Публикации

Список наукових праць, опублікованих у 2015 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/ перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2015. – 153 с. Друкований
2. Вотінов М.А. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці

монографія:

За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014-2015. 796/5 Друкований
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1 Вотинов М.А. Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции

Комунальне господарство міст.

Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура

Х.: ХНУГХ, 2015. – № 123. – С. 68-73. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4698
2 Вотинов М.А. Гуманизация предметно-пространственной среды центра крупнейшего города Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов.

Одесса, ОГАСА 2015. – № 15 – С. 138-144.

Друкова-ний
3 Вотинов М.А. Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гуманизации городской среды Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць.

Х.: ХДАДМ, 2015. – № 1 – С. 83-88.

http://www.ksada.org/pdf/t2015-01-15-votinov.pdf
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Эколого-эстетические аспекты гуманизации

ландшафтно-рекреационных объектов города

Материали

за XI международна

научна практична конференция

«Аchievement

ofhighschool - 2015»

17 – 25 november

Том 13,

София

«БЯЛ ГРАД-БГ» ООД. –

2015. – С. 48-51.

http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Stroitelstvo/1_201742.doc.htm
2 Швець Л.М.

Дитячий центр ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  в дизайн-проектах студентів-архітекторів.  

Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали IV міжнар.наук.-практ. конфер., Харків 6-7 жовтня 2015р. / [редкол.: Н.В. Бібік, Г.Г. Фесенко, З.О. Першай та інші]; Харків. Нац. Ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип.5 – с. 323-325. http://gc.kname.edu.ua/images/docs/gengern_policy_2015/gend_policy_36.pdf
3 Богданова Л.О. Методика архітектурного проектування 1-3 курсів Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки». Київ: КНУБА, 2015. – с. 41 -
4 Мироненко О.В. «Pozytywnywpływarchitekturykrajobrazuwmieście» (Позитивний вплив ландшафтного дизайну в місті) міжнародна наукова конференція «Kulturowaicywilizacyjnatożsamość Polakówprzyrodawkreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnychitechnicznych» (Культурно-цивілізаційна ідентичність поляків – природа у творчості: художня, наукова, туризм, охорона здоров'я) м. Спале, Польща. – 2015    -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
               

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.,

Крижановская Н.Я.

Проблемы экологии городской среды в Украине Современные информационные технологии, технические науки, строительство и архитектура, математика. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» Казахстан. – № 9 (140) 2015. – С. 79-84.
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/Books/Gol_2014_3.pdf
 
наукометрическая база elibrary
Статті підготовлені до друку
1 Вотинов М.А. Инновационные особенности гуманизаци и городской среды в низкоуглеродных городах XI  Международ-ная научно-практическая конференция «Направления научной мысли – 2015»

Science and Education Ltd (Англия)

Сроки проведения: 30.12.2015 -07.01.2016

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь студентів у конференціях за межами Університету

ПІБ Подія  
1 -

-

-

Участь у конкурсах

ПІБ Робота Подія  
1.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяний салон»

січень 2015 р., 

м. Київ.

 
2.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці «Різдвяна»

січень 2015 р.,

м. Харків

 
3.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у весняній всеукраїнській художній виставці

квітень 2015 р.,

м. Харків

 
4. Вінтаєва Н.С. Участь у регіональній художній виставці «Анімалістична»

серпень, 2015 р.

м. Харків

 
5.

Вінтаєва Н.С.,

Вінтаєв Д.Ю.

Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника

жовтень, 2015 р.

м. Харків

 
6. Вінтаєв Д.Ю. Участь у Всеукраїнській художній виставці   присвячена Дню художника жовтень, м. Київ, 2015р.  
7. Мирончик П.В. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота  «Натюрморт» 80х75 –  синтетичний проект СтАрт. квітень, м. Харків, 2015 р.   
8. Мирончик П.В. Живописна робота «Двадцять років великої перемоги» 60х75 «Народження» м. Харків, 2015  
9. Манохін В.П. Харківська художня галерея С. Висильковского. Живописна робота «Релігія» 65х60 – проект СтАРТ.    квітень, м. Харків, 2015 р.   
10. Манохін В.П. Живописна робота «Ранок» 60х75 у виставці «Двадцять років великої перемоги»  м. Харків, 2015  
11. Коровкіна Г.А. Підготовка студентів до участі у VIIВсеукраїнському фестивалі робо техніки «ROBOTICA» м. Київ, 2015  
12. Швець Л.М. Підготовка студентів до участі у ІХРегіональному конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» м. Харків, 27 квітня 2015р.  
13.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у XXIII-XXIVогляду-конкурсу дипломних робіт «Архосвіта 2015». м. Київ, 26-31 жовтня, 2015р.  
14.

Богданова Л.О.

Швець Л.М.

Підготовка студентів до участі у II Міжнародному молодіжному фестивалі архітектури 2015 ARCHIVISION. м. Одеса, 9-10 вересня  2015 р.  

Зав. каф. ОАПіР                                                                           доц. Вотінов М.А.

Список наукових праць, опублікованих у 2014 році:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Монографії
1 Вотінов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. – 154 с. Електрон-ний
2 Шубович С.О., Вінтаєва Н.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С., Сисоєва В.В. Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 237 с. Друкова-ний
3

Шипулін. В.Д.

Патракеєв І. М.

Толстохатько В.А.

Трипуніна Н.П.

Древаль І.В.

Швець Л.М.

Завальний О.В.

Черноносова Т.О.

Гордієнко С.М.

Жидкова Т.В.

Сосіпатров А.М., за ред.

Семенова В.Т.

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова Х.: ХНУГХ, 2014. – 213 с. Друкова-ний
Підручники
- - - - - -
Навчальні посібники
- - - - - -
Статті
1

Вотінов М.А.

Типология общественных пространств и характеристика их гуманизации. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, ОГАСА 2014. – № 14. – С. 103-109 Друкова-ний
2 Вотінов М.А. Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды Науковий вісник будівництва. Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 53-58 Друкова-ний
3 Коровкіна Г.А., Жукова О.С. Способи гармонізації архітектурного міського середовища Науковий вісник будівництва Х.: ХНУБА, № 4 (78), 2014. – С. 45-50 Друкова-ний
4 Вотинов М. А. Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник К.:КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С. 27-33 Друкова-ний
5 Богданова Л. О. Перспективное использование объектов историко-культурного наследия в целях туризма

Вестник

БГТУ им. В. Г. Шухова

Б. : БГТУ, №1, 2014. – С.7-9 Друкова-ний
Тези доповідей
1

Вотинов М.А.

Ландшафтный дизайн как средство гуманизации городской среды. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2014.

Том 44 – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. –        С. 73-76.

Друкова-ний
2 Вотинов М.А. Ноосферный подход к исследованию среды жизнедеятельности как средство ее гуманизации. MaterialyXmezinarodnivedeckoprakticakonference «Efektivninastrojemodernichved – 2014». Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 37-40. Друкова-ний
3

Вотинов М.А.

Формирование туристических комплексов как объектов гуманизации городской среды в Украине. Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 258-260.

Електрон-ний
4

Мироненко В.П.,

Мироненко О.В.,

В.С. Маслова

Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в

современном городе

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 188-190.

Електрон-ний
5 Єрошкіна О.О.

Проблеми збереження й відновлення сакральної

архітектурної спадщини у вдосконаленні

архітектурного середовища   історичної частини

найбільшого міста (на прикладі Харкова)

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 207-208.

Електрон-ний
6 Манохин В.П.

Использование опыта мастеров харьковской

архитектурной школы в ходе реконструкции

исторической застройки Харькова

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 225-226.

Електрон-ний
7 Швець Л.М.

Зовнішні залізничні комунікації у міжнародній

інтеграції малих та середніх міст.

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 232-234

Електрон-ний
8 Усачева Е.Ю. Принципы реабилитации малых парков Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 251-252

Електрон-ний
9 Богданова Л.О.

Креативні туристичні об’єкти, як засіб формування

мобільної рекреації

Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,

Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 265-266

Електрон-ний
10 Коровкина А.А. Архитектурные новации и современные технологии Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції:   матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків,      27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей. – Х.:ХНУМГ, 2014. –      С. 163-165 Електрон-ний
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -
                 

Перелік наукових праць (статті), опублікованих та підготовлених до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях:

Автори Назва роботи Назва видання Том, номер/випуск/перша-остання сторінки роботи Режим доступу
Статті
1

Вотинов М.А.

Особенности формирования общественных пространств в городской среде. Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова».

Белгород, Б.:БГТУ, 2014. – № 4 – С. 36-40.

Друкований
2

Крижановская Н.Я.,

Вотинов М.А.

Преобразование промышленных объектов как приоритетное направление гуманизации городской среды. Экология, сельское хозяйство, строительство и архитектура. Современный научный вестник.

Руснаучкнига, 2014. – № 21 – С. 80-85.

Друкований
3 Швець Л.М. Прийоми містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст. Международное научное издание SWorld, сборник научных трудов. Иваново, Маркова АД,   2014. –         № 3 (36) –    С. 27-31. Друкований
Статті підготовлені до друку
- - - - - -
Статті у міжнародній наукометричній базі даних (Scopus) (Україна)
- - - - - -

Участь у конкурсах та виставках

ПІБ Подія Робота  
1. Сторожук Л.К.

Персональна ювілейна виставка: «Творчі грані». ХО НСХУ (Будинок художника) Вул. Дарвіна, 11. /Квітень, травень, червень, (2014 рік.) Леонід Сторожук, заслужений діяч мистецтв України.

60 робіт - живопис;

10 робіт - гумористичний живопис;

50 аркушів (120 робіт) (карикатура , шарж, гумористичний малюнок, замальовки);

Відеофільми - 60 хв. (документальне відео, анімаційні фільми, репортажі).

 
2.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури. Турція,          м. Стамбул. (2014 р.).

Каталог ст. 45.

1 робота  
3.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка плакату і карикатури. Росія, м. Сургут (2014 р.),

Каталог стор. 76.

2 роботи  
4.

Сторожук Л.К.

Міжнародна виставка карикатури «Karpik-2014», Каталог ст.39. Польша, Зелена Гура (2014 р.)

1 робота  
5.

Сторожук Л.К.

Всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна», м. Київ., «Дорогами України», п.о. 120х80 см. 2012 р. Червень. 2014 р. Живопис, 1 робота  
6.

Сторожук Л.К.

Обласна виставка до Дня художника. ХО НСХУ. Вул. Дарвіна,11. листопад, 2014 р. Живопис «Осінь». П.о. 50х60. 2013 р.    
7.

Сторожук Л.К.

Виставка графіки. Березень. 2014 р. ХО НСХУ. «Політична графіка» 1 мал. т.п.

2014 р.

   

Сейчас 68 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте