Дисципліни за курсом / Disciplines on the course

 

 

Протягом навчання на 1-му та 2-му курсах освітньої програми "Архітектура"

зі спеціальності 191 - "Архітектура та містобудування" студент вивчає такі дисципліни /

 During the 1st and 2nd year of the educational program "Architecture"

in specialty 191 - "Architecture and Urban Planning" the student studies the following disciplines:

 

 

 

1-й курс начання / 1st year of study:

 

Нормативна частина /

           Normative part:

 

       - Іноземна мова (1-й семестр) /                                                                                                                

               Foreign language (1st semester);

       - Ділова іноземна мова (2-й семестр) /                                                                                                   

               Business Foreign Language (2nd semester);

- Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій (2 семестр) /

          Workshop on Information and Communication Technologies (2 semester);

- Нарисна геометрія та архітектурна графіка (1-й та 2-й семестри) /

           Descriptive Geometry and Architectural Graphics (1st and 2nd semesters);

- Основи геодезії (1-й семестр) /

           Fundamentals of Geodesy (1st semester);

- Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну (1-й та 2-й семестри) /

           History of architecture, urban planning, arts and design (1st and 2nd semesters);

- Сучасні матеріали та технології будівництва (1-й семестр) /

           Modern materials and construction technologies (1st semester);

- Архітектурна композиція (1-й та 2-й семестри) /

           Architectural composition (1st and 2nd semesters);

- Архітектурне проєктування (1-й та 2-й семестри) /

           Architectural design (1st and 2nd semesters);

- Рисунок, живопис, скульптура (1-й та 2-й семестри) /

           Drawing, painting, sculpture (1st and 2nd semesters);

- Навчальна практика (2-й семестр) /

           Educational practice (2nd semester)

 

 

2-й курс навчання / 2nd year of study :

 

Нормативна частина /

             Normative part:

 

- Вища математика (1-й сесестр) /

             Higher Mathematics (1st Sisters);

- Основи містобудування (2-й семестр) /

             Fundamentals of Urban Planning (2nd semester);

- Опір матеріалів. Будівельна механіка (1-й семестр) /

             Strength of Materials. Building Mechanics (1st semester);

- Сучані архітектурно-будівельні конструкції (2-й семестр) /

             Modern architectural and building constructions (2nd semester);

- Історія архітектури та містобудування від Відродження до Модерну (1-й та 2-й семестри) /

             History of Architecture and Urban Planning from the Renaissance to Modernism (1st and 2nd semesters);

- Інженерний благоустрій територій і транспорт (1-й семестр) /

             Engineering landscaping and transport (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Індивідуальний житловий будинок (1-й семестр) /

             Architectural design: Individual residential building (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Макет індивідуального житлового будинку (1-й семестр) /

             Architectural design: Layout of an individual house (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Кафе на 75-100 місць (2-й семестр) /

             Architectural design: Cafe for 75-100 seats (2nd semester);

- Архітектурне проєктування: Наземний гараж для легкових автомобілів на 150 машино-місць (2-й семестр) /

             Architectural design: Ground garage for cars for 150 cars (2nd semester);

- Рисунок, живопис, скульптура (1-й та 2-й семестри) /

             Drawing, painting, sculpture (1st and 2nd semesters);

- Живописна практика /

             Painting practice

 

Вибіркова частина /

Selective part:

 Дисципліни за вибором соціально-гуманітарної підготовки / Disciplines of choice of social and humanitarian training:                     

- Іноземна мова (1-й та 2-й семестри) /

             Foreign language (1st and 2nd semesters);

- Краєзнавство (1-й семестр) /

             Local lore (1st semester);

- Історія Української культури (1-й семестр) /

            History of Ukrainian culture (1st semester);

- Мовна підготовка (для іноземних громадян) (1-й та 2-й семестри) /

            Language training (for foreign citizens) (1st and 2nd semesters);

- Культурологія (2-й семестр) /

            Culturology (2nd semester);

- Етика та естетика (2-й семестр) /

            Ethics and Aesthetics (2nd semester)

 

            Блок за вибором "Архітектура будинків і споруд" / Block choice "Architecture of buildings and structures":

- Системи автоматизованого проєктування архітектурних обєктів (2-й семестр) /

           Automated design systems for architectural objects (2nd semester);

- Програмні засоби проєктування об′єктів архітектури (1-й семестр) /

           Software tools for designing architectural objects (1st semester);

 

             Блок за вибором "Дизайн архітектурного середовища" / Block choice "Design of architectural environment":

- Системи автоматизованого архітектурно-дизайнерського проєктуваня (2-й семестр) /

           Automated architectural design systems (2nd semester);

- Програмні засоби в дизайні (1-й семестр) /

           Software in design (1st semester);

           

              Блок за вибором "Містобудування" / Block choice "Urban":

- Системи автоматизованого проєктування в містобудувані (2-й семестр) /

           Automated design systems in urban planning (2nd semester);

- Програмні засоби проєктування об′єктів в міському середовищі (1-й семестр) /

           Software tools for designing objects in an urban environment (1st semester)   


Кафедра ОАП у соцмережах

 index

 index

index 2

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

изображение viber 2021 03 31 15 34 15

изображение viber 2021 03 31 15 34 20

 

 

 

 

 

 

На сайті 33 гостя та 0 користувачів

Breadcrumbs