Дисципліни за курсом / Disciplines on the course

 

 

Протягом навчання на 1-му та 2-му курсах освітньої програми "Архітектура"

зі спеціальності 191 - "Архітектура та містобудування" студент вивчає такі дисципліни /

 During the 1st and 2nd year of the educational program "Architecture"

in specialty 191 - "Architecture and Urban Planning" the student studies the following disciplines:

 

 

 

1-й курс начання / 1st year of study:

 

Нормативна частина /

           Normative part:

 

       - Іноземна мова (1-й семестр) /                                                                                                                

               Foreign language (1st semester);

       - Ділова іноземна мова (2-й семестр) /                                                                                                   

               Business Foreign Language (2nd semester);

- Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій (2 семестр) /

          Workshop on Information and Communication Technologies (2 semester);

- Нарисна геометрія та архітектурна графіка (1-й та 2-й семестри) /

           Descriptive Geometry and Architectural Graphics (1st and 2nd semesters);

- Основи геодезії (1-й семестр) /

           Fundamentals of Geodesy (1st semester);

- Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну (1-й та 2-й семестри) /

           History of architecture, urban planning, arts and design (1st and 2nd semesters);

- Сучасні матеріали та технології будівництва (1-й семестр) /

           Modern materials and construction technologies (1st semester);

- Архітектурна композиція (1-й та 2-й семестри) /

           Architectural composition (1st and 2nd semesters);

- Архітектурне проєктування (1-й та 2-й семестри) /

           Architectural design (1st and 2nd semesters);

- Рисунок, живопис, скульптура (1-й та 2-й семестри) /

           Drawing, painting, sculpture (1st and 2nd semesters);

- Навчальна практика (2-й семестр) /

           Educational practice (2nd semester)

 

 

2-й курс навчання / 2nd year of study :

 

Нормативна частина /

             Normative part:

 

- Вища математика (1-й сесестр) /

             Higher Mathematics (1st Sisters);

- Основи містобудування (2-й семестр) /

             Fundamentals of Urban Planning (2nd semester);

- Опір матеріалів. Будівельна механіка (1-й семестр) /

             Strength of Materials. Building Mechanics (1st semester);

- Сучані архітектурно-будівельні конструкції (2-й семестр) /

             Modern architectural and building constructions (2nd semester);

- Історія архітектури та містобудування від Відродження до Модерну (1-й та 2-й семестри) /

             History of Architecture and Urban Planning from the Renaissance to Modernism (1st and 2nd semesters);

- Інженерний благоустрій територій і транспорт (1-й семестр) /

             Engineering landscaping and transport (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Індивідуальний житловий будинок (1-й семестр) /

             Architectural design: Individual residential building (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Макет індивідуального житлового будинку (1-й семестр) /

             Architectural design: Layout of an individual house (1st semester);

- Архітектурне проєктування: Кафе на 75-100 місць (2-й семестр) /

             Architectural design: Cafe for 75-100 seats (2nd semester);

- Архітектурне проєктування: Наземний гараж для легкових автомобілів на 150 машино-місць (2-й семестр) /

             Architectural design: Ground garage for cars for 150 cars (2nd semester);

- Рисунок, живопис, скульптура (1-й та 2-й семестри) /

             Drawing, painting, sculpture (1st and 2nd semesters);

- Живописна практика /

             Painting practice

 

Вибіркова частина /

Selective part:

 Дисципліни за вибором соціально-гуманітарної підготовки / Disciplines of choice of social and humanitarian training:                     

- Іноземна мова (1-й та 2-й семестри) /

             Foreign language (1st and 2nd semesters);

- Краєзнавство (1-й семестр) /

             Local lore (1st semester);

- Історія Української культури (1-й семестр) /

            History of Ukrainian culture (1st semester);

- Мовна підготовка (для іноземних громадян) (1-й та 2-й семестри) /

            Language training (for foreign citizens) (1st and 2nd semesters);

- Культурологія (2-й семестр) /

            Culturology (2nd semester);

- Етика та естетика (2-й семестр) /

            Ethics and Aesthetics (2nd semester)

 

            Блок за вибором "Архітектура будинків і споруд" / Block choice "Architecture of buildings and structures":

- Системи автоматизованого проєктування архітектурних обєктів (2-й семестр) /

           Automated design systems for architectural objects (2nd semester);

- Програмні засоби проєктування об′єктів архітектури (1-й семестр) /

           Software tools for designing architectural objects (1st semester);

 

             Блок за вибором "Дизайн архітектурного середовища" / Block choice "Design of architectural environment":

- Системи автоматизованого архітектурно-дизайнерського проєктуваня (2-й семестр) /

           Automated architectural design systems (2nd semester);

- Програмні засоби в дизайні (1-й семестр) /

           Software in design (1st semester);

           

              Блок за вибором "Містобудування" / Block choice "Urban":

- Системи автоматизованого проєктування в містобудувані (2-й семестр) /

           Automated design systems in urban planning (2nd semester);

- Програмні засоби проєктування об′єктів в міському середовищі (1-й семестр) /

           Software tools for designing objects in an urban environment (1st semester)   


Кафедра ОАП у соцмережах

 index

 index

index 2

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

изображение viber 2021 03 31 15 34 15

изображение viber 2021 03 31 15 34 20

 

 

 

 

 

 

We have 95 guests and no members online

Breadcrumbs