Профорриентационная программа кафедры

ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
КАФЕДРОЮ «ОСНОВ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РИСУНКУ» У 2015/2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

DSC05354a

В освітньому процесі на рівнях національної системи освіти професійна орієнтація розглядається як одна з функцій сучасної освіти, пов'язана із забезпеченням умов для підвищення рівня обґрунтованості усвідомленого вибору особистістю своєї майбутньої професії та реалізації професійних планів.
Професійна консультація – це надання допомоги людині у професійному самовизначенні з метою прийняття усвідомленого рішення у виборі професійного шляху з урахуванням його психологічних особливостей і можливостей, а також потреб суспільства.

Профорієнтаційна робота в закладах вищої освіти – це комплекс спеціальних заходів сприяння людині у професійному самовизначенні та виборі оптимального виду зайнятості з урахуванням його потреб і можливостей, а також формування у нього компетентності при орієнтації та адаптації на ринку праці з урахуванням соціально-економічної ситуації.

Основною метою установи вищої освіти з профорієнтаційної роботи є залучення професорсько-викладацького складу, кафедр, студентів до активної участі в науково обґрунтованій системі заходів з професійної орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність з ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу та створення умов для формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів.

Основні завдання установ вищої освіти:

• забезпечення формування контингенту студентів на спеціальностях і напрямах довузівської підготовки установи вищої освіти;

• якісний відбір абітурієнтів;

• вивчення і прогнозування перспектив формування студентського контингенту установи вищої освіти;

• встановлення і зміцнення постійних контактів з колективами шкіл, середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, підприємств;

• інформування про рівень освітньої діяльності установи вищої освіти.

Закладам вищої освіти необхідно:

1. Організовувати та проводити спільно з факультетами та кафедрами профорієнтаційні заходи з проблем професійної орієнтації учнів, у тому числі виїзні інформаційні лекції в школах області та республіки.

2. Співпрацювати з відділами (управліннями) освіти рай (міськ) виконкомів, управліннями освіти облвиконкомів, комітетом за освітою Мінміськвиконкому з метою організації та проведення виїзних профорієнтаційних заходів в школи району (області), інформування про факультети, спеціальності університету, а також надання допомоги в професійному самовизначенні; залучення учнів шкіл району області до активної участі в "Днях відкритих дверей", науково-практичних конференціях та ін.; організації та проведення цільових семінарів в закладах загальної середньої освіти із залученням викладачів університету; знайомства школярів з багаторівневою структурою освіти в університеті (зустрічі на базі університету).
       3. Спільно з відділами з організації культурно-масових заходів брати участь у виїзних профорієнтаційних концертах, семінарах, рейдах з метою орієнтації учнів на вступ до свого ВНЗ.

4. Інформувати абітурієнтів про форми навчання, різноманітті спеціальностей, можливості подальшого працевлаштування за допомогою реклами в ЗМІ.

5. Складати плани роботи профорієнтаційної діяльності вузу. У плані вказувати заходи, що проводяться всіма структурними підрозділами університету, місце і терміни їх проведення, відповідальних за виконання.
       6. Друкувати інформаційні профорієнтаційні буклети та газети "Абітурієнту" з метою надання абітурієнтам повної інформації про вступ до вузу, факультети і спеціальності.
       7. Постійно оновлювати на сайті вузу сторіночку "Абітурієнту".

8. Створити професійні консультаційні пункти на базі закладів освіти з метою надання допомоги учням в уточненні, конкретизації та підвищенні реалістичності уявлень про професійну діяльність за обраною спеціальністю.

9. Проводити акції, зустрічі абітурієнтів з випускниками вузів, спрямовані на створення позитивного іміджу фахівця.

№ п/п Заходи Термін
виконання
Відповідальнівиконавці
 
1. Розробка плану профорієнтаційної роботи кафедри в школах Харкова та Харківської області на поточний навчальний рік. До 01.11.2015 Вотінов М.А.
2. Вивчення методичних рекомендацій щодо організації профорієнтаційної роботи. Протягом року співробітники кафедри
3. Розстановка кадрів з ведення профорієнтаційної роботи До 01.11.2015 Вотінов М.А.
4. Виїзні зустрічі та проведення тестування учнів 9-11 класів «Схильності і професійна спрямованість».

Листопад-грудень
2015,

Квітень-травень

2016

співробітники кафедри:

Лусь В.І.,

Радченко А.О.,

Демиденко Т.П.,

Мандріченко О.Е.

Коровкіна Г.А.,

Швець Л.М.

5. Проведенняпрофорієнтаційнихопитувальників За планомроботи кафедри співробітники кафедри
6.

Відвідування учнями 9 -11 класів університету та кафедри ОАПіР

в «Дні відкритих дверей»

Протягом року співробітники кафедри (за індивідуальними планами)
7. Проведення оглядових і тематичних профорієнтаційних екскурсій в архітектурно-художніх майстернях «ARHOUSE» По міріузгодження зкласними керівниками

співробітники кафедри:

Вотінов М.А.,

Солнцев А.Г.,

Манохін В.П.,

Вінтаева Н.С.,

Сторожук Л.К.

8. Використання в профорієнтаційній роботі Інтернет-ресурсів Постійно

співробітники кафедри:

Вотінов М.А.,

Солнцев А.Г.,

Мироненко О.В.,

9. Оформлення інформаційних стендів з професійної орієнтації Постійно

співробітники кафедри:

Богданова Л.О.,

Швець Л.М.,

Манохін В.П.,

Мирончик П.В.

10. Розміщення інформації з профорієнтаційної роботи на шкільних сайтах Постійно

співробітники кафедри:

Вінтаєв Д.Ю.

11. Інформування учнів та їх сімей про освітні можливості територіально доступної їм освітнього середовища ВНЗ Постійно співробітники кафедри
12. Підсумкове засідання кафедри по виконаній роботі профорієнтації за рік Травень 2016 співробітники кафедри

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри

Протокол №2 від 23.10.15


Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте