Конференции

Викладачі кафедри основ архітектурного проектування ст. викл. Мандріченко

О.Є. та асис. Солнцев А.Г. пройшли підвищення кваліфікації із освоєння

сучасних комп’ютерних програм CAD/CAM та виконали випускну роботу

«Використання САПР Autodesk AutoCAD при виконані завдань будівельних

креслень» з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.

IMG 0409 IMG 0412
IMG 0426  Scan1

 

 

05.03.2018 у центрі підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної

освіти Харківського Автомобільно-Дорожнього Університету викладачами

кафедри були отримані свідоцтва про підвищення кваліфікації згідно

затвердженого індивідуального плану з курсу «Інженерна та комп’ютерна

графіка» та сертифікати успішного закінчення навчання з курсу «AutoCAD в

машинобудівному та будівельному проектуванні» з вивченням наступних розділів:

- Основні принципи роботи та налаштування системи.

- 2D-об’єкти: створення та редагування.

- 3D-об’єкти: створення, редагування та відображення.

- Правила оформлення та роздрукування креслеників.

Для підвищення якості забезпечення навчального процесу з дисциплін

«Архітектурне проектування» та «Інженерна та комп’ютерна графіка»

викладачі кафедри основ архітектурного проектування постійно працюють над

оновленням навиків та здібностей з новітніх інформаційних технологій,

зокрема сучасного комп’ютерного програмного забезпечення CAD/CAM

(проектування з використанням комп’ютерної технології).

IMG 0413

Scan10001

 http://kreativeart.ucoz.ru/news/pidvishhennja_kvalifikaciji/2018-03-20-26

 

 

6

Викладачі кафедри основ архітектурного проектування доц. Любченко М. А. і ст. викл. Радченко А. О.

взяли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку

європейської освіти», яка відбулася в Празькому інституті підвищення кваліфікації

(Prague Institute for Qualification Enhancement) м. Прага Чеської Республіки, 21-24 листопада 2017 р.

2

1

3

4

5

Викладачі кафедри на конференції прийняли участь в обговоренні питань з застосування

інноваційних методів та технологій в освіті та проблем і пріоритетів розвитку фундаментальної

та прикладної освіти, зробили доповіді та отримали сертифікати учасників конференції.

На засіданні кафедри були представлені звіти викладачів з фотоматеріалами та програма

і збірник тез доповідей конференції.

7

8

 

 

 


КАФЕДРА ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РИСУНКУ    Ф-ТУ АДОМ вдруге поспіль прийняла участь у міжнародній науковій конференції «Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych» (Культурно-цивілізаційна ідентичність поляків - природа у творчості: художня, наукова, туризм, охорона здоров'я) в м. Спале, Польща.   

        

 image1 image
 image2 image3


         14.09.-18.09.2015 року к. арх., доц. каф. Основ архітектурного проектування і рисунку Мироненко О.В. прийняв участь у III міжнародній науковій конференції в м. Спале (Польща) з темою доповіді «Pozytywny wpływ architektury krajobrazu w mieście» (Позитивний вплив ландшафтного дизайну в місті).   

        

         Програма конференції включала в себе доповіді в вигляді презентацій викладачів провідних ВНЗ Євросоюзу. В перший день відбулось урочисте відкриття конференції, реєстрація учасників та організовано екскурсію визначних місць м. Спале. Другого дня відбулося заслуховування доповідей з широким обговоренням кожної, закриття конференції та підведення підсумків з урочистою вдячністю за участь.               

         Нагадуємо, що в минулому році доцент кафедри Основ архітектурного проектування і рисунку к. арх. Мироненко О. В. прийняв участь у ІІ щорічній міжнародній науковій конференції, котра проходила 22-23 вересня в м. Спала (Польща) під патронатом президента республіки Польща Броніслава Коморовського, приурочена до 25-річчя незалежності.

         За час відряджень на наукові конференції к. арх. Мироненко О.В. до    м. Спале (Польща) кафедрою ОАПіР досягнуто попередні домовленості з Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Університет природничих наук в Любліні, факультет садівництва і ландшафтної архітектури) про обмін студентів на практиці влітку та відвідування провідними викладачами університету з обов’язковим читанням лекцій для студентів-архітекторів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.   

 

 


На сайті 95 гостей та користувачі відсутні