Направление обучения

На кафедре преподаются следующие дисциплины:

– Архитектурное проектирование;

– Рисунок, живопись, скульптура;

– История искусств, архитектуры и градостроительства;

– Теоретические и методические основы архитектурного проектирования;

– Начертательная геометрия;

– Интерьер и цветоведение;

– Композиция.

Кафедра также осуществляет проведение таких практик, как:

– Обмерочная практика;

– Ознакомительная практика:

– Живописная практика.

WP 20141016 007 WP 20141016 013

Вивчення історії архітектури, добутків видатних архітекторів минулого й сьогодення незаперечно доводять нерозривність органічних зв'язків архітектури й образотворчого мистецтва. «Не вірте архітекторові, що не вміє малювати» - писав глава французьких енциклопедистів XVIII сторіччя Дені Дідро. У добутках кожного з видатних архітекторів закладені докази спорідненості архітектури й образотворчого мистецтва, насамперед рисунка. Не дивно, що серед великих художників ми зустрічаємо яскравих архітекторів, класичний приклад тому, Мікеланджело Буонарроті, а серед багатьох відомих архітекторів - яскравих, оригінальних художників. Прикладів такого своєрідного тандема можна привести безліч. Це й творчість В.В. Растреллі (1700-1771), В.И. Баженова (1737-1799), знаменитого харків'янина Н.А. Бекетова (1862-1941) і багатьох інших.

Викладання дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» в архітектурних навчальних закладах - один з найважливіших орієнтирів майбутньої діяльності архітектора. Особливо це важливо в століття комп'ютеризації, коли машина взяла на себе здавалося б найважливішу функцію автора - зображення його творчих пошуків. Саме тому рисунок в архітектурній школі спрямований на розвиток об'ємно-просторового мислення студента, пов'язаного з умінням бачити існуючу й створювану «натуру» і залежно від того або іншого завдання по-різному її відтворювати.

Мета та завдання вивчення базової дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура».

Мета – надати фундаментальні, базові знання і практичні навички образотворчої майстерності, навчити вільно володіти засобами і методами техніки рисунку, живопису, скульптури в роботі з натури, по пам'яті і уяві для вирішення професійних завдань і втілення творчих задумів архітектора.

Завдання:

- системні практичні знання і вміння з рисунку, живопису, скульптури,

- вміння зображувати форму в просторі, визначення руху, пропорцій; конструктивно-пластична побудова форми, матеріальність; зображення форми по пам'яті і уявленню;

- стимулювати просторово-образне мислення студента засобами рисунку, живопису, скульптури для професійного підходу з різноманітними формами оточуючого світу, вміння орієнтуватися в реальному середовищі і фіксувати своє від­ношення до нього.

Рисунок, живопис, скульптура - це чи не найскладніша сфера інтелектуальної діяльності людини, оскільки пропонує глибоку аналітико-синтезуючу роботу. До того ж ряд критеріїв цієї діяльності розташований на грані чи ледве не трансцендентальної - емоційно-духовної й естетичної. Потенційні здатності, талант студента розвиваються й шліфуються в дидактично обґрунтованому навчальному процесі, що безупинно ускладнюється.

WP 20141016 010 WP 20141016 011
WP 20141016 015 WP 20141016 012

Сейчас 112 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте