди  для

пожежних машин до будинкiв, можливiсть об'їзду навколо  будинку,  а

також вiдкритi дiлянки для стоянки автомобiлiв та iншого  транспор-

ту, враховуючи стоянки спецiалiзованого транспорту для  учнiв-iнва-

лiдiв згiдно з дiючими нормами (додаток 8, п. 1).

     Пiд'їзди до будинкiв повиннi мати тверде покриття. Слiд роздi-

ляти пiшохiднi потоки та автотранспортнi шляхи.

     2.8 У випадку розмiщення вищих навчальних закладiв у  примiсь-

кiй зонi або за мiстом за вiдсутностi в радiусi 3 км пожежного депо

на їх територiї слiд передбачати пожежне депо згiдно з вимогами до-

датка 8, п. 1.

     Вимоги до функцiональних зон

     2.9 На дiлянках навчального закладу слiд передбачати такi фун-

кцiональнi зони: навчальну, навчально-виробничу,  навчально-дослiд-

ну, фiзкультурно-спортивну, вiдпочинку, господарську, житлову  (при

наявностi гуртожиткiв).

     Розмiри зон дiлянок навчальних закладiв визначаються завданням

на проектування. Орiєнтовний склад та площi основних функцiональних

зон шкiльних дiлянок наведенi в рекомендованому додатку 2.

     2.10 При сумiжному розмiщеннi  декiлькох  навчальних  закладiв

доцiльно кооперувати окремi функцiональнi зони, а  також  iнженернi

комунiкацiї та споруди при них. При цьому  допускається  скорочення

сумарного розмiру земельної дiлянки, але не бiльше нiж на 20%.

     2.11 Навчальна зона включає навчальнi корпуси  та  територiю,

що прилягає до них. Навчально-виробнича зона охоплює будинки з нав-

чально-виробничими майстернями i лабораторiями, навчальнi полiгони,

дослiднi дiлянки i т.iн. Виробничi та iншi  будинки  обслуговуючого

призначення належить розмiщувати з  врахуванням  вимог  нормативних

документiв для вiдповiдних типiв будинкiв.

     Навчальнi полiгони та дослiднi господарства допускається  роз-

мiщувати поза територiєю навчального закладу, кооперуючи їх, по мо-

жливостi, з вiдповiдними виробництвами.

     Площа навчальних полiгонiв та iнших спецiалiзованих  пiдроздi-

лiв визначається завданням на проектування у вiдповiдностi з навча-

льними та технологiчними вимогами.

     В навчальних закладах, якi використовують мобiльнi засоби нав-

чання, належить iтередбачати додатково в  навчально-виробничiй  або

господарськiй зонах резервнi площi з розрахунку ЗО м2 на один мобi-

льний засiб.

     2.12 При розмiщеннi на дiлянках  вищого  навчального  закладу

науково-дослiдних  підроздiлiв площа додаткової територiї визначає-

ться завданням на проектування.

     2.1З Фiзкультурно-спортивна зона включає  критi  та  вiдкритi

спортивнi споруди та майданчики. Типи та  кiлькiсть  спортивних

споруд визначаються завданням на проектування у вiлпонiднистi з но-

рмативними вимогами до спортивних споруд.

     2.14 Фiзкультурно-спортивну зону належить розмiщувати  сумiжно

з навчальною зоною, але не з боку вiкон примiщень, початкових  кла-

сiв будинкiв шкiл. Допускається розмiщувати вiдкриті спортивнi май-

данчики та споруди з боку iнших навчальних та  навчально-допомiжних

примiщень шкіл за наявності захисних заходiв, що забезпечують  зни-

ження рiвня шуму. Майданчики для iгор з м'ячем та метання  спортив-

                                                С.4 ДБН В.2.2-3-97

них снарядiв належить розмiщувати на вiдстанi не менше 25 м вiд вi-

кон навчальних та навчально-допомiжних примiщень будинкiв (при ная-

вностi огорожi заввишки 3 м i завдовшки не менше 15м), а майданчики

для iнших видiв фiзкультурно-спортивних занять - на вiдстанi не ме-

нше 10 м.

     При розмiщеннi спортивних споруд та майданчикiв з  боку  вiкон

навчальних і бібліотечних приміщень профтехучилищ i вищих навчаль-

них закладiв необхiдно вживати заходів щодо захисту від шуму за ра-

хунок озеленення, використання рельєфу  мiсцевостi та iн.

     2.15 На дiлянцi зi складним рельєфом та складними гiрничо-гео-

логiчними умовами допускається  розмiщення  фiзкультурно-спортивної

зони на вiдокремленiй дiлянцi у вiдривi від основної території нав-

чального закладу на вiдстанi, що не перевищує 500 м.

     2.16 При розмiщеннi фiзкультурно-спортивної зони належить вра-

ховувати можливість використання споруд i майданчикiв iншими навча-

льними закладами та населенням сумiжної житлової забудови.

     2.17 За умовами iнсоляцiї повинно бути забезпечене сонячне оп-

ромiнення фiзкультурно-спортивної зони в перiод з березня по вере-

сень протягом не менше 3-х годин на день.

     2.18 Зона вiдпочинку мiстить майданчики  активного  та  тихого

вiдпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до

фізкультурно-спортивної зони, розміщуватись біля входів та виходів

з дiлянки на вулицю. Майданчики  для  тихого  вiдпочинку доцiльно

розмiщувати у комплексі з озелененням.

     2.19  Площа  озеленення  земельних  дiлянок  повинна  складати

45-50% загальної площі дiлянки (включаючи озелененi мiсця вiдпочин-

ку, дiлянки для вирощування овочевих та ягідних культур, захисні

смуги та посадки з чагарникiв по периметру дiлянки).

     При приляганнi земельної дiлянки безпосередньо до зелених  ма-

сивів (паркiв, садів, скверів), а також при  розмiщеннi  навчальних

закладiв у сiльськiй мiсцевостi або за умов реконструкції площу зе-

лених насаджень допускається скорочувати, але не бiльше нiж до 30%.

     Високорослi дерева належить висаджувати на вiдстанi не меншій

10 м вiд стін з вікнами навчальних примiщень, а чагарники - не мен-

ше 5 м.

     2.20 В господарськiй зонi необхiдно розмiщувати ремонтнi майс-

тернi, склади, гаражі, підсобно-виробничі примiщення, iнженернi

споруди, навiси, якi слiд об'єднувати в єдиний блок, а також сміт-

тєзбірники (з пiдведенням водопроводу та влаштуванням  каналiзацiї)

або заасфальтованi (бетоннi) майданчики для збирання смiття в кон-

тейнери на вiдстанi вiд будинкiв навчальних закладiв не менше нiж

25 м.

     В господарськiй зонi загальноосвiтнiх шкiл i профтехучилищ до-

пускається розмщувати овочесховище, площа якого встановлюється зав-

данням на проектування.

     Господарська зона повинна мати окремий в'їзд i розташовуватись

поблизу навчально-виробничої зони, виробничих та складських примi-

щень їдальнi.

     2.21 Житлова зона з розташованими на нiй  будинка  гуртожиткiв

для учнів, студентів, аспірантів, слухачiв проектується за  нор-

мативними вимогами до житлових будинкiв (додаток 8. пп.1, 2).

                                                С.5 ДБН В.2.2-3-97

     2.22 Житлова зона повинна мати окремий вхiд з боку вулиць та

проїздiв, ізолюватись від господарської зони. Допускається розмiщу-

вати гуртожитки на окремих дiлянках за умови транспортно-пішоходної

доступностi не бiльше 40 хвилин (крiм спальних корпусiв шкiл i

шкіл-iнтернатiв).

     У житловiй зонi допускається розмiщення житлових будинкiв  для

викладачiв та обслуговуючого персоналу (на перiод роботи в навчаль-

ному закладi), готелiв для короткочасного  перебування  фахiвцiв  у

навчальному закладi з влаштуванням окремих  пiд'їздiв  до  житлових

будинкiв з боку вулиць та магiстралей, iзольованих вiд пiд'їздiв до

гуртожиткiв.

     2.23 Дiлянку навчального закладу не допускається перетинати

мiськими вулицями та дорогами.

                   З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ

     Загальнi вимоги

     3.1 У будинках навчальних закладiв в залежностi вiд типу  нав-

чального закладу передбачаються  такi  функцiональнi  групи  примi-

щень:

     - класи (в школах), навчальнi кабiнети, лабораторiї та аудито-

       рiї;

     - зали креслення (в професiйних та вищих навчальних закладах);

     - навчально-виробничi;

     - навчально-науковi (у вищих навчальних закладах);

     - фiзкультурно-спортивнi;

     - бiблiотека;

     - клубно-видовищнi;

     - громадського харчування;

     - медичного обслуговування;

     - адмiнiстративно-службовi;

     - допомiжнi та пiдсобнi (вестибюль, гардероби, рекреацiї,

       санвузли, комори та iн.).

     Крiм основних груп примiщень, у функцiональну структуру навча-

льного закладу можуть бути включенi iншi примiщення згiдно з техно-

логiчними вимогами.

     При будiвицтвi нових та модернiзацiї iснуючих навчальних  зак-

ладiв в забудовi, яка сформувалася, склад примiщень може бути вста-

новлений iз врахуванням часткового використання вiдповiдних  примi-

щень iнших закладiв за погодженням iз службами державного  санiтар-

ного нагляду. Структура мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв

встановлюється завданням на проектування.

     3.2 Перелiк та площi примiщень визначаються завданням на прое-

ктування з урахуванням контингенту учнiв (студентiв), штатного роз-

кладу адмiнiстративно-викладацького та допомiжного персоналу,  нав-

чальних планiв, особливостей органiзацiї навчально-виховного проце-

су.

     3.3 Будинки загальноосвiтнiх шкiл i шкiл-iнтернатiв  необхiдно

проектувати з урахуванням таких функцiональних вимог:

     а) навчальнi примiщення групуються в навчальнi секцiї за вiко-

        вими i навчально-технологiчними ознаками:

         - навчальнi секцiї для 1-х класiв (шестирiчок), якi об'єд-

           нують примiщення не бiльше двох паралельних класiв, з

           рекреацiями, гардеробними та санiтарними вузлами;

         - навчальнi секцiї 2-4-х класiв у складi не бiльше шести

                                                С.6 ДБН В.2.2-3-97

           класних примiщень, майстернi для трудового навчання,

           унiверсального примiщення для груп подовженого дня, рек-

           реацiйних примiщень i санiтарних вузлiв;

         - навчальнi секцiї 5-11-х класiв, до складу яких входять

           унiверсальнi та спецiалiзованi навчальнi кабiнети, кабi-

           нети-лабораторiї, рекреацiйнi примiщення; санiтарнi вуз-

           ли допускається розмiщувати поза навчальними секцiями (в

           двоповерхових будинках санiтарнi вузли можна розташо-

           вувати на одному з поверхiв зосереджено);

     б) навчальнi секцiї 1, 2-4-х класiв повиннi бути вiдокремлени-

        ми i непрохiдними для учнiв iнших вiкових груп;

     в) навчальнi секцiї i загальношкiльнi групи примiщень можуть

        розташовуватись у загальному компактному будинку централi-

        зованого типу або у взаємозв'язаних функцiональних блоках.

     У   спецiалiзованих   школах   з   iндивiдуальною   навчальною

технологiєю за погодженням з мiсцевими органами освiти i санiтарно-

го нагляду допускається  iнша  побудова  функцiонально-планувальної

структури будинку, яка встановлюється завданням на проектування.

     3.4 Примiщення професiйних навчальних закладiв слiд  групувати

з видiленням навчального, громадсько-побутового та навчально-вироб-

ничого корпусiв. Допускається розмiщення навчальних та  громадсько-

побутових примiщень в одному будинку з видiленням  навчально-вироб-

ничих майстерень в iзольовану секцiю, прибудований блок або  вiдок-

ремлений корпус при дотриманнi навчально-технологiчних та  санiтар-

но-гiгiєнiчних вимог.

     Допускається проектування гуртожиткiв в спiльному об'ємi з бу-

динками навчальних  закладiв  при  дотриманнi  протипожежних  вимог

(п.3.35).

     3.5 В навчальних примiщеннях з постiйним  перебуванням  людей,

окрiм необхiдних систем вентиляцiї, слiд передбачати наскрiзне  або

кутове провiтрювання примiщень (в тому числi через рекреацiї, кори-

дор або сумiжне примiщення).

     Вiкна повиннi бути обладнанi пристроями механiчного вiдчинення

фрамуг чи кватирками на доступнiй для вiдчинення висотi.

     3.6 Навчальнi примiщення належить iзолювати вiд примiщень,  де

є джерела розповсюдження  шуму  (майстернi,  фiзкультурно-спортивнi

зали тощо) i запахiв (їдальнi i т.п.).

     Спецiальнi хiмiчнi, радiотехнiчнi та iншi лабораторiї, що  ви-

магають захисту вiд електромагнiтних  перешкод,  джерел  iонiзуючих

випромiнювань, надмiрно високих та  низьких  температур,  вiбрацiї,

звукового тиску i т.iн., необхiдно проектувати за вiдповiдними нор-

мативними документами.

     3.7 Входи в навчальнi примiщення слiд передбачати з боку пере-

днiх столiв чи парт. Кiлькiсть навчальних примiщень  iз  входами  з

боку заднiх столiв чи парт не повинна перевищувати 50%.

     3.8 Фiзкультурно-спортивнi зали, клубно-видовищнi  примiщення,

бiблiотеки, їдальнi (крiм їдалень шкiл) належить розмiщувати з ура-

хуванням можливостi використання їх для задоволення потреб населен-

ня.

     3.9 Фiзкультурно-спортивнi зали належить розмiщувати  не  вище

другого поверху, не допускається  розмiщувати  їх  над  навчальними

примiщеннями, передбачати проходи в фiзкультурно-спортивнi зали че-

рез класнi та спальнi групи примiщень, а також проходи в роздягаль-

                                                С.7 ДБН В.2.2-3-97

нi та санiтарно-побутовi примiщення через спортивний зал.

     В    умовах    реконструкцiї    фiзкультурно-спортивнi    зали

допускається розмiщувати над навчальними примiщеннями за умови дот-

римання вiдповiдних заходiв щодо захисту вiд шуму та вiбрацiї  вiд-

повiдно до вимог санiтарних норм.

     3.10 При проектуваннi комплексiв  навчальних  закладiв  одного

або рiзних рiвнiв освiти, а також кооперуваннi навчальних  закладiв

з iншими громадськими будинками  (фiзкультурно-спортивнi,  культур-

но-видовищнi, для дозвiлля) допускається за узгодженням iз  санепi-

демслужбою об'єднувати однорiднi за  призначенням  групи  примiщень

для спiльного використання, не погiршуючи умов проведення  навчаль-

ного процесу та не ускладнюючи режиму експлуатацiї будинку. В  коо-

перованих блоках необхiдно передбачати окремi вестибюльнi групи.

     3.11 Поверховiсть будинкiв належить приймати:

     - не бiльше 3-х поверхiв - загальноосвiтнiх навчальних закла-

       дiв (у значних i найзначнiших мiстах, крiм районiв з сейсмi-

       чнiстю 7-8 балiв, допускається будiвництво 4-поверхових бу-

       динкiв шкiл);

     - не бiльше 4-х поверхiв - профтехучилищ.

     Навчальнi корпуси вищих навчальних закладiв та iнститутiв пiд-

вищення квалiфiкацiї слiд передбачати висотою вiд рiвня землi, виз-

наченою бiля входу в будинок, до пiдлоги останнього поверху не  бi-

льше 26,5 м.

     При мiстобудiвному обгрунтуваннi та узгодженнi з  територiаль-

ними органами державного пожежного нагляду допускається  збiльшення

поверховостi будинкiв.

     3.12 В навчальних корпусах заввишки бiльше 4-х поверхiв  нале-

жить передбачати пасажирськi лiфти. Вантажнi лiфти необхiдно проек-

тувати у вiдповiдностi з технологiчними вимогами.

     Спецiальнi лiфти для користування iнвалiдами на крiслах-коляс-

ках проектуються в будинках заввишки в 2 та  бiльше  поверхiв,  якi

передбачають вiдвiдування дiтьми i  дорослими  з  порушенням  опор-

но-рухового апарату.

     3.13 Висоту поверхiв навчальних примiщень загальнотеоретичного

профiлю вiд пiдлоги до пiдлоги наступного поверху належить приймати

не менше 3,6 м.

     Висоту  поверхiв,  на  яких  розмiщуються  лекцiйнi   потоковi

аудиторiї мiсткiстю вiд 50 мiсць i бiльше, головнi вестибюлi i  за-

льнi рекреацiї, лабораторiї обчислювальної технiки,  лабораторiї  i

майстернi з великогабаритним устаткуванням, а також  актових  залiв

та фiзкультурно-спортивних споруд належить приймати за  технологiч-

ними, гiгiєнiчними та архiтектурно-композицiйними вимогами, але  не

менше 4,2 м.

     3.14 Висоту пiдвiконної частини зовнiшнiх стiн навчальних, на-

вчально-лабораторних i навчальновиробничих примiщень  вiд  поверхнi

пiдлоги належить приймати не менше 80 см.

     3.15 Навчальнi, навчально-виробничi i навчально-допомiжнi при-

мiщення навчальних закладiв понинi розташовуватись, як  правило,  в

надземних поверхах.

     В пiдземних поверхах  допускається  розмiщувати  книгосховища,

навчальнi тири, комори, крiм примiщень з легкозаймистими  речовина-

ми, iнженерно-технiчнi примiщення.

     В цокольних поверхах (пiдлога яких розташована не нижче 0,5  м

                                                С.8 ДБН В.2.2-3-97

вiд планувальної вiдмiтки тротуару або вимощення) допускається роз-

мiщувати тi самi примiщення, що й у пiдземних поверхах, а також на-

вчально-виробничi майстернi i лабораторiї з важким i великогабарит-

ним устаткуванням (без влаштування пiдвалу пiд ними), басейни, сау-

ни, фiзкультурно-спортивнi i актовi зали, фойє, дискотеки, танцюва-

льнi зали, їдальнi,  вестибюлi,  гардеробнi,  душовi,  роздягальнi,

вмивальнi та iншi примiщення згiдно з додатком 8, п. 3.

     Природне освiтлення

     3.16 Природне освiтленя  примiщень  навчальних  закладiв  слiд

проектувати з урахуванням вимог вiдповiдних нормативних  документiв

(додаток 8, п. 14).

     Органiзацiя свiтлових отворiв, розташування обладнання та меб-

лiв в навчальних  примiщеннях  повиннi  забезпечувати  лiвостороннє

природне освiтлення робочих мiсць учнiв або змiшане (верхнє з  бiч-

ним лiвостороннiм). Вимоги до освiтлення навчально-виробничих майс-

терень, необхiднiсть влаштування мiсцевого освiтлення робочих мiсць

визначаються завданням на проектування згiдно з  технологiчними  та

санiтарно-гiгiєнiчними нормативами. Допускається у  потокових  лек-

цiйних аудиторiях та кабiнетах курсового i дипломного проектування,

навчально-виробничих майстернях i лабораторiях  з  великогабаритним

обладнанням передбачати тiльки верхнє природне освiтлення.

     3.17 Природне освiтлення навчальних примiщень з вiдеомонiтора-

ми повинно вiдповiдати вимогам спецiальних  нормативних  документiв

(додаток 8, п. 17).

Таблиця 1

                Орiєнтацiя вiкон шкiльних будинкiв

------------------------------------------------------------------------------

|                       | Орiєнтацiя вiкон для розрахункових географiчних    |

|  Приміщення           |              поясів північної широти               |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       |   iвнiчнiше 48о пн.ш.     |      45-48о пн.ш.      |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       | оптимальна  | допустима   | оптимальна | допустима |

|----------------------------------------------------------------------------|

|1.Класи та класи-iгровi|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 25%|  Пд, Пд-Сх |Будь-яка,  |

|                       |             |  Пд-Зх, Зх  |            |крім       |

|                       |             |             |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|2.Кабiнети та лаборато-|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 50%|Пд, Сх,     |Будь-яка,  |

|  рії (крiм вказаних в |             |    на iншi  |  Пд-Сх     |крiм       |

|  п.п.3,4даної таблицi)|             |    сторони  |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|3.Кабiнети iнформатики |Пн, Пн-Сх,   |Будь-яка,    |Пн, Пн-Сх,  |Будь-яка,  |

|  та обчислювальної те-|Пн-Зх        |крім Пд-Сх   |Пн-Зх       |крім       |

|  хнiки, образотворчих |             |i Пд-Зх      |            |Зх, Пд-Зх  |

|  мистецтв, креслення  |             |             |            |           |

|----------------------------------------------------------------------------|

|4.Лабораторiя бiології,|     Пд      |Пд-Сх, Пд-Зх,|    Пд      |Сх, Пд-Сх, |

|  гуртковi юнатів      |             |Сх, Зх       |            |Пд-Зх, Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|5.Спальнi примiщення   |             |             |            |Будь-яка,  |

|                       |     Сх      |Будь-яка,    |    Сх      |крім Пн,але|

|                       |             |крiм Пн      |            |не бiльше  |

|                       |             |             |            |40% на     |

|                       |             |             |            |Пд-Зх, Зх  |

------------------------------------------------------------------------------

                                                С.9 ДБН В.2.2-3-97

     3.18 При недостатностi нормативного природного освiтлення нав-

чальних примiщень (пов'язанiй з клiматичними умовами) необхiдно пе-

редбачати додаткове штучне освiтлення.

     3.19 Орiєнтацiю вiкон навчальних примiщень  шкiльних  будинкiв

слiд приймати згiдно з таблицею 1.

     3.20 Орiєнтацiю свiтлових отворiв в кабiнетах i залах  диплом-

ного та курсового проектування, креслення i малювання слiд  прийма-

ти, як правило, на пiвнiч, пiвнiч-схiд i пiвнiч-захiд, а в навчаль-

них примiщеннях з персональними ЕОМ - на пiвнiч i  пiвнiч-схiд.  За

iншої орiєнтацiї слiд затосовувати засоби сонцезахисту.

     3.21   Необхiдно   передбачати   сонцезахиснi   пристрої   при

орiєнтацiї вiкон: для районiв України пiвнiчнiше 48o пн.ш. - на се-

ктори горизонту 90-160o i  200-275o;  для  районiв  України  45-48o

пн.ш. - на сектор горизонту 75-285o. Сонцезахиснi пристрої  повиннi

виконуватись iз негорючих матерiалiв.

     3.22 Допускається проектувати без природного освiтлення актовi

зали, конференц-зали, кiнолекцiйнi потоковi аудиторiї, кулуари, га-

рдеробнi, книгосховища, санiтарнi вузли (крiм туалетiв при навчаль-

них секцiях шкiл, шкiл-iнтернатiв та  профтехучилищ),  снаряднi  та

роздягальнi при фiзкультурно-спортивних залах i басейнах, радiовуз-

ли, кiноапаратнi, лабораторiї фотодруку, стрiлецькi тири, кiмна-

ти для зберiгання навчальної зброї, комори, iнвентарнi,  холодильнi

камери при кухнi, примiщення для персоналу їдалень (гардеробна, бi-

лизняна, санiтарнi вузли та душовi).

     3.23 Природне освiтлення коридорiв необхiдно передбачати згiд-

но з вимогами нормативних документiв (додаток 8, пп.3; 14).

     3.24 У будинках шкiл для свiтлопрозорого заповнення дверей  та

фрамуг (у дверях, перегородках та стiнах) для додаткового освiтлен-

ня необхiдно використовувати травмобезпечне або армоване  скло.  На

засклених дверях з двох бокiв повиннi передбачатися  захиснi  грати

на висоту не менше 1,2 м.

     Протипожежнi вимоги

     3.25 При проектуваннi навчальних закладiв необхiдно враховува-

ти вимоги пожежної безпеки, викладенi у вiдповiдних нормативних до-

кументах (додаток 8, п.п. 3; 4; 5).

     3.26 Розмiщення виходiв iз будинкiв та сходових клiток, макси-

мальнi розмiри сходових маршiв за пожежними вимогами, а також  роз-

мiщення та влаштування аудиторiй, актових та фiзкультурноспортивних

залiв повиннi вiдповiдати вимогам вiдповiдних нормативних  докумен-

тiв (додаток 8, п.3).

     3.27 Найбiльшу кiлькiсть мiсць та допустиму кiлькiсть поверхiв

в залежностi вiд ступеня вогнестiйкостi  будинкiв  загальноосвiтнiх

шкiл та навчальних корпусiв шкiл-iнтернатiв слiд приймати за табли-

цею 2.

                                                С.10 ДБН В.2.2-3-97

Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------

|Кiлькiсть учнiв чи мiсць|Ступiнь вогнестiйкостi|Кiлькiсть поверхiв|

|                        |      у будинку       |      будинку     |

|------------------------------------------------------------------|

|         До 270         |       ІІІа, V        |        1         |

|                        |        ІV            |        2         |

|         До 350         |       ІІІб           |        2         |

|         До 1600        |       ІІІ            |        3         |

|      Не нормується     |       І,ІІІ          |        4*        |

--------------------------------------------------------------------

 * У значних i найзначнiших мiстах, крiм сейсмiчних районiв

     3.28 Iз актового залу повинно бути не менше 2-х  виходiв.  При

влаштуваннi амфiтеатру в актовому залi чи лекцiйнiй аудиторiї, пер-

ший та останнiй ряди мiсць та евакуацiйнi виходи в яких розташованi

на рiвнях рiзних поверхiв, розрахунок шляхiв евакуацiї слiд  прово-

дити виходячи з необхiдностi евакуацiї 2/3 глядачiв на  нижнiй  по-

верх та I/З глядачiв на верхнiй поверх.

     Допускається передбачати один евакуацiйний вихiд  з  балкону,

мiсткiсть якого не перевищує 50  мiсць.  Евакуацiя  глядачiв, що

знаходяться на балконi, не повинна здiйснюватись через зал.

     3.29 Навчальнi секцiї 1-х класiв необхiдно розташовувати не ви-

ще 2-го поверху та при наявностi спальних примiщень  вiдокремлювати

вiд iнших навчальних секцiй протипожежними перегородками  1-го  ти-

пу. На 4-му поверсi будинкiв шкiл допускається розмiщувати не бiль-

ше 25% навчальних примiщень.

     3.30 Перекриття над пiдвальними примiщеннями будинкiв шкiл IIIб

IV, V ступенiв вогнестiйкостi повинно бути протипожежним 3-го типу.

     3.31 При розрахунку ширини шляхiв  евакуацiї  найбiльша  кiль-

кiсть людей, що одночасно перебувають на поверсi в будинку  загаль-

ноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв, повинна визначатись, виходячи з

мiсткостi навчальних примiщень, примiщень для трудового навчання, а

також фiзкультурно-спортивного та актового залiв, що знаходяться на

даному поверсi.

     3.32 Ширина дверей виходiв з примiщень, в яких одночасно  може

знаходитись бiльше 15 учнiв, повинна бути не меншою 0,9 м.

     3.33 Вiдстань по коридору вiд дверей найбiльш вiддалених  при-

мiщень (крiм вбиралень, умивалень, душових та  iнших  обслуговуючих

примiщень) до виходу назовнi або на сходову клiтку у будинках зага-

льноосвiтнiх шкiл, професiйних та вищих навчальних закладiв повинна

бути не бiльшою вказаної в таблицi 3.

                                                С.11 ДБН В.2.2-3-97

Таблиця З

----------------------------------------------------------------------------

|                            | Вiдстань, м, при щiльностi людського потоку |

|                            | потоку при евакуацiї бiльше 2 до 3 люд/м2 * |

|        При евакуацiї       |---------------------------------------------|

|                            |     Для будинкiв навчальних закладiв зi     |

|                            |          ступенем вогнестiйкостi            |

|                            |---------------------------------------------|

|                            |   І-ІІІ   |   ІІІб, IV   |   ІІІа, IVа, V   |

|--------------------------------------------------------------------------|

|А.3 примiщень, розташованих |           |              |                  |

|  мiж сходовими клiтками або|     50    |       35     |        25        |

|  виходами назовнi          |           |              |                  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|Б.Iз примiщень з виходами у |     25    |       15     |        10        |

|  тупиковий коридор або хол |           |              |                  |

----------------------------------------------------------------------------

 * Вiдношення числа евакуйованих з примiщень до площi шляху евакуацiї.

     Примiтка. Загальна мiсткiсть примiщень, що виходять у  тупико-

вий коридор або хол будинкiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйних  та

вищих навчальних закладiв І-ІІІ ступеня вогнестiйкостi заввишки  не

бiльше чотирьох поверхiв, повинна бути не бiльшою нiж 125  чоловiк.

При цьому вiдстань вiд дверей найбiльш вiддалених примiщень до  ви-

ходу у найбiльш вiддалену сходову клiтку повинна  бути  не  бiльшою

нiж 100 м.

     3.34 Ширину коридорiв на поверхах,  де  знаходяться  навчальнi

примiщення, а також переходiв мiж корпусами  належить  приймати  не

менше 2,2 м. Ширина iнших коридорiв повинна бути не  менше  1,4  м.

     Ширина рекреацiйних  примiщень  при  однобiчному  розташуваннi

примiщень кабiнетiв i лабораторiй повинна прийматися не  менше  2,8

м, ширина рекреацiйних примiщень, якi прилягають до кабiнетiв i ла-

бораторiй з двобiчним  розташуванням  та  до  навчальних  примiщень

1-4-х класiв шкiл - не менше 3,5 м.

     3.35 Навчальнi примiщення, що входять до складу  будинку  мiс-

ткiстю бiльше 50 чоловiк або багатофункцiонального комплексу навча-

льних закладiв спiльно з дитячими дошкiльними та iншими громадськи-

ми закладами, житлом персоналу або гуртожитками, необхiдно вiдокре-

млювати вiд житла та примiщень iнших закладiв протипожежними  пере-

городками 1-го типу та перекриттями 3-го типу з влаштуванням  окре-

мого виходу назовнi.

     Перегородки та перекриття, що вiдокремлюють житловi примiщення

вiд шкiльних, повиннi мати межу вогнестiйкостi не  менше  нiж  0,75

год.

     Ступiнь вогнестiйкостi будинкiв слiд приймати за загальною кi-

лькiстю мiсць у будинку, а при влаштуваннi протипожежної стiни  мiж

навчальним закладом та iншими громадськими установами - за кiлькiс-

тю мiсць у кожнiй частинi будинку.

     3.36 До будинкiв шкiл та навчальних  корпусiв  шкiл-iнтернатiв

III, IIIа, IIIб, IV та V ступенiв вогнестiйкостi спальнi корпуси

розташовувати впритул не допускається.

     3.37 В школах-iнтернатах спальнi примiщення необхiдно розмiщу-

вати в блоках або частинах будинку, вiдокремлених вiд iнших  примi-

щень протипожежними стiнами.

                                              С.12 ДБН В.2.2-3-97

     3.38 Із майстернi з обробки деревини та комбiнованої майстернi

з обробки металу та деревини необхiдно передбачати додатковий вихiд

безпосередньо назовнi з утепленим тамбуром або через окремий  кори-

дор, у який вiдсутнi виходи iз класiв, навчальних кабiнетiв та  ла-

бораторiй.

     3.39 Поручнi та огорожi на поверхах на шляхах евакуацiї у шко-

лах та навчальних корпусах шкiл-iнтернатiв, де розташованi примiщен-

ня для 1-4-х класiв, повиннi вiдповiдати таким додатковим вимогам:

     - висота огорожi сходiв, якими користуються дiти, повинна бути

       1,5 м з поручнем на висотi 0,8 м;

     - в огорожi сходiв вертикальнi елементи повиннi мати просвiт

       не бiльше нiж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожi,

       крiм поручня, не допускається);

     - висота огорожi ганкiв, що розмiщенi на рiвнi 0,45 м i бiльше

       вiд землi, повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись

       поручнем.

     3.40 Зовнiшнi вiдкритi сходи не  допускається  використовувати

як другий евакуацiйний вихiд з другого  i  вище  поверхiв  будинкiв

шкiл та шкiл-iнтернатiв.

     3.41 Розташування  в  основних  будинках  навчальних  закладiв

складських примiщень для зберiгання легкозаймистих та горючих мате-

рiалiв не допускається.

     3.42 3 груп примiщень, розташованих у пiдвальному або  цоколь-

ному поверсi будинкiв шкiл та спальних корпусiв, необхiдно передба-

чати не менше двох евакуацiйних виходiв безпосередньо назовнi.  Для

цих груп примiщень допускається влаштування виходiв на  1-й  поверх

через окремi сходовi клiтки, не зв'язанi з  внутрiшнiми  вiдкритими

сходами та загальними сходовими клiтками.

     Навчальнi примiщення

     3.43 Площi навчальних примiщень визначаються  за  розрахунком,

виходячи з призначення примiщень, наповнюваностi  груп  при  рiзних

видах навчальних занять та питомих показникiв  розрахункової  площi

на одного учня.

     Наповнюванiсть навчальних груп (пiдгруп) визначається  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд видiв навчальних занять,  форм

i методiв навчання. Питомi показники площ основних навчальних  при-

мiщень належить приймати за таблицею 4.

                                              С.13 ДБН В.2.2-3-97

Таблиця 4

--------------------------------------------------------------------

|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Класнi примiщення в школах                          |    2,4      |

|------------------------------------------------------------------|

|Унiверсальнi навчальнi кабiнети i спецiалiзованi ка-|             |

|бiнети загальноосвiтнього циклу (лiтератури, iсторiї|    2,4      |

|i суспiльнознавства, географiї, математики) в шко-  |             |

|лах, профтехучилищах                                |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Навчальнi кабiнети загальнотеоретичного профiлю в   |    2,4      |

|вищих навчальних закладах i iнститутах пiдвищення   |             |

|квалiфiкацiї                                        |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з природничих наук (фiзики, хiмiї, бiо- |             |

|логiї), навчальнi кабiнети загальнотехнiчного профi-|    2,8      |

|лю в школах, профтехучилищах, мiжшкiльних навчально-|             |

|виробничих комбiнатах                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї загальнотеоретичного профiлю в вищих на-|    4        |

|вчальних закладах та iнститутах пiдвищення квалiфi- |             |

|кацiї                                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї професiйно-технiчного i спецiального    |             |

|профiлю:                                            |             |

|- в профтехучилищах                                 |    5        |

|- у вищих навчальних закладах та iнститутах пiдвищен|    6        |

|  ня квалiфiкацiї                                   |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лiнгафоннi кабiнети                                 |    3,0*     |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети інформатики та обчислювальної техніки      |    6**      |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних за-|             |

|кладах і дипломатичного проектування в професійно-  |    2,8      |

|технічних навчальних закладах                       |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Креслярські зали, зали курсового та дипломного про- |             |

|ектування в вищих навчальних закладах:              |             |

|- технічних                                         |    3,6      |

|- архітектурних та художніх                         |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Зали малювання, живопису, скульптури                |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Театральні, музичні, репетиційні класи              |    6*       |

--------------------------------------------------------------------

                                          Закінчення таблиці слідує

                                              С.14 ДБН В.2.2-3-97

 Закінчення таблиці 4

--------------------------------------------------------------------

|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на число місць:                           |             |

|-  6-8                                              |    3        |

|- 12-15                                             |    2,5      |

|- 25                                                |    2,2      |

|- 50-75                                             |    1,5      |

|- 75-100                                            |    1,3      |

|- 100-150                                           |    1,2      |

|- 150-350                                           |    1,1      |

|- більше 350                                        |    1,0      |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на 50-150 місць із спеціальним обладнаггям|    1,8      |

|та влаштуванням зворотного зв'язку                  |             |

--------------------------------------------------------------------

 *  На половину або третину навчальної групи.

 ** На одне робоче місце біля дисплею.

Примітка 1. Склад та площі спальних ігрових приміщень (зон) для 1-х

класів шкіл встановлюються завданням на проектування з урахуванням

санітарно-гігієничних нормативних вимог.

Примітка 2. Площі приміщень наведені із розрахунку наповнюваності

навчальної групи 25 учнів (студентів). При меншій наповнюваності

навчальної групи питомі показники збільшуються (встановлюються

завданням на проектування). При наповнюваності  навчальної групи

в загальноосвітніх школах 30 учнів допускається площу класних при-

міщень, універсальних навчальних кабінетів загальноосвітнього цик-

лу приймати в розрахунку 2 м2, а лабораторій з природничих наук -

2,4 м2 на 1 учня.

Примітка 3. Площа навчальних приміщень, що не наведені у таблиці 4,

встановлюються завданням на проектування.

     3.44 Вимоги до розташування обладнання та умов видимості у на-

вчальних приміщеннях слід приймати за додатком 3.

     3.45 Вікна класів,  навчальних  кабінетів  та  лабораторій  не

допускається розміщувати над вікнами кухні і басейну.

     3.46 В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного

столу підлога від класної дошки до другого ряду місць повинна  бути

горизонтальною.

     В лекційних аудиторіях до 75 місць включно допускається влаш-

тування горизонтальної підолги всього приміщення.

     3.47 Площу препараторських при навчальних приміщеннях належить

приймати за таблицею 5. Препараторська повинна мати виходи в навча-

льне приміщення і в коридор.

                                              С.15 ДБН В.2.2-3-97

Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

|                Примiщення               | Площа (не менше), м2 |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська (лаборантська) при навча- |                      |

|льних кабiнетах i лабораторiях           |          16          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при лекцiйних аудиторiях з|                      |

|кiлькiстю мiсць:                         |                      |

|- до 100                                 |          18          |

|- вiд 100 до 150                         |          36          |

|- на 200 i бiльше                        |          72          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при хiмiчних та фiзичних  |                      |

|аудиторiях з кiлькiстю мiсць:            |                      |

|- до 200                                 |          70          |

|- вiд 200 до 300 включно                 |         108          |

|- на 300 i бiльше                        |         144          |

------------------------------------------------------------------

     Примiтка. При влаштуваннi в препараторськiй кабiн синхронного

перекладу площа препараторських визначається завданням на проекту-

вання з розрахунку 3,5 м2 на кожну кабiну.

     3.48 Зали дипломного проектування в вищих навчальних  закладах

повиннi розраховуватись на одночасне обслуговування 50%, а для спе-

цiальностей живопис, скульптура, архiтектура, дизайн - 100% диплом-

никiв. Зали дипломного проектування слiд проектувати не бiльше  нiж

на 50 мiсць, для спецiальностей живопис,  скульптура,  архiтектура,

дизайн - не бiльше 12 мiсць.

     3.49 Архiви для зберiгання курсових та дипломних проектiв слiд

передбачати пощею не менше 18 м, у вищих навчальних закладах  архi-

тектурного та художнього профiлю - 36 м .

     3.50 Лабораторiї i кабiнети технiчного та спецiального циклу з

великогабаритним  обладнанням  у  професiйних  навчальних  закладах

допускається розташовувати в блоцi навчально-виробничих майстерень.

     3.51 Площi навчальних кабiнетiв та лабораторiй з великогабари-

тним i середньорозмiрним обладнанням належить приймати за таблицею 6.

Таблиця 6

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети з великогабаритним|                  |                  |

|обладнанням (деталi та     |         25       |                  |

|вузли машин) за гiрничими, |                  |                  |

|будiвельними професiями    |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети-лабораторiї з се- |                  |                  |

|редньорозмiрним обладнанням|                  |                  |

|(стенди, лабораторнi столи)|         25       |         10       |

|за гiрничими, транспортни- |                  |                  |

|ми, металургiйними профе-  |                  |                  |

|сiями                      |                  |                  |

-------------------------------------------------------------------

                                         Закінчення таблиці слідує

                                              С.16 ДБН В.2.2-3-97

 Закінчення таблиці 6

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з середньороз- |                  |                  |

|мiрним обладнанням (стенди,|         12       |          9       |

|установки) за гiрничими,   |                  |                  |

|транспортними, металургiй- |                  |                  |

|ними професiями            |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети-лабораторiї-майс- |                  |                  |

|тернi по сiльськогосподар- |         12       |         17       |

|ських машинах, автомобiлях |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з великогабари-|                  |                  |

|тним обладнанням (деталi,  |         12       |         3О       |

|вузли гiрничих, будiвельних|                  |                  |

|машин)                     |                  |                  |

-------------------------------------------------------------------

     Примiтка.  Рекомендована  глибина  примiщень  не  менше  9  м.

Допускається коректування площ примiщень  в  залежностi  вiд  видiв

прийнятого навчально-технологiчного обладнання i форм занять.

     3.52 Навчально-науковi та  науково-дослiднi  пiдроздiли  вищих

навчальних закладiв та iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї визначаю-

ться завданням на проектування з врахуванням нормативних  вимог  до

науково-дослiдних закладiв.

     3.53 Склад та площi науково-дослiдних пiдроздiлiв  i  iнформа-

цiйно-обчислювальних центрiв вищих навчальних закладiв визначаються

завданням на проектування.

     Навчально-виробничi примiщення

     3.54 При проектуваннi навчально-виробничих примiщень, навчаль-

них теплиць i т.iн., крiм цих норм, необхiдно  дотримуватись  вимог

вiдповiдних нормативних документiв  з  технологiчного  проектування

виробничих будинкiв з урахуванням вимог навчального процесу та  са-

нiтарно-гiгiєнiчних норм i правил (додаток 8, п. 10).

     3.55 Площi примiщень навчальних та навчально-виробничих  майс-

терень визначаються за таблицею 7.

                                              С.17 ДБН В.2.2-3-97

     Таблиця 7

--------------------------------------------------------------------

|                                   |Кiлькiсть учнiв|Площа на 1    |

|          Майстернi                |  (не бiльше)  |учня, студента|

|                                   |               |(не менше), м2|

|------------------------------------------------------------------|

|А. В загальноосвiтнiх школах       |               |              |

|------------------------------------------------------------------|

|Ручної працi для учнiв початкових  |               |              |

|класiв                             |       25      |      3,6     |

|------------------------------------------------------------------|

|Для учнiв 5-9-х класiв:            |               |              |

|- з обробки металу                 |       15      |      6       |

|- з обробки деревини               |       -"-     |      6       |

|- комбiнована (з обробки металу та |               |              |

|  деревини)                        |       -"-     |      7       |

|- електротехнiчних робiт           |       -"-     |      6       |

|------------------------------------------------------------------|

|3 обслуговуючих видiв працi:       |               |              |

|- з обробки тканин                 |       15      |      5       |

|- з кулiнарiї                      |       -"-     |      4,5     |

|------------------------------------------------------------------|

|Б. В мiжшкiльних навчально-виробни-|               |              |

|   чих комбiнатах, профтехуч[1]или-  |               |              |

|   щах, вищих навчальних закладах  |               |              |

|   загальнослюсарної пiдготовки    |       12      |      6       |

|------------------------------------------------------------------|

|Слюсарно-iнструментальна, слюсарно-|               |              |

|складальна (вузлове складання),    |       12      |      7,5     |

|електромонтажна                    |               |              |

|------------------------------------------------------------------|

|Слюсарно-складальна (загальне скла-|               |              |

|дання)                             |       12      |      8,2     |

|------------------------------------------------------------------|

|Механiчна (токарна, фрезерувальна) |       12      |     12,0     |

|------------------------------------------------------------------|

|Електрогазозварювальна             |       12      |     12,5     |

--------------------------------------------------------------------

     Примiтка. При майстернi обробки з деревини передбачається при-

мiщення розпилювальної розмiрами не менше 12 х 3 м.

     Площi допомiжних примiщень при навчально-виробничих майстернях

приймаються згiдно з завданням на проектування. Рекомендованi площi

пiдсобних примiщень при шкiльних майстернях наведенi в додатку 4.

     3.56 В навчально-виробничих майстернях з великогабаритним  об-

ладнанням необхiдно передбачати бiля робочого  мiсця  майстра  зону

колективного iнструктажу з демонстрацiйним  обладнанням  i  мiсцями

для учнiв загальною площею з розрахунку не менше 1,5 м на 1 учня.

     Фiзкультурно-спортивнi примiщення

     3.57 Сумарну площу фiзкультурно-спортивних залiв в  навчальних

закладах (без врахування допомiжних примiщень та басейну)  належить

приймати за таблицею 8.

                                              С.18 ДБН В.2.2-3-97

 Таблиця 8

--------------------------------------------------------------------

|                                  |Площа фiзкультурно-спортивних  |

|           Навчальнi заклади      |залiв на одного учня, студента,|

|                                  |    слухача (не менше), м2     |

|------------------------------------------------------------------|

|Загальноосвiтнi навчальнi заклади |             1,0               |

|------------------------------------------------------------------|

|Профтехучилища                    |             1,1               |

|------------------------------------------------------------------|

|Вищi навчальнi заклади:           |                               |

|- до 4000 студентiв               |             1,1               |

|- бiльше 4000 студентiв           |           0,8-1,0             |

|------------------------------------------------------------------|

|Iнститути пiдвищення квалiфiкацiї |             0,2               |

--------------------------------------------------------------------

     Примiтка. Вказанi норми не розповсюджуються на навчальнi  зак-

лади спортивного профiлю, склад та площi примiщень яких визначають-

ся завданням на проектування.

     3.58 Типи та розмiри фiзкультурно-спортивних залiв, допомiжних

примiщень при залах належить приймати за завданням на  проектування

згiдно з нормативними вимогами до спортивних споруд. При влаштуван-

нi в навчальному закладi тiльки одного фiзкультурно-спортивного за-

лу його розмiри  приймаються  не  менше  24  х  12м  незалежно  вiд

загальної кiлькостi учнiв. Орiєнтовний склад  шкiльних  фiзкультур-

но-спортивних залiв наведений у додатку 5.

     3.59 При фiзкультурно-спортивних залах передбачаються снаряднi

(не менше 16 м2), кабiнети iнструкторiв фiзвиховання з розрахунку

2,5 м2 на працiвника (але не менше 9 м2 кожний), роздягальнi (не мен-

ше двох на кожну навчальну групу, що займається в залi) з розрахун-

ку не менше 1,2 м2 на одне мiсце для переодягання та 0,27 м2 - для

зберiгання домашнього одягу. При цьому площi роздягальних,  душових

та туалетiв слiд розраховувати на подвiйну кiлькiсть перебуваючих у

залi.

     При окремо розташованих корпусах фiзкультурно-спортивних залiв

та басейнiв передбачається вестибюль з гардеробом iз розрахунку 0,4

м на подвiйну кiлькiсть одночасно перебуваючих в спортивних  примi-

щеннях та 100% вiдвiдувачiв, а також кабiнет медичного обслуговува-

ння (не менше 10 м2).

     У фiзкультурно-спортивних блоках допускається  обладнання  ла-

зень сухого жару (саун) згiдно з  вимогами  нормативних  документiв

(додаток 8, п.3).

     3.60 Для оздоровчих цiлей в навчальних закладах належить пере-

дбачати тренажерний зал або зону з тренажерним обладнанням у фiзку-

льтурно-спортивному залi з розрахунку не менше 6 м2 на одну людину в

залi (в рахунок загальної площi фiзкультурно-спортивних залiв).

     3.61 Допускається об'єднання фiзкультурно-спортивних залiв ви-

щих навчальних закладiв в єдиний зал-манеж, який трансформується.

     3.62 Необхiднiсть влаштування  навчального  тиру,  плавального

басейну, легкоатлетичного манежу в навчальному закладi або на групу

навчальних закладiв, їх розмiри i кiлькiсть встановлюються  завдан-

ням на проектування.

     3.63 Плавальнi басейни для навчальних закладiв належить проек-

тувати з розмiрами вапни не менше 25 х 8,5 м. Для  загальноосвiтнiх

                                              С.19 ДБН В.2.2-3-97

шкiл допускається додатково передбачати басейн з  ванною  розмiрами

10х6м завглибшки вiд 0,6  до  0,8  м  для  навчання  дiтей  плаванню

(допускається довiльна форма навчальних ванн у планi).

     У IV в клiматичнiй зонi  допускається  проектування  вiдкритих

навчальних басейнiв з пiдiгрiвом води.

     3.64 Необхiднiсть влаштування додаткових фiзкультурно-спортив-

них споруд в житловiй зонi навчальних закладiв визначається завдан-

ням на проектування.

     Бiблiотеки

     3.65 Сумарну площу примiщень  бiблiотеки  навчальних  закладiв

належить приймати за таблицею 9.

 Таблиця 9

--------------------------------------------------------------------

|             Навчальнi заклади   |Площа бiблiотеки на одного учня,|

|                                 |студента, слухача (не менше), м2|

|------------------------------------------------------------------|

|Загальноосвiтнi навчальнi заклади|                0,3             |

|------------------------------------------------------------------|

|Спецiалiзованi школи (лiцеї,     |                                |

|гiмназiї та iн.)                 |                1,0             |

|------------------------------------------------------------------|

|Професiйно-технiчнi навчальнi    |                                |

|заклади                          |                0,8             |

|------------------------------------------------------------------|

|Вищi навчальнi заклади:          |                                |

|- технiчного профiлю             |                1,2             |

|- гуманiтарного та медичного     |                                |

|  профiлю                        |                1,3             |

|- культури                       |                2,3             |

--------------------------------------------------------------------

     3.66 Бiблiотеки вищих навчальних закладiв слiд проектувати ви-

ходячи з розрахунку обслуговування 100% розрахункової кiлькостi уч-

нiв, слухачiв iз врахуванням додаткового обслуговування 30% кiлько-

стi студентiв вечiрнiх форм навчання, 100% аспiрантiв очного вiддi-

лення та наукових працiвникiв.

     3.67 Бiблiотеки загальноосвiтнiх i професiйних навчальних зак-

ладiв повиннi включати:

     - примiщення абонементу з каталогом;

     - читальний зал з зоною iндивiдуальної роботи, аудiо- i вiде-

       оматерiалами з розрахунку не менше 2,4 м на одне читацьке

       мiсце;

     - фонд вiдкритого доступу з розрахунку не менше 5 м2 на одну

       тисячу одиниць книжкового фонду;

     - книгосховище з розрахунку не менше нiж 2,5 м2 на одну тисячу

       одиниць зберiгання;

     - кiмнату зберiгання вiдеоматерiалiв;

     - робочу кiмнату з розрахунку не менше 6 м2 на одне робоче

       мiсце.

     Обсяг книжкового фонду, кiлькiсть читацьких мiсць  приймається

за завданням на проектування.

     3.68 При бiблiотеках вищих навчальних  закладiв  у  залежностi

вiд мiсцевих умов можуть бути органiзованi фiлiї  при  факультетах,

                                              С.20 ДБН В.2.2-3-97

кафедрах, наукових пiдроздiлах, гуртожитках. Обсяг загального фонду

бiблiотеки та фiлiй, кiлькiсть читацьких мiсць, склад та площа при-

мiщень визначаються завданням на проектування.

     3.69 Бiблiотеки навчальних закладiв повиннi мати службовi вхо-

ди. Влаштування проходу через примiщення бiблiотеки до iнших примi-

щень не допускається. Антресолi в читальних залах повиннi  мати  не

менше двох евакуацiйних виходiв.

     Клубно-видовищнi примiщення

     3.70 При проектуваннi клубно-видовищних  примiщень  навчальних

закладiв необхiдно враховувати нормативнi вимоги до будинкiв  куль-

турно-видовищного призначення та закладiв дозвiлля.

     3.71 До складу клубно-видовищних  примiщень  входять:  актовий

зал з естрадою, артистичнi, конференц-зали, фойє-танцювальний  зал,

клубнi  примiщення,  студiї  естетичного  виховання,  кiноапаратна,

складськi примiщення, туалети.

     3.72 Мiсткiсть актових залiв  в  навчальних  закладах  повинна

складати не менше:

     - у початкових школах (1-4-й класи) - 1/2 контингенту учнiв;

     - у загальноосвiтнiх навчальних закладах II-III ступенiв

       (5-11-й класи) та профтехучилищах - 1/З контингенту учнiв

       (в сiльськiй мiсцевостi - 1/2 контингенту учнiв).

     У вищих навчальних закладах кiлькiсть мiсць  в  актових  залах

належить приймати в залежностi вiд розрахункової кiлькостi  студен-

тiв за таблицею 10.

Таблиця 10

-------------------------------------------------------------------

|                         |    Розрахуyкова кiлькiсть студентiв   |

|                         |---------------------------------------|

|       Примiщення        |До 2000|До 4000|До 6000|До 8000|10000 і|

|                         |       |       |       |       |бiльше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал              |  700  |   900 |  1100 |  1300 | 1500  |

-------------------------------------------------------------------

     У навчальних комплексах мiсткiсть актового  залу  визначається

умовами кооперованого використання i повинна бути не меншою мiстко-

стi, необхiдної за розрахунком для найбiльшого навчального закладу,

що входить до комплексу.

     3.73 Площу актових залiв з допомiжними примiщеннями та  конфе-

ренц-залiв належить визначати за таблицею 11.

                                              С.21 ДБН В.2.2-3-97

 Таблиця 11

-------------------------------------------------------------------

|                                 |   Площа на одне мiсце в залi  |

|                                 |         (не менше), м2        |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                 |  у школах та   |   у вищих    |

|         Приміщення              |     профтех-   |  навчальних  |

|                                 |     училищах   |   закладах   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал                      |       0,7      |       0,8    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал - лекцiйна аудиторiя |       1,0      |        -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фойє (кулуари)                   |       0,3      |       0,6    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Естрада                          |       0,3      |       0,2    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Радiовузол, дикторська           |       0,08     |       0,08   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Комора меблiв                    |       0,02     |       0,02   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю          |                |              |

|    до 150 мiсць:                |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |       1,25   |

|- без пюпiтрiв                   |                |       1,1    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю бiльше   |                |              |

|    150 мiсць:                   |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |        1,1   |

|- без пюпiтрiв                   |                |        1,0   |

-------------------------------------------------------------------

     Планування та обладнання примiщень актового залу повиннi забе-

зпечувати можливiсть проведення конференцiй, зборiв, концертiв, де-

монстрування фiльмiв  та  iнших  форм  культурно-просвiтницької  та

клубної роботи. Необхiднiсть влаштування кабiн синхронного перекла-

ду визначається завданням на проектування.

     3.74 Глибина естради (до стацiонарно встановленого  кiноекрана

або до задньої стiнки естради) - не менше 6 м, для сiльських  одно-

комплектних шкiл - не менше 4 м. Перевищення рiвня пiдлоги  естради

над рiвнем пiдлоги залу повинно складати:

     - для початкових шкiл - не бiльше 0,6 м;

     - для iнших навчальних закладiв - 0,75-0,9 м.

     При естрадi передбачаються артистичнi (не менше двох примiщень

по 12 м2), костюмернi (для зберiгання i видачi костюмiв - не  менше

12 м2), санiтарнi вузли, iнвентарна.

     3.75 Склад та площi клубних примiщень  визначаються  завданням

на проектування. Рекомендований перелiк примiщень для студiйно-гур-

ткових занять в загальноосвiтнiх школах наведений в додатку 6.

     3.76 Склад та площi клубних примiщень вищих навчальних  закла-

дiв культури та мистецтва, де цi примiщення є навчальними, розрахо-

вуються за навчальним планом i визначаються завданням на проектува-

ння.

                                              С.22 ДБН В.2.2-3-97

     Примiщення громадського харчування

     3.77 В усiх навчальних закладах повиннi передбачатися  їдальнi

та буфети. Необхiднiсть iнших типiв пiдприємств громадського харчу-

вання i вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на прое-

ктування.

     3.78 Кiлькiсть мiсць в обiднiх залах їдалень визначається з

розрахунку:

     - у загальноосвiтнiх та професiйних навчальних закладах -

       1 мiсце на 3-х учнiв;

     - у вищих навчальних закладах - 1 мiсце на 5 вiдвiдувачiв кож-

       ного контингенту (студентiв, професорсько-викладацького

       складу, наукових спiвробiтникiв, аспiрантiв, обслуговуючого

       персоналу та iн.);

     - в iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї (з врахуванням буфетiв)

       - 1 мiсце на 4 вiдвiдувачiв (слухачiв i спiвробiтникiв).

     3.79 Площу обiднього залу (без роздавальної) належить приймати

на одне мiсце не менше, м2:

     - в їдальнях загальноосвiтнiх навчальних закладiв - 1,0;

     - в їдальнях професiйних навчальних закладiв - 1,3;

     - в їдальнях вищих навчальних закладiв - 1,6;

     - в кафе-автоматах, в буфетах та iнших спецiалiзованих пiдпри-

       ємствах швидкого обслуговування - 1,2.

     3.80 Склад та площi виробничих, складських та адмiнiстративних

примiщень пiдприємств громадського харчування визначаються  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд форми виробництва (на  сирови-

нi, на напiвфабрикатах та iн.).

     В загальноосвiтнiх школах та профтехучилищах масового будiвни-

цтва належить передбачати, як правило, їдальнi на сировинi. При на-

явностi фабрики-заготiвельної допускається проектувати  їдальню  на

напiвфабрикатах.

     Примiтка. Рекомендований склад примiщень їдальнi  на  сировинi

для загальноосвiтнiх шкiл наведено в додатку 7.

     3.81 При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники, кiль-

кiсть яких визначається з розрахунку не менше нiж  один  умивальник

на:

     - 40 мiсць в обiдньому залi загальноосвiтнiх шкiл;

     - ЗО мiсць в обiдньому залi професiйних училищ та вищих

       навчальних закладiв.

     3.82 Їдальнi професiйних та вищих навчальних закладiв проекту-

ються у складi громадсько-побутових блокiв, прибудованих до  навча-

льних корпусiв або зв'язаних з ними теплими переходами.

     Великi їдальнi вищих навчальних закладiв допускається виносити

в окремi будинки на вiдстань не бiльше 500 м вiд навчальних та нав-

чально-виробничих примiщень.

     Їдальнi мiсткiстю не бiльше 50 мiсць, а також їдальнi навчаль-

них закладiв, якi реконструюються, можуть проектуватися вбудованими

в навчальнi корпуси.

     3.83 В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних компле-

ксiв автономнi обiднi зали чи окремi зони визначаються за норматив-

ними вимогами до їдалень вiдповiдних навчальних закладiв,  що  вхо-

дять до комплексу.

     Типи пiдприємств громадського харчування в житловiй зонi  нав-

                                              С.23 ДБН В.2.2-3-97

чального закладу визначаються завданням на проектування.

     Примiщення медичного обслуговування

     3.84 В кожному навчальному закладi необхiдно передбачати  при-

мiщення медичного обслуговування згiдно з таблицею 12.

 Таблиця 12

-------------------------------------------------------------------

|                    Примiщення            | Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Терапевтичний кабiнет*                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Процедурна                                |         10+8         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фiзiотерапевтичний кабiнет                |          18          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнет зубного лiкаря                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кiмната психофiзiологiчного розвантаження |          18          |

-------------------------------------------------------------------

 * Одна iз сторiн примiщення повинна бути не меншою 5,8 м (для

   перевiрки зору).

     Склад та площi додаткових примiщень оздоровчого пункту  визна-

чаються завданням на проектування. При профтехучилищах та вищих на-

вчальних закладах рекомендується передбачати  санаторiй-профiлакто-

рiй, а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000

студентiв i бiльше - полiклiнiку, якi проектуються за  спецiальними

нормативними документами.

     В сiльськiй мiсцевостi склад примiщень медичного обслуговуван-

ня учнiв встановлюється завданням на проектування.

     Адмiнiстративно-службовi примiщення

     3.85 Площi адмiнiстративно-службових примiщень навчальних зак-

ладiв належить приймати за таблицею IЗ.

  Таблиця 1З

-------------------------------------------------------------------

|                     Примiщення          |  Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети:                                |                       |

|- директора (ректора)                    |           24          |

|- заступника директора (проректора)      |           18          |

|- завiдуючого вiддiленням (кафедрою)     |           16          |

|Приймальна                               |           16          |

|Навчальна частина                        |           18          |

|Зал вченої ради                          |          100          |

|Викладацькi (вчительська)                |           36          |

|Методичний кабiнет                       |           36          |

|Кiмната вiдпочинку та психофiзiологiчного|           74          |

|розвантаження викладачiв                 |                       |

|Канцелярiя                               |           12          |

|Бухгалтерiя з касою                      |           18          |

|Архiв                                    |           24          |

|Ротаторна                                |           18          |

|Експедицiя                               |           12          |

-------------------------------------------------------------------

                                              С.24 ДБН В.2.2-3-97

     Склад адмiнiстративно-службових примiщень визначається завдан-

ням на проектування на пiдставi штатного розкладу.

     3.86 Сумарну площу адмiнiстративно-службових примiщень в проф-

техучилищах належить приймати за таблицею 14.

 Таблиця 14

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення       |Площа на одного учня (не менше), м2,  |

|                          |     при мiсткостi (число учнiв)      |

|                          |--------------------------------------|

|                          |до 400|бiльше 400 до 800|бiльше 800   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Адмiнiстративно-службовi  |  0,8 |        0,7      |    0,6      |

|Те саме для вiддiлень i   |      |                 |             |

|    фiлiалiв              |  0,2 |        0,15     |     -       |

-------------------------------------------------------------------

     3.87 Сумарна площа адмiнiстративно-службових примiщень (ректо-

рат, навчальна  частина,  адмiнiстративно-господарське  управлiння,

деканати, загальнофакультетськi адмiнiстративнi пiдроздiли та  iн.)

у вищих навчальних закладах та iнститутах  пiдвищення  квалiфiкацiї

не повинна бути меншою показникiв, що наведенi в таблицi 15.

 Таблиця 15

--------------------------------------------------------------------

|     Вищi навчальнi заклади      |      Iнститути підвищення      |

|                                 |          кваліфікації          |

|------------------------------------------------------------------|

|Розрахун- |Площа адмiнiстративно-|Розрахун-|Площа адмiнiстративно-|

|ковий кон-|службових примiщень   |ковий ко-|службових примiщень   |

|тингент   |(не менше),м2,на одно-|нтингент |(не менше),м2,на одно-|

|студентів |го студента           |слухачiв |го слухача            |

|------------------------------------------------------------------|

|До 1000   |         1            | До 300  |           1,2        |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |                      |Більше   |                      |

|1000      |         0,9          |300      |           1,0        |

|до 2000   |                      |до 400   |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,8          |Бiльше   |           0,9        |

|2000      |                      |400      |                      |

|до 4000   |                      |до 600   |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,7          |Більше   |           0,8        |

|4000      |                      |600      |                      |

|до 6000   |                      |до 1000  |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,6          |                                |

|6000      |                      |                                |

|до 10000  |                      | Більше              0,7        |

|---------------------------------| 10000                          |

|Бiльше    |         0,5          |                                |

|10000     |                      |                                |

--------------------------------------------------------------------

                                              С.25 ДБН В.2.2-3-97

            Допомiжнi та пiдсобнi примiщення

     3.88 Площi вестибюлей, гардеробiв, рекреацiйних  примiщень,  а

також кiлькiсть санiтарних приладiв у вбиральнях та  душових  нале-

жить приймати за таблицею 16.

Таблиця 16

------------------------------------------------------------------------

|                    |Одиниця  |Площа   |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення         |вимiру   |(не мен-|                              |

|                    |         |ше), м2 |                              |

|----------------------------------------------------------------------|

|Вестибюль           |1 мiсце  | 0,25   |                              |

|                    |         |        |                              |

|Гардероб (площа за  |         |        |                              |

|бар'єром):          |         |        |                              |

|- у школах          |  -"-    | 0,2    |                              |

|- у профтехучилищах |  -"-    | 0,15   |                              |

|  щах та вищих нав- |         |        |                              |

|  чальних закладах  |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Рекреацiйнi         |         |        |                              |

|примiщення:         |         |        |                              |

|- у школах для учнiв|         |        |                              |

|  1- 4-х класiв     |1 учень  | 2,0    |                              |

|  5- 9-х класiв     |  -"-    | 1,5    |                              |

| 10-11-х класiв     |  -"-    | 1,0    |                              |

|                    |         |        |                              |

|- у профтехучилищах |  -"-    | 1,0    |                              |

|                    |         |        |                              |

|- у вищих навчальних|1 студент| 0,5    |                              |

|  закладах, iнститу-|(слухач) |        |                              |

|  тах пiдвищення    |         |        |                              |

|  квалiфiкацiї      |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Санiтарнi вузли в   |         |        |                              |

|школах для учнiв:   |         |        |                              |

|- 1-х класiв        |1 учень  | 0,65   |1 туалет для хлопцiв та 1 туа-|

|                    |         |        |лет для дiвчат на 2 класи з   |

|                    |         |        |розрахунку: 1 eнiтаз на 6 уч- |

|                    |         |        |нiв, 1 умивальник та 1 ногоми-|

|                    |         |        |йка на 12 учнiв               |

|                    |         |        |                              |

|- 2-11-х класiв     |  -"-    | 0,20   |1 унiтаз на 20 дiвчат, 1 унi- |

|                    |         |        |таз i 1 giсуар на 40 хлопцiв; |

|                    |         |        |1 умивальник на ЗО учнiв      |

|                    |         |        |                              |

|- туалети та душовi |1 санiтар|        |1 унiтаз, 1 умивальник,       |

|  для персоналу     |ний вузол|        |1 душова сiтка                |

|  їдальні           |1 душова |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Санiтарнi вузли в   |1 учень, |0,25/0,2|1 унiтаз на ЗО жiнок, 1 унiтаз|

|профтехучилищах i   |студент  |        |i 1 пiсуар на 40 чоловiкiв,   |

|вищих навчальних    |         |        |1 умивальник на 2 унiтази, але|

|закладах            |         |        |не менше 1                    |

------------------------------------------------------------------------

                                              Закінчення таблиці слідує

                                                   С.26 ДБН В.2.2-3-97

 Закінчення таблиці 16

------------------------------------------------------------------------

|                    |Одиниця  |Площа   |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення         |вимiру   |(не мен-|                              |

|                    |         |ше), м2 |                              |

|----------------------------------------------------------------------|

|Складськi примiщення, комори, примiщення прибирального iнвентаря:     |

|----------------------------------------------------------------------|

|- у загальноосвiт-  |         |        |                              |

|  нiх i професiйних |1 учень  |0,12    |                              |

|  навчальних        |         |        |                              |

|  закладах          |         |        |                              |

|- у вищих навчальних|         |        |                              |

|  закладах,інститу- |1 студент|0,06    |                              |

|  тах пiдвищення    |(слухач) |        |                              |

|  квалiфiкацiї      |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Примiщення для збе- |         |        |                              |

|рiгання домашнього  |         |        |                              |

|та робочого одягу в |1 робоче |0,5     |                              |

|блоцi навчально-ви- |місце    |        |                              |

|робничих майстерень |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Душовi в блоцi нав- |  -      | -      |1 душова сiтка на 15 чоловiк, |

|чально-виробничих   |         |        |1 умивальник на ЗО чоловiк    |

|майстерень          |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Побутова кiмната-   |Примi-   |18      |                              |

|роздягальня технi-  |щення    |        |                              |

|чного персоналу з   |         |        |                              |

|душовою кабіною     |         |        |                              |

------------------------------------------------------------------------

    3.89 Вестибюль, гардероб та санiтарнi вузли  розраховуються  на

кiлькiсть учнiв (студентiв, слухачiв), адмiнiстративно-викладацький

склад та службовий персонал, що знаходяться в будинку. Спiввiдноше-

ння чоловiкiв та жiнок встановлюється завданням на  проектування  в

залежностi вiд специфiки навчального закладу.

     3.90 Гардеробнi для учнiв (студентiв, слухачiв)  влаштовуються

окремо вiд гардеробної для викладачiв та персоналу.

     3.91 У середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладах може  пе-

редбачатись окремий вхiд в будинок (з вестибюлем та гардеробом) для

учнiв початкових 1-4-х класiв.

     Допускається передбачати вiдокремлений вестибюль з  гардеробом

для 1-х класiв i розмiщувати верхнiй одяг учнiв у прикласних  вбу-

дованих шафових секцiях в рекреацiї (з розрахунку  5  гачкiв  на  1

пог.м вiшалки) з дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних вимог та  норма-

тивних площ примiщень.

     3.92 Входи в туалети та умивальнi для учнiв (студентiв, слуха-

чiв) не допускається передбачати з сходових  клiток  i  розмiщувати

безпосередньо проти входiв до навчальних примiщень, їдальнi, медпу-

нкту. В складi кожного санiтарного вузла слiд видiляти  туалет  для

викладачiв з одним унiтазом, пiсуаром та умивальником.

     При кожному жiночому туалетi слiд передбачати кабiну особистої

гiгiєни (гiгiєнiчний душ, 1 унiтаз, I умивальник) iз  розрахунку  1

гiгiєнiчний душ на 100 жiнок, в спальних корпусах шкiл-iнтернатiв -

на кожнi 70 дiвчат.

                                                   С.27 ДБН В.2.2-3-97

     3.93 Унiтази в туалетах для учнiв початкової школи повиннi бу-

ти вiдокремленi перегородками-екранами заввишки  не  менше  1,75  м

(вiд пiдлоги), що не досягають  пiдлоги  на  0,1  м.  Розмiр  кабiн

приймається 0,8 х 1 м.

     Прохiд мiж кабiнами туалетiв  i  протилежною  стiною  належить

приймати не менше, м:

     - при вiдсутностi пiсуарiв - 1,1;

     - при наявностi пiсуарiв   - 1,8.

     Висота встановлення раковин умивальникiв над пiдлогою  повинна

становити не бiльше: для учнiв 1-х класiв - 0,5 м, 2-4-х  класiв  -

0,6 м, 5-I 1-х класiв - 0,7 м.

     Прохiд мiж умивальниками та стiною i мiж двома рядами умиваль-

никiв належить приймати не менше 1,6 м.

     В санiтарних вузлах повиннi передбачатися вбудованi  шафи  для

прибирального iнвентаря.

     3.94 Господарськi комори та примiщення прибирального iнвентаря

необхiдно передбачати в кожному будинку (блоцi, корпусi).

     3.95 У вищих навчальних закладах належить передбачати  диспет-

черську площею не менше 18 м2 з цiлодобовим чергуванням для  розмi-

щення апаратури пожежно-охоронної сигналiзацiї  та  диспетчеризацiї

iнженерних систем.

     Диспетчерська з природним освiтленням повинна  розташовуватись

в цокольному або першому поверсi будинку бiля  головного  входу  та

мати самостiйний вихiд назовнi.

     4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

     Водопостачання та каналiзацiя

     4.1 Будинки навчальних закладiв повиннi бути обладнанi  систе-

мами холодного та гарячого водопостачання, каналiзацiї, водостокiв,

запроектованими згiдно з  вимогами  дiючих  нормативних  документiв

(додаток 8, п.6).

     4.2  У  будинках  навчальних  закладiв  необхiдно  передбачати

об'єднану систему водопроводу з подачею води питної якостi на  гос-

подарсько-питнi та виробничi потреби.

     4.3 На вводах водопроводу вiд зовнiшнiх  мереж  водопостачання

для облiку витраченої води належить встановлювати лiчильники  води.

При пiдключеннi внутрiшнiх систем гарячого водопостачання до зовнi-

шнiх мереж необхiдно встановлювати лiчильники гарячої води на пода-

вальному та циркуляцiйному трубопроводах.

     Лiчильники гарячої та холодної води слiд  також  встановлювати

на водопровiдних вiдгалуженнях до їдальнi,  навчальних  майстерень,

а також iнших споживачiв усерединi будинку,  якщо  вони  здiйснюють

самостiйну господарську дiяльнiсть.

     4.4 Пiдведення холодної води передбачається до раковин  хiмiч-

них лабораторних столiв та демонстрацiйних  столiв  в  лабораторiях

хiмiї, фiзики та бiологiї, до зливних бачкiв в санвузлах, до питних

фонтанчикiв (кранiв).

 

 

 

 

 

 

 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       
 
О.М. Дудка, В.С. Коваленко, Л.М. Швець 
 
Методичні вказівки
до виконання графічних завдань
з обмірювальної практики
(для студентів 1 курсу денної форми навчання
напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)  
 
Харків – ХНАМГ – 2011
 
 
2
Дудка О. М. Методичні вказівки до виконання графічних завдань з
обмірювальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання
напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») /
 О. М. Дудка, В. С. Коваленко, Л. М. Швець; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Х.: ХНАМГ, 2011. – 28 с.
 
 
Автори:
О.М. Дудка,
В.С. Коваленко,
Л.М. Швець
 
 
 
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи
організації навчального процесу.
 
 
 
Рецензент: доц. О. Ю. Усачова
 
 
 
Рекомендовано на засіданні кафедри Архітектурного і ландшафтного
проектування, протокол № 9 від 8.02.2011 р.
 
 3
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
4
 
РОЗДІЛ 1. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ
                        ПРАКТИКИ
 
5
 
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ «АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ
                        ІСНУЮЧОГО ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ»
 
7
 
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ
                       ПРАКТИКИ
 
8
 
РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ
12
              4.1. ПРИКЛАДИ ВИБОРУ РАКУРСІВ ДЛЯ ФОТОФІКСАЦІЇ ВХОДУ В
                           ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ
12
              4.2. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ КРОКІВ
13
              4.3. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАРИСОВОК
13
              4.4. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ ПЛАНІВ ТА ФАСАДІВ ВХОДУ В
                           ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ
 
16
 
РОЗДІЛ 5. ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ЗМ.3.1.«АРХІТЕКТУРНЕ
                        РІШЕННЯ ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ» (ЗА ГРАФІЧНИМИ
                            МАТЕРІАЛАМИ ОБМІРЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ).
 
 
19
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
27
 
 
 
 
 
4
ВСТУП
Відповідно до завдання на практику студенти 1 курсу денної форми
навчання напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»
мають виконати альбом графічних завдань з обмірювальної практики,
враховуючи обсяг лекційного матеріалу, де частину матеріалу (за вказівкою
керівників практики) студенти проробляють самостійно за літературними
джерелами. Ці альбоми мають сприяти якісному виконанню курсових проектів
з базової дисципліни «Архітектурне проектування» у відповідності до
змістового модуля №3 «Архітектурне проектування житлових будівель», а саме
ЗМ 3.1 «Архітектурне рішення входу в громадську будівлю».
Мета обмірювальної практики - закріпити й осмислити студентом-
архітектором теоретичний та практичний матеріал дисципліни "Архітектурне
проектування" в умовах існуючого історичного міського середовища (на
прикладах будь-яких громадських будівель); уміти застосовувати отримані знання
при виконанні даної роботи; оволодіти різною технікою архітектурної графіки;
здобути й напрацювати навички і вміння, що необхідні для розробки проектів
архітектурних об’єктів. На базі обмірювальної практики в першому семестрі 2-го
курсу студенти виконують курсовий проект за тематикою змістового модуля 3.1.
«Архітектурне рішення входу в громадську будівлю» (рис. 20-28).
Предмет вивчення – основи і методи обмірювання громадських будівель
і споруд; методи графічного оформлення архітектурних проектів.
Завдання на практику - обміряти будь-яку вхідну групу громадської
будівлі або фрагмент її 1-го поверху, як об’ємно-просторову композицію,
обов'язково включивши архітектуру землі (рельєф місцевості) й архітектурний
стафаж до бортового каменю проїзної частини. Обміри слід проводити за
допомогою масштабних шаблонів та рулетки довжиною 5-10 метрів. Роботу
виконують на папері або картоні формату А-3 у масштабі 1:50 або 1:25 (для
фрагменту) у вигляді креслення фрагменту плану зі входом, сходами й
прилеглою територією, фрагментом фасаду громадської будівлі до середини 2-
го поверху, розрізом входу громадської будівлі та 3-4-х зарисовок.
 
5
РОЗДІЛ 1. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ
З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
1-й етап: Розподіл студентів групи на бригади з 4-5 осіб.
2-й етап: Самостійний вибір студентами об’єктів обмірювання – входів
до громадських будівель в історичному центрі міста та узгодження їх з
керівниками практики. Пошук історичної довідки щодо обраної громадської
будівлі в бібліотеках, архівах чи електронних Інтернет-ресурсах. Пошук
фрагменту ситуаційного чи генерального плану міста, де знаходиться обрана
громадська будівля, в найбільш сприятливому масштабі (М 1:500;1:1000;
1:2000) або безмасштабний фрагмент ситуаційного плану історичної частини
міста з пошукової системи Google Map.
3-й етап: Обмірювання за допомогою рулетки довжиною 5-10 метрів усіх
фізично доступних елементів входу в громадську будівлю, включаючи
прилеглу територію до бортового каменю проїзної частини. Якщо елементи вже
фізично не доступні із-за великої висоти, то допускається креслення їх
приблизних розмірів методом порівняння з обміряними сусідніми елементами:
сходами, вікнами, цеглинами, рустом тощо.
4-й етап: Виконання безмасштабного ескізу-креслення – «кроків», з
нанесенням розмірів архітектурно-ландшафтної ситуації (фрагмент плану входу
в громадську будівлю з прилеглою територією та фрагмент фасаду входу в
громадську будівлю (до середини 2-го поверху), на пленері без використання
лінійок – «від руки».
5-й етап: Фотофіксація обраного входу в громадську будівлю мінімум із
3-х сторін та малювання 3-4-х графічних рисунків за допомогою техніки за
бажанням студента (туш-перо, кольорові або прості олівці, фломастери,
рапідографи, пастель чи змішана техніка) на аркушах формату А-4.
6-й етап: Виконання чистового ручного демонстраційного креслення
архітектурно-ландшафтної ситуації (фрагмент плану входу в громадську
будівлю, розріз зовнішньої стіни по входу в громадську будівлю та фрагмент
фасаду громадської будівлі до середини 2-го поверху) на аркуші формату А-3.
 
6
7-й етап: Формування альбому графічних завдань з обмірювальної
практики бригадами студентів з переліком конкретних адрес обраних входів в
громадські будівлі, який має включати:
- фотофіксацію фрагменту громадської будівлі в історичній частині міста;
- безмасштабні ескіз-креслення – «кроки», з нанесенням розмірів архітектурно-
ландшафтної ситуації;
- чистові масштабні демонстраційні креслення (фрагмент плану, фрагмент
фасаду, розріз по входу обраної громадської будівлі);
- графічні рисунки (3-4 шт. від кожного студента в бригаді) з застосуванням
різних видів архітектурної графіки;
- фрагмент ситуаційного чи генерального плану історичного центру міста, де
знаходиться обрана громадська будівля, в найбільш сприятливому масштабі
(М 1:500;1:1000; 1:2000) або безмасштабний фрагмент плану з пошукової
системи Google Map;
- історичну довідку щодо обраної громадської будівлі, яка була обміряна
студентом (за конкретною адресою в історичній частині міста).
У процесі індивідуального контролю знань та навичок студентів, а також
при виконанні передбаченою програмою обмірювальної практики та
самостійних завдань, студенти мають продемонструвати такі вміння:
- виконання ручних креслень фрагментів фасадів і планів громадських будівель
та їх архітектурних деталей за допомогою безмасштабного ескізу-креслення
– «кроків»;
- виконання й художнє оформлення рисунків входу в громадську будівлю у
різних техніках: лінійна графіка, туш-перо, акварельна відмивка, гуаш,
пастель, кольорові олівці, фломастери тощо;
- оформлення чистового демонстраційного креслення графічної частини
роботи, обов’язково з застосуванням антуражу і стафажу;
- вміння грамотно обирати відповідні змісту проектного завдання напрями
творчого методу архітектора для пошуку архітектурного рішення;
- компонування креслення для демонстрації графічної частини проекту.
 
7
РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ
«АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ ІСНУЮЧОГО ВХОДУ
В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ».
Дане завдання передбачає фіксацію існуючого рішення входу в громадську
будівлю в історичному центрі міста (без інтер'єрного простору).
Мета роботи:
- отримання знань, умінь і навичок з вимірювання вхідних груп громадських
будівель з урахуванням пропорційної співмасштабності, стилістики і
колористики навколишньої історичної забудови;
- освоєння навичок обмірювання недосяжних елементів споруди, будівлі за
допомогою органолептичного методу порівняння з елементами, які вже
обміряні студентом;
- можливість вибору одного об’єкта вимірювання кількома студентами однієї
бригади, для порівняльного збагачення та варіантності проектних рішень у
ЗМ 3.1 «Архітектурне рішення входу в громадську будівлю» (рис 20-22);
- можливість вибору індивідуально для кожного студента об’єкту обмірювання
входу в громадську будівлю (рис. 20-22).
Зміст роботи: 2-3 світлини або фотокартки входу в громадську будівлю,
існуючий план і фасад та розріз (М 1:25; 1:50), безмасштабні ескіз-креслення
(кроки) та 3-4 рисунка входу в громадську будівлю, фрагмент ситуаційного
плану історичного центру міста в масштабі (М 1:500;1:1000; 1:2000) або
безмасштабний.
Фотофіксація входу в громадську будівлю – це 2-3 матові кольорові
фотокартки розміром 10х15 чи 13х18 см, на яких вхідну групу зображено в
різних ракурсах, або 2-3 світлини розпечатані за допомогою кольорового
лазерного чи струминного принтерів.
Існуючий план та фасад відтворюють стан будівлі на момент
проектування. Розріз виконується без детального зображення конструктивних
вузлів, тобто як архітектурний розріз. Координаційні осі й розміри основних
конструктивних елементів наносять відповідно до чинних державних
стандартів з оформлення креслень. На розрізі зазначають відмітки висоти усіх
основних конструктивних елементів.
 
8
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ
З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Обмірювальна практика складається з 12 днів практичних занять
загальним обсягом 72 години (6 годин / 3 пари кожне заняття).
ЗАНЯТТЯ №1: Проходження загального інструктажу з техніки
безпеки та поведінки в період обмірювальної практики і ознайомлення з
нормативною базою оформлення креслень архітектурних об’єктів.
Основні норми і правила оформлення креслень архітектурних об’єктів
визначені в ДСТУБА.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-970) «Основні вимоги до проектної
та робочої документації». Креслення виконують в оптимальних масштабах з
урахуванням їх складності й насиченості інформацією. Деякі з основних
положень даного нормативного акту наведені нижче.
На зображенні кожного будинку або споруди вказують координаційні
осі і надають їм самостійну систему позначень. Їх наносять на зображення
тонкими штрих-пунктирними лініями з довгими штрихами, позначають
арабськими цифрами та великими (заголовними) літерами українського
алфавіту в кружечках діаметром 6-12 мм. Цифрами позначають координаційні
осі по бокам будинку і споруди з великою кількістю осей.
Послідовність цифрових і літерних позначень координаційних осей
приймають за планом зліва направо та знизу вгору. Позначення, як правило,
наносять по лівому та нижньому боках плану будинку чи споруди.
Для окремих елементів, які розташовані між координаційними осями
основних несучих конструкцій, наносять додаткові осі та позначають їх у
вигляді дробу: над рискою вказують позначення попередньої координаційної
осі, під рискою – додатковий порядковий номер у межах ділянки між
суміжними координаційними осями.
Розмірну лінію на її перетині з виносними лініями, лініями контуру або
осьовими лініями обмежують засіками у вигляді тонких основних ліній
завдовжки 2-4 мм (з нахилом вправо під кутом 45о), при цьому розмірні лінії
мають виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм.
 
9
При нанесенні розміру діаметра або радіуса всередині кола, а також
кутового розміру, розмірну лінію обмежують стрілками. Стрілки застосовують
також при нанесенні розмірів радіусів та внутрішніх закруглень.
Відмітки рівнів (висоти, глибини) елементів конструкцій, обладнання,
трубопроводів, повітроводів тощо від рівня відліку (умовної «нульової»
відмітки) позначають умовним знаком та вказують у метрах з трьома
десятинними знаками, які відокремлені від цілого числа комою. «Нульову»
позначку приймають, як правило, для поверхні елемента конструкції будинку
або споруди, що розташовані поблизу планувальної поверхні землі, вказують
без знака; відмітки вище «нульової» – зі знаком «+», нижче – зі знаком «-». На
фасадах, розрізах та перерізах відмітки вказують на виносних лініях або лініях
контуру, на планах – у прямокутнику. На планах напрямок уклону площин
вказують стрілкою.
Розмір шрифту для позначення координаційних осей та позицій (марок)
має бути на один-два номери більший розміру шрифту, що прийнятий для
розмірних чисел на тому самому кресленні.
Розрізи будинку або споруди позначають арабськими цифрами
послідовно в межах основного комплекту робочих креслень. Допускається
розрізи позначати великими літерами українського алфавіту. Направлення
погляду для розрізу за планом будинку чи споруди приймають, як правило,
знизу вгору, та справа наліво.
У назвах планів поверхів будинку або споруди вказують відмітку чистої
підлоги чи номера поверху, або позначення відповідної січної площини,
наприклад: План на відм. 0.000; План 1 поверху; План 1-1.
При виконанні частини плану у назві вказують осі, які обмежують цю
частину плану, наприклад: План на відм.0.000 між осями 1-5 та А-Д.
У назвах розрізів будинку чи споруди вказують позначення відповідної
січної площини, наприклад: Розріз 1-1.
У назвах фасадів будинку та споруди вказують крайні осі, між якими
розташований фасад, наприклад: Фасад 1-7.
 
10
ЗАНЯТТЯ №2: Вихід керівників практики та студентів в історичне
міське середовище з метою вибору об’єктів для виконання обмірювальної
практики «Вхід у громадську будівлю». Студенти,
за
своїм
бажанням,
розподіляються на бригади по 4-5 осіб та відбирають входи в громадські
будівлі, які їм до вподоби і обов’язково роблять фотофіксацію (рис. 1-4).
ЗАНЯТТЯ №3-4: Остаточне узгодження з викладачами обраних
студентами входів у громадські будівлі.  
Студенти
демонструють
викладачам на ситуаційному плані історичного центру міста обраний будинок і
роздруковані кольорові світлини або матові фотокартки бажаних входів у
громадські будівлі розмірами 10х15 чи 13х18 см, узгоджують їх ракурси та
починають обмірювати входи за допомогою масштабних шаблонів і рулеток
довжиною 5-10 метрів. Студенти виконують безмасштабні ескіз-креслення –
«кроки» архітектурно-ландшафтної ситуації (план та фасад), з нанесенням
розмірів, на пленері без використання лінійок та інших інструментів для
креслення – «від руки» (рис. 5,6).
ЗАНЯТТЯ №5-6: Виконання 3-4 графічних рисунків узгодженого входу
в громадську будівлю. Студенти за допомогою техніки туш-перо, кольоровими
або простими олівцями, фломастерами чи рапідографами, пастеллю чи
змішаною технікою на аркушах формату А-4, виконують зарисовки праворуч та
ліворуч від входу в ракурсі «три чверті», та з протилежної частини вулиці в
анфас (рис. 7-13).
ЗАНЯТТЯ
№6-7:
Вивчення
конструктивних
елементів,
що
застосовуються у входах в громадську будівлю.
Студенти
вивчають
навчально-методичну літературу з архітектурних конструкцій з акцентом на:
- типи і конструкції сходів (збірні залізобетонні, металеві, монолітні, бетонні);
- несучі елементи навісів та козирків (консольні металеві каркаси, каркаси на
стійках та інші); - матеріали для покриття козирків та навісів;
- системи водовідведення (зовнішні); - освітлювальні прилади (екстер’єрні);
- типи і конструкції вітрин (прохідні, непрохідні, консольні й на фундаменті);
- матеріали для оздоблення цоколів, сходів та тротуарів.
 
11
ЗАНЯТТЯ №8-9: Ознайомлення з історією будівництва, вибраної для
обмірювання громадської будівлі.
Студенти в бібліотеках, архівах чи Інтернеті розшукують історичну
інформацію щодо конкретної громадської будівлі, яку вони обрали для
обмірювання. Також студенти обов’язково розшукують фрагмент ситуаційного
чи генерального плану історичного центру міста (рис. 14), де знаходиться
обрана будівля, в найбільш сприятливому масштабі (М 1:500;1000;2000), або
фрагмент безмасштабного плану з пошукової системи Google Map.
ЗАНЯТТЯ №10-11: Виконання графічних завдань існуючого входу в
громадську будівлю у відповідності до чинних державних норм з
оформленням проектної та робочої документації.
Студенти
виконують
чистове
ручне
демонстраційне
креслення
архітектурно-ландшафтної ситуації:
-
фрагмент плану входу в громадську будівлю якнайменш з 2 вікнами і
прилеглої території до бортового каменю проїзної частини;
-
фрагмент фасаду входу в громадську будівлю до середини 2-го поверху;
-
розріз зовнішньої стіни входу в громадську будівлю до сер. 2-го пов-ху.
Креслення оформляють у відповідності до діючих норм з опрацювання
креслень: наносять координаційні осі, відмітки рівнів, написи та штамп.
Масштаб виконання креслень -1:25 чи 1:50 на аркуші формату А-3 (рис. 15-19).
ЗАНЯТТЯ №12: Формування альбому графічних завдань.
Формування альбому бригади студентів з переліком адрес обраних входів
громадських будівель повинне включати: - фотофіксацію стану будівель;
- безмасштабні ескіз-креслення («кроки») (2 шт) і графічні рисунки (3-4 шт.);
- чистові масштабні демонстраційні креслення (план, фасад, розріз);
- фрагмент ситуаційного чи генерального плану історичного центру міста,
де знаходиться обрана громадська будівля (М 1:500; 1:1000; 1:2000) або
безмасштабний фрагмент плану з пошукової системи Google Map;
- історичну довідку щодо обраної громадської будівлі.
 
12
РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ
З ОБМІРЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.
4.1. ПРИКЛАДИ ВИБОРУ РАКУРСІВ ДЛЯ ФОТОФІКСАЦІЇ ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ
БУДІВЛЮ
      
 
Рис. 1  
 
 
 
 
Рис. 2
   
 
 
 
Рис. 3  
 
 
 
 
Рис. 4
 
13
4.2. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ КРОКІВ
 
Рис. 5 - Фрагмент фасаду з входом у громадську будівлю
 
Рис. 6 - Фрагмент плану з входом у громадську будівлю
4.3. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАРИСОВОК
 
Рис. 7 - Вид з протилежної частини вулиці
 
14
 
 
 
Рис. 8 - Вид праворуч входу у громадську будівлю
   
 
 
Рис. 9 - Вид ліворуч входу
 
 
Рис. 10 - Вид у ракурсі «три чверті»
 
15
 
 
Рис. 11 - Види входів у громадську будівлю з протилежної частини вулиці
 
 
Рис. 12 - Види входів у громадську будівлю з протилежної частини вулиці
 
Рис. 13 - Вид з протилежної частини вулиці
(рисунок Коваленко В.С.)
 
16
4.4. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ І
ФРАГМЕНТУ СИТУАЦІЙНОГО ПЛАНУ
           
 
 
 
 
Рис. 14 - Фрагмент ситуаційного плану
 
Рис. 15 - Розріз по входу
 
Рис. 16 - Фрагмент фасаду
 
          
 
Рис. 17 - Фрагмент плану
 
17
 
 
 
Рис. 18 - Приклади компоновки креслень і фото
входу в громадську будівлю та монохромного виконання
 
18
 
 
Рис. 19 - Приклади компоновки креслень і фото входу в громадську будівлю.
 
19
РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
«АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ».
 
Рис. 20 - I-й варіант по вул. Артема, 5 в Харкові
 
Рис. 21 – II-й варіант по вул. Артема, 5 в Харкові
 
20
 
 
Рис.22 – III-й варіант по вул. Артема,5 в Харкові
 
21
 
 
Рис. 23 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по вул. Дарвіна, 3 в Харкові
 
22
 
Рис. 24 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по пр. Леніна, 22 в Харкові
 
23
 
Рис. 25 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по вул. Мироносицькій, 16 в Харкові
 
24
 
Рис. 26 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по вул. Мироносицькій, 8 в Харкові
 
25
 
Рис. 27 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по вул. Мироносицькій, 8 в Харкові
 
26
 
Рис. 28 - Приклад виконання курсового проекту «Архітектурне рішення входу в
громадську будівлю» по провул. Кравцова, 5 в Харкові
 
27
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
 
1.
Вергунов А.П. Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Архитектурное проектирование: Учеб.
Пособие для вузов по спец. «Архитектура». М.: Высш. шк., 1991. – 240 с.
2.
Справочник проектировщика. Градостроительство, под редакцией проф.
Белоусова В.Н., М.:, Стройиздат, 1990. – 370с.
3.
Кудрявцев К.В. Архитектурная графика. М.: Стройиздат, 1990.
4.
Архитектурное проектирование жилых зданий М.: Стройиздат, 1990.
5.
Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. М.:
Стройиздат, 1985.
6.
 С. Г. Змеул, Б. А. Маханько. Архитектурная типология зданий и сооружений. М.:
Стройиздат, 1999.
7.
В. Островский. Современное градостроительство. М.: Стройиздат, 1993.–359 с.
8.
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни
«Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання
напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») / Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва; уклад.: Дудка О.М., Усачова О.Ю.;. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 40 с.
9.
Методичні вказівки з організації практичних занять, самостійної роботи і
виконання розрахунково-графічних завдань студентів 1 курсу  спеціальності
6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування» для курсів «Нарисна
геометрія» та «Архітектурне проектування», що входять до навчального
міждисциплінарного комплексу по вивченню основ архітектурного проектування /
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Дудка О.М., Усачова О.Ю.;– Х.: ХНАМГ,
2010. – 44 с.
10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне
проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.:.:
Цигичко С.П., Богданова Л.О., Дудка О.М. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 60с.
11. Методичні вказівки до самостійної роботи та курсового проектування з
дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму
6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)/ Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва; уклад.: Цигичко С.П., Богданова Л.О., Дудка О.М. - Х.: ХНАМГ, 2009. –
36с.
 
 
28
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
 
Дудка Олена Миколаївна,
Коваленко Віктор Сергійович,
Швець Людмила Миколаївна
 
Методичні вказівки до виконання графічних завдань з обмірювальної практики
(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»).            
Редактор Д. Ф. Курильченко
Комп’ютерне верстання О.М. Дудка
 
План 2011, поз. 54 м
Підп. до друку 22.02.11
 
Формат 60×84 1/16
Друк на ризографі            
 
Умовн.-друк.арк.1,7
Зам. №    
 
Тираж 70 пр.
Видавець і виготовлювач:
Харківська національна академія міського господарства,
вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

 

 

 

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять з дисципліни
«АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»
(для студентів 2 курсу напряму  6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування)

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне
проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування») / Укл.: Цигичко С.П., Богданова Л.О.,                  
Дудка О.М. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 60 с.
 
Укладачі:    С.П. Цигичко
Л.О. Богданова
О.М. Дудка 
Рецензент: доц. кафедри АіЛП О.С. Шушлякова   
Рекомендовано кафедрою архітектурного  
і ландшафтного проектування,  
протокол № 3 від 20 жовтня 2009 р.
 
 
3
ВСТУП
У цих методичних вказівках викладені рекомендації щодо практичних
занять при вивченні курсу «Архітектурне проектування» за модулями № 3
«Архітектурне проектування житлових малоповерхових будівель» (ЗМ 3.1
Архітектурне рішення входу в громадську будівлю; ЗМ 3.2 Проект
індивідуального житлового будинку) та № 4 «Архітектурне проектування
громадських будівель» (ЗМ 4.1 Проект багатофункціонального громадського
центру; ЗМ 4.2 Інтер’єр багатофункціонального громадського центру).  
 
РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ  
ТА ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
 

4
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ЗМ 3.1.
 «АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ ВХОДУ В ГРОМАДСЬКУ БУДІВЛЮ»
 
До структури ЗМ 3.1 входить 8 практичних занять загальним обсягом 32
години (4 години / 2 пари кожне заняття).
ЗАНЯТТЯ № 1: Ознайомлення з нормативною базою з оформлення
креслень архітектурних об’єктів
Основні норми і правила оформлення креслень архітектурних об’єктів
визначені у ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-970) «Основні вимоги до
проектної та робочої документації». Деякі з основних положень даного
нормативного акту наводяться нижче.
ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-970) «Основні вимоги до проектної та
робочої документації»:
Креслення  виконують в оптимальних масштабах з урахуванням їх
складностi i насиченостi iнформацiєю.                       
Координацiйнi осi   
На зображеннi кожного будинку або споруди вказують координацiйнi осi
i надають їм самостiйну систему позначень.                                  
Координацiйнi осi наносять на зображення будинку, споруди тонкими
штрих-пунктирними лiнiями з довгими штрихами, позначають арабськими
цифрами та  великими лiтерами українського алфавiту (за винятком лiтер: Є, 3,
I, Ї, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ь)  у кружечках дiаметром 6-12 мм.       
Пропуски у цифрових та лiтерних (крiм вказаних) позначеннях
координацiйних осей не допускаються.
Цифрами позначають координацiйнi осi по сторонi будинку i споруди з
великою кiлькiстю осей. Якщо для позначення координацiйних осей не
вистачає  лiтер алфавiту, наступнi осi  позначають двома лiтерами. Приклад:
АА; ББ; ВВ.
Послiдовнiсть цифрових та лiтерних позначень координацiйних осей
приймають за планом злiва направо та знизу вгору (рис. 1а) або як показано на
рис. 1б і 1в.
 
5
Позначення
координацiйних осей, як
правило, наносять по лiвiй
та нижнiй сторонах плану
будинку та споруди. При
незбiжностi  координацiй-
них осей протилежних
сторiн плану позначення
вказаних осей у мiсцях
розходження
додатково
наносять  по верхнiй
та/або правiй сторонах.
Для
окремих
елементiв, якi розташованi
мiж
координацiйними
осями основних несучих конструкцiй, наносять додатковi осi та позначають їх у
виглядi дробу: над рискою вказують позначення  попередньої координацiйної
осi, пiд рискою – додатковий порядковий номер у межах дiлянки мiж  
сумiжними координацiйними осями вiдповiдно до рис. 1г.                  
Нанесення розмiрiв, уклонiв, вiдмiток, написiв
Розмiрну лiнiю на її перетинi з виносними лiнiями,
лiнiями контура або осьовими лiнiями обмежують
засiчками у виглядi товстих основних лiнiй завдовжки 2-4
мм, якi проводять з нахилом вправо пiд кутом 45 градусів до розмiрної лiнiї,
при цьому розмiрнi лiнiї повиннi виступати за крайнi виноснi лiнiї на 1-3 мм
(рис. 2).
При нанесеннi розмiру дiаметра або радiуса всерединi кола, а також
кутового розмiра розмiрну лiнiю обмежують стрiлками. Стрiлки застосовують  
також при нанесеннi розмiрiв  радiусiв та внутрiшнiх закруглень.
Рис. 1
Рис. 2
 
6
Вiдмiтки
рiвнiв
(висоти,
глибини)
елементiв
конструкцiй,
обладнання,  
трубопроводiв, повiтроводiв та iн. вiд рiвня
вiдлiку
(умовної
«нульової»
вiдмiтки)
позначають умовним знаком відповідно до
рису. 3 та вказують у метрах з трьома
десятинними знаками, вiдокремленими вiд
цiлого числа комою.
«Нульову» позначку, яку приймають, як правило, для поверхнi якого-
небудь елемента  конструкцiй  будинку  або  споруди, розташованої поблизу
планувальної поверхнi землi, вказують без знака; вiдмiтки вище нульової – зi  
знаком "+", нижче нульової – зi знаком "-".
На видах (фасадах), розрiзах та перерiзах вiдмiтки вказують на виносних
лiнiях або лiнiях контуру вiдповiдно до
рисунка
3,
на
планах

у  
прямокутнику вiдповiдно до рис. 4.
На планах напрямок уклону
площин вказують стрiлкою.
Розмiр шрифту для позначення
координацiйних
осей
та
позицiй
(марок) повинен бути на один-два
номери бiльший нiж розмiр шрифту,
прийнятого для  розмiрних чисел на
тому самому кресленнi.
Зображення (розрiзи, перерiзи,
види, фрагменти). Розрiзи будинку або споруди позначають арабськими
цифрами послiдовно в межах основного комплекту робочих креслень.                    
Допускається розрiзи позначати великими лiтерами українського алфавiту.
Направлення погляду для розрiзу по плану будинку i споруди приймають, як
правило, знизу вгору та справа налiво.
Рис. 3
Рис. 4
 
7
У назвах планiв поверхiв будинку або споруди вказують вiдмiтку чистої
пiдлоги або номер поверху, або позначення вiдповiдної сiчної площини.      
Приклади: 1) План на вiдм. 0.000; 2) План 2-9 поверхiв; 3) План 3-3.                       
При виконаннi частини плану у назвi вказують осi, якi  обмежують цю
частину плану. Приклад: План  на  вiдм.  0.000  мiж осями 1-8 та А-Д                      
У назвах розрiзiв будинку (споруди) вказують позначення вiдповiдної
сiчної площини. Приклад: Розрiз 1-1.
У назвах фасадiв будинку та споруди вказують крайнi осi, мiж якими
розташований  фасад. Приклад: Фасад 1-12.
ЗАНЯТТЯ № 2: Виконання креслень невеликих архітектурних об’єктів у
відповідності до чинних державних норм з оформлення проектної та
робочої документації
Студенти виконують креслення (план, фасад, розріз) невеликих
архітектурних об’єктів (бесідок, навісів, вхідних груп будівель) і оформлюють
їх у відповідності до діючих норм з оформлення креслень: наносять
координаційні осі, відмітки рівнів, написи. Масштаб виконання креслень – 1:50
чи 1:25 (рис. 5).
ЗАНЯТТЯ № 3: Вивчення методів і принципів проектування
невеликих архітектурних об’єктів у міському середовищі (без розробки
інтер’єрного простору)
Студенти
вивчають
навчально-методичну
літературу
з
даної
проблематики
(підручники,
навчальні
посібники,
тематичні
журнали
професійного спрямування). Акцент робиться на такі питання:
1) Об’ємно-просторова організація входу в громадську будівлю
• ..... пропорційна співмасштабність з навколишньою забудовою – для
гармонійного поєднання входу з будинком в цілому, його окремими
елементами (вікна, двері, карнизи), а також прилеглою забудовою, нові
архітектурні елементи мають за розмірами відповідати існуючим і
проектуватися на тій самій композиційно-пропорційній основі (ордерна
 
8
система,
Золотий
перетин,
принцип
подоби
прямокутників
чи
трикутників).
• ..... стилістична єдність з навколишньою забудовою – за умов, коли вхід
проектується до будинку, який має архітектурну цінність чи яскраво
виражені стилістичні риси (архітектура класицизму, бароко, модерну і т.
п.), або якщо архітектурно-художню цінність має навколишня забудова,
архітектурні форми й елементи запроектованого входу повинні відповідати
певному стилю. Можливе застосування стилізації: імітація архітектурних
елементів, характерних для якогось стилю, але виконаних в сучасних
матеріалах і конструкціях.
2) Кольорове рішення входу в будівлю
• ..... урахування колористики навколишньої забудови – при проектуванні входів
до будівель, що мають архітектурно-художню цінність, необхідним є
гармонійне поєднання кольорів.
ЗАНЯТТЯ № 4: Вивчення конструктивних елементів, що застосовуються
під час проектування входів у будівлю
Студенти вивчають навчально-методичну літературу з архітектурних
конструкцій. Акцент робиться на такі питання: - типи і конструкції сходів
(збірні залізобетонні на косоурах, металеві на косоурах, монолітні бетонні і
т.д.); - несучі елементи навісів та козирків (консольні металеві каркаси, каркаси
на стійках і т.д.); - матеріали для перекриття козирків та навісів; - система
водовідведення; - типи і конструкції вітрин (прохідні та непрохідні, консольні
чи на фундаменті і т.д.); - матеріали для облицювання цоколів.
ЗАНЯТТЯ № 5-8: Виконання графічних вправ з об’ємно-планувальної,
кольорової і конструктивної розробки входів до архітектурних об’єктів
Студенти виконують ескізи вхідних груп до заданої будівлі з
урахуванням вивчених вимог щодо їх об’ємно-просторової, колористичної та
конструктивної організації, а також з прив’язкою до конкретної містобудівної
ситуації. Розробляються ескізи планів, фасадів та об’ємні моделі входу до
громадської будівлі (рис. 6).
 
9
Практичні заняття за ЗМ 3.2 «Проект індивідуального житлового будинку»
До структури ЗМ 3.2 входить 28 практичних занять загальним обсягом
112 години (4 години / 2 пари кожне заняття).
ЗАНЯТТЯ № 1-2: Ознайомлення з нормативною базою з проектування
індивідуальних житлових будинків
Основні норми і правила проектування індивідуальних житлових
будинків визначені в ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки» та ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». Деякі з
основних положень даних нормативних актів наводяться нижче.
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки»:

Конструктивна система житлових будинків повинна бути запроектована
так, щоб забезпечити її загальну стійкість при аварійних ненормованих
локальних руйнівних навантаженнях на окремі несучі конструкції, як
мінімум на час, необхідний для евакуації людей (вибухи різного типу,
пожежі, падіння важких предметів, наїзди важкого транспорту тощо).

Висота житлових поверхів від підлоги до підлоги у житлових будинках
повинна бути не менше 2,8 м. Висота житлових приміщень від підлоги до
стелі - не менше 2,5 м. У районах із середньомісячною температурою
липня 21 °С і більше висоту житлових поверхів необхідно приймати не
менше 3,0 м, а висоту житлових приміщень - не менше 2,7 м. Висоту
внутрішньоквартирних
коридорів,
санвузлів
та
інших
підсобних
приміщень можна знижувати до 2,1 м.

При усіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати
тамбури глибиною не менше 1,4 м. Вхід до одноквартирного житлового
будинку може влаштовуватися через засклену веранду. Допускається
влаштування подвійних дверей, а також розміщення головного входу до
одноквартирного житлового будинку у цокольному поверсі. При цьому пе-
редпокій із сходинками має бути опалюваним.
 
10

Дахи слід проектувати з організованим водостоком. Допускається
передбачати неорганізований водостік з дахів одно-, двоповерхових
будинків за умови влаштування козирків над входами.  

Кількість підйомів в одному сходовому марші або на перепаді рівнів
повинна бути не менше трьох і не більше 18. В одноквартирних житлових
будинках заввишки до трьох поверхів ширина маршу внутрішніх сходів
повинна бути не менше 0,9 м, а найбільший його уклон - 1:1,25. Ширина
сходової площадки повинна бути не меншою від ширини маршу.  

У будинках повинні бути передбачені такі приміщення: житлові кімнати і
підсобні приміщення - кухня, передпокій, санвузли, внутрішньоквартирні
коридори, вбудовані комори, антресолі, літні приміщення тощо. Площа
загальної кімнати повинна бути не меншою 15-17 м2. Мінімальна площа
спальні на одну особу - 10 м2, на дві - 14 м2. Мінімальна площа кухні – 7-8
м2. Мінімальна площа робочої кімнати або кабінету -10м2.

Природне освітлення повинні мати житлові кімнати і кухні. Відношення
площі світлових прорізів житлових кімнат і кухонь до площі підлоги цих
приміщень повинно бути в межах від 1:5,5 до 1:8. Для мансардних
поверхів зі світловими прорізами в площині похилих огороджувальних
конструкцій - не менше 1:10. Розміщення житлових приміщень у
цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не
допускається.

В квартирах слід передбачати роздільні санвузли (ванна з умивальником і
вбиральня з унітазом та умивальником). У квартирах, де чотири і більше
кімнат, повинно бути не менше двох суміщених санвузлів, кожен з яких
має бути обладнаний унітазом (вбиральня з умивальником та унітазом і
ванна кімната з ванною, умивальником та унітазом). Мінімальні розміри
площі
санвузлів:
-
суміщений
санвузол
(обладнаний
ванною,
умивальником, унітазом, місцем для пральної машини) - 3,8 м; - ванна
кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для пральної машини) -
3,3 м2; - туалет (вбиральня, обладнана унітазом і умивальником) - 1,5 м2; -
 
11
туалет (вбиральня, обладнана унітазом без умивальника) - 1,2 м2. Не
допускається розміщення вбиральні та ванної (або душової) над
житловими кімнатами.
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень»:

Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію
вулиці.

У містах і селищах міського типу на присадибних ділянках при дотриманні
санітарних, протипожежних і будівельних норм можуть бути розміщені
господарські споруди і гаражі, вбудовані в житловий будинок, прибудовані
до нього або у вигляді окремої споруди.

Для догляду за будинками і здійснення їх поточного ремонту відстань до
сусідньої межі ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни слід
приймати не менше 1,0 м. При цьому має бути забезпечене облаштування
необхідних інженерно-технічних заходів, які перешкоджають стоку
атмосферних опадів з даху і карнизів будинків на територію суміжних
ділянок.
ЗАНЯТТЯ № 3-4: Виконання креслень планів, фасадів і розрізів
індивідуальних житлових будинків у відповідності до чинних державних
норм з оформлення проектної та робочої документації
Мета роботи – закріплення знань студентів з оформлення креслень
архітектурних об’єктів. Виконуються креслення планів поверхів, фасадів та
розрізів малоповерхових індивідуальних житлових будинків. Масштаб – 1:100.
ЗАНЯТТЯ № 5-7: Вивчення методів і принципів проектування
індивідуальних житлових будинків
Студенти
вивчають
навчально-методичну
літературу
з
даної
проблематики. Акцент робиться на такі питання:
1) Композиційно-планувальна і функціональна організація присадибної
ділянки:
 
12

Розташування житлового будинку,  організація входу та в’їзду на ділянку.
Розташування житлового будинку на території присадибної ділянки
залежить від розмірів земельної ділянки, її форми, характеру рельєфу і
розміщення відносно вулиць (в рядовій забудові, на перехресті, з виходом
обох торців до вулиць, з виходом до водойми). Житловий будинок
необхідно розміщувати на відстані 3-6 м від червоної лінії вулиці та не
менше 1 м від межі з сусідньою ділянкою. На території перед будинком
облаштовується палісадник. Будинок може розміщуватися на рівній
ділянці або на рельєфі (з перепадом відміток рівнів у поверх чи у
півповерхи). Гараж може бути окремим, вбудованим чи прибудованим, у
першому чи цокольному поверсі. Вхід і в’їзд в садибу можуть
вирішуватися як єдиним блоком (коли гараж і вхід до будинку розташовані
поруч), так і окремо. При розміщенні землеволодіння на розі вулиць
можлива організація входу і в’їзду з різних сторін.

Основні
функціональні
зони
присадибної
ділянки,
взаємозв’язок
функціональних зон, орієнтація функціональних зон і основних елементів
території за сторонами світу. Зонування присадибної ділянки міського
індивідуального житлового будинку, як правило, проводять за кількома
ознаками. По-перше, це їх функціональне призначення. Виділяють такі
зони: зона відпочинку (плавальний басейн, баня, майданчик для барбекю,
декоративний сад і т.п.), спортивна зона (міні-майданчик з тренувальним
обладнанням – турнік, шведська стінка і т.п.), дитяча зона (міні-майданчик
з ігровим комплексом), фруктовий сад, город-ягідник, господарська зона
(побудова для збереження садових інструментів, дров’яний сарай для бані і
т.п.). На території садиби також розміщують вольєр для собаки та
майданчик для контейнерів зі сміттям. Можлива організація майданчика-
стоянки для гостьових автомобілів.  
Другою ознакою зонування території присадибної ділянки є активність її
використання, а саме рівень шуму. За цією ознакою виділяють зону активного
відпочинку і зону тихого відпочинку. Відповідно до цього необхідно групувати
 
13
функціональні зони та їх структурні елементи. Майданчик барбекю, плавальний
басейн, спортивний та дитячий майданчики – це компоненти зони активного
відпочинку, тому їх бажано розміщувати єдиним блоком, на незначній відстані
одне від одного чи пов’язувати зручними короткими пішохідними доріжками.
Зона тихого відпочинку – це, переважно, обладнані місця для відпочинку в саду
(бесідки, пергали, скамійки тощо).
Оптимальна умова розміщення дитячої зони – можливість її огляду з
кухні чи спальні батьків. Дитячий майданчик може поєднуватися зі спортивним
(за умов, коли в родині немає маленьких дітей). При цьому ігрове чи спортивне
обладнання може монтуватися до стін гаража. Майданчик для барбекю
найзручніше розміщувати поблизу відкритої тераси (якщо вона передбачається
за планом будинку) чи виходу з кухні (столової, вітальні). Плавальний басейн
необхідно розміщувати на ділянці з гарною інсоляцією, тобто він не повинен
затінятися житловим будинком чи деревами. Розмір і розміщення фруктового
саду залежить від бажання господаря та характеру земельної ділянки. Город
може проектуватися у вигляді клумби. Виноградник та ягідник розміщують з
орієнтацією на південь.
Обов’язковою частиною присадибної ділянки є декоративний сад,
основними елементами якого можуть бути рослини (декоративно-листяні і
хвойні дерева і кущі, квітники, газони), декоративні водойми (фонтани,
каскади, струмки і т.д.), малі архітектурні форми (бесідки, пергали, трельяжі),
скульптурні композиції, елементи освітлення. Сад може проектуватися в
регулярному, пейзажному чи змішаному стилі в залежності від архітектурного
стилю, в якому вирішено житловий будинок, характеру і розміру земельної
ділянки. При цьому бесідки, призначені для тихого відпочинку, мають
розміщуватися в глибині саду, на значній відстані від зони активного
відпочинку або бути захищеними зеленими чи водними екранами.
2) Об’ємно-планувальна і функціональна організація житлового будинку

Номенклатура і приблизні площі приміщень міського індивідуального
житлового будинку. До структури індивідуального житлового будинку
 
14
входить низка приміщень, які є обов’язковими. Крім того, за бажанням
замовника можуть додаватися приміщення, які є необхідними з огляду на
професійну діяльність замовників, їх хобі і т.п. До групи обов’язкових
приміщень належать: тамбур (1,5-2 м²), прихожа (6-9 м²), хол (12-16 м²),
кухня (12-15 м²), столова (12-15 м²) [можливий варіант – кухня столова
(18-20 м²)], вітальня (20-30 м²), спальня батьків (18-20 м²), дитяча спальня
(12-16 м²), дитяча ігрова кімната (12 м²), ванна кімната (4,5-6 м²), туалет
(1,5-2 м²), гардеробна при спальні (6 м²), гостьова спальня (9-12 м²),
господарська комора  (2-3 м²).  
Обов’язковим елементом житлового будинку є вертикальні та
горизонтальні комунікації: горизонтальні комунікації – коридори, вертикальні
комунікації – сходи. Можливе також обладнання літніх приміщень – балконів,
веранди, тераси.
Кількість санвузлів має бути пропорційною кількості членів родини:
санвузол для батьків, один чи кілька санвузлів для дітей (залежно від кількості,
віку і статі дітей), санвузол для гостей (рис. 7).
Не бажаним є розміщення житлових приміщень, особливо спалень чи
дитячої ігрової кімнати, над гаражем.
До структури житлового будинку також можуть включатися такі
приміщення: кабінет (9-18 м²), бібліотека (9-12 м²), зимовий сад (15-25 м²),
майстерня, тематичний салон (музичний, літературний і т.п.), камінна, бар,
сауна, басейн, тренажерний зал, домашній кінотеатр, більярдна, винний льох.
• ..... Функціональне зонування індивідуального житлового будинку. Зонування
приміщень житлового будинку, так само як і земельної ділянки,
проводиться за кількома ознаками: 1) за функціональним призначенням
(житлові, розважальні, обслуговуючі, господарські, комунікаційні); 2) за
часом перебування (денного чи нічного); 3) за статусом використання
(загального використання чи персональні).
 До житлових належать усі приміщення, призначені для постійного
перебування мешканців (спальні, вітальня, кабінет, бібліотека і т.д.), окрім
 
15
обслуговуючих, господарських і комунікаційних. Розважальні приміщення – це  
бар, більярдна, сауна, басейн, домашній кінотеатр тощо. До обслуговуючих
приміщень належать санвузли і кухня. Господарські приміщення – це різного
роду комори, льох, котельня, бойлерна, кімната для прання і т.п. Комунікаційні
приміщення в індивідуальному житловому будинку представлені у вигляді
коридорів та холів.
До приміщень нічного перебування належать спальні. Решта приміщень –
денного перебування. До приміщень персонального використання також
переважно належать спальні, а інші приміщення класифікуються як загального
використання. Проте такі приміщення, як кабінет, майстерня і т.п. теж
необхідно відносити до приватних просторів.  
Розміщення приміщень в житловому будинку проводять за принципом
горизонтального чи вертикального зонування, а найчастіше – поєднуючи їх.
Мається на увазі розподіл приміщень за поверхами і їх раціональне сусідство.
На першому поверсі знаходяться тамбур, прихожа, хол, кухня і столова. Крім
того, тут розміщують приміщення, призначені для прийому гостей та спільного
активного сімейного дозвілля: вітальня, тематичні салони і т.п. При цьому
кухня має бути поряд зі столовою або навпроти неї, а столова, в свою чергу, має
так само поєднуватися з вітальнею. На першому поверсі доцільно розміщувати
гостьову спальню та спальню для членів родини похилого віку. Кабінет може
розміщуватися як на першому поверсі, так і в іншій частині будинку в
залежності від його функціонального призначення – на першому поверсі
облаштовують кабінет, призначений для прийому відвідувачів. На другому
поверсі раціонально розміщувати так звані приміщення нічного перебування
(чи персонального використання), а саме спальні. Цокольний поверх може бути
обладнаний для плавального басейну, сауни, тренажерного залу та інших видів
активного відпочинку родини і гостей або використовуватися для
господарських потреб. В мансарді можуть розміщуватися спальні, кабінет,
бібліотека, творча майстерня тощо.
 
16
• ..... Орієнтація приміщень за сторонами світу. Житлові приміщення (спальні,
дитяча ігрова, вітальня і т.д.) повинні мати гарну інсоляцію, тому їх вікна
повинні виходити на південь, захід, південний захід, схід чи південний
схід. Кухня однією стороною може бути орієнтована на північ (за умов
принаймні ще одного вікна, орієнтованого у інший бік). Санвузли,
гардеробні та господарська комора можуть проектуватися без природного
освітлення. Найкраща орієнтація для зимового саду – південь чи південний
схід.
• ..... Типи об’ємно-просторових рішень індивідуальних житлових будинків.
Класифікацію об’ємно-просторових рішень індивідуальних житлових
будинків проводять за такими характеристиками: 1) кількість і
розташування поверхів (одноповерховий, мансардний, з частковим
розміщенням кімнат у двох рівнях, двоповерховий, на рельєфі з перепадом
рівнів підлоги, з цокольним поверхом, з підвальним поверхом) (рис. 9); 2)
за геометричною формою даху (плоский, односкатний, двоскатний зі
щипцем,  двоскатний напіввальмовий, чотирьохскатний вальмовий,
чотирьохскатний напіввальмовий, шатровий, вальмовий з переломом
скатів, багатоскатний, багатощипцевий, мансардний напіввальмовий,
мансардний вальмовий) (рисунок 10); 3) за формою плану (лінійний,
розчленований, компактний).
• ..... Конструктивні системи індивідуальних житлових будинків. До основних
конструкцій житлового будинку належать: фундамент, стіни, перекриття,
підлога, перегородки, сходи, дах, вікна і двері. Фундаменти під
малоповерхові житлові будинки найчастіше виконують монолітними,
стрічковими чи збірними. Зовнішні несучі стіни зводять цегляними,
монолітними чи дерев’яними, при цьому найпоширеніший матеріал –
цегла. Для нашої кліматичної зони товщина цегляної зовнішньої несучої
стіни має бути 640 мм (2,5 цеглини); внутрішня несуча стіна – 380 мм (1,5
цеглини); не несуча стіна – 250 мм; перегородка – 120 мм. Товщина
 
17
монолітної стіни – 300-400 мм. Каркасні системи в приватному
малоповерховому житловому будівництві застосовуються дуже рідко.  
Найпоширеніші види перекриття – плитне чи монолітне. Перекриття з
плит виконують, коли будинок має прямолінійну геометричну форму. При
цьому міжосьові розміри несучих стін мають відповідати типовим розмірам
плит. Монолітні перекриття застосовують, коли будинок має складну
криволінійну форму плану.
Внутрішні сходи зводять дерев’яними, бетонними чи металічними. Сходи
можуть
бути
одномаршевими,
двухмаршевими,
трьохмаршевими
та
гвинтовими (рис. 11). Найпоширеніші типи покрівельних матеріалів: метало-
черепиця, керамо-черепиця, бітумна черепиця.

Варіанти архітектурно-художніх рішень індивідуальних житлових
будинків. Архітектурно-художнє рішення індивідуальних житлових
будинків може вирішуватися за кількома сценаріями. По-перше, це
застосування архітектурних елементів і деталей, характерних для якогось
архітектурного стилю (готика, класицизм, модерн тощо). По-друге, це
використання стилізованих елементів національної архітектури (як своєї
країни, так і інших держав). По-третє, це сучасний дизайн. При цьому не
можна забувати про образ будинку і його передачу засобами архітектури:
значна перевага поверхні стіни символізує будинок-фортецю, а велика
площа засклених поверхонь, навпаки, говорить про бажання активного
спілкування із зовнішнім оточенням. У формі й зовнішньому вигляді
будинку також можуть міститися алегоричні образи.
ЗАНЯТТЯ № 8-9: Варіативне проектування композиційно-планувальної і
функціональної структури присадибної ділянки індивідуального житлового
будинку
Студенти розробляють кілька ескізних варіантів (2-3) планування
присадибної ділянки міського індивідуального житлового будинку з
урахуванням правил взаєморозміщення усіх функціональних зон, розташування
будинку і гаража, входу і в’їзду на присадибну ділянку.
 
18
ЗАНЯТТЯ № 10-13: Варіативне проектування композиційно-планувальної і
функціональної структури житлового будинку
Студенти розробляють два ескізних варіанти планування індивідуального
житлового будинку з урахуванням необхідного набору приміщень, їх площ та
взаєморозміщення. Виконуються ескізи планів усіх поверхів будинку (перший,
другий та, за наявності, підвальний, цокольний чи мансардний), а також
розробляються об’ємно-просторові моделі у вигляді перспективних замальовок.
ЗАНЯТТЯ № 14: Вивчення правил розрахунку техніко-економічних
показників індивідуальних житлових будинків
Ефективність об’ємно-планувального рішення житлового будинку
визначають за допомогою техніко-економічних показників, основними з яких є:  
-
Площа забудови (Sзаб., м²) – це площа горизонтального перерізу по
зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні
частини. Площа під будинком на стовпах включається до площі забудови.
-
Загальна площа (Sзаг., м²) – це сума площ усіх приміщень на всіх поверхах.
При цьому площа літніх приміщень підраховується із такими
знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас - 0,3; для лоджій - 0,5;
засклених балконів - 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.
Площу приміщень визначають за їх розмірами, вимірюваними між
опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без
урахування плінтусів).  
-
Площа житлових приміщень (Sжитл., м²) – це площа будинку за винятком
площ обслуговуючих та технічних приміщень, горизонтальних і
вертикальних комунікацій.
-
Площа огороджувальних конструкцій (Sог., м²) – це площа горизонтального
перерізу по обводу зовнішніх стін.
-
Будівельний об’єм житлового будинку (Vбуд., м³) – це сума будівельного
об’єму вище позначки ±0,000 (надземна частина) і нижче цієї позначки
(підземна частина): Vбуд.=Н·Sзаб.
 
19
Крім цих характеристик, розраховують також систему об’ємно-
планувальних коефіцієнтів:
-
Плоскістний планувальний коефіцієнт К1 – характеризує раціональність
використання площ: К1=Sжитл./Sзаг. Коефіцієнт К1 залежить від кількості
кімнат, його оптимальне значення К1=0,5-0,7.
-
Об’ємний
коефіцієнт
К2

характеризує
використання
об’єму:
К2=Vбуд./Sзаг. Його допустиме значення визначається в межах К2=3,5-5.
-
Коефіцієнт компактності К3 – характеризує відношення площі зовнішніх
огороджувальних
конструкцій
до
загальної
площі:
К3=Sог./Sзаг.
Знаходиться в межах К3=0,8-1,3.
ЗАНЯТТЯ № 15: Виконання розрахунку техніко-економічних показників
заданого  індивідуального житлового будинку
Студенти
виконують
розрахунок
техніко-економічних
показників
конкретного заданого малоповерхового житлового будинку.
ЗАНЯТТЯ № 16-17
Клаузура № 1: Функціональне зонування заданої присадибної ділянки
Робота виконується в 2 етапи: 1) розробка схеми функціональної та
композиційно-планувальної організації конкретної присадибної ділянки (на
реальній підоснові) для заданої (умовно конкретної) родини; 2) розробка
генплану
присадибної
ділянки
з
виділенням
і
розміщенням
усіх
функціональних зон, що задовольнять потреби усіх членів родини (рис. 12, 13).
ЗАНЯТТЯ № 18-23
Клаузура № 2: Композиційно-планувальне і функціональне рішення
індивідуального житлового будинку
Обов’язковою умовою проектування індивідуального житлового будинку
є урахування кількісного складу родини, віку і професійної діяльності її членів.
Тому студенти розробляють схему і планування житлового будинку в
конкретній містобудівній ситуації (на реальній підоснові) для конкретної
родини (кількість членів сім’ї, їх вік і професії задають самі студенти із
погодженням з викладачем).
 
20
Робота виконується в 3 етапи: 1) розробка схеми функціональних зв’язків
індивідуального житлового будинку (з урахуванням горизонтального і
вертикального зонування); 2) розробка композиційної структури плану
житлового будинку (форма, композиційні осі, композиційний центр); 3)
розробка планів поверхів з розміщенням сантехнічного обладнання і меблів
(масштаб креслень М 1:100) (рис. 15).  
ЗАНЯТТЯ № 24-28
Клаузура № 3: Об’ємно-просторове та конструктивне рішення
індивідуального житлового будинку
Студенти розробляють фасади та об’ємно-просторову модель (у вигляді
перспективної замальовки) до планів житлового будинку, розроблених у
клаузурі № 2 (рис. 14). Креслення фасадів виконуються в М 1:100. В ході
роботи використовуються і демонструються знання щодо формування і
виявлення
архітектурними
засобами
художньо-архітектурного
образу
індивідуального житлового будинку.
 
Практичні заняття за ЗМ 4.1 «Проект багатофункціонального
громадського центру»
До структури ЗМ 3.2 входить 25 практичних занять загальним обсягом
100 години (4 години / 2 пари кожне заняття).
ЗАНЯТТЯ № 1-4: Ознайомлення з нормативною базою з проектування
багатофункціональних громадсько-торговельних центрів
Основні норми і правила проектування індивідуальних житлових
будинків визначені в ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди», ДБН
В.2.2-16-05 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», та ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». Деякі з
основних положень даних нормативних актів наводяться нижче.
 
ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»:

При плануванні ділянки та розміщенні на ній будинку або комплексу
необхідно забезпечити можливість проїзду пожежних машин до будинків.
 
21
Наскрізні проїзди в будинках слід приймати завширшки (у просвіті) не
менше 3,5 м, заввишки не менше 4,25 м.

Зовнішні сходи (або їх частини) і площадки заввишки від рівня тротуару
більше 0,45 м при входах до будинку повинні мати огорожу. Позначка
рівня підлоги приміщень біля входу до будинку повинна бути вище від
позначки тротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м. Для інвалідів та
інших маломобільних груп населення у громадських будинках один з
основних входів повинен бути обладнаний пандусом або іншим пристроєм,
що забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу до будинку,
його 1-го поверху або ліфтового холу. Такий вхід повинен бути захищений
від атмосферних опадів.

У громадських будинках при кожному зовнішньому вході до вестибюлю та
сходових кліток належить передбачати тамбури для теплового і вітрового
захисту. Ширина тамбура повинна перевищувати ширину прорізу не
менше ніж на 0,15 м з кожного боку, а глибина – перевищувати ширину
полотна дверей не менше ніж на 0,2 м. Мінімальна глибина тамбура - 1,2
м.

Площу гардеробних для верхнього одягу за бар’єром слід приймати з
розрахунку на одне місце не менше 0,08 м2, коли використовують вішалки
консольного типу, і 0,1 м2, коли використовують звичайні та підвісні
вішалки. Глибина гардеробної за бар'єром не повинна перевищувати 6 м.
Між бар’єром та вішалками слід передбачати прохід не менше 1 м.

Влаштування ліфтів або інших підйомників є обов'язковим для будинків з
різницею позначок рівнів підлоги вхідного вестибюлю та підлоги
верхнього поверху (крім технічного верхнього) 13,2 м і більше. За меншої
різниці позначок необхідність у ліфтах визначається з урахуванням
особливостей громадських будинків. Відстань від дверей найбільш
віддаленого приміщення до дверей найближчого пасажирського ліфта
повинна бути не більше 60 м. Виходи з пасажирських ліфтів слід
проектувати через ліфтовий хол.
 
22

Висота приміщень надземних поверхів громадських будинків від підлоги
до стелі приймається відповідно до технологічних вимог, але не менше 3,0
м. У коридорах і холах в залежності від об’ємно-планувального вирішення
будинків при врахуванні технологічних вимог допускається зменшення
висоти до 2,5 м; в допоміжних коридорах і складських приміщеннях - до
2,2 м, а в окремих приміщеннях допоміжного призначення без постійного
перебування людей - до 1,9 м. Висота підземного, підвального та
цокольного поверхів від підлоги до стелі повинна бути не менше 2,7 м.  

Уклон пандусів на шляхах пересування людей слід приймати: усередині
будинку, споруди не більше 1:6; зовні не більше 1:8; на шляхах
пересування інвалідів на колясках не більше 1:12. Уклон маршів сходів на
шляхах евакуації не повинен перевищувати 1:2. Уклон маршів сходів, що
ведуть у підземні, підвальні та цокольні поверхи, на горище, а також
сходів в надземних поверхах, не призначених для евакуації людей,
допускається приймати 1:1,5.

Кількість підйомів в одному марші між площадками повинна бути не
менше 3 і не більше 16 (за винятком криволінійних сходів). В
одномаршових сходах, а також в одному марші дво- та тримаршових
сходів у межах першого поверху допускається не більше 18 підйомів.
Марші та площадки сходів повинні мати огорожу заввишки не менше 0,9 м
з поручнями. Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини
маршу. Сходові клітки повинні бути забезпечені природним освітленням
через прорізи у зовнішніх стінах (крім сходів у підвальних та цокольних
поверхах). Зовнішні пожежні сходи слід розташовувати на відстані між
ними не більше 150 м по периметру будинку (крім головного фасаду).

Коридори завдовжки більше 60 м належить розділяти перегородками з
дверима, які самі зачиняються і розташовані на відстані не більше 60 м
одна від одної та від торців коридору. Приміщення туалетів у громадських
будинках і спорудах слід розташовувати на відстані не більше 75 м від
найбільш віддаленого місця постійного перебування людей.
 
23

Для багатоповерхових громадських будинків рекомендуються безкаркасні,
каркасні та комбіновані конструктивні системи, а також за належного
обґрунтування – блочні. Для великопрогонових зальних приміщень
громадських будинків рекомендуються для застосування: площинні
конструкції (балки, рами, ферми різноманітної конфігурації, арки); сітчасті
покриття; просторові конструкції (склепіння, куполи, оболонки, вантові
покриття).  

При освітленні коридорів природним світлом з одного торця їх довжина не
повинна перевищувати 24 м, при освітленні з двох торців - 48 м, якщо
довжина коридору більша, слід передбачати світлові розширення
(кармани). Відстань між світловими карманами не повинна перевищувати
24 м, а між світловим карманом і вікном у торці коридору - 36 м.  

Допускається проектувати без природного освітлення: актові зали;
конференц-зали; лекційні аудиторії та кулуари; торговельні зали магазинів;
салони
підприємств
побутового
обслуговування;
демонстраційні,
спортивно-демонстраційні та спортивно-глядацькі зали та ковзанки:
кімнати інструкторського та тренерського складу; приміщення масажних,
парильних, а також приміщення лазень сухого жару; приміщення для
стоянки машин.
Додаток. Перелік приміщень громадських будинків, розміщення яких
допускається в підвальному та цокольному поверхах.
Підвальний поверх: 1) вестибюль при влаштуванні виходу з нього назовні
через перший поверх; гардеробні, вбиральні, умивальні, душові; приміщення
для куріння; 2) комори та складські приміщення; 3) приміщення магазинів
продовольчих товарів; магазинів непродовольчих товарів торговельною
площею до 400 м2; 4) підприємства громадського харчування; 5) тири для
кульової стрільби; спортивні зали і приміщення для тренувальних і
фізкультурно-оздоровчих занять (без трибун для глядачів); більярдні; кімнати
для гри в настільний теніс; кегельбани; 6) кінотеатри або їх зали з кількістю
місць до 300; виставочні зали; приміщення для занять гуртків дорослих; фойє;
 
24
7) зали ігрових автоматів, приміщення для настільних ігор; 8) естради та арени,
трюм сцени, оркестрова яма, кімнати директора оркестру та оркестрантів; 9)
дискотеки до 50 танцювальних пар.
На цокольному поверсі, підлога якого розташована нижче планувальної
позначки тротуару або вимощення не більше ніж на 0,5 м, допускається
розміщувати всі приміщення, крім приміщень для перебування дітей.
Приміщення, що наведені у пунктах 5 і 9 для підвальних поверхів,
можуть розміщуватись в них та цокольних поверхах громадських будинків
тільки за умови заборони розташування над ними приміщень з постійним
масовим перебуванням людей.
ДБН В.2.2-16-05 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»

На земельній ділянці кінотеатру, відеокомплексу, театру, клубу, центру
дозвілля слід передбачати: майданчики перед входами і виходами (із
розрахунку на одне місце в залі – 0,2 м2, для сезонних кінотеатрів і
театрів – 0,3 м2); місце для реклами та малі архітектурні форми; зелені
насадження, майданчики для стоянок автомобілів, господарське подвір’я.
Залежно від профілю закладу можливе розміщення сезонних споруд для
клубної роботи і рекреації, майданчиків для спортивних ігор, дитячих
майданчиків і відкритих майданчиків музейної експозиції.

Приміщення будинків кінотеатрів, відеокомплексів, театрів, клубів,
центрів дозвілля поділяються на комплекси і групи: - приміщення
комплексу для глядачів; - приміщення демонстраційного комплексу: зал
для глядачів, сцена (естрада), приміщення технологічного забезпечення
сцени (естради), приміщення технологічного забезпечення кінопоказу; -
приміщення, що обслуговують сцену (естраду): приміщення для творчого і
технічного персоналу, склади; - адміністративно-господарські приміщення;
- виробничі приміщення; - приміщення клубного комплексу: для
відпочинку
і
розваг,
лекційно-інформаційні,
гуртково-студійні,
фізкультурно-оздоровчі.
 
25

Комплекс для глядачів: касовий вестибюль (0,06-0,07 м²/гляд.), вхідний
вестибюль (0,2 м²/гляд.), гардеробна,  фойє, (0,4-0,45 м²/гляд.), буфет (0,2-
0,22 м²/гляд.), підсобні приміщення буфету (не менше 12 м2), виставочний
зал (не менше 50 м² ), санітарні вузли (2,0-2,5 м2 на один прилад.
Проектуються з розрахунку співвідношення чоловіків і жінок 1:2.
Кількість приладів спід приймати: один умивальник на 60 осіб; у
чоловічих – один унітаз і два пісуари на 100 осіб; у жіночих – один унітаз
на 30 осіб).  

Зали для глядачів слід проектувати з урахуванням встановлення в них
крісел з відкидними сидіннями. Ширину крісел (між осями підлокітників)
слід приймати не менше 0,52 м, ширину стільців і лав – не менше 0,45 м.
Глибина крісел, стільців і лав повинна забезпечувати ширину проходів між
рядами не менше 0,45 м. Відстань між спинками крісел (глибину ряду) слід
передбачати не менше 0,9 м, у кінотеатрах – не менше 1,0-1,1 м. Кількість
неперервно встановлених місць у ряду слід приймати: за одностороннього
виходу із ряду не більше 26, за двостороннього – не більше 50.

Відстань між передньою межею естради чи сцени та спинками сидінь
першого ряду місць для глядачів слід приймати не менше 1,5 м, а в залах
для глядачів місткістю до 300 місць – не менше 1,2 м. Висоту рівня
планшета сцени над рівнем підлоги першого ряду місць для глядачів слід
передбачати не більше 1 м, а в залах для глядачів місткістю до 500 місць –
не більше 0,8 м (з горизонтальною підлогою – не більше 1,1 м). У залах для
глядачів уклон підлоги (пандуса) допускається не більше 1:7. У разі
влаштування в проходах східців висоту сходинок слід приймати не більше
0,2 м.

Група приміщень для відпочинку та розваг: приміщення ігрових автоматів
(не менше 30 м²),  приміщення настільних ігор (не менше 24 м²),  вітальня
(не менше 30 м²), зимовий сад (не менше 30 м²), більярдна (не менше 30
м2),  танцювальний зал (1,5-2,0 м²/люд.), комора музичних інструментів та
сценічної апаратури (не менше 6 м2), кімната музикантів (не менше 15 м2),
 
26
адміністративне приміщення (не менше 12 м2), комплекс звукоапаратної,
світлоапаратної та відеопроекційної (не менше 25 м2)

Група
фізкультурно-оздоровчих
приміщень:
групові
заняття
із
загальнофізичної підготовки, включаючи ігри з м’ячем (24х12 м), ритмічна
гімнастика, хореографія, жіноча оздоровча гімнастика (12х12 м),
настільний теніс (6х4 м на один стіл),  елементи боротьби (12х9 м), заняття
з використанням тренажерів і снарядів для розвитку сили і витривалості
(не менше 25 м2). Кімнати інструкторів (тренерів) рекомендується
передбачати загальними (для чоловіків і жінок) із розміщенням у них
кабіни для переодягання площею 1,0 м2, при цьому площа кімнат
визначається з розрахунку 2,5 м2 на одне місце, але не менше 12 м2 кожна.  

Приміщення
технологічного
забезпечення
кінопоказу:
проекційна,  
перемотувальна,
агрегатна
охолодження
кінопроекторів,
кімната
кіномеханіка,  радіовузол,  майстерня кіномеханіка, санітарний вузол.   
Додаток. Розташування місць у залі для глядачів.
1. Місця для глядачів у залах кінотеатрів, театрів, клубів, центрів дозвілля
слід проектувати в межах зони розташування глядачів за рис. Ж1, Ж2, Ж3.
Граничні відстані по осі залу для глядачів Д від кіноекрана (передньої
межі естради, авансцени) до спинки останнього ряду слід приймати не більше: -
для кінотеатрів цілорічної дії – 45м, сезонної дії – 60м; - для клубів, центрів
дозвілля з естрадами за місткості залу для глядачів 700 місць і менше – 31м,
більше 700 місць – 43м; - для музично-драматичних театрів – 25м.
2. Рівень очей глядача, що сидить, слід приймати на висоті 1,2 м від рівня
підлоги. Перевищення променя зору над рівнем очей глядача, що сидить
попереду, рекомендується приймати для залів для глядачів у кінотеатрах – 0,15
м, для решти залів – не менше 0,14 м (при реконструкції залів  допускається
перевищення 0,12 м).
 
 
 
27
Рис. Ж.1 – Зона розташування глядачів перед кіноекраном
І – для кінотеатрів; II – для клубів, центрів дозвілля; В – висота робочого поля кіноекрана;
Ш – ширина робочого поля кіноекрана; Г – відстань від екрана до спинки сидіння першого
ряду (по осі залу, м); Д – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до
спинки сидіння останнього ряду, м)
 
 
Рис. Ж.2 – Зона розміщення глядачів перед естрадою
Га – глибина авансцени, Ге – глибина естради; Д – розрахункова довжина залу для глядачів
(по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду, м)
 
 
 
 
 
 
 
 
28
Рис. Ж.3 – Зона розташування глядачів перед сценою
Га – глибина авансцени; Гсц – глибина сцени; бп– будівельний портал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень»:
Кількість машино-місць на одиницю вимірювання
Назва закладу чи установи
Одиниця вимірювання
Кількість
машино-місць
Ресторани і кафе міського значення
На 100 місць в залах
10-15
Інші ресторани і кафе
-"-
8-12
Торгові центри, універмаги, магазини з площею
торгових залів понад 500 м2  
На 100 м2 торгової площі
8-12
Театри, цирки, кінотеатри в центральній частині
міста, концертні зали, музеї, виставки
На 100 місць чи
одночасних відвідувачів
10-15
Інші кінотеатри
-"-
5-7
 
ЗАНЯТТЯ № 5-8: Вивчення методів і принципів проектування
багатофункціональних громадських центрів
Студенти
вивчають
навчально-методичну
літературу
з
даної
проблематики. Акцент робиться на такі питання:

Композиційно-планувальна
і
функціональна
організація
території
багатофункціонального громадського центру:

Розташування багатофункціонального громадського центру на відведеній
території,  організація підходу та під’їзду (відвідувачі та персонал).
Розташування
багатофункціонального
торговельно-розважального
 
29
комплексу на території земельної ділянки залежить від містобудівельної
ситуації: розмірів земельної ділянки, її форми, характеру рельєфу,
розміщення відносно транспортних магістралей (рівень транспортного
забезпечення – наявність зупинок різного виду транспорту, можливості
автомобільного під’їзду і пішохідного підходу), наявність поблизу
пам’яток архітектури чи культури, композиційні осі, видові розкриття з
території і на неї. Характер рельєфу, композиційні  осі навколишньої
території та видові розкриття на земельну ділянку зумовлюють розміщення
композиційного акценту громадського багатофункціонального центру.
Автомобільний в’їзд на територію організують з вулиць з менш
інтенсивним транспортним рухом. При цьому бажано відокремлювати
в’їзди для автомобілів відвідувачів та обслуговуючого транспорту.
Навколо будівлі має забезпечуватися проїзд для пожежних машин.
Пішохідні підходи проектуються або від автостоянки, або від найближчих
транспортних зупинок. Обов’язковим підчас розміщення на земельній
ділянці будівлі багатофункціонального центру є урахування його висоти та
конфігурації: новобудова не повинна перекривати собою видові розкриття
на існуючі пам’ятки архітектури чи культури.

Функціональне зонування території багатофункціонального торговельно-
розважального центру. На території багатофункціонального центру слід
проектувати такі зони: ландшафтно-рекреаційна зона (з організацією місць
відпочинку та використанням різних засобів ландшафтного дизайну; може
використовуватися і безпосередньо для відпочинку відвідувачів, і для
розподілення людських потоків), автостоянка для відвідувачів (може
проектуватися одна чи кілька в залежності від кількості і розміщення
входів до центру, а також від тривалості використання – короткочасного
чи тривалого), автостоянка для персоналу, господарське подвір’я з
розворотним майданчиком не менше 12х12 м (кількість визначається
функціональним складом центра).
 
30
2) Об’ємно-планувальна, функціональна, композиційна і конструктивна
організація багатофункціонального громадського центру

Функціональне зонування багатофункціональних громадських центрів і
приблизні площі приміщень. Головною специфікою багатофункціональних
центрів є поєднання в їх структурі кількох функцій, одна з яких буде
провідною (згідно з завданням на проектування чи містобудівельною
ситуацією), а решта – підпорядкованими. Відповідно до цього будуть
формуватися кілька функціональних блоків, в межах яких буде
проводитися автономне функціональне зонування приміщень.
Торговельний блок: вхідна зона (тамбур; вестибюль /12х18 м/ з камерами
зберігання, кімнатою чергового адміністратора чи інформаційним бюро /3х3 м,
min 6 м²/; дитяча ігрова кімната; санвузли /жіночий – 4 прибори, чоловічий – 3
прибори/ (рис. 16, 8); аптечний кіоск; кімната охорони /12 м²/, кімната
спостереження /9 м²/ та кімната пожежної сигналізації /9 м²/; вертикальні
комунікації – сходи, пандуси, ескалатори, ліфти); торговельна зона (торговий
зал продовольчих товарів /12х18 м чи 9х12 м/; торговий зал непродовольчих
товарів /9х12 м чи 12х12 м/; тематичні магазини – меблеві, побутової чи
комп’ютерної техніки, книжкові і т.п.); адміністративна зона (директор /12 м²/,
заступник директора /9 м²/, менеджер /9 м²/, головний бухгалтер /9 м²/,
бухгалтерія /24 м²/, кабінет адміністратора /9 м²/, зала для нарад /36 м²/,
санвузол); приміщення персоналу (кімнати персоналу /12 м²; 4 кімнати – по 2
при залах різного призначення/ гардеробна /12 м²; 2 кімнати – чоловіча і
жіноча/ кімнати особистої гігієни /9 м²; 2 кімнати/; санвузли /чоловічий – 2
прибори, жіночий – 3 прибори/; кімната комірника /9 м²/ та кімната
вантажників /12 м²/ – проектуються поряд зі складським блоком і
забезпечуються санвузлом, розраховуються окремо для складів продовольчих і
непродовольчих товарів); складська зона. Складська зона поділяється на 2
блоки: склади продовольчих товарів і склади непродовольчих товарів. Склади
продовольчих товарів: 1) склади тривалого збереження товарів (загрузочна /36-
42 м²/, збереження тари /24 м²/, склад бакалійних товарів /9х12 м/, склад лікеро-
 
31
горілчаних виробів /12х12 м/, холодильні камери /3 шт. по 6 м²/); 2) підсобні
приміщення при торгових залах (розпаковочна /12 м²/, розфасовочна /16 м²/,
збереження тари /24 м²/, склад добового запасу товару /36 м²/, холодильні
камери /3 шт. по 6 м²/). Склад непродовольчих товарів: 1) склади тривалого
збереження товарів (загрузочна /36 м²/, склад великогабаритних товарів /12х18
м/, склад промислових товарів /9х12 м/); 2) підсобні приміщення при торгових
залах (розпаковочна /12 м²/, тарна /9 м²/, склад добового запасу товару /24 м²/).  
До адміністративних приміщень і приміщень персоналу проектується
окрема вхідна група.  
Розважальний блок: вхідна зона (тамбур; вестибюль /9х12 м/ з касою і
гардеробом /12 м²/ (рис. 16), санвузлами, курильними та вертикальними
комунікаціями); обслуговуюча зона для глядачів (фойє з буфетом або поєднане
з кафе); розважальна зона (кінозал чи кіноконцертний зал (рис. 17-20);
виставочний зал; нічний клуб; ресторан); адміністративно-технічна зона
(детальніше див. ДБН). Розважальна група може містити також ряд приміщень
спортивно-розважального чи спортивно-оздоровчого призначення: більярдна,
боулінг, каток, плавальний басейн, тренажерний зал, хореографічна студія
тощо,
які
мають
обладнуватися
тренерськими
чи
обслуговуючими
приміщеннями. Обов’язковим компонентом розважального блоку має бути
кафе: загрузочна /9 м²/, комора /8 м²/, холодильні камери /6 м²/, кухня /18 м²/,
доготовочна 18 м²/, роздаточна /8 м²/, миєчна /12 м²/, сервізна /8 м²/, хліборізка
/6 м²/, охолоджувана камера відходів /4 м²/, кімната персоналу /12 м²/,
гардеробна /10 м², 2 шт./, душові /чоловіча й жіноча/, санвузли, кабінет
директора /9 м²/, кабінет бухгалтера /9 м²/, зал кафе /80 м²/.
• ..... Типи об’ємно-планувальних рішень багатофункціональних громадських
центрів.
Класифікацію
об’ємно-просторових
рішень
багатофункціональних
громадських центрів
проводять
за
такими
характеристиками:
-
композиційно-планувальна
структура
будівлі:
ячейкова, зальна, пасаж, атріум, анфілада, і т.п.; - розміщення на генплані:
 
32
центричне, лінійне, блочне, павільйонне; - побудова плану: симетрична,
асиметрична, живописна (рис. 21);  
• ..... Конструктивні системи багатофункціональних громадських центрів. До
основних конструкцій громадських будівель належать: фундаменти,
каркаси, стіни, перекриття, покриття, вертикальні комунікації. Фундаменти
найчастіше виконують стаканного типу під колони, свайні, монолітні,
стрічкові чи збірні. Оптимальна конструктивна система громадської
будівлі – каркасна. Головними елементами несучого каркасу є колони,
ригелі і балки. Зовнішні несучі стіни застосовуються дуже рідко – в разі
складної криволінійної конфігурації будівлі – і зводяться монолітними
залізобетонними. Найчастіше використовуються навісні стінові панелі чи
фасадні системи. Внутрішні несучі й ненесучі стіни зводяться бетонними
чи цегляними. Перекриття виконують плитними (в будівлях з каркасною
системою) або монолітними залізобетонними. Покриття в громадських
будівлях можуть бути кількох типів: - перекриття з плоскими
конструкціями (по фермам і рамам) (рис. 22); - просторові перехресні
конструкції; оболонки і складчасті покриття; купольні покриття (гладкі
куполи, ребристі куполи, ребристо-кільцеві куполи, сітчасті куполи,
геодезичні куполи, хвилясті і складчасті куполи) (рис. 23); висячі покриття
(рис. 24). До основних вертикальних комунікацій громадських будівель
належать сходи, пандуси, ліфти та ескалатори (рис. 25).
• ..... Варіанти
архітектурно-художніх
рішень
багатофункціональних
громадських центрів.  
Архітектурно-художнє рішення багатофункціонального громадського
центру може або зумовлюватися навколишньою забудовою (застосування
стилізації в разі розміщення поряд з цінними архітектурними об’єктами), або
формуватися вільно – з використанням сучасних дизайнерських тенденцій (при
розміщенні на території з малоцінною забудовою). В обох випадках
обов’язковою є одна умова – зовнішній вигляд будинку має відображувати його
функціональне призначення.
 
33
ЗАНЯТТЯ № 9: Варіативне проектування композиційно-планувальної і
функціональної структури території багатофункціонального центру
Студенти розробляють кілька ескізних варіантів (2-3) планування
території
багатофункціонального
торговельно-розважального
центру
з
урахуванням
правил
взаєморозміщення
усіх
функціональних
зон
та
майданчиків, розташування будівлі,  входу і в’їзду на територію.
ЗАНЯТТЯ № 10-13: Варіативне проектування композиційно-планувальної і
функціональної структури багатофункціонального центру
Студенти
розробляють
два
ескізних
варіанти
планування
багатофункціонального торговельно-розважального центру з урахуванням
необхідного набору приміщень, їх площ та взаєморозміщення. Спочатку
розробляються схеми функціональних зв’язків приміщень торговельної групи, а
потім – розважальної. На другому етапі виконуються ескізи планів усіх
поверхів будинку (перший, другий та, за наявності, підвальний, цокольний чи
мансардний), а також розробляються об’ємно-просторові моделі у вигляді
перспективних замальовок.
ЗАНЯТТЯ № 14: Вивчення правил розрахунку техніко-економічних
показників багатофункціональних громадських центрів
Ефективність об’ємно-планувального рішення будь-якої громадської
будівлі, у тому числі й багатофункціонального торговельно-розважального
комплексу, визначають за допомогою техніко-економічних показників,
основними з яких є:  
-
Площа забудови (Sзаб., м²);
-
Загальна площа (Sзаг., м²) – це сума площ усіх поверхів (включаючи
технічні, мансардний, цокольний та підвальні).
Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь
зовнішніх стін. Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених
веранд, галерей та балконів залів для глядачів та інших залів слід включати до
загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід включати до
 
34
загальної площі будинку в межах тільки одного поверху. Якщо зовнішні стіни
мають нахил, площа поверху вимірюється на рівні підлоги.
-
Корисна площа (Sкор., м²) – це сума площ усіх розташованих в ньому
приміщень, а також балконів і антресолей в залах, фойє тощо за винятком
сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів і пандусів.
-
Розрахункова площа (Sрозр., м²) – це сума площ усіх розташованих в ньому
приміщень, за винятком коридорів, тамбурів, переходів, сходових кліток,
ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а також приміщень,
призначених для розміщення інженерного обладнання та інженерних
мереж.
Площа коридорів, що використовуються як рекреаційні приміщення в
будинках навчальних закладів, а в будинках лікарень, санаторіїв, будинків
відпочинку, кінотеатрів, клубів, центрів культури і дозвілля та інших закладів,
призначених для відпочинку або очікування відвідувачів, включається до
розрахункової площі. Площі радіовузлів, комутаційних, підсобних приміщень
при естрадах і сценах, кіноапаратних, ніш завширшки не менше 1 м та
заввишки 1,8 м і більше (за винятком ніш інженерного призначення), а також
вбудованих шаф (за винятком вбудованих шаф інженерного призначення)
включаються до розрахункової площі будинку.
-
Площа огороджувальних конструкцій (Sог., м²);
-
Конструктивна площа (Sконстр., м²) – це площа, яку займають в плані
конструкції стін, колон, перегородок, вентиляційних шахт і вентиляційних
блоків, електропанелей і т.п.
-
Будівельний об’єм житлового будинку (Vбуд., м³);
-
Периметр зовнішніх стін (Рз.с.).
Крім цих характеристик, розраховують також систему об’ємно-
планувальних коефіцієнтів:
-
Коефіцієнт К1 – характеризує раціональність використання площ, тобто
відношення розрахункової площі до площі забудови: К1=Sрозр./Sзаг.
 
35
Коефіцієнт К1=0,93-0,95 в будівлях з раціональним об’ємно-планувальним
рішенням.  
-
Коефіцієнт К2 – характеризує використання об’єму, тобто відношення
будівельного об’єму до загальної площі будинку: К2=Vбуд./Sзаг.
-
Коефіцієнт К3 – характеризує компактність громадської будівлі і
визначається
як
відношення
площі
зовнішніх
огороджувальних
конструкцій до корисної площі: К3=Sог./Sкор. Знаходиться в межах К3=0,75-
2,5.
-
Коефіцієнт К4 – характеризує відношення периметра зовнішніх стін до
площі забудови: К4=Рз.с./Sзаб.  
-
Коефіцієнт К5 – характеризує відношення конструктивної площі до площі
забудови: К4=Sконстр./Sзаб.  
ЗАНЯТТЯ № 15: Виконання розрахунку техніко-економічних показників
заданого  багатофункціонального центру
Студенти
виконують
розрахунок
техніко-економічних
показників
конкретного заданого багатофункціонального громадського центру.
ЗАНЯТТЯ № 16-17:
Клаузура № 1: Об’ємно-композиційний аналіз та функціональне зонування
території багатофункціонального громадського центру
Робота виконується в 3 етапи: 1) об’ємно-композиційний та
функціональний аналіз містобудівельної ситуації (композиційні осі; характер
рельєфу – пагорби, схили та низини, наявність водойм; композиційні розкриття
з території і на неї; транспортне забезпечення території і можливості в’їзду на
територію; архітектурно-містобудівельна та історико-культурна цінність
навколишньої забудови) (рис. 26, 28); 2) розробка схеми функціональної та
композиційно-планувальної організації конкретної земельної ділянки (на
реальній
підоснові)
(рис.
29);
3)
розробка
генплану
території
багатофункціонального торговельно-розважального центру з виділенням і
розміщенням усіх функціональних зон, а також розташуванням самої будівлі
(М 1:500) (рис. 34).
 
36
ЗАНЯТТЯ № 18-21:
Клаузура № 2: Композиційно-планувальне і функціональне рішення
багатофункціонального громадського центру
Обов’язковою
умовою
проектування
багатофункціонального
торговельно-розважального центру є урахування специфіки містобудівельної
ситуації, яка визначатиме не лише його зовнішній вигляд (об’ємно-просторову
структуру), але й функціональний склад (в залежності від наявності функцій на
суміжних територіях), а також, яка з функцій буде провідною, а які
підпорядкованими. Тому студенти розробляють схему і планування
багатофункціонального громадського центру в конкретній містобудівельній
ситуації (на реальній підоснові) з конкретною провідною функцією
(функціональний склад центру, співвідношення функцій і роль кожної з них
задають самі студенти із погодженням з викладачем).
Робота виконується в 4 етапи: 1) розробка схеми функціональних зв’язків
торговельної групи приміщень; 2) розробка схеми функціональних зв’язків
розважальної групи приміщень; 3) розробка композиційної структури плану
багатофункціонального центру (форма, композиційні осі, композиційний
центр); 4) розробка планів поверхів з розміщенням сантехнічного і
торговельного обладнання (масштаб креслень М 1:200) (рис. 31).  
ЗАНЯТТЯ № 22-25:
Клаузура № 3: Об’ємно-просторове та конструктивне рішення
багатофункціонального громадського центру
Студенти розробляють фасади та об’ємно-просторову модель (у вигляді
перспективної замальовки) до планів торговельно-розважального центру,
розроблених у клаузурі № 2 (рис. 27, 30, 32, 33). Креслення фасадів
виконуються в М 1:200. В ході роботи використовуються і демонструються
знання щодо конструктивних систем громадських будівель, а також щодо
формування і виявлення архітектурними засобами художньо-архітектурного
образу багатофункціонального громадського центру.
 
 
37
Практичні заняття за ЗМ 4.2 Інтер’єр багатофункціонального громадсько-
торговельного центру
До структури ЗМ 3.1 входить 7 практичних занять загальним обсягом 28
годин (4 години / 2 пари кожне заняття).
ЗАНЯТТЯ № 1-2: Вивчення методів і принципів проектування інтер’єрів
громадських установ (багатофункціональних громадських центрів).
Студенти
вивчають
навчально-методичну
літературу
з
даної
проблематики
(підручники,
навчальні
посібники,
тематичні
журнали
професійного спрямування). Акцент робиться на такі питання:
1) Об’ємно-планувальна організація інтер’єра багатофункціонального
громадського центру.
Об’ємно-планувальна організація приміщення має три складові:
членування простору приміщення; планування рівнів підлоги і стелі;
розміщення меблів та обладнання. Членування простору можливе за
допомогою колон, арок, балюстрад, перегородок різної висоти, декоративних
екранів, а також перепадів рівнів підлоги. Зміна рівнів підлоги і стелі може
бути зумовлена функціональними процесами чи художньо-декоративною
метою. При цьому можлива зміна не лише рівня, а й кольору. Не допускається
зміна рівнів підлоги на транзитних шляхах та шляхах евакуації. Меблі та
обладнання мають розміщуватися з урахуванням антропометричних параметрів
людини, а також створювати зручні умови для реалізації функціональних
процесів.
2) Кольорове рішення інтер’єра багатофункціонального центру.  
Головною умовою колористичного рішення будь-якого приміщення
громадської будівлі є візуально-психологічна відповідність кольору та
функціонального призначення приміщення. Так, приміщення вестибюлів і
торгових залів мають вирішуватися в нейтральних, пастельних тонах. В залах
фойє, кафе і ресторанів  доцільно робити яскраві кольорові акценти. Зали
нічних клубів можуть вирішуватися як в темних, так і в яскравих кольорах в
залежності від їх загальної тематики. В будь-якому разі застосовані кольори
 
38
мають гармонійно поєднуватися між собою і не справляти агресивного впливу
на психо-емоційний стан людини.
ЗАНЯТТЯ № 3-7: Виконання графічних вправ з об’ємно-планувальної та
кольорової розробки інтер’єрів  громадських центрів.
Студенти виконують ескіз інтер’єра заданого приміщення громадської
будівлі (вестибюль, фойє, кафе, ресторан, нічний клуб, більярдна тощо) з
урахуванням вивчених вимог щодо їх об’ємно-планувальної та колористичної
організації. Розробляються ескізи планів, плафонів, розгортки по стінам та
перспективні замальовки. Масштаб креслень 1:100 чи 1:50 (рис. 35).
 
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Атріум - частина об’єму будинку у вигляді багатосвітлового простору, як
правило, розвиненого по вертикалі з галереями по поверхах, на які виходять
приміщення різного призначення. Атріум, розвинутий по горизонталі у вигляді
багатосвітлового проходу, може називатися пасажем.
Балкон - відкрита площадка, яка виступає у вигляді консолі на фасаді
будинку чи в інтер'єрі, огороджена перилами.
Веранда - засклене неопалюване приміщення, прибудоване до
малоповерхового будинку або вбудоване у нього, яке не має обмеження за
глибиною.
Галерея - комунікаційний простір у вигляді критого переходу, аркади,
колонади, антресолі або протяжного балкону, що з’єднує приміщення чи
частини будинку; може бути глухою, заскленою чи не бути огородженою (крім
перил).  
Горище - простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і
перекриттям верхнього поверху.
Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у
надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає
санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного
середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів
 
39
відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та
електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
Естрада – частина залу для глядачів, призначена для естрадних і
концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів
портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з
залом для глядачів.
Лоджія - перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення,
відкрите до зовнішнього простору або засклене.
Пандус - похила полога площина, яка влаштовується для підйому (входу і
в’їзду) у будинку чи споруді.
Планувальна позначка землі - рівень землі на межі вимощення.
Поверх мансардний (мансарда) - поверх у горищному просторі, фасад
якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи
ламаної покрівлі. При цьому площа горизонтальної частини стелі приміщень
має бути не менше ніж половина площі підлоги, а висота стін до низу похилої
частини стелі - не менше 1,6 м.
Поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче
планувальної позначки землі.
Поверх перший - нижній надземний поверх житлового будинку.
Поверх підвальний (перший підземний поверх) - поверх з позначкою
підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину
висоти приміщення.
Поверх підземний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче
планувальної позначки землі на всю висоту приміщення.
Поверх технічний - поверх для розміщення інженерного обладнання та
прокладання комунікацій; може бути розташований у нижній (у тому числі
технічний підпідлоговий простір), верхній (у тому числі технічне горище) або у
середній частині будинку.
Поверх цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче
планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень.
 
40
Приквартирна ділянка - земельна ділянка, що примикає до житлового
будинку з безпосереднім виходом до нього.
Світловий ліхтар - засклена конструкція покриття для освітлення
приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика.
Суміщений санвузол - приміщення, обладнане унітазом, ванною (чи
душовим піддоном) і умивальником.
Сходово-ліфтовий вузол - приміщення для розміщення вертикальних
комунікацій сходової клітки і ліфтів.
Сцена – спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу
спектаклів різноманітних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та
обладнання сцени поділяються на такі типи: глибинна колосникова, панорамна,
трьохпортальна, кільцева, центральна, дисперсна, сцена, що трансформується, а
також різноманітні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної
колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що
сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена
(в окремих випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною
ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий
простори.
Тамбур - прохідний простір між дверима, призначений для захисту від
проникнення холодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову
клітку або інші приміщення.
Тераса - обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді
площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над
нижче розташованим поверхом.
Хол ліфтовий - приміщення перед входами у ліфти
Шляхи евакуації - коридори, сходи, сходові клітки, тамбури, шлюзи та інші
проходи, що забезпечують евакуацію людей, які знаходяться у будинку.
 
41
 
 
 
 
Рис. 5. -  Зразок оформлення креслень архітектурного об’єкта
 
42
Рис. 6. - Приклади графічних вправ з оформлення входів в громадську будівлю
 
43
Рис. 7 - Габаритні схеми і розміщення обладнання санітарних вузлів житлового будинку
 
44
Рис. 9. - Типи індивідуальних житлових будинків: а – одноповерховий, б – мансардний, в
– часткове розміщення кімнат у двох рівнях, г – двоповерховий, д – на рельєфі з
перепадом рівнів підлоги
Рис. 8. - Схема санітарних
вузлів громадської будівлі:  
а – туалет; б – душова:  
1 – душова кабіна,
 2 – роздягальня,
3 – тамбур-шлюз,  
4 – сусіднє приміщення
 
45
Рис. 10. - Дах: 1 – форми дахів; 2 – побудова даху в плані
 
46
Рис. 11. - Типи і розміри внутрішньоквартирних сходів
Рис. 12. - Приклад рішення генплану присадибної ділянки
 
47
Рис. 13.  - Приклад рішення генплану присадибної ділянки
Рис. 14. - Приклад об’ємно-просторового рішення житлового будинку
 
48
Рис. 15. - Приклади рішення планів,
фасаду та об’ємно-просторової моделі
індивідуального житлового будинку
 
49
Рис. 16. - Планувальне рішення вхідної групи в громадську будівлю:  
а – тамбури при прямолінійному русі, диференційованому русі, сезонній зміні напряму
руху; б – вестибюлі з розміщенням гардеробів: глибинним, бічним, периметричним,
острівним
Рис. 17. -  Розміщення місць для глядачів:
 а – «в затилок»,  б – «шахматне»
Рис. 18. -  Розміщення груп
глядацьких місць і
проходів:
а – з трьома повздовжніми
проходами;
б – з повздовжнім і
поперечними проходами
 
50
Рис. 19. - Композиційні прийоми побудови кінотеатрів
Рис. 20. - Схеми розміщення кінопроекційних:  
1 – під балконом; 2 – над балконом; Ф1 – не більше 3°; Ф2 – не більше 6°; и – від променя
до низу балкона не менше 0,5 м; h – не менше 1,9 м
 
51
Рис. 21. - Схеми композиційної побудови планів громадських будівель:
а-д – схеми компоновки приміщень в будівлі: 1 – з коридорним плануванням, 2 – з без
коридорним плануванням, 3 – з анфіладним плануванням; е – схеми компонування
будівель на генплані: 4 – центричне компактне, 5 – лінійне, 6 – блочне, 7 – павільйонне; ж
– схема побудови плану: 8 – симетрична, 9 – асиметричне, 10 - живописне
 
52
Рис.22. Схеми рамних покриттів: а – по тришарнірним рамам; б – по двошарнірним рамам
Рис. 23. - Види конструкцій куполів:
 а – гладкий, б – ребристий, в – ребристо-кільцевий,
г – хвилястий,  д - складчастий
 
Рис. 24. - Схеми висячих покриттів
 
53
Рис. 25.  - Вертикальні комунікації:  
а – типи сходів; б – групування ліфтів; в – розміщення ескалаторів: паралельного,
послідовного, перехресного
 
54
Рис. 27. - Приклад ескізного рішення клаузури № 3
Рис. 26. - Приклад рішення клаузури № 1 (1-й етап)
 
55
Рис. 28. - Приклад рішення клаузури № 1 (1-й етап)
 
Рис. 29. - Схема функціональної та композиційно-планувальної організації території
центру (клаузура № 1, 2-й етап)
 
56
Рис. 30.  -  Приклад рішення фасадів до клаузури № 3
Рис. 31. -  Приклад рішення планів (клаузура № 2, 4-й етап)
 
57
Рис. 32. - Ескізне рішення клаузури № 3
 
58
Рис. 34. - Генплан території багатофункціонального центру до клаузури № 1
Рис. 33. - Перспективна замальовка будівлі багатофункціонального центру до клаузури № 3
 
59
 
 
Рис. 35.  - Приклад графічних завдань з розробки інтер’єрів громадської будівлі
 
60
 
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне
проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»
спеціальності «Містобудування»)


Кафедра ОАП у соцмережах

 index

 index

index 2

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

изображение viber 2021 03 31 15 34 15

изображение viber 2021 03 31 15 34 20

 

 

 

 

 

 

На сайті 102 гостя та 0 користувачів

Breadcrumbs